A Tisza-vidék problémái és fejlesztési lehetőségei

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztálya
megbízásából készült Tisza–vidék kutatás-fejlesztési program
összefoglalója

Kecskemét - 2001

 

Összeállította:
Dr. Csatári Bálint
igazgató, témavezető

Közreműködtek:
Gaborjákné Dr. Vydareny Klára
Kiss Attila
Kovács András

az intézet munkatársai

 

    Az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztálya megbízásából - széleskörű tudományos koordinációban, mintegy félszáz kutató, szakember és 120 egyetemi hallgató részvételével – végezte el „A Tisza-menti kistérségek integrált és összehangolt vidékfejlesztési koncepciója" c. kutatás-fejlesztési feladatot.

A megbízó képviselője: Dr. Szendrőné Dr. Font Erzsébet főosztályvezető, FVM

A kutatás témavezetője: Dr. Csatári Bálint igazgató, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete

A program titkára: Gaborjákné Dr. Vydareny Klára területfejlesztő szakközgazdász, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete

A kutatás témavezetői, illetve résztvevői:

vízrajzi altéma

Dél-Tisza ökológia

kultúrtáji értékek és hagyományos gazdálkodás

Dél-Tisza mezőgazdasága és erdőgazdálkodása

prominenciák (politikai vezetők, szakemberek) fejlesztési elképzeléseinek felmérése

Közép-Tisza mezőgazdasága és erdőgazdálkodása,

a mezőgazdasági témák koordinációja

környezetvédelem

Felső- és Közép-Tisza táji értékei

Felső- és Közép–Tisza ökológia, természetvédelem

Felső-Tisza mezőgazdasága és erdőgazdálkodása

 

    Sajátos résztevői voltak a kutatási programnak - az Oktatási Minisztérium külön támogatásával - a Szent István Egyetem 9 karának hallgatói és tanáraik, akik a Tisza Kollégium keretében 22 Közép-Tisza menti településen végeztek tervszerű terepmunkát és kérdőívezést.

    A kutatás-fejlesztési munka tényszerűen felsorolt, érdemi lépéseit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 

TARTALOM

 

I. Bevezető

II. A vizsgált térség elhatárolása, kitüntetetten fontos és konfliktusokkal terhelt terei

III. A vizsgált kulcsterületek adatai, tényei

IV. A Tisza-vidék fejlesztésének kulcsterületei

IV. 1. Természetvédelem – ökológia

IV.2. Hidrológia

IV. 3. Környezetvédelem

IV. 4. Mezőgazdaság és erdészet

IV. 5. Turizmus

IV. 6. Térszerkezet - kistérségek

V. A Tisza-vidék fejlesztésének általános kérdései, tényezői

VI. A Tisza-vidék javasolható közös fejlesztési prioritásai, azok stratégiai elemei

VII. Befejezés - előretekintés

1.sz.melléklet: A Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000-ben elvégzett munkálatainak részletes tájékoztató jegyzéke

2.sz. melléklet: Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. bibliográfiája

3. sz. melléklet: A Tisza-vidék kutatás-fejlesztési programban résztvevők