Bácsalmás

A kistérség Bács-Kiskun megye Alsó-Duna-...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

A közlekedési és ellátási kapcsolatok fejlesztése a bácsalmási, a ...

A kistérség és központja fejlesztő szerepének, pozíciójának kiteljesítése az ...

 

Bácsbokod

Forgalmi helyzet: Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

A kistérségben jelentős kerékpárút-fejlesztések, illetve előirányzatok találhatók...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott. Baja önálló vízművel ...

2010-ig Szeremle Bajához kapcsolódik, Érsekcsanád és Sükösd...

 

Bácsborsód

A mai kistérség területén hajdanvolt uradalmi falvakat (Bátmonostor, ...

Ami a községi alapellátás mutatóit illeti: az alapfokú oktatás ...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott. Baja önálló vízművel ...

2010-ig Szeremle Bajához kapcsolódik, Érsekcsanád és Sükösd...

 

Bácsszentgyörgy

Településszerkezet: Baját kedvező forgalmi adottságai emelték az agrártelepülések közül ...

A mai kistérség területén hajdanvolt uradalmi falvakat (Bátmonostor, ...

Ami a községi alapellátás mutatóit illeti: az alapfokú oktatás ...

A megyei rendezési terv programja Gara-Bácsszentgyörgy térségében kishatárforgalmi ...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott. Baja önálló vízművel ...

 

Baja

A bajai kistérség fejlesztési koncepciója...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott, de szennyvízcsatorna és ...

A védett területek ökoszisztémáinak összekapcsolását szolgálja a "Zöldfolyosó Hálózatok...

Alaphelyzet: A kistérség nyugati területe a Duna-völgyi...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Baja és térsége a megye ...

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

A térségben a szolgáltató szektor is szép számban képviselteti magát...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége a lehetőségekhez ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

Alaphelyzet: A kistérséget érintő szinte egész Duna-szakasz...

A bajai kistérségben található kereskedelmi szálláshelyek száma 1796, a ...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

A soknemzetiségű együttélésből eredő hatások kihasználása a hagyományőrzés terén (...

A munkahely-teremtések szempontjából kiemelt szerepe van a Baján ...

A kistérség Bács-Kiskun megye Alsó-Duna-...

A kistérségi határok nagy vonalakban az egykori járáshatárokat követik. ...

Forgalmi helyzet: Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt ...

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

Településszerkezet: Baját kedvező forgalmi adottságai emelték az agrártelepülések közül ...

Térkapcsolatok: Baja - mint pozícióját javító középváros - a ...

A bajai kistérség a megye déli részén a Duna bal ...

A kistérség központja Baja. Területi kapcsolatai, vonzása a ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

A legjelentősebb infrastruktúra-fejlesztési feladatok a közlekedés területén jelentkeznek...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

Újabban felvetődött egy Mohács térségében épülő híd javaslata is. ...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

A kistérségben jelentős kerékpárút-fejlesztések, illetve előirányzatok találhatók...

Speciális feladatot képez a vízbázisok védelme. A meglévő felsőkandai ...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott. Baja önálló vízművel ...

Szennyvízcsatornázás és -tisztítás Baján és Garán van. Az ...

2010-ig Szeremle Bajához kapcsolódik, Érsekcsanád és Sükösd...

A különleges szabályozást igénylő katonai objektumok területe csökkent, de ...

irány: a bajai kikötő és a Duna híd felújítása...

A nemzetközi jelentőségű Duna vonal és a hozzá kapcsolódó határátkelők...

A közlekedési és ellátási kapcsolatok fejlesztése a bácsalmási, a ...

Munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő programok beindítása, különös tekintettel a kis- ...

A bajai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

A bajai kistérség fejlesztési prioritásai...

Baja szellemi, oktatási-ifjúsági, kulturális, és ...

 

Bátmonostor

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

A mai kistérség területén hajdanvolt uradalmi falvakat (Bátmonostor, ...

Ami a községi alapellátás mutatóit illeti: az alapfokú oktatás ...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

2010-ig Szeremle Bajához kapcsolódik, Érsekcsanád és Sükösd...

 

Csátalja

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

2010 után Dávod, Csátalja, Nagybaracska és Hercegszántó közös ...

 

Csávoly

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

A legjelentősebb infrastruktúra-fejlesztési feladatok a közlekedés területén jelentkeznek...

A kistérségben jelentős kerékpárút-fejlesztések, illetve előirányzatok találhatók...

2010-ig Szeremle Bajához kapcsolódik, Érsekcsanád és Sükösd...

A távközlési létesítmények vonatkozásában a csávolyi TV adó jelentkezik jelentősebb ...

 

Dávod

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége a lehetőségekhez ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

Alaphelyzet: A kistérséget érintő szinte egész Duna-szakasz...

A bajai kistérségben található kereskedelmi szálláshelyek száma 1796, a ...

A Dávodon és Nagybaracskán lévő termálvíz hasznosítása, a gyógyturizmus ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

A kistérségben jelentős kerékpárút-fejlesztések, illetve előirányzatok találhatók...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott. Baja önálló vízművel ...

2010 után Dávod, Csátalja, Nagybaracska és Hercegszántó közös ...

 

Dusnok

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

 

Érsekcsanád

A Duna-völgye, illetve a kistérség egyéb vizes ...

Alaphelyzet: A kistérség nyugati területe a Duna-völgyi...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

Alaphelyzet: A kistérséget érintő szinte egész Duna-szakasz...

A bajai kistérségben található kereskedelmi szálláshelyek száma 1796, a ...

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott. Baja önálló vízművel ...

2010-ig Szeremle Bajához kapcsolódik, Érsekcsanád és Sükösd...

A kistérség területének jelentős részét lefedik a Duna-Dráva ...

A különleges szabályozást igénylő katonai objektumok területe csökkent, de ...

 

Érsekhalma

A Duna-völgye, illetve a kistérség egyéb vizes ...

Településszerkezet: Baját kedvező forgalmi adottságai emelték az agrártelepülések közül ...

A mai kistérség területén hajdanvolt uradalmi falvakat (Bátmonostor, ...

Ami a községi alapellátás mutatóit illeti: az alapfokú oktatás ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

2010 után Dávod, Csátalja, Nagybaracska és Hercegszántó közös ...

 

Felsőszentiván

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

A mai kistérség területén hajdanvolt uradalmi falvakat (Bátmonostor, ...

A legjelentősebb infrastruktúra-fejlesztési feladatok a közlekedés területén jelentkeznek...

2010-ig Szeremle Bajához kapcsolódik, Érsekcsanád és Sükösd...

 

Gara

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott, de szennyvízcsatorna és ...

A mai kistérség területén hajdanvolt uradalmi falvakat (Bátmonostor, ...

A megyei rendezési terv programja Gara-Bácsszentgyörgy térségében kishatárforgalmi ...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott. Baja önálló vízművel ...

Szennyvízcsatornázás és -tisztítás Baján és Garán van. Az ...

 

Hajós

Alaphelyzet: A kistérség nyugati területe a Duna-völgyi...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

 

Hercegszántó

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

Alaphelyzet: A kistérséget érintő szinte egész Duna-szakasz...

A bajai kistérségben található kereskedelmi szálláshelyek száma 1796, a ...

Forgalmi helyzet: Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt ...

A mai kistérség területén hajdanvolt uradalmi falvakat (Bátmonostor, ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

A kistérségben jelentős kerékpárút-fejlesztések, illetve előirányzatok találhatók...

2010 után Dávod, Csátalja, Nagybaracska és Hercegszántó közös ...

 

Jánoshalma

A kistérség Bács-Kiskun megye Alsó-Duna-...

A közlekedési és ellátási kapcsolatok fejlesztése a bácsalmási, a ...

A kistérség és központja fejlesztő szerepének, pozíciójának kiteljesítése az ...

 

Kalocsa

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A közlekedési és ellátási kapcsolatok fejlesztése a bácsalmási, a ...

 

Kecskemét

A népesség iskolázottságát jelző mutató - a kecskeméti kistérség után ...

 

Kiskőrös

A közlekedési és ellátási kapcsolatok fejlesztése a bácsalmási, a ...

 

Kiskunhalas

A kistérségi határok nagy vonalakban az egykori járáshatárokat követik. ...

A kistérségben jelentős kerékpárút-fejlesztések, illetve előirányzatok találhatók...

 

Nagybaracska

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

Alaphelyzet: A kistérséget érintő szinte egész Duna-szakasz...

A bajai kistérségben található kereskedelmi szálláshelyek száma 1796, a ...

A soknemzetiségű együttélésből eredő hatások kihasználása a hagyományőrzés terén (...

A Dávodon és Nagybaracskán lévő termálvíz hasznosítása, a gyógyturizmus ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

2010 után Dávod, Csátalja, Nagybaracska és Hercegszántó közös ...

 

Nemesnádudvar

Alaphelyzet: A kistérség nyugati területe a Duna-völgyi...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

2010 után Dávod, Csátalja, Nagybaracska és Hercegszántó közös ...

 

Rém

A kistérségi határok nagy vonalakban az egykori járáshatárokat követik. ...

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

A mai kistérség területén hajdanvolt uradalmi falvakat (Bátmonostor, ...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

2010-ig Szeremle Bajához kapcsolódik, Érsekcsanád és Sükösd...

 

Sükösd

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

Alaphelyzet: A kistérséget érintő szinte egész Duna-szakasz...

A bajai kistérségben található kereskedelmi szálláshelyek száma 1796, a ...

Településszerkezet: Baját kedvező forgalmi adottságai emelték az agrártelepülések közül ...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

Speciális feladatot képez a vízbázisok védelme. A meglévő felsőkandai ...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott. Baja önálló vízművel ...

2010-ig Szeremle Bajához kapcsolódik, Érsekcsanád és Sükösd...

 

Szeremle

A kistérség természetvédelmének sajátos feladata a Duna és a holtágak ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

Alaphelyzet: A kistérséget érintő szinte egész Duna-szakasz...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

Ami a községi alapellátás mutatóit illeti: az alapfokú oktatás ...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott. Baja önálló vízművel ...

2010-ig Szeremle Bajához kapcsolódik, Érsekcsanád és Sükösd...

A térség természeti értékeinek szigorú védelme, területük bővítése helyi ...

 

Tompa

Forgalmi helyzet: Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt ...

A kistérségben jelentős kerékpárút-fejlesztések, illetve előirányzatok találhatók...

 

Vaskút

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

Településszerkezet: Baját kedvező forgalmi adottságai emelték az agrártelepülések közül ...

A mai kistérség területén hajdanvolt uradalmi falvakat (Bátmonostor, ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

2010-ig Szeremle Bajához kapcsolódik, Érsekcsanád és Sükösd...

A kistérségben a hulladék-elhelyezés térségi megoldása különös odafigyelést ...

 

Dunafalva

A kistérségi határok nagy vonalakban az egykori járáshatárokat követik. ...

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

A mai kistérség területén hajdanvolt uradalmi falvakat (Bátmonostor, ...

Térkapcsolatok: Baja - mint pozícióját javító középváros - a ...

Ami a községi alapellátás mutatóit illeti: az alapfokú oktatás ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

Speciális feladatot képez a vízbázisok védelme. A meglévő felsőkandai ...

2010-ig Szeremle Bajához kapcsolódik, Érsekcsanád és Sükösd...

 

adottság

A kistérség területének termőhelyi adottságai a megyében a legjobbak közé ...

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kistérség kedvező ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Baja és térsége a megye ...

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége a lehetőségekhez ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők:...

A soknemzetiségű együttélésből eredő hatások kihasználása a hagyományőrzés terén (...

Településszerkezet: Baját kedvező forgalmi adottságai emelték az agrártelepülések közül ...

A kistérség nagy része a Duna menti kedvező adottságú agrárvidékhez ...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

kedvező termőhelyi adottságú, magas színvonalú agrárium...

 

ágazat

A térségben hagyományos iparág volt a könnyűipar. Az utóbbi ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége a lehetőségekhez ...

Főbb folyamatok: A térségben az időskorú népesség száma és ...

 

agrár

A különleges termőhelyeken, a borvidéki területeken a további fejlesztés ...

Településszerkezet: Baját kedvező forgalmi adottságai emelték az agrártelepülések közül ...

Mivel a kistérség szinte valamennyi települése agrárjellegű, az aktív ...

A kistérség nagy része a Duna menti kedvező adottságú agrárvidékhez ...

A kistérség nagy részén - a talajvízhiányos területeket leszámítva - ...

kedvező termőhelyi adottságú, magas színvonalú agrárium...

irány: a teljes agrárvertikum és élelmiszer-feldolgozás magas ...

 

Alföld

Alaphelyzet: A kistérség nyugati területe a Duna-völgyi...

Forgalmi helyzet: Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt ...

 

állattenyésztés

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kistérség kedvező ...

A vállalkozások között továbbra is nagy munkáltatónak számítanak a mezőgazdasági ...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

 

átkelő

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

Forgalmi helyzet: Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

A megyei rendezési terv programja Gara-Bácsszentgyörgy térségében kishatárforgalmi ...

irány: a Vajdasággal való gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

A nemzetközi jelentőségű Duna vonal és a hozzá kapcsolódó határátkelők...

 

autópálya

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

 

Bácska

Alaphelyzet: A kistérség a Duna-menti síkság déli ...

Alaphelyzet: A kistérség nyugati területe a Duna-völgyi...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

A soknemzetiségű együttélésből eredő hatások kihasználása a hagyományőrzés terén (...

A kistérség Bács-Kiskun megye Alsó-Duna-...

A kistérség központja Baja. Területi kapcsolatai, vonzása a ...

A kistérség és központja fejlesztő szerepének, pozíciójának kiteljesítése az ...

 

bio-

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

 

bor

Alaphelyzet: A kistérség nyugati területe a Duna-völgyi...

A különleges termőhelyeken, a borvidéki területeken a további fejlesztés ...

Az erdősítés a települések környékén rekreációs és védelmi okokból, ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A soknemzetiségű együttélésből eredő hatások kihasználása a hagyományőrzés terén (...

Az erdősítési program a térséget - nagyságrendjéhez mérten - mérsékelten ...

A turizmus kiemelt és komplex fejlesztése, célterületeinek pontos meghatározása ...

 

cél

A kistérség természeti-környezeti értékeinek védelmét össze kell hangolni ...

Jellegzetes folyamat a néhány napos, csak a helyi építészeti...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

Az erdősítési program a térséget - nagyságrendjéhez mérten - mérsékelten ...

A megyei rendezési terv programja Gara-Bácsszentgyörgy térségében kishatárforgalmi ...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

Stratégiai fejlesztési célok...

A turizmus kiemelt és komplex fejlesztése, célterületeinek pontos meghatározása ...

 

civil

A térség egészére kiható felső- és középfokú oktatási, ...

 

csatorna

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott, de szennyvízcsatorna és ...

A kistérség természetvédelmének sajátos feladata a Duna és a holtágak ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

Alaphelyzet: A kistérséget érintő szinte egész Duna-szakasz...

Problémák: A területen alapvető gond a megfelelő alapinfrastruktúra gyenge...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

A vízrendezés terén a kistérségben a Duna menti részen az ...

Szennyvízcsatornázás és -tisztítás Baján és Garán van. Az ...

irány: vízügyi fejlesztések, különböző típusú holtág-rekonstrukciók...

A térség természeti értékeinek szigorú védelme, területük bővítése helyi ...

 

Duna

Alaphelyzet: A kistérség a Duna-menti síkság déli ...

A Duna-völgye, illetve a kistérség egyéb vizes ...

A kistérség természeti értékeinek pusztulását eredményezték a korábban végrehajtott (...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott, de szennyvízcsatorna és ...

A kistérség természetvédelmének sajátos feladata a Duna és a holtágak ...

A védett területek ökoszisztémáinak összekapcsolását szolgálja a "Zöldfolyosó Hálózatok...

Alaphelyzet: A kistérség nyugati területe a Duna-völgyi...

A kistérség területének termőhelyi adottságai a megyében a legjobbak közé ...

A Duna mentén, a kistérség nyugati felében kiterjedt öntözésre ...

A környezetvédelmi-tájvédelmi funkciót ellátó, korlátozott, értékmegőrző ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége a lehetőségekhez ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

Alaphelyzet: A kistérséget érintő szinte egész Duna-szakasz...

A bajai kistérségben található kereskedelmi szálláshelyek száma 1796, a ...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

A kistérség Bács-Kiskun megye Alsó-Duna-...

Forgalmi helyzet: Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt ...

A bajai kistérség a megye déli részén a Duna bal ...

A kistérség nagy része a Duna menti kedvező adottságú agrárvidékhez ...

Az erdősítési program a térséget - nagyságrendjéhez mérten - mérsékelten ...

A kistérségben jelentős kerékpárút-fejlesztések, illetve előirányzatok találhatók...

A vízrendezés terén a kistérségben a Duna menti részen az ...

A kistérség területének jelentős részét lefedik a Duna-Dráva ...

irány: a bajai kikötő és a Duna híd felújítása...

környezeti érzékenység, értékek tekintetében kiemelkedő a Duna–Dráva ...

irány: a Vajdasággal való gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

A nemzetközi jelentőségű Duna vonal és a hozzá kapcsolódó határátkelők...

A térség természeti értékeinek szigorú védelme, területük bővítése helyi ...

A Duna menti magas természeti értékű területek szigorú védelme, ...

A bajai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

A sokoldalú európai területfejlesztési program-lehetőségekhez való csatlakozás (...

 

egészségügy

Fő problémák: A népesség kedvezőtlen korösszetétele komoly terheket ró ...

A munkahely-teremtések szempontjából kiemelt szerepe van a Baján ...

 

együttműködés

Összességében a térség előtt szép jövő áll, ha megragadja ...

A bajai kistérség a megye déli részén a Duna bal ...

irány: a bajai kikötő és a Duna híd felújítása...

irány: az együttműködés fokozása, az összeköttetések javítása három ...

A kistérség és központja fejlesztő szerepének, pozíciójának kiteljesítése az ...

A településközi – térségi szemléletű együttműködés fokozása, különös tekintettel ...

 

elmaradott

A bajai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

energia

Energia szempontjából a térség jól ellátottnak tekinthető. Az országos ...

 

érdek

A kistérség természeti értékeinek pusztulását eredményezték a korábban végrehajtott (...

A természet- és környezetvédelem, valamint a mezőgazdaság érdekei ...

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit egyaránt szolgálhatják a korlátozottan ...

A természetvédelem és a települési infrastruktúra fejlesztésének közös érdekeit hivatottak ...

A különleges termőhelyeken, a borvidéki területeken a további fejlesztés ...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

 

erdő

Az erdősítés a települések környékén rekreációs és védelmi okokból, ...

A vállalkozások között továbbra is nagy munkáltatónak számítanak a mezőgazdasági ...

Az erdősítési program a térséget - nagyságrendjéhez mérten - mérsékelten ...

környezeti érzékenység, értékek tekintetében kiemelkedő a Duna–Dráva ...

 

érték

A Duna-völgye, illetve a kistérség egyéb vizes ...

A kistérség természeti értékeinek pusztulását eredményezték a korábban végrehajtott (...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott, de szennyvízcsatorna és ...

A kistérség természeti-környezeti értékeinek védelmét össze kell hangolni ...

A környezetvédelmi-tájvédelmi funkciót ellátó, korlátozott, értékmegőrző ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

A kistérség területének jelentős részét lefedik a Duna-Dráva ...

környezeti érzékenység, értékek tekintetében kiemelkedő a Duna–Dráva ...

A térség természeti értékeinek szigorú védelme, területük bővítése helyi ...

A Duna menti magas természeti értékű területek szigorú védelme, ...

 

Európa

További gondot jelent a határmentiség, amely előnyökkel és hátrányokkal ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

A kistérség nagy részén - a talajvízhiányos területeket leszámítva - ...

irány: a teljes agrárvertikum és élelmiszer-feldolgozás magas ...

irány: a főiskolai integráció és a nemzetiségi oktatás fejlesztése...

irány: a Vajdasággal való gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

A mezőgazdaság minőségi, EU konform fejlesztése, a gazdaság ...

A sokoldalú európai területfejlesztési program-lehetőségekhez való csatlakozás (...

 

falu, falusi

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A kistérség nagy részén - a talajvízhiányos területeket leszámítva - ...

környezeti érzékenység, értékek tekintetében kiemelkedő a Duna–Dráva ...

 

fejlesztés

A bajai kistérség fejlesztési koncepciója...

Fejlesztési irányok...

A természetvédelem és a települési infrastruktúra fejlesztésének közös érdekeit hivatottak ...

A mezőgazdaság helyzete és fejlesztési lehetőségei...

Fejlesztési irányok...

A kistérség területén a következő mezőgazdasági fejlesztési irányok prognosztizálhatók:...

A különleges termőhelyeken, a borvidéki területeken a további fejlesztés ...

A gazdaság jellegzetességei és lehetséges fejlesztése...

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége a lehetőségekhez ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

Problémák: A területen alapvető gond a megfelelő alapinfrastruktúra gyenge...

Fejlesztési lehetőségek, prioritások...

A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők:...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

A soknemzetiségű együttélésből eredő hatások kihasználása a hagyományőrzés terén (...

A Dávodon és Nagybaracskán lévő termálvíz hasznosítása, a gyógyturizmus ...

A munkahely-teremtések szempontjából kiemelt szerepe van a Baján ...

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

Ami a községi alapellátás mutatóit illeti: az alapfokú oktatás ...

Mivel a kistérség szinte valamennyi települése agrárjellegű, az aktív ...

A kistérség nagy része a Duna menti kedvező adottságú agrárvidékhez ...

A kistérség központja Baja. Területi kapcsolatai, vonzása a ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

A kistérség nagy részén - a talajvízhiányos területeket leszámítva - ...

A legjelentősebb infrastruktúra-fejlesztési feladatok a közlekedés területén jelentkeznek...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

A megyei rendezési terv programja Gara-Bácsszentgyörgy térségében kishatárforgalmi ...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

A kistérségben jelentős kerékpárút-fejlesztések, illetve előirányzatok találhatók...

A vízrendezés terén a kistérségben a Duna menti részen az ...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott. Baja önálló vízművel ...

Energia szempontjából a térség jól ellátottnak tekinthető. Az országos ...

A kistérségben a hulladék-elhelyezés térségi megoldása különös odafigyelést ...

A kistérség fejlesztési koncepciója (összefoglaló)...

A kistérség fejlesztésének alaptényezői és lehetséges kitörési irányai...

irány: a bajai kikötő és a Duna híd felújítása...

irány: vízügyi fejlesztések, különböző típusú holtág-rekonstrukciók...

irány: az eltartóképesség további növelésére irányuló sokoldalú gazdaság-, ...

irány: a teljes agrárvertikum és élelmiszer-feldolgozás magas ...

irány: a teljes kiegyenlítés mellett szükséges a további fejlődést ...

irány: a főiskolai integráció és a nemzetiségi oktatás fejlesztése...

irány: a Vajdasággal való gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

A térség természeti értékeinek szigorú védelme, területük bővítése helyi ...

A közlekedési és ellátási kapcsolatok fejlesztése a bácsalmási, a ...

Stratégiai fejlesztési célok...

A mezőgazdaság minőségi, EU konform fejlesztése, a gazdaság ...

A térség egészére kiható felső- és középfokú oktatási, ...

Fejlesztési prioritások...

A megyei koncepció fejlesztési prioritásainak alkalmazása a területre...

A Duna menti magas természeti értékű területek szigorú védelme, ...

A tájtermesztés fejlesztése, a hungaricumok megerősítése, a sokoldalú ...

A határmentiségből és a logisztikai típusú fejlesztésekből adódó kombinált szállítási ...

Kommunikációs és informatikai fejlesztések ...

A sokszínű és soknemzetiségű helyi társadalom identitásának fejlesztése, összekapcsolva ...

A bajai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

A bajai kistérség fejlesztési prioritásai...

A magas színvonalú mezőgazdaság termelési kultúrájának fenntartása, a feldolgozottság ...

A sokoldalú európai területfejlesztési program-lehetőségekhez való csatlakozás (...

A turizmus kiemelt és komplex fejlesztése, célterületeinek pontos meghatározása ...

Baja szellemi, oktatási-ifjúsági, kulturális, és ...

 

foglalkoztatás

Főbb folyamatok: A térségben az időskorú népesség száma és ...

A munkahely-teremtések szempontjából kiemelt szerepe van a Baján ...

 

folyosó

A védett területek ökoszisztémáinak összekapcsolását szolgálja a "Zöldfolyosó Hálózatok...

 

forgalom

A kistérség természeti-környezeti értékeinek védelmét össze kell hangolni ...

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit egyaránt szolgálhatják a korlátozottan ...

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

A kistérség számára - a déli határszakasz, a nagy ...

Forgalmi helyzet, településszerkezet, térkapcsolatok...

Forgalmi helyzet: Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt ...

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

Településszerkezet: Baját kedvező forgalmi adottságai emelték az agrártelepülések közül ...

Ami a községi alapellátás mutatóit illeti: az alapfokú oktatás ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

A legjelentősebb infrastruktúra-fejlesztési feladatok a közlekedés területén jelentkeznek...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

A megyei rendezési terv programja Gara-Bácsszentgyörgy térségében kishatárforgalmi ...

változó és kedvezőbbé tehető forgalmi helyzet, kis kapacitások és ...

irány: vízügyi fejlesztések, különböző típusú holtág-rekonstrukciók...

A térség egészére kiható felső- és középfokú oktatási, ...

A sokszínű és soknemzetiségű helyi társadalom identitásának fejlesztése, összekapcsolva ...

Baja szellemi, oktatási-ifjúsági, kulturális, és ...

 

forrás

A humán erőforrások...

 

gasztronómia

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

Jellegzetes folyamat a néhány napos, csak a helyi építészeti...

A soknemzetiségű együttélésből eredő hatások kihasználása a hagyományőrzés terén (...

A magas színvonalú mezőgazdaság termelési kultúrájának fenntartása, a feldolgozottság ...

 

gáz

Energia szempontjából a térség jól ellátottnak tekinthető. Az országos ...

 

gazdaság

A kistérség természeti értékeinek pusztulását eredményezték a korábban végrehajtott (...

A kistérség természeti-környezeti értékeinek védelmét össze kell hangolni ...

A természet- és környezetvédelem, valamint a mezőgazdaság érdekei ...

A mezőgazdaság helyzete és fejlesztési lehetőségei...

A kistérség területén a következő mezőgazdasági fejlesztési irányok prognosztizálhatók:...

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kistérség kedvező ...

A környezetvédelmi-tájvédelmi funkciót ellátó, korlátozott, értékmegőrző ...

A gazdaság jellegzetességei és lehetséges fejlesztése...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Baja és térsége a megye ...

A vállalkozások között továbbra is nagy munkáltatónak számítanak a mezőgazdasági ...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége a lehetőségekhez ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A soknemzetiségű együttélésből eredő hatások kihasználása a hagyományőrzés terén (...

Főbb folyamatok: A térségben az időskorú népesség száma és ...

A mezőgazdasági termelés szerkezete átalakulóban van és ez több fontos ...

Mivel a kistérség szinte valamennyi települése agrárjellegű, az aktív ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

A kistérség nagy részén - a talajvízhiányos területeket leszámítva - ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

2010 után Dávod, Csátalja, Nagybaracska és Hercegszántó közös ...

viszonylag kedvező eltartóképességű gazdaság...

irány: az eltartóképesség további növelésére irányuló sokoldalú gazdaság-, ...

irány: a Vajdasággal való gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

A mezőgazdaság minőségi, EU konform fejlesztése, a gazdaság ...

Munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő programok beindítása, különös tekintettel a kis- ...

A magas színvonalú mezőgazdaság termelési kultúrájának fenntartása, a feldolgozottság ...

