T A R T A L O M

1. Bevezető

2. A XXI. század középvárosi városfejlődését befolyásoló jellemzők, folyamatok, adaptálandó ajánlások

2.1. Európa illetve Magyarország új városfejlődési irányai és Kecskemét

2.2. Az „Új európai területfejlesztési perspektívák” és „Az európai városok chartája” ajánlásai

3. Kecskemét város történelmi fejlődésének néhány tanulsága

4. A város néhány kiemelkedő szférájának helyzete és fejlődési folyamataik

4.1. Demográfiai és társadalmi változások

4.2. Szociális helyzet

4.3. A város gazdasága

4.4. A szolgáltató, kereskedő és vendéglátó város

4.5 Kultúra a városban

4.6. Oktatás

4.7. Egészségügy

4.8 Lakossági vélemények

4.9. A társadalmi aktivitás

5. Kecskemét várható városfejlődésének felvethető dilemmái

5.1 A várostest térbeli-szerkezeti konfliktusai

5.2. A harmonikus, a város térbeli egyenlőtlenségeit szintre hozó városfejlesztés igénye

5.3. A „minőség”, mint a kecskeméti jövő városfejlődés meghatározó tényezője

5.4. A város „valódi” regionális szerepkörei

6. A koncepció üzenete a készülő új rendezési tervhez

6.1. A városfejlesztés, mint a környezetalakítás permanens folyamata

6.2. A településszerkezettel és területfelhasználással kapcsolatos főbb elvek

6.3. Az egyes területfelhasználási egységek fejlesztési lehetőségei

6.4. Építészeti-városépítészeti karakter

6.5. A műszaki infrastruktúra jellemzői és lehetőségei

6.6. A környezetvédelem helyzete és problémái

6.7. Ajánlások a városrendezési tervhez

7. Kecskemét stratégiai fejlesztési irányai

7.1. A városfejlesztési tényezők, stratégiai célok

7.2. A fejlesztési prioritásokhoz rendelhető programok ajánlható tartalmai

8. Zárógondolatok – ajánlások