Bácsalmás

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Jánoshalma és körzete – bár ...

A lakosság demográfiai, foglalkoztatottsági mutatói kedvezőtlenek. A ...

Bácsalmás körzetéhez hasonlóan az 1989-ben várossá lett Jánoshalma ...

Forgalmi helyzet: A térségnek - az 54. és ...

A közlekedési és ellátási kapcsolatok összehangolt fejlesztése a bajai, ...

 

Baja

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Jánoshalma és körzete – bár ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

Bácsalmás körzetéhez hasonlóan az 1989-ben várossá lett Jánoshalma ...

Forgalmi helyzet: A térségnek - az 54. és ...

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

A kistérség a megye bácskai területrésze és a homokhátság közé ...

A kerékpárút-hálózat fejlesztését az 5412 sz. út ...

A hírközlés infrastruktúrája szempontjából a térséget a mobil telefonszolgáltatók bázisállomásai ...

irány: a térség települései közös működési életképességnek biztosítása, ...

A közlekedési és ellátási kapcsolatok összehangolt fejlesztése a bajai, ...

 

Borota

A kistérség területének legnagyobb része értékes mezőgazdasági termőterület, amihez ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Forgalmi helyzet: A térségnek - az 54. és ...

Az M9-es gyorsforgalmi út, amelynek nyomvonala az ...

Településszerkezet: Jánoshalma kistérsége Bács-Kiskun megye egyik legkisebb ...

A természetvédelem szempontjából a Kéleshalmi homokbuckák és a borotai Csókási ...

A mellékút-hálózat kapcsolatfejlesztési igénye: az 5416. ...

A térség települései ivóvízzel ellátottak. Borota vízművénél a vízkezelés ...

Szennyvízelvezetés, -tisztítás kialakítása Jánoshalmán és Mélykúton folyamatban van...

 

Császártöltés

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

 

Csávoly

Forgalmi helyzet: A térségnek - az 54. és ...

A kerékpárút-hálózat fejlesztését az 5412 sz. út ...

 

Dusnok

A mellékút-hálózat kapcsolatfejlesztési igénye: az 5416. ...

 

Hajós

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

 

Jánoshalma

A jánoshalmi kistérség fejlesztési koncepciója...

A térség települései ivóvízzel ellátottak, de a csatornázottság mértéke ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Jánoshalma és körzete – bár ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Alaphelyzet: A kistérséget a rövid tartózkodás, a szezonalitás...

Problémák: A területen alapvető gond az általános szegénység, ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

Alaphelyzet: A megye lakónépességének 3,3%-a ...

Főbb folyamatok: Jánoshalma körzetét jelentős mérvű elöregedés jellemzi. ...

Bácsalmás körzetéhez hasonlóan az 1989-ben várossá lett Jánoshalma ...

Forgalmi helyzet: A térségnek - az 54. és ...

Az M9-es gyorsforgalmi út, amelynek nyomvonala az ...

Településszerkezet: Jánoshalma kistérsége Bács-Kiskun megye egyik legkisebb ...

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

A kistérség térszerkezetére, illetve ennek alakulására legnagyobb hatással az ...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

Az M9 autóút nagy valószínűséggel több ütemben épül ki. ...

A mellékút-hálózat kapcsolatfejlesztési igénye: az 5416. ...

A kerékpárút-hálózat fejlesztését az 5412 sz. út ...

A MÁV a vasút szintentartását tervezi. Ez újabb területrendezési ...

A térség vízrendezési szempontból a Kígyós vízrendszerhez tartozik, melynek ...

Szennyvízelvezetés, -tisztítás kialakítása Jánoshalmán és Mélykúton folyamatban van...

A kistérségben Jánoshalmán viszonylag korszerű hulladéklerakó létesült. Ez akár ...

A jánoshalmi kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

A jánoshalmi kistérség fejlesztési prioritásai...

 

Kalocsa

Forgalmi helyzet: A térségnek - az 54. és ...

 

Kecel

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

 

Kéleshalom

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Forgalmi helyzet: A térségnek - az 54. és ...

Településszerkezet: Jánoshalma kistérsége Bács-Kiskun megye egyik legkisebb ...

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

Szennyvízelvezetés, -tisztítás kialakítása Jánoshalmán és Mélykúton folyamatban van...

 

Kiskőrös

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

 

Kiskunhalas

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Jánoshalma és körzete – bár ...

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

Bácsalmás körzetéhez hasonlóan az 1989-ben várossá lett Jánoshalma ...

Forgalmi helyzet: A térségnek - az 54. és ...

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

A kistérség a megye bácskai területrésze és a homokhátság közé ...

A kerékpárút-hálózat fejlesztését az 5412 sz. út ...

A hírközlés infrastruktúrája szempontjából a térséget a mobil telefonszolgáltatók bázisállomásai ...

irány: a térség települései közös működési életképességnek biztosítása, ...

 

Kisszállás

Az M9-es gyorsforgalmi út, amelynek nyomvonala az ...

Az M9 autóút nagy valószínűséggel több ütemben épül ki. ...

A mellékút-hálózat kapcsolatfejlesztési igénye: az 5416. ...

 

Kunfehértó

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

 

Mélykút

A térség települései ivóvízzel ellátottak, de a csatornázottság mértéke ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

Forgalmi helyzet: A térségnek - az 54. és ...

Az M9-es gyorsforgalmi út, amelynek nyomvonala az ...

Településszerkezet: Jánoshalma kistérsége Bács-Kiskun megye egyik legkisebb ...

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

A térségi kapcsolatok javítását elsősorban a közlekedési infrastruktúra-fejlesztési ...

A mellékút-hálózat kapcsolatfejlesztési igénye: az 5416. ...

A kerékpárút-hálózat fejlesztését az 5412 sz. út ...

Szennyvízelvezetés, -tisztítás kialakítása Jánoshalmán és Mélykúton folyamatban van...

 

Nemesnádudvar

A mellékút-hálózat kapcsolatfejlesztési igénye: az 5416. ...

 

Rém

A mellékút-hálózat kapcsolatfejlesztési igénye: az 5416. ...

 

Tataháza

Az M9-es gyorsforgalmi út, amelynek nyomvonala az ...

A mellékút-hálózat kapcsolatfejlesztési igénye: az 5416. ...

 

Vaskút

A kistérségben Jánoshalmán viszonylag korszerű hulladéklerakó létesült. Ez akár ...

 

adottság

Alaphelyzet: A kistérség a Felső-Bácskai táji-...

Piacképes, profitorientált mezőgazdaságra van szükség, amely a kistérség ...

A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ideálisak...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők:...

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

A demográfiai, foglalkoztatottsági mutatók kedvezőtlenek. A rossz társadalmi ...

 

ágazat

Az aktív keresők nagyobb hányadát még jelenleg is a mezőgazdaság ...

A kistérség gazdaságában a mező- és erdőgazdálkodás a meghatározó...

 

agrár

A bortermelő területeken a további fejlesztés érdekében szigorú eredetvédelem és ...

A jánoshalmi kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

 

Alföld

A kistérség gazdasági életében meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság, a ...

 

Bácska

Alaphelyzet: A kistérség a megye déli táján, a ...

Alaphelyzet: A kistérség a Felső-Bácskai táji-...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

Alaphelyzet: A megye lakónépességének 3,3%-a ...

A kistérség a megye bácskai területrésze és a homokhátság közé ...

irány: az identitás, a helyi kötődések erősítése, ...

 

bor

A kistérség gazdasági életében meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság, a ...

A bortermelő területeken a további fejlesztés érdekében szigorú eredetvédelem és ...

A településeken a mezőgazdaság jelentősége mellett ipari tevékenységek is folytak ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

 

cél

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

Az alacsony végzettségű felnőttkorú lakosság továbbképzése céljából a nem iskolarendszerű ...

A kistérség térszerkezetére, illetve ennek alakulására legnagyobb hatással az ...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

Az M9 autóút nagy valószínűséggel több ütemben épül ki. ...

A kistérségben Jánoshalmán viszonylag korszerű hulladéklerakó létesült. Ez akár ...

irány: a felzárkózás lehet a fő cél...

A kistérség stratégiai fejlesztési céljai...

 

csatorna

A térség települései ivóvízzel ellátottak, de a csatornázottság mértéke ...

Szennyvízelvezetés, -tisztítás kialakítása Jánoshalmán és Mélykúton folyamatban van...

 

demográfia

A lakosság demográfiai, foglalkoztatottsági mutatói kedvezőtlenek. A ...

Az egyik legfontosabb és a humán infrastruktúra egészét átható probléma ...

A demográfiai, foglalkoztatottsági mutatók kedvezőtlenek. A rossz társadalmi ...

 

Duna

Az M9 autóút nagy valószínűséggel több ütemben épül ki. ...

A térség mozaikszerűen elhelyezkedő, országosan védett természeti területei bővíthetők ...

 

egészség

A térségben élő népesség egészségi állapotát hátrányosan befolyásolja, ...

 

együttműködés

A kommunális hulladék-elhelyezés és a szennyvíz-elvezetés...

irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása ...

A településközi együttműködés fokozása, különös tekintettel a térség mindössze ...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés, a mezőgazdasági termelők, ...

 

elmaradott

A kistérség egyértelmű elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek együttes kiaknázása ...

A jánoshalmi kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

energia

A kistérség energiaellátása közepesnek mondható. A nagytérségi energiavezetékek fejlesztései ...

 

érdek

A kistérség fejlesztési irányainak körvonalazása során arra kell törekedni, ...

Fontos feladat a védelem alá tartozó területeken folyó gazdálkodás támogatása ...

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit közösen szolgálhatja a hagyományos ...

A bortermelő területeken a további fejlesztés érdekében szigorú eredetvédelem és ...

A mellékút-hálózat kapcsolatfejlesztési igénye: az 5416. ...

A kistérségben Jánoshalmán viszonylag korszerű hulladéklerakó létesült. Ez akár ...

 

erdő

Alapos mérlegelést kíván az erdőtelepítés. Vissza kell szorítani a ...

A kistérség gazdasági életében meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság, a ...

A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ideálisak...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

A kistérség gazdaságában a mező- és erdőgazdálkodás a meghatározó...

 

érték

A kistérség területének legnagyobb része értékes mezőgazdasági termőterület, amihez ...

Fontos feladat a védelem alá tartozó területeken folyó gazdálkodás támogatása ...

A településeken a mezőgazdaság jelentősége mellett ipari tevékenységek is folytak ...

A munkanélküliség szempontjából ez az egyik leghátrányosabb térség. A ...

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

A kistérség térszerkezetére, illetve ennek alakulására legnagyobb hatással az ...

A térség mozaikszerűen elhelyezkedő, országosan védett természeti területei bővíthetők ...

 

Európa

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

 

falu

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

 

fejlesztés

A jánoshalmi kistérség fejlesztési koncepciója...

Fejlesztési irányok...

A kistérség fejlesztési irányainak körvonalazása során arra kell törekedni, ...

A mezőgazdaság helyzete és fejlesztési lehetőségei...

Fejlesztési irányok...

A mezőgazdaság fejlesztési irányainak körvonalazása során a területgazdálkodás és a ...

A bortermelő területeken a további fejlesztés érdekében szigorú eredetvédelem és ...

A gazdaság jellegzetességei és lehetséges fejlesztése...

Fejlesztési lehetőségek, prioritások...

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők:...

Továbbra is a meglévő, tradíciókkal rendelkező rendezvényturizmus folytatásának és ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

A térségi kapcsolatok javítását elsősorban a közlekedési infrastruktúra-fejlesztési ...

A mellékút-hálózat kapcsolatfejlesztési igénye: az 5416. ...

A kerékpárút-hálózat fejlesztését az 5412 sz. út ...

A térség települései ivóvízzel ellátottak. Borota vízművénél a vízkezelés ...

A kistérség energiaellátása közepesnek mondható. A nagytérségi energiavezetékek fejlesztései ...

A kistérség fejlesztési koncepciója (összefoglaló)...

A kistérség fejlesztésének alaptényezői és lehetséges kitörési irányai...

irány: a térség települései közös működési életképességnek biztosítása, ...

irány: az eltartóképesség növelésére irányuló közös gazdaságfejlesztés ...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

A közlekedési és ellátási kapcsolatok összehangolt fejlesztése a bajai, ...

A kistérség egyértelmű elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek együttes kiaknázása ...

A kistérség stratégiai fejlesztési céljai...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

A térség egészére kiható szakoktatási és az elöregedő népesség miatt ...

Fejlesztési prioritások...

A megyei koncepció fejlesztési prioritásainak alkalmazása a területre...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés, a mezőgazdasági termelők, ...

A gazdaságfejlesztés infrastrukturális alapjainak megerősítése, különös tekintettel a közlekedésre...

Kommunikációs és informatikai fejlesztések ...

A szakoktatási, átképzési, tanácsadási lehetőségek továbbfejlesztése...

A jánoshalmi kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

A jánoshalmi kistérség fejlesztési prioritásai...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

 

fenntartható

A jánoshalmi kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

 

foglalkoztatás

A lakosság demográfiai, foglalkoztatottsági mutatói kedvezőtlenek. A ...

A munkanélküliség szempontjából ez az egyik leghátrányosabb térség. A ...

Az aktív keresők nagyobb hányadát még jelenleg is a mezőgazdaság ...

A másik, nem kevésbé súlyos probléma a nagyarányú munkanélküliség...

A térség fejlődését akadályozza a népesség rendkívül alacsony szintű iskolai ...

A demográfiai, foglalkoztatottsági mutatók kedvezőtlenek. A rossz társadalmi ...

 

folyosó

A térségben a vállalkozási hajlandóság fellendítheti a gazdaságot, a ...

 

forgalom

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit közösen szolgálhatja a hagyományos ...

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

Forgalmi helyzet, településszerkezet, térkapcsolatok...

Forgalmi helyzet: A térségnek - az 54. és ...

Az M9-es gyorsforgalmi út, amelynek nyomvonala az ...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

Az M9 autóút nagy valószínűséggel több ütemben épül ki. ...

 

forrás

A humán erőforrások...

 

gazdaság

A kistérség területének legnagyobb része értékes mezőgazdasági termőterület, amihez ...

A kistérség fejlesztési irányainak körvonalazása során arra kell törekedni, ...

A mezőgazdaság helyzete és fejlesztési lehetőségei...

A kistérség gazdasági életében meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság, a ...

A mezőgazdaság fejlesztési irányainak körvonalazása során a területgazdálkodás és a ...

Piacképes, profitorientált mezőgazdaságra van szükség, amely a kistérség ...

Családi gazdaságok keretében munkaigényes zöldség-, szőlő- és gyümölcstermelés ...

Számolva az aszályproblémák tartós jelenlétével, a kevésbé aszályérzékeny, ...

A gazdaság jellegzetességei és lehetséges fejlesztése...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Jánoshalma és körzete – bár ...

A településeken a mezőgazdaság jelentősége mellett ipari tevékenységek is folytak ...

A térségben a vállalkozási hajlandóság fellendítheti a gazdaságot, a ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Jellegzetes folyamat a rövid tartózkodású kiránduló, illetve a mezőgazdasági ...

Az aktív keresők nagyobb hányadát még jelenleg is a mezőgazdaság ...

A másik, nem kevésbé súlyos probléma a nagyarányú munkanélküliség...

A mezőgazdaság domináns szerepével összefüggésben a speciális mezőgazdasági, kertészeti ...

A kistérség a megye bácskai területrésze és a homokhátság közé ...

A demográfiai, foglalkoztatottsági mutatók kedvezőtlenek. A rossz társadalmi ...

A kistérség gazdaságában a mező- és erdőgazdálkodás a meghatározó...

A mellékút-hálózat kapcsolatfejlesztési igénye: az 5416. ...

kis méret, súlyos gazdasági-társadalmi gondok...

a gazdaság eltartóképességének problémái ...

irány: az eltartóképesség növelésére irányuló közös gazdaságfejlesztés ...

irány: a tanyás gazdálkodás hagyományainak megújítása, a tanyai ...

A kistérség egyértelmű elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek együttes kiaknázása ...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés, a mezőgazdasági termelők, ...

Munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő programok beindítása, különös tekintettel a kisvállalkozásokra...

A gazdaságfejlesztés infrastrukturális alapjainak megerősítése, különös tekintettel a közlekedésre...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

hagyomány

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit közösen szolgálhatja a hagyományos ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

irány: a tanyás gazdálkodás hagyományainak megújítása, a tanyai ...

Az egyedi gyümölcstermesztés hagyományinak feltámasztása ...

 

hálózat

Forgalmi helyzet: A térségnek - az 54. és ...

Az M9-es gyorsforgalmi út, amelynek nyomvonala az ...

A térségi kapcsolatok javítását elsősorban a közlekedési infrastruktúra-fejlesztési ...

A mellékút-hálózat kapcsolatfejlesztési igénye: az 5416. ...

A kerékpárút-hálózat fejlesztését az 5412 sz. út ...

A hírközlés infrastruktúrája szempontjából a térséget a mobil telefonszolgáltatók bázisállomásai ...

A jánoshalmi kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

határ

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

Településszerkezet: Jánoshalma kistérsége Bács-Kiskun megye egyik legkisebb ...

 

híd

Az M9 autóút nagy valószínűséggel több ütemben épül ki. ...

 

Homokhátság

Alaphelyzet: A kistérség a Felső-Bácskai táji-...

A kistérség a megye bácskai területrésze és a homokhátság közé ...

 

horgászat

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

 

hulladék

A térség települései ivóvízzel ellátottak, de a csatornázottság mértéke ...

A kommunális hulladék-elhelyezés és a szennyvíz-elvezetés...

A kistérségben Jánoshalmán viszonylag korszerű hulladéklerakó létesült. Ez akár ...

 

humán

A humán erőforrások...

Az egyik legfontosabb és a humán infrastruktúra egészét átható probléma ...

A kistérség egyértelmű elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek együttes kiaknázása ...

 

idegenforgalom

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit közösen szolgálhatja a hagyományos ...

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

 

identitás

irány: az identitás, a helyi kötődések erősítése, ...

 

információ

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

 

integráció

A településközi együttműködés fokozása, különös tekintettel a térség mindössze ...

A kistérség szervezeti-intézményi jövőjének meghatározása (az önállóság ...

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

 

intenzív

A kistérség területének legnagyobb része értékes mezőgazdasági termőterület, amihez ...

Piacképes, profitorientált mezőgazdaságra van szükség, amely a kistérség ...

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

 

intézmény

A lakosság demográfiai, foglalkoztatottsági mutatói kedvezőtlenek. A ...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

A kistérség szervezeti-intézményi jövőjének meghatározása (az önállóság ...

 

ipar

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Jánoshalma és körzete – bár ...

A településeken a mezőgazdaság jelentősége mellett ipari tevékenységek is folytak ...

Az aktív keresők nagyobb hányadát még jelenleg is a mezőgazdaság ...

A másik, nem kevésbé súlyos probléma a nagyarányú munkanélküliség...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

 

irány

Fejlesztési irányok...

A kistérség fejlesztési irányainak körvonalazása során arra kell törekedni, ...

Fejlesztési irányok...

A mezőgazdaság fejlesztési irányainak körvonalazása során a területgazdálkodás és a ...

A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ideálisak...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Az oktatás színvonalának emelése, szerkezetének módosítása, újabb képzési ...

A kistérség gazdaságában a mező- és erdőgazdálkodás a meghatározó...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

A kistérség fejlesztésének alaptényezői és lehetséges kitörési irányai...

irány: a térség települései közös működési életképességnek biztosítása, ...

irány: a vízvisszatartó és -pótló rendszerek kiépítése...

irány: az eltartóképesség növelésére irányuló közös gazdaságfejlesztés ...

irány: a felzárkózás lehet a fő cél...

irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása ...

irány: a tanyás gazdálkodás hagyományainak megújítása, a tanyai ...

irány: az identitás, a helyi kötődések erősítése, ...

 

iskola

Problémák: A területen alapvető gond az általános szegénység, ...

A lakosság demográfiai, foglalkoztatottsági mutatói kedvezőtlenek. A ...

A térség fejlődését akadályozza a népesség rendkívül alacsony szintű iskolai ...

Az alacsony végzettségű felnőttkorú lakosság továbbképzése céljából a nem iskolarendszerű ...

 

jövedelem

A munkanélküliség szempontjából ez az egyik leghátrányosabb térség. A ...

 

kapcsolódás

A településeken a mezőgazdaság jelentősége mellett ipari tevékenységek is folytak ...

A térségben a vállalkozási hajlandóság fellendítheti a gazdaságot, a ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Alaphelyzet: A kistérséget a rövid tartózkodás, a szezonalitás...

Jellegzetes folyamat a rövid tartózkodású kiránduló, illetve a mezőgazdasági ...

Problémák: A területen alapvető gond az általános szegénység, ...

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

irány: az identitás, a helyi kötődések erősítése, ...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

 

képzés

A térség fejlődését akadályozza a népesség rendkívül alacsony szintű iskolai ...

Az oktatás színvonalának emelése, szerkezetének módosítása, újabb képzési ...

Az alacsony végzettségű felnőttkorú lakosság továbbképzése céljából a nem iskolarendszerű ...

A szakoktatási, átképzési, tanácsadási lehetőségek továbbfejlesztése...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

kerékpár

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

A kerékpárút-hálózat fejlesztését az 5412 sz. út ...

 

kereskedelem

Alaphelyzet: A kistérséget a rövid tartózkodás, a szezonalitás...

Problémák: A területen alapvető gond az általános szegénység, ...

 

kohézió

viszonylag gyenge belső kohéziójú településszerkezet ...

 

kommunális

A térség települései ivóvízzel ellátottak, de a csatornázottság mértéke ...

A kommunális hulladék-elhelyezés és a szennyvíz-elvezetés...

 

kommunikáció

Kommunikációs és informatikai fejlesztések ...

 

koncepció

A jánoshalmi kistérség fejlesztési koncepciója...

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

A kistérség fejlesztési koncepciója (összefoglaló)...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

A megyei koncepció fejlesztési prioritásainak alkalmazása a területre...

 

környezet

A kistérség természeti és környezeti állapota...

A kistérség fejlesztési irányainak körvonalazása során arra kell törekedni, ...

Számolva az aszályproblémák tartós jelenlétével, a kevésbé aszályérzékeny, ...

A kistérség gazdaságában a mező- és erdőgazdálkodás a meghatározó...

környezeti érzékenység, vízszintsüllyedés...

A kistérség egyértelmű elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek együttes kiaknázása ...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés, a mezőgazdasági termelők, ...

 

körzet

Alaphelyzet: A kistérség a Felső-Bácskai táji-...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Jánoshalma és körzete – bár ...

Főbb folyamatok: Jánoshalma körzetét jelentős mérvű elöregedés jellemzi. ...

Bácsalmás körzetéhez hasonlóan az 1989-ben várossá lett Jánoshalma ...

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

 

közlekedés

Forgalmi helyzet: A térségnek - az 54. és ...

A térségi kapcsolatok javítását elsősorban a közlekedési infrastruktúra-fejlesztési ...

A megépülő nemzetközi jelentőségű M9-es főközlekedési útvonal lényegesen ...

A közlekedési és ellátási kapcsolatok összehangolt fejlesztése a bajai, ...

A gazdaságfejlesztés infrastrukturális alapjainak megerősítése, különös tekintettel a közlekedésre...

 

közmű

Szennyvízelvezetés, -tisztítás kialakítása Jánoshalmán és Mélykúton folyamatban van...

 

központ

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Alaphelyzet: A megye lakónépességének 3,3%-a ...

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

A kistérség a megye bácskai területrésze és a homokhátság közé ...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

 

község

Településszerkezet: Jánoshalma kistérsége Bács-Kiskun megye egyik legkisebb ...

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása ...

 

kultúra

Számolva az aszályproblémák tartós jelenlétével, a kevésbé aszályérzékeny, ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

 

kulturális

irány: a tanyás gazdálkodás hagyományainak megújítása, a tanyai ...

 

külterület

Településszerkezet: Jánoshalma kistérsége Bács-Kiskun megye egyik legkisebb ...

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

 

lakosság

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

A lakosság demográfiai, foglalkoztatottsági mutatói kedvezőtlenek. A ...

Az alacsony végzettségű felnőttkorú lakosság továbbképzése céljából a nem iskolarendszerű ...

 

lerakó

A kistérségben Jánoshalmán viszonylag korszerű hulladéklerakó létesült. Ez akár ...

 

lovas-

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Jellegzetes folyamat a rövid tartózkodású kiránduló, illetve a mezőgazdasági ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

 

marketing

A kistérség gazdasági életében meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság, a ...

A bortermelő területeken a további fejlesztés érdekében szigorú eredetvédelem és ...

A mezőgazdaság domináns szerepével összefüggésben a speciális mezőgazdasági, kertészeti ...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

mezőgazdaság

A kistérség területének legnagyobb része értékes mezőgazdasági termőterület, amihez ...

A mezőgazdaság helyzete és fejlesztési lehetőségei...

A kistérség gazdasági életében meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság, a ...

A mezőgazdaság fejlesztési irányainak körvonalazása során a területgazdálkodás és a ...

Piacképes, profitorientált mezőgazdaságra van szükség, amely a kistérség ...

Számolva az aszályproblémák tartós jelenlétével, a kevésbé aszályérzékeny, ...

A településeken a mezőgazdaság jelentősége mellett ipari tevékenységek is folytak ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Jellegzetes folyamat a rövid tartózkodású kiránduló, illetve a mezőgazdasági ...

Az aktív keresők nagyobb hányadát még jelenleg is a mezőgazdaság ...

A másik, nem kevésbé súlyos probléma a nagyarányú munkanélküliség...

A mezőgazdaság domináns szerepével összefüggésben a speciális mezőgazdasági, kertészeti ...

A kistérség gazdaságában a mező- és erdőgazdálkodás a meghatározó...

A mellékút-hálózat kapcsolatfejlesztési igénye: az 5416. ...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés, a mezőgazdasági termelők, ...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

minőség

A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ideálisak...

A térség települései ivóvízzel ellátottak. Borota vízművénél a vízkezelés ...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

 

munkahely

Munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő programok beindítása, különös tekintettel a kisvállalkozásokra...

 

munkanélküli

Problémák: A területen alapvető gond az általános szegénység, ...

A munkanélküliség szempontjából ez az egyik leghátrányosabb térség. A ...

A másik, nem kevésbé súlyos probléma a nagyarányú munkanélküliség...

A térség fejlődését akadályozza a népesség rendkívül alacsony szintű iskolai ...

 

műszaki

Az M9 autóút nagy valószínűséggel több ütemben épül ki. ...

közepes műszaki infrastruktúra...

 

nemzetiség

nemzetiségi és vallási sokszínűség, jelentős tradíciók...

 

nemzetközi

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

A megépülő nemzetközi jelentőségű M9-es főközlekedési útvonal lényegesen ...

 

népesség

Alaphelyzet: A megye lakónépességének 3,3%-a ...

A lakosság demográfiai, foglalkoztatottsági mutatói kedvezőtlenek. A ...

A munkanélküliség szempontjából ez az egyik leghátrányosabb térség. A ...

A térségben élő népesség egészségi állapotát hátrányosan befolyásolja, ...

Az egyik legfontosabb és a humán infrastruktúra egészét átható probléma ...

A térség fejlődését akadályozza a népesség rendkívül alacsony szintű iskolai ...

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

A térség egészére kiható szakoktatási és az elöregedő népesség miatt ...

 

oktatás

A lakosság demográfiai, foglalkoztatottsági mutatói kedvezőtlenek. A ...

Az oktatás színvonalának emelése, szerkezetének módosítása, újabb képzési ...

Az alacsony végzettségű felnőttkorú lakosság továbbképzése céljából a nem iskolarendszerű ...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

A térség egészére kiható szakoktatási és az elöregedő népesség miatt ...

A szakoktatási, átképzési, tanácsadási lehetőségek továbbfejlesztése...

 

önkormányzat

A munkanélküliség szempontjából ez az egyik leghátrányosabb térség. A ...

A kistérség a megye bácskai területrésze és a homokhátság közé ...

A kistérség térszerkezetére, illetve ennek alakulására legnagyobb hatással az ...

A kistérségben Jánoshalmán viszonylag korszerű hulladéklerakó létesült. Ez akár ...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés, a mezőgazdasági termelők, ...

 

öregedés

Főbb folyamatok: Jánoshalma körzetét jelentős mérvű elöregedés jellemzi. ...

Az egyik legfontosabb és a humán infrastruktúra egészét átható probléma ...

A térség egészére kiható szakoktatási és az elöregedő népesség miatt ...

 

övezet

Alaphelyzet: A kistérség a Felső-Bácskai táji-...

A kistérség gazdasági életében meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság, a ...

A jánoshalmi kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

piac

Piacképes, profitorientált mezőgazdaságra van szükség, amely a kistérség ...

A mezőgazdaság domináns szerepével összefüggésben a speciális mezőgazdasági, kertészeti ...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

prioritás

Fejlesztési lehetőségek, prioritások...

A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők:...

Továbbra is a meglévő, tradíciókkal rendelkező rendezvényturizmus folytatásának és ...

Lehetőségek, prioritások...

Fejlesztési prioritások...

A megyei koncepció fejlesztési prioritásainak alkalmazása a területre...

Első prioritás: ...

Második prioritás:...

Harmadik prioritás:...

Negyedik prioritás:...

A jánoshalmi kistérség fejlesztési prioritásai...

Első prioritás: ...

Második prioritás: ...

Harmadik prioritás:...

Negyedik prioritás: ...

 

program

A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ideálisak...

Problémák: A területen alapvető gond az általános szegénység, ...

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

A kistérség gazdaságában a mező- és erdőgazdálkodás a meghatározó...

Szennyvízelvezetés, -tisztítás kialakítása Jánoshalmán és Mélykúton folyamatban van...

A kistérség egyértelmű elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek együttes kiaknázása ...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés, a mezőgazdasági termelők, ...

Munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő programok beindítása, különös tekintettel a kisvállalkozásokra...

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

A térség szociális problémáit megoldó közös programok kidolgozása és végrehajtása ...

 

regionális

A kistérségben Jánoshalmán viszonylag korszerű hulladéklerakó létesült. Ez akár ...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

 

rendezés

A kistérség területének legnagyobb része értékes mezőgazdasági termőterület, amihez ...

A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ideálisak...

A területrendezési terv főbb elemei...

A kistérség gazdaságában a mező- és erdőgazdálkodás a meghatározó...

A kistérség térszerkezetére, illetve ennek alakulására legnagyobb hatással az ...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

A természetvédelem szempontjából a Kéleshalmi homokbuckák és a borotai Csókási ...

A MÁV a vasút szintentartását tervezi. Ez újabb területrendezési ...

A térség vízrendezési szempontból a Kígyós vízrendszerhez tartozik, melynek ...

Szennyvízelvezetés, -tisztítás kialakítása Jánoshalmán és Mélykúton folyamatban van...

 

repülőtér

A MÁV a vasút szintentartását tervezi. Ez újabb területrendezési ...

stratégia

A kistérség stratégiai fejlesztési céljai...

 

szálláshely

Alaphelyzet: A kistérséget a rövid tartózkodás, a szezonalitás...

Problémák: A területen alapvető gond az általános szegénység, ...

 

szállítás

A kistérség gazdasági életében meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság, a ...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

szennyvíz

A térség települései ivóvízzel ellátottak, de a csatornázottság mértéke ...

A kommunális hulladék-elhelyezés és a szennyvíz-elvezetés...

Szennyvízelvezetés, -tisztítás kialakítása Jánoshalmán és Mélykúton folyamatban van...

 

szervezet

A térség egészére kiható szakoktatási és az elöregedő népesség miatt ...

A kistérség szervezeti-intézményi jövőjének meghatározása (az önállóság ...

 

szociális

irány: a tanyás gazdálkodás hagyományainak megújítása, a tanyai ...

A kistérség egyértelmű elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek együttes kiaknázása ...

A térség egészére kiható szakoktatási és az elöregedő népesség miatt ...

A térség szociális problémáit megoldó közös programok kidolgozása és végrehajtása ...

 

szolgáltatás

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Jánoshalma és körzete – bár ...

A településeken a mezőgazdaság jelentősége mellett ipari tevékenységek is folytak ...

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

Az aktív keresők nagyobb hányadát még jelenleg is a mezőgazdaság ...

A hírközlés infrastruktúrája szempontjából a térséget a mobil telefonszolgáltatók bázisállomásai ...

 

táj

Alaphelyzet: A kistérség a megye déli táján, a ...

Alaphelyzet: A kistérség a Felső-Bácskai táji-...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés, a mezőgazdasági termelők, ...

 

talaj

Alaphelyzet: A kistérség a megye déli táján, a ...

A kistérség területének legnagyobb része értékes mezőgazdasági termőterület, amihez ...

Alaphelyzet: A kistérség a Felső-Bácskai táji-...

A kistérség gazdasági életében meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság, a ...

A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ideálisak...

A kistérség - a települések száma alapján - a megye ...

 

tanya

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Településszerkezet: Jánoshalma kistérsége Bács-Kiskun megye egyik legkisebb ...

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása ...

a tanyás települések ellentmondásos helyzete...

irány: a tanyás gazdálkodás hagyományainak megújítása, a tanyai ...

A jánoshalmi kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

társadalom

A kistérség fejlesztési irányainak körvonalazása során arra kell törekedni, ...

A kistérség a megye bácskai területrésze és a homokhátság közé ...

A demográfiai, foglalkoztatottsági mutatók kedvezőtlenek. A rossz társadalmi ...

kis méret, súlyos gazdasági-társadalmi gondok...

irány: a tanyás gazdálkodás hagyományainak megújítása, a tanyai ...

 

telefon

A hírközlés infrastruktúrája szempontjából a térséget a mobil telefonszolgáltatók bázisállomásai ...

 

település

A térség települései ivóvízzel ellátottak, de a csatornázottság mértéke ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Jánoshalma és körzete – bár ...

A településeken a mezőgazdaság jelentősége mellett ipari tevékenységek is folytak ...

A térségben a vállalkozási hajlandóság fellendítheti a gazdaságot, a ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Jellegzetes folyamat a rövid tartózkodású kiránduló, illetve a mezőgazdasági ...

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

Alaphelyzet: A megye lakónépességének 3,3%-a ...

Forgalmi helyzet, településszerkezet, térkapcsolatok...

Bácsalmás körzetéhez hasonlóan az 1989-ben várossá lett Jánoshalma ...

Forgalmi helyzet: A térségnek - az 54. és ...

Az M9-es gyorsforgalmi út, amelynek nyomvonala az ...

Településszerkezet: Jánoshalma kistérsége Bács-Kiskun megye egyik legkisebb ...

A kistérség - a települések száma alapján - a megye ...

A kistérség térszerkezetére, illetve ennek alakulására legnagyobb hatással az ...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

A kerékpárút-hálózat fejlesztését az 5412 sz. út ...

A térség települései ivóvízzel ellátottak. Borota vízművénél a vízkezelés ...

irány: a térség települései közös működési életképességnek biztosítása, ...

viszonylag gyenge belső kohéziójú településszerkezet ...

a tanyás települések ellentmondásos helyzete...

A településközi együttműködés fokozása, különös tekintettel a térség mindössze ...

A jánoshalmi kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

 

termál

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

 

termelés

Alaphelyzet: A kistérség a Felső-Bácskai táji-...

A kistérség gazdasági életében meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság, a ...

Piacképes, profitorientált mezőgazdaságra van szükség, amely a kistérség ...

Családi gazdaságok keretében munkaigényes zöldség-, szőlő- és gyümölcstermelés ...

A bortermelő területeken a további fejlesztés érdekében szigorú eredetvédelem és ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Jánoshalma és körzete – bár ...

A településeken a mezőgazdaság jelentősége mellett ipari tevékenységek is folytak ...

A mezőgazdaság domináns szerepével összefüggésben a speciális mezőgazdasági, kertészeti ...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés, a mezőgazdasági termelők, ...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

természet

A kistérség természeti és környezeti állapota...

A kistérség fejlesztési irányainak körvonalazása során arra kell törekedni, ...

Fontos feladat a védelem alá tartozó területeken folyó gazdálkodás támogatása ...

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit közösen szolgálhatja a hagyományos ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

A természetvédelem szempontjából a Kéleshalmi homokbuckák és a borotai Csókási ...

A térség mozaikszerűen elhelyezkