Válassza ki azt a fejezetet, amelynek a tárgy- és névmutatóját látni szeretné!

Ha a teljes szövegre vonatkozó mutatókra kíváncsi, akkor kattintson ide!


I. Bevezető gondolatok

II. Előzmények, célok, időtávok

III. A megyei területfejlesztési koncepció elvárható kapcsolódási területei és az azokból levonható következtetések

IV. A megyei területfejlesztési stratégia prioritásainak megalapozását segítő fontosabb megyei területi folyamatok és következményeik

V. Bács-Kiskun megye területfejlesztési koncepciójának stratégiai irányai és javasolt prioritásai

VI. Bács-Kiskun megye lehetséges funkcionális beavatkozási terei és a kistérségek

VII. A megye területfejlesztési koncepciójának ágazati problematikája

VIII. A megyei területfejlesztés eszköz- és intézményrendszere

IX. Környezeti, gazdasági és társadalmi hatások

X. Kistérségi koncepciók

XI. Bács-Kiskun megye komplex tervének területfejlesztési programjai

XII. Bács-Kiskun megye kistérségeinek területfejlesztési programelemei


© 1998 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete és a VÁTI Kht. Minden jog fenntartva!