A sokoldalú európai területfejlesztési program-lehetőségekhez való csatlakozás (...

 

gyógy-

A Dávodon és Nagybaracskán lévő termálvíz hasznosítása, a gyógyturizmus ...

 

hagyomány

A természet- és környezetvédelem, valamint a mezőgazdaság érdekei ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Baja és térsége a megye ...

A térségben hagyományos iparág volt a könnyűipar. Az utóbbi ...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

A soknemzetiségű együttélésből eredő hatások kihasználása a hagyományőrzés terén (...

A kistérség továbbfejlődésében jelentős előnynek számít a népesség átlagosan magas ...

A határmentiségből és a logisztikai típusú fejlesztésekből adódó kombinált szállítási ...

 

hálózat

A védett területek ökoszisztémáinak összekapcsolását szolgálja a "Zöldfolyosó Hálózatok...

A népesség iskolázottságát jelző mutató - a kecskeméti kistérség után ...

A legjelentősebb infrastruktúra-fejlesztési feladatok a közlekedés területén jelentkeznek...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

A kistérségben jelentős kerékpárút-fejlesztések, illetve előirányzatok találhatók...

Energia szempontjából a térség jól ellátottnak tekinthető. Az országos ...

környezeti érzékenység, értékek tekintetében kiemelkedő a Duna–Dráva ...

A települések közötti közlekedési hálózat sűrűségének és minőségének javítása a ...

 

határ

A természetvédelem és a települési infrastruktúra fejlesztésének közös érdekeit hivatottak ...

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

További gondot jelent a határmentiség, amely előnyökkel és hátrányokkal ...

Problémák: A területen alapvető gond a megfelelő alapinfrastruktúra gyenge...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

A kistérség számára - a déli határszakasz, a nagy ...

A kistérség Bács-Kiskun megye Alsó-Duna-...

A kistérségi határok nagy vonalakban az egykori járáshatárokat követik. ...

Forgalmi helyzet: Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt ...

A bajai kistérség a megye déli részén a Duna bal ...

A kistérség nagy része a Duna menti kedvező adottságú agrárvidékhez ...

A kistérség központja Baja. Területi kapcsolatai, vonzása a ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

A megyei rendezési terv programja Gara-Bácsszentgyörgy térségében kishatárforgalmi ...

A kistérségben jelentős kerékpárút-fejlesztések, illetve előirányzatok találhatók...

A kistérség területének jelentős részét lefedik a Duna-Dráva ...

határmenti fekvés...

irány: a Vajdasággal való gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

A nemzetközi jelentőségű Duna vonal és a hozzá kapcsolódó határátkelők...

A határmentiségből és a logisztikai típusú fejlesztésekből adódó kombinált szállítási ...

A bajai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

híd

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

Forgalmi helyzet: Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt ...

Újabban felvetődött egy Mohács térségében épülő híd javaslata is. ...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

irány: a bajai kikötő és a Duna híd felújítása...

A nemzetközi jelentőségű Duna vonal és a hozzá kapcsolódó határátkelők...

 

Homokhátság

Alaphelyzet: A kistérség nyugati területe a Duna-völgyi...

A vízrendezés terén a kistérségben a Duna menti részen az ...

 

horgászat

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit egyaránt szolgálhatják a korlátozottan ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

környezeti érzékenység, értékek tekintetében kiemelkedő a Duna–Dráva ...

irány: vízügyi fejlesztések, különböző típusú holtág-rekonstrukciók...

A Duna menti magas természeti értékű területek szigorú védelme, ...

A turizmus kiemelt és komplex fejlesztése, célterületeinek pontos meghatározása ...

 

hulladék

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott, de szennyvízcsatorna és ...

A természetvédelem és a települési infrastruktúra fejlesztésének közös érdekeit hivatottak ...

A kistérségben a hulladék-elhelyezés térségi megoldása különös odafigyelést ...

irány: vízügyi fejlesztések, különböző típusú holtág-rekonstrukciók...

A korszerű szennyvíz- és hulladékkezelés megoldása...

 

humán

A humán erőforrások...

színvonalas műszaki és humán infrastruktúra...

irány: a teljes kiegyenlítés mellett szükséges a további fejlődést ...

 

idegenforgalom

A kistérség természeti-környezeti értékeinek védelmét össze kell hangolni ...

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit egyaránt szolgálhatják a korlátozottan ...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

irány: vízügyi fejlesztések, különböző típusú holtág-rekonstrukciók...

A térség egészére kiható felső- és középfokú oktatási, ...

A sokszínű és soknemzetiségű helyi társadalom identitásának fejlesztése, összekapcsolva ...

Baja szellemi, oktatási-ifjúsági, kulturális, és ...

 

identitás

irány: a főiskolai integráció és a nemzetiségi oktatás fejlesztése...

A sokszínű és soknemzetiségű helyi társadalom identitásának fejlesztése, összekapcsolva ...

 

információ

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

Professzionális kistérségi fejlesztő, menedzser iroda létrehozása, információs központtal...

 

integráció

irány: a főiskolai integráció és a nemzetiségi oktatás fejlesztése...

 

intenzív

A kistérség természeti értékeinek pusztulását eredményezték a korábban végrehajtott (...

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kistérség kedvező ...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

A kistérség nagy részén - a talajvízhiányos területeket leszámítva - ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

 

intézmény

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A népesség iskolázottságát jelző mutató - a kecskeméti kistérség után ...

Ami a községi alapellátás mutatóit illeti: az alapfokú oktatás ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

 

ipar

A vállalkozások között továbbra is nagy munkáltatónak számítanak a mezőgazdasági ...

A térségben hagyományos iparág volt a könnyűipar. Az utóbbi ...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

További gondot jelent a határmentiség, amely előnyökkel és hátrányokkal ...

Főbb folyamatok: A térségben az időskorú népesség száma és ...

Térkapcsolatok: Baja - mint pozícióját javító középváros - a ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

A magas színvonalú mezőgazdaság termelési kultúrájának fenntartása, a feldolgozottság ...

A sokoldalú európai területfejlesztési program-lehetőségekhez való csatlakozás (...

 

irány

Fejlesztési irányok...

Fejlesztési irányok...

A kistérség területén a következő mezőgazdasági fejlesztési irányok prognosztizálhatók:...

Az erdősítési program a térséget - nagyságrendjéhez mérten - mérsékelten ...

A megyei rendezési terv programja Gara-Bácsszentgyörgy térségében kishatárforgalmi ...

A kistérségben jelentős kerékpárút-fejlesztések, illetve előirányzatok találhatók...

A vízrendezés terén a kistérségben a Duna menti részen az ...

A kistérség fejlesztésének alaptényezői és lehetséges kitörési irányai...

irány: a bajai kikötő és a Duna híd felújítása...

irány: vízügyi fejlesztések, különböző típusú holtág-rekonstrukciók...

irány: az eltartóképesség további növelésére irányuló sokoldalú gazdaság-, ...

irány: a teljes agrárvertikum és élelmiszer-feldolgozás magas ...

irány: a teljes kiegyenlítés mellett szükséges a további fejlődést ...

irány: az együttműködés fokozása, az összeköttetések javítása három ...

irány: a főiskolai integráció és a nemzetiségi oktatás fejlesztése...

irány: a Vajdasággal való gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

 

iskola

A térségben a szolgáltató szektor is szép számban képviselteti magát...

A népesség iskolázottságát jelző mutató - a kecskeméti kistérség után ...

A főiskolai oktatásban rejlő innovatív erőnek jelentős kisugárzása lehet a ...

irány: a főiskolai integráció és a nemzetiségi oktatás fejlesztése...

 

jövedelem

1997. első hónapjában a térségben regisztrált munkanélküliségi ráta (...

 

kapcsolódás

A vállalkozások között továbbra is nagy munkáltatónak számítanak a mezőgazdasági ...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

Alaphelyzet: A kistérséget érintő szinte egész Duna-szakasz...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

A megyei rendezési terv programja Gara-Bácsszentgyörgy térségében kishatárforgalmi ...

A kistérségben jelentős kerékpárút-fejlesztések, illetve előirányzatok találhatók...

2010-ig Szeremle Bajához kapcsolódik, Érsekcsanád és Sükösd...

irány: a főiskolai integráció és a nemzetiségi oktatás fejlesztése...

irány: a Vajdasággal való gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

A nemzetközi jelentőségű Duna vonal és a hozzá kapcsolódó határátkelők...

 

képzés, képzettség

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A népesség iskolázottságát jelző mutató - a kecskeméti kistérség után ...

A kistérség továbbfejlődésében jelentős előnynek számít a népesség átlagosan magas ...

 

kerékpár

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

A kistérségben jelentős kerékpárút-fejlesztések, illetve előirányzatok találhatók...

 

kereskedelem

A térségben a szolgáltató szektor is szép számban képviselteti magát...

További gondot jelent a határmentiség, amely előnyökkel és hátrányokkal ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A kistérség számára - a déli határszakasz, a nagy ...

Térkapcsolatok: Baja - mint pozícióját javító középváros - a ...

irány: az eltartóképesség további növelésére irányuló sokoldalú gazdaság-, ...

A határmentiségből és a logisztikai típusú fejlesztésekből adódó kombinált szállítási ...

A sokoldalú európai területfejlesztési program-lehetőségekhez való csatlakozás (...

 

kikötő

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

irány: a bajai kikötő és a Duna híd felújítása...

 

kohézió

viszonylag erős belső kohéziójú településszerkezet ...

A területi kohézió erősítése ...

 

kommunális

A természetvédelem és a települési infrastruktúra fejlesztésének közös érdekeit hivatottak ...

 

kommunikáció

Kommunikációs és informatikai fejlesztések ...

 

koncepció

A bajai kistérség fejlesztési koncepciója...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

A kistérségben a hulladék-elhelyezés térségi megoldása különös odafigyelést ...

A kistérség fejlesztési koncepciója (összefoglaló)...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

A megyei koncepció fejlesztési prioritásainak alkalmazása a területre...

 

környezet

A kistérség természeti és környezeti állapota ...

A kistérség természeti-környezeti értékeinek védelmét össze kell hangolni ...

A természet- és környezetvédelem, valamint a mezőgazdaság érdekei ...

A környezetvédelmi-tájvédelmi funkciót ellátó, korlátozott, értékmegőrző ...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

Problémák: A területen alapvető gond a megfelelő alapinfrastruktúra gyenge...

A népesség iskolázottságát jelző mutató - a kecskeméti kistérség után ...

A kistérség nagy részén - a talajvízhiányos területeket leszámítva - ...

Az erdősítési program a térséget - nagyságrendjéhez mérten - mérsékelten ...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

A kistérségben a hulladék-elhelyezés térségi megoldása különös odafigyelést ...

környezeti érzékenység, értékek tekintetében kiemelkedő a Duna–Dráva ...

 

körzet

Alaphelyzet: A kistérség nyugati területe a Duna-völgyi...

 

közlekedés

Problémák: A területen alapvető gond a megfelelő alapinfrastruktúra gyenge...

Forgalmi helyzet: Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt ...

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

A bajai kistérség a megye déli részén a Duna bal ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

A legjelentősebb infrastruktúra-fejlesztési feladatok a közlekedés területén jelentkeznek...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

A kistérségben a hulladék-elhelyezés térségi megoldása különös odafigyelést ...

irány: a Vajdasággal való gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

A nemzetközi jelentőségű Duna vonal és a hozzá kapcsolódó határátkelők...

A közlekedési és ellátási kapcsolatok fejlesztése a bácsalmási, a ...

A településközi – térségi szemléletű együttműködés fokozása, különös tekintettel ...

A települések közötti közlekedési hálózat sűrűségének és minőségének javítása a ...

A sokoldalú európai területfejlesztési program-lehetőségekhez való csatlakozás (...

 

közmű

Problémák: A területen alapvető gond a megfelelő alapinfrastruktúra gyenge...

 

központ

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

A népesség iskolázottságát jelző mutató - a kecskeméti kistérség után ...

A kistérség Bács-Kiskun megye Alsó-Duna-...

Településszerkezet: Baját kedvező forgalmi adottságai emelték az agrártelepülések közül ...

Térkapcsolatok: Baja - mint pozícióját javító középváros - a ...

A kistérség központja Baja. Területi kapcsolatai, vonzása a ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

A megyei rendezési terv programja Gara-Bácsszentgyörgy térségében kishatárforgalmi ...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

A kistérség és központja fejlesztő szerepének, pozíciójának kiteljesítése az ...

A tervezett Szakmai Szolgáltató Központ létrehozása és sokoldalú működtetése ...

Professzionális kistérségi fejlesztő, menedzser iroda létrehozása, információs központtal...

Baja szellemi, oktatási-ifjúsági, kulturális, és ...

 

község

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

A mai kistérség területén hajdanvolt uradalmi falvakat (Bátmonostor, ...

Ami a községi alapellátás mutatóit illeti: az alapfokú oktatás ...

irány: az együttműködés fokozása, az összeköttetések javítása három ...

Baja szellemi, oktatási-ifjúsági, kulturális, és ...

 

kultúra

A népesség iskolázottságát jelző mutató - a kecskeméti kistérség után ...

A mezőgazdasági termelés szerkezete átalakulóban van és ez több fontos ...

A magas színvonalú mezőgazdaság termelési kultúrájának fenntartása, a feldolgozottság ...

 

kulturális

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A kistérség továbbfejlődésében jelentős előnynek számít a népesség átlagosan magas ...

nemzetiségi sokszínűség, jelentős oktatási és kulturális tradíciók...

A térség egészére kiható felső- és középfokú oktatási, ...

A Duna menti magas természeti értékű területek szigorú védelme, ...

Baja szellemi, oktatási-ifjúsági, kulturális, és ...

 

külterület

A mai kistérség területén hajdanvolt uradalmi falvakat (Bátmonostor, ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

 

lakosság

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége a lehetőségekhez ...

Alaphelyzet: A megye egyik legnagyobb kistérségében 20 település ...

Szennyvízcsatornázás és -tisztítás Baján és Garán van. Az ...

 

lerakó

A kistérségben a hulladék-elhelyezés térségi megoldása különös odafigyelést ...

 

logisztika

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

irány: a bajai kikötő és a Duna híd felújítása...

A határmentiségből és a logisztikai típusú fejlesztésekből adódó kombinált szállítási ...

A sokoldalú európai területfejlesztési program-lehetőségekhez való csatlakozás (...

 

lovas-

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

 

marketing

A különleges termőhelyeken, a borvidéki területeken a további fejlesztés ...

A vállalkozások között továbbra is nagy munkáltatónak számítanak a mezőgazdasági ...

A mezőgazdasági termelés szerkezete átalakulóban van és ez több fontos ...

Professzionális kistérségi fejlesztő, menedzser iroda létrehozása, információs központtal...

A turizmus kiemelt és komplex fejlesztése, célterületeinek pontos meghatározása ...

 

menedzser

Professzionális kistérségi fejlesztő-tervező-menedzser iroda létrehozása ...

Professzionális kistérségi fejlesztő, menedzser iroda létrehozása, információs központtal...

 

mezőgazdaság

A kistérség természeti értékeinek pusztulását eredményezték a korábban végrehajtott (...

A természet- és környezetvédelem, valamint a mezőgazdaság érdekei ...

A mezőgazdaság helyzete és fejlesztési lehetőségei...

A kistérség területén a következő mezőgazdasági fejlesztési irányok prognosztizálhatók:...

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kistérség kedvező ...

A környezetvédelmi-tájvédelmi funkciót ellátó, korlátozott, értékmegőrző ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Baja és térsége a megye ...

A vállalkozások között továbbra is nagy munkáltatónak számítanak a mezőgazdasági ...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

A soknemzetiségű együttélésből eredő hatások kihasználása a hagyományőrzés terén (...

Főbb folyamatok: A térségben az időskorú népesség száma és ...

A mezőgazdasági termelés szerkezete átalakulóban van és ez több fontos ...

Mivel a kistérség szinte valamennyi települése agrárjellegű, az aktív ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

A mezőgazdaság minőségi, EU konform fejlesztése, a gazdaság ...

A magas színvonalú mezőgazdaság termelési kultúrájának fenntartása, a feldolgozottság ...

 

minőség

A vállalkozások között továbbra is nagy munkáltatónak számítanak a mezőgazdasági ...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott. Baja önálló vízművel ...

A mezőgazdaság minőségi, EU konform fejlesztése, a gazdaság ...

A települések közötti közlekedési hálózat sűrűségének és minőségének javítása a ...

 

munkaerő

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

 

munkahely

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

A kistérség továbbfejlődésében jelentős előnynek számít a népesség átlagosan magas ...

A munkahely-teremtések szempontjából kiemelt szerepe van a Baján ...

Mivel a kistérség szinte valamennyi települése agrárjellegű, az aktív ...

Munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő programok beindítása, különös tekintettel a kis- ...

 

munkanélküliség

1997. első hónapjában a térségben regisztrált munkanélküliségi ráta (...

 

műszaki

A népesség iskolázottságát jelző mutató - a kecskeméti kistérség után ...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

színvonalas műszaki és humán infrastruktúra...

 

művészet

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

Jellegzetes folyamat a néhány napos, csak a helyi építészeti...

 

nemzetiség

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

A soknemzetiségű együttélésből eredő hatások kihasználása a hagyományőrzés terén (...

Alaphelyzet: A megye egyik legnagyobb kistérségében 20 település ...

A népesség iskolázottságát jelző mutató - a kecskeméti kistérség után ...

A kistérség továbbfejlődésében jelentős előnynek számít a népesség átlagosan magas ...

nemzetiségi sokszínűség, jelentős oktatási és kulturális tradíciók...

irány: a főiskolai integráció és a nemzetiségi oktatás fejlesztése...

A térség egészére kiható felső- és középfokú oktatási, ...

A sokszínű és soknemzetiségű helyi társadalom identitásának fejlesztése, összekapcsolva ...

A sokoldalú európai területfejlesztési program-lehetőségekhez való csatlakozás (...

A turizmus kiemelt és komplex fejlesztése, célterületeinek pontos meghatározása ...

 

nemzetközi

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

A soknemzetiségű együttélésből eredő hatások kihasználása a hagyományőrzés terén (...

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

A nemzetközi jelentőségű Duna vonal és a hozzá kapcsolódó határátkelők...

A településközi – térségi szemléletű együttműködés fokozása, különös tekintettel ...

 

népesség

Alaphelyzet: A megye egyik legnagyobb kistérségében 20 település ...

A népesség iskolázottságát jelző mutató - a kecskeméti kistérség után ...

Főbb folyamatok: A térségben az időskorú népesség száma és ...

Fő problémák: A népesség kedvezőtlen korösszetétele komoly terheket ró ...

A kistérség továbbfejlődésében jelentős előnynek számít a népesség átlagosan magas ...

Településszerkezet: Baját kedvező forgalmi adottságai emelték az agrártelepülések közül ...

A mai kistérség területén hajdanvolt uradalmi falvakat (Bátmonostor, ...

irány: a főiskolai integráció és a nemzetiségi oktatás fejlesztése...

 

növénytermesztés

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kistérség kedvező ...

 

oktatás

A népesség iskolázottságát jelző mutató - a kecskeméti kistérség után ...

A kistérség továbbfejlődésében jelentős előnynek számít a népesség átlagosan magas ...

A főiskolai oktatásban rejlő innovatív erőnek jelentős kisugárzása lehet a ...

Térkapcsolatok: Baja - mint pozícióját javító középváros - a ...

Ami a községi alapellátás mutatóit illeti: az alapfokú oktatás ...

nemzetiségi sokszínűség, jelentős oktatási és kulturális tradíciók...

irány: a főiskolai integráció és a nemzetiségi oktatás fejlesztése...

A térség egészére kiható felső- és középfokú oktatási, ...

Baja szellemi, oktatási-ifjúsági, kulturális, és ...

 

öko-

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit egyaránt szolgálhatják a korlátozottan ...

A védett területek ökoszisztémáinak összekapcsolását szolgálja a "Zöldfolyosó Hálózatok...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

A Duna menti magas természeti értékű területek szigorú védelme, ...

 

öntözés

A Duna mentén, a kistérség nyugati felében kiterjedt öntözésre ...

Mivel a kistérség szinte valamennyi települése agrárjellegű, az aktív ...

 

övezet

Alaphelyzet: A kistérség nyugati területe a Duna-völgyi...

A környezetvédelmi-tájvédelmi funkciót ellátó, korlátozott, értékmegőrző ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

irány: a bajai kikötő és a Duna híd felújítása...

Munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő programok beindítása, különös tekintettel a kis- ...

A bajai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

piac

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kistérség kedvező ...

A mezőgazdasági termelés szerkezete átalakulóban van és ez több fontos ...

Településszerkezet: Baját kedvező forgalmi adottságai emelték az agrártelepülések közül ...

 

prioritás

Fejlesztési lehetőségek, prioritások...

A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők:...

Lehetőségek, prioritások...

Fejlesztési prioritások...

A megyei koncepció fejlesztési prioritásainak alkalmazása a területre...

Első prioritás: ...

Második prioritás:...

Harmadik prioritás:...

Negyedik prioritás:...

Ötödik prioritás:...

A bajai kistérség fejlesztési prioritásai...

Első prioritás: ...

Második prioritás: ...

Harmadik prioritás:...

Negyedik prioritás: ...

Ötödik prioritás:...

 

program

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit egyaránt szolgálhatják a korlátozottan ...

A természetvédelem és a települési infrastruktúra fejlesztésének közös érdekeit hivatottak ...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

Az erdősítési program a térséget - nagyságrendjéhez mérten - mérsékelten ...

A megyei rendezési terv programja Gara-Bácsszentgyörgy térségében kishatárforgalmi ...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

A vízrendezés terén a kistérségben a Duna menti részen az ...

Szennyvízcsatornázás és -tisztítás Baján és Garán van. Az ...

irány: az eltartóképesség további növelésére irányuló sokoldalú gazdaság-, ...

irány: a főiskolai integráció és a nemzetiségi oktatás fejlesztése...

Munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő programok beindítása, különös tekintettel a kis- ...

A magas színvonalú mezőgazdaság termelési kultúrájának fenntartása, a feldolgozottság ...

A sokoldalú európai területfejlesztési program-lehetőségekhez való csatlakozás (...

A turizmus kiemelt és komplex fejlesztése, célterületeinek pontos meghatározása ...

 

régió

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

irány: a Vajdasággal való gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

 

regionális

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott, de szennyvízcsatorna és ...

A kistérségben a hulladék-elhelyezés térségi megoldása különös odafigyelést ...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

A nemzetközi jelentőségű Duna vonal és a hozzá kapcsolódó határátkelők...

A településközi – térségi szemléletű együttműködés fokozása, különös tekintettel ...

 

rekreáció

Az erdősítés a települések környékén rekreációs és védelmi okokból, ...

Az erdősítési program a térséget - nagyságrendjéhez mérten - mérsékelten ...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

 

rendezés

A kistérség természeti értékeinek pusztulását eredményezték a korábban végrehajtott (...

A területrendezési terv főbb elemei...

A kistérség nagy része a Duna menti kedvező adottságú agrárvidékhez ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

A megyei rendezési terv programja Gara-Bácsszentgyörgy térségében kishatárforgalmi ...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

A vízrendezés terén a kistérségben a Duna menti részen az ...

Speciális feladatot képez a vízbázisok védelme. A meglévő felsőkandai ...

A távközlési létesítmények vonatkozásában a csávolyi TV adó jelentkezik jelentősebb ...

A kistérség területének jelentős részét lefedik a Duna-Dráva ...

A kistérségben a hulladék-elhelyezés térségi megoldása különös odafigyelést ...

 

repülőtér

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

A különleges szabályozást igénylő katonai objektumok területe csökkent, de ...

 

sáv

A kistérségben jelentős kerékpárút-fejlesztések, illetve előirányzatok találhatók...

 

stratégia

Stratégiai fejlesztési célok...

 

szálláshely

A bajai kistérségben található kereskedelmi szálláshelyek száma 1796, a ...

Problémák: A területen alapvető gond a megfelelő alapinfrastruktúra gyenge...

 

szállítás

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

változó és kedvezőbbé tehető forgalmi helyzet, kis kapacitások és ...

A határmentiségből és a logisztikai típusú fejlesztésekből adódó kombinált szállítási ...

 

szennyvíz

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott, de szennyvízcsatorna és ...

A természetvédelem és a települési infrastruktúra fejlesztésének közös érdekeit hivatottak ...

Szennyvízcsatornázás és -tisztítás Baján és Garán van. Az ...

2010-ig Szeremle Bajához kapcsolódik, Érsekcsanád és Sükösd...

2010 után Dávod, Csátalja, Nagybaracska és Hercegszántó közös ...

A korszerű szennyvíz- és hulladékkezelés megoldása...

 

szervezet

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Baja és térsége a megye ...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

A térség egészére kiható felső- és középfokú oktatási, ...

 

szociális

Fő problémák: A népesség kedvezőtlen korösszetétele komoly terheket ró ...

A munkahely-teremtések szempontjából kiemelt szerepe van a Baján ...

 

szolgáltatás

A vállalkozások között továbbra is nagy munkáltatónak számítanak a mezőgazdasági ...

A térségben a szolgáltató szektor is szép számban képviselteti magát...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

Főbb folyamatok: A térségben az időskorú népesség száma és ...

Fő problémák: A népesség kedvezőtlen korösszetétele komoly terheket ró ...

irány: a bajai kikötő és a Duna híd felújítása...

irány: az eltartóképesség további növelésére irányuló sokoldalú gazdaság-, ...

irány: a teljes kiegyenlítés mellett szükséges a további fejlődést ...

A tervezett Szakmai Szolgáltató Központ létrehozása és sokoldalú működtetése ...

 

táj

Alaphelyzet: A kistérség a Duna-menti síkság déli ...

A Duna-völgye, illetve a kistérség egyéb vizes ...

Alaphelyzet: A kistérség nyugati területe a Duna-völgyi...

A környezetvédelmi-tájvédelmi funkciót ellátó, korlátozott, értékmegőrző ...

A tájtermesztés fejlesztése, a hungaricumok megerősítése, a sokoldalú ...

 

talaj

Alaphelyzet: A kistérség a Duna-menti síkság déli ...

Alaphelyzet: A kistérség nyugati területe a Duna-völgyi...

A kistérség területének termőhelyi adottságai a megyében a legjobbak közé ...

A kistérség nagy része a Duna menti kedvező adottságú agrárvidékhez ...

A kistérség nagy részén - a talajvízhiányos területeket leszámítva - ...

 

társadalom

irány: a Vajdasággal való gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

A sokszínű és soknemzetiségű helyi társadalom identitásának fejlesztése, összekapcsolva ...

 

település

A kistérség természeti értékeinek pusztulását eredményezték a korábban végrehajtott (...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott, de szennyvízcsatorna és ...

A természetvédelem és a települési infrastruktúra fejlesztésének közös érdekeit hivatottak ...

Az erdősítés a települések környékén rekreációs és védelmi okokból, ...

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége a lehetőségekhez ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A bajai kistérségben található kereskedelmi szálláshelyek száma 1796, a ...

Jellegzetes folyamat a néhány napos, csak a helyi építészeti...

Problémák: A területen alapvető gond a megfelelő alapinfrastruktúra gyenge...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

Alaphelyzet: A megye egyik legnagyobb kistérségében 20 település ...

Forgalmi helyzet, településszerkezet, térkapcsolatok...

A kistérség Bács-Kiskun megye Alsó-Duna-...

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

Településszerkezet: Baját kedvező forgalmi adottságai emelték az agrártelepülések közül ...

A mai kistérség területén hajdanvolt uradalmi falvakat (Bátmonostor, ...

Térkapcsolatok: Baja - mint pozícióját javító középváros - a ...

Ami a községi alapellátás mutatóit illeti: az alapfokú oktatás ...

Mivel a kistérség szinte valamennyi települése agrárjellegű, az aktív ...

A bajai kistérség a megye déli részén a Duna bal ...

A kistérség nagy része a Duna menti kedvező adottságú agrárvidékhez ...

A kistérség központja Baja. Területi kapcsolatai, vonzása a ...

Az erdősítési program a térséget - nagyságrendjéhez mérten - mérsékelten ...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

A legjelentősebb infrastruktúra-fejlesztési feladatok a közlekedés területén jelentkeznek...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

A megyei rendezési terv programja Gara-Bácsszentgyörgy térségében kishatárforgalmi ...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott. Baja önálló vízművel ...

Energia szempontjából a térség jól ellátottnak tekinthető. Az országos ...

viszonylag erős belső kohéziójú településszerkezet ...

A településközi – térségi szemléletű együttműködés fokozása, különös tekintettel ...

A települések közötti közlekedési hálózat sűrűségének és minőségének javítása a ...

A bajai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

tengely

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

A bajai kistérség a megye déli részén a Duna bal ...

A nemzetközi jelentőségű Duna vonal és a hozzá kapcsolódó határátkelők...

A közlekedési és ellátási kapcsolatok fejlesztése a bácsalmási, a ...

 

tenyésztés

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kistérség kedvező ...

A vállalkozások között továbbra is nagy munkáltatónak számítanak a mezőgazdasági ...

 

termál-

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

Alaphelyzet: A kistérséget érintő szinte egész Duna-szakasz...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

A Dávodon és Nagybaracskán lévő termálvíz hasznosítása, a gyógyturizmus ...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

A turizmus kiemelt és komplex fejlesztése, célterületeinek pontos meghatározása ...

 

termelés

Alaphelyzet: A kistérség nyugati területe a Duna-völgyi...

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kistérség kedvező ...

A térségben hagyományos iparág volt a könnyűipar. Az utóbbi ...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

A mezőgazdasági termelés szerkezete átalakulóban van és ez több fontos ...

A kistérség nagy részén - a talajvízhiányos területeket leszámítva - ...

A kistérség területének jelentős részét lefedik a Duna-Dráva ...

A magas színvonalú mezőgazdaság termelési kultúrájának fenntartása, a feldolgozottság ...

 

természet

A kistérség természeti és környezeti állapota ...

A Duna-völgye, illetve a kistérség egyéb vizes ...

A kistérség természeti értékeinek pusztulását eredményezték a korábban végrehajtott (...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott, de szennyvízcsatorna és ...

A kistérség természeti-környezeti értékeinek védelmét össze kell hangolni ...

A természet- és környezetvédelem, valamint a mezőgazdaság érdekei ...

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit egyaránt szolgálhatják a korlátozottan ...

A természetvédelem és a települési infrastruktúra fejlesztésének közös érdekeit hivatottak ...

A kistérség természetvédelmének sajátos feladata a Duna és a holtágak ...

A természetes és mesterséges vízfelületekre alapozva a térség specializációja lehet ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége a lehetőségekhez ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

Problémák: A területen alapvető gond a megfelelő alapinfrastruktúra gyenge...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

A kistérség nagy részén - a talajvízhiányos területeket leszámítva - ...

A kistérség területének jelentős részét lefedik a Duna-Dráva ...

A térség természeti értékeinek szigorú védelme, területük bővítése helyi ...

A Duna menti magas természeti értékű területek szigorú védelme, ...

A turizmus kiemelt és komplex fejlesztése, célterületeinek pontos meghatározása ...

 

termesztés

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kistérség kedvező ...

A tájtermesztés fejlesztése, a hungaricumok megerősítése, a sokoldalú ...

 

térség

A bajai kistérség fejlesztési koncepciója...

A kistérség természeti és környezeti állapota ...

Alaphelyzet: A kistérség a Duna-menti síkság déli ...

A Duna-völgye, illetve a kistérség egyéb vizes ...

A kistérség természeti értékeinek pusztulását eredményezték a korábban végrehajtott (...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott, de szennyvízcsatorna és ...

A kistérség természeti-környezeti értékeinek védelmét össze kell hangolni ...

A kistérség természetvédelmének sajátos feladata a Duna és a holtágak ...

A védett területek ökoszisztémáinak összekapcsolását szolgálja a "Zöldfolyosó Hálózatok...

Alaphelyzet: A kistérség nyugati területe a Duna-völgyi...

A kistérség területének termőhelyi adottságai a megyében a legjobbak közé ...

A Duna mentén, a kistérség nyugati felében kiterjedt öntözésre ...

A kistérség területén a következő mezőgazdasági fejlesztési irányok prognosztizálhatók:...

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kistérség kedvező ...

A természetes és mesterséges vízfelületekre alapozva a térség specializációja lehet ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Baja és térsége a megye ...

A vállalkozások között továbbra is nagy munkáltatónak számítanak a mezőgazdasági ...

A térségben hagyományos iparág volt a könnyűipar. Az utóbbi ...

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

A térségben a szolgáltató szektor is szép számban képviselteti magát...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

További gondot jelent a határmentiség, amely előnyökkel és hátrányokkal ...

Összességében a térség előtt szép jövő áll, ha megragadja ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége a lehetőségekhez ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

Alaphelyzet: A kistérséget érintő szinte egész Duna-szakasz...

A bajai kistérségben található kereskedelmi szálláshelyek száma 1796, a ...

Jellegzetes folyamat a néhány napos, csak a helyi építészeti...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

Alaphelyzet: A megye egyik legnagyobb kistérségében 20 település ...

A népesség iskolázottságát jelző mutató - a kecskeméti kistérség után ...

1997. első hónapjában a térségben regisztrált munkanélküliségi ráta (...

Főbb folyamatok: A térségben az időskorú népesség száma és ...

A kistérség számára - a déli határszakasz, a nagy ...

A kistérség továbbfejlődésében jelentős előnynek számít a népesség átlagosan magas ...

A munkahely-teremtések szempontjából kiemelt szerepe van a Baján ...

A kistérség Bács-Kiskun megye Alsó-Duna-...

A kistérségi határok nagy vonalakban az egykori járáshatárokat követik. ...

Forgalmi helyzet: Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt ...

A mai kistérség területén hajdanvolt uradalmi falvakat (Bátmonostor, ...

Térkapcsolatok: Baja - mint pozícióját javító középváros - a ...

Mivel a kistérség szinte valamennyi települése agrárjellegű, az aktív ...

A bajai kistérség a megye déli részén a Duna bal ...

A kistérség nagy része a Duna menti kedvező adottságú agrárvidékhez ...

A kistérség központja Baja. Területi kapcsolatai, vonzása a ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

A kistérség nagy részén - a talajvízhiányos területeket leszámítva - ...

Az erdősítési program a térséget - nagyságrendjéhez mérten - mérsékelten ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

A legjelentősebb infrastruktúra-fejlesztési feladatok a közlekedés területén jelentkeznek...

A megyei rendezési terv programja Gara-Bácsszentgyörgy térségében kishatárforgalmi ...

Újabban felvetődött egy Mohács térségében épülő híd javaslata is. ...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

A kistérségben jelentős kerékpárút-fejlesztések, illetve előirányzatok találhatók...

A vízrendezés terén a kistérségben a Duna menti részen az ...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott. Baja önálló vízművel ...

Energia szempontjából a térség jól ellátottnak tekinthető. Az országos ...

A kistérség területének jelentős részét lefedik a Duna-Dráva ...

A kistérségben a hulladék-elhelyezés térségi megoldása különös odafigyelést ...

A különleges szabályozást igénylő katonai objektumok területe csökkent, de ...

A kistérség fejlesztési koncepciója (összefoglaló)...

A kistérség fejlesztésének alaptényezői és lehetséges kitörési irányai...

irány: a bajai kikötő és a Duna híd felújítása...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

A térség természeti értékeinek szigorú védelme, területük bővítése helyi ...

A közlekedési és ellátási kapcsolatok fejlesztése a bácsalmási, a ...

A kistérség és központja fejlesztő szerepének, pozíciójának kiteljesítése az ...

A településközi – térségi szemléletű együttműködés fokozása, különös tekintettel ...

A mezőgazdaság minőségi, EU konform fejlesztése, a gazdaság ...

A térség egészére kiható felső- és középfokú oktatási, ...

Professzionális kistérségi fejlesztő-tervező-menedzser iroda létrehozása ...

A megyei zóna- és térségbeosztásból következő feladatok...

A bajai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

A bajai kistérség fejlesztési prioritásai...

Professzionális kistérségi fejlesztő, menedzser iroda létrehozása, információs központtal...

Baja szellemi, oktatási-ifjúsági, kulturális, és ...

 

terv

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

Alaphelyzet: A kistérséget érintő szinte egész Duna-szakasz...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

Ami a községi alapellátás mutatóit illeti: az alapfokú oktatás ...

A területrendezési terv főbb elemei...

A kistérség nagy része a Duna menti kedvező adottságú agrárvidékhez ...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

A legjelentősebb infrastruktúra-fejlesztési feladatok a közlekedés területén jelentkeznek...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

A megyei rendezési terv programja Gara-Bácsszentgyörgy térségében kishatárforgalmi ...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

Speciális feladatot képez a vízbázisok védelme. A meglévő felsőkandai ...

A kistérség területének jelentős részét lefedik a Duna-Dráva ...

A kistérségben a hulladék-elhelyezés térségi megoldása különös odafigyelést ...

A nemzetközi jelentőségű Duna vonal és a hozzá kapcsolódó határátkelők...

Professzionális kistérségi fejlesztő-tervező-menedzser iroda létrehozása ...

A tervezett Szakmai Szolgáltató Központ létrehozása és sokoldalú működtetése ...

 

Tisza

irány: a Vajdasággal való gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

 

tranzit

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

Alaphelyzet: A kistérséget érintő szinte egész Duna-szakasz...

Problémák: A területen alapvető gond a megfelelő alapinfrastruktúra gyenge...

A települések közötti közlekedési hálózat sűrűségének és minőségének javítása a ...

A bajai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

turizmus

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit egyaránt szolgálhatják a korlátozottan ...

A turizmus helyzete és lehetőségei...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége a lehetőségekhez ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

Alaphelyzet: A kistérséget érintő szinte egész Duna-szakasz...

Jellegzetes folyamat a néhány napos, csak a helyi építészeti...

Problémák: A területen alapvető gond a megfelelő alapinfrastruktúra gyenge...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

A soknemzetiségű együttélésből eredő hatások kihasználása a hagyományőrzés terén (...

A Dávodon és Nagybaracskán lévő termálvíz hasznosítása, a gyógyturizmus ...

A kistérség nagy részén - a talajvízhiányos területeket leszámítva - ...

irány: vízügyi fejlesztések, különböző típusú holtág-rekonstrukciók...

A Duna menti magas természeti értékű területek szigorú védelme, ...

Professzionális kistérségi fejlesztő, menedzser iroda létrehozása, információs központtal...

A turizmus kiemelt és komplex fejlesztése, célterületeinek pontos meghatározása ...

 

út

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

Problémák: A területen alapvető gond a megfelelő alapinfrastruktúra gyenge...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

Forgalmi helyzet: Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt ...

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

Ami a községi alapellátás mutatóit illeti: az alapfokú oktatás ...

A bajai kistérség a megye déli részén a Duna bal ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

A legjelentősebb infrastruktúra-fejlesztési feladatok a közlekedés területén jelentkeznek...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

A megyei rendezési terv programja Gara-Bácsszentgyörgy térségében kishatárforgalmi ...

Újabban felvetődött egy Mohács térségében épülő híd javaslata is. ...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

A kistérségben jelentős kerékpárút-fejlesztések, illetve előirányzatok találhatók...

változó és kedvezőbbé tehető forgalmi helyzet, kis kapacitások és ...

irány: a bajai kikötő és a Duna híd felújítása...

A nemzetközi jelentőségű Duna vonal és a hozzá kapcsolódó határátkelők...

A bajai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

üzem

A Duna mentén, a kistérség nyugati felében kiterjedt öntözésre ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Baja és térsége a megye ...

A vállalkozások között továbbra is nagy munkáltatónak számítanak a mezőgazdasági ...

A térségben hagyományos iparág volt a könnyűipar. Az utóbbi ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

 

vadászat

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit egyaránt szolgálhatják a korlátozottan ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

A kistérségben tevékenykedő Vendégváró Bácska Egyesület, valamint a Baján ...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

irány: vízügyi fejlesztések, különböző típusú holtág-rekonstrukciók...

A Duna menti magas természeti értékű területek szigorú védelme, ...

A turizmus kiemelt és komplex fejlesztése, célterületeinek pontos meghatározása ...

 

vállalkozás

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Baja és térsége a megye ...

A vállalkozások között továbbra is nagy munkáltatónak számítanak a mezőgazdasági ...

A térségben hagyományos iparág volt a könnyűipar. Az utóbbi ...

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

A mezőgazdasági termelés szerkezete átalakulóban van és ez több fontos ...

A főiskolai oktatásban rejlő innovatív erőnek jelentős kisugárzása lehet a ...

Mivel a kistérség szinte valamennyi települése agrárjellegű, az aktív ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült ...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

irány: a bajai kikötő és a Duna híd felújítása...

Munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő programok beindítása, különös tekintettel a kis- ...

 

város

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A kistérség Bács-Kiskun megye Alsó-Duna-...

Forgalmi helyzet: Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt ...

Településszerkezet: Baját kedvező forgalmi adottságai emelték az agrártelepülések közül ...

Térkapcsolatok: Baja - mint pozícióját javító középváros - a ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

környezeti érzékenység, értékek tekintetében kiemelkedő a Duna–Dráva ...

irány: az együttműködés fokozása, az összeköttetések javítása három ...

 

védelem

A Duna-völgye, illetve a kistérség egyéb vizes ...

A kistérség természeti értékeinek pusztulását eredményezték a korábban végrehajtott (...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott, de szennyvízcsatorna és ...

A kistérség természeti-környezeti értékeinek védelmét össze kell hangolni ...

A természet- és környezetvédelem, valamint a mezőgazdaság érdekei ...

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit egyaránt szolgálhatják a korlátozottan ...

A természetvédelem és a települési infrastruktúra fejlesztésének közös érdekeit hivatottak ...

A kistérség természetvédelmének sajátos feladata a Duna és a holtágak ...

A védett területek ökoszisztémáinak összekapcsolását szolgálja a "Zöldfolyosó Hálózatok...

A különleges termőhelyeken, a borvidéki területeken a további fejlesztés ...

A környezetvédelmi-tájvédelmi funkciót ellátó, korlátozott, értékmegőrző ...

Az erdősítés a települések környékén rekreációs és védelmi okokból, ...

Problémák: A területen alapvető gond a megfelelő alapinfrastruktúra gyenge...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

A népesség iskolázottságát jelző mutató - a kecskeméti kistérség után ...

A kistérség nagy részén - a talajvízhiányos területeket leszámítva - ...

Az erdősítési program a térséget - nagyságrendjéhez mérten - mérsékelten ...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

Speciális feladatot képez a vízbázisok védelme. A meglévő felsőkandai ...

A kistérség területének jelentős részét lefedik a Duna-Dráva ...

A kistérségben a hulladék-elhelyezés térségi megoldása különös odafigyelést ...

A térség természeti értékeinek szigorú védelme, területük bővítése helyi ...

A Duna menti magas természeti értékű területek szigorú védelme, ...

A bajai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

vendéglátás

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A turizmus kiemelt és komplex fejlesztése, célterületeinek pontos meghatározása ...

 

vertikum

irány: a teljes agrárvertikum és élelmiszer-feldolgozás magas ...

 

vidék

Alaphelyzet: A kistérség a Duna-menti síkság déli ...

Alaphelyzet: A kistérség nyugati területe a Duna-völgyi...

A különleges termőhelyeken, a borvidéki területeken a további fejlesztés ...

Az erdősítés a települések környékén rekreációs és védelmi okokból, ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

Forgalmi helyzet: Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt ...

Településszerkezet: Baját kedvező forgalmi adottságai emelték az agrártelepülések közül ...

Térkapcsolatok: Baja - mint pozícióját javító középváros - a ...

A kistérség nagy része a Duna menti kedvező adottságú agrárvidékhez ...

Az erdősítési program a térséget - nagyságrendjéhez mérten - mérsékelten ...

A magas színvonalú mezőgazdaság termelési kultúrájának fenntartása, a feldolgozottság ...

 

víz

A kistérség természeti értékeinek pusztulását eredményezték a korábban végrehajtott (...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott, de szennyvízcsatorna és ...

A természetvédelem és a települési infrastruktúra fejlesztésének közös érdekeit hivatottak ...

A kistérség természetvédelmének sajátos feladata a Duna és a holtágak ...

A kistérség területének termőhelyi adottságai a megyében a legjobbak közé ...

A természetes és mesterséges vízfelületekre alapozva a térség specializációja lehet ...

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége a lehetőségekhez ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

Problémák: A területen alapvető gond a megfelelő alapinfrastruktúra gyenge...

A természeti értékek alapján a Duna és a csatornák mentén...

A Dávodon és Nagybaracskán lévő termálvíz hasznosítása, a gyógyturizmus ...

A népesség iskolázottságát jelző mutató - a kecskeméti kistérség után ...

A kistérség nagy része a Duna menti kedvező adottságú agrárvidékhez ...

A kistérség nagy részén - a talajvízhiányos területeket leszámítva - ...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

Területfelhasználási kihatásokkal bíró vasútfejlesztés a térséget közvetlenül nem érinti. ...

A vízrendezés terén a kistérségben a Duna menti részen az ...

Speciális feladatot képez a vízbázisok védelme. A meglévő felsőkandai ...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott. Baja önálló vízművel ...

irány: vízügyi fejlesztések, különböző típusú holtág-rekonstrukciók...

A Duna menti magas természeti értékű területek szigorú védelme, ...

A korszerű szennyvíz- és hulladékkezelés megoldása...

A turizmus kiemelt és komplex fejlesztése, célterületeinek pontos meghatározása ...

 

vizi

A Duna-völgye, illetve a kistérség egyéb vizes ...

A természetvédelem és a települési infrastruktúra fejlesztésének közös érdekeit hivatottak ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A kistérség valamennyi települése ivóvízzel ellátott. Baja önálló vízművel ...

 

vonzó

Baja szellemi, oktatási-ifjúsági, kulturális, és ...

 

zóna

A megyei zóna- és térségbeosztásból következő feladatok...

A bajai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...


© 1998 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete és a VÁTI Kht. Minden jog fenntartva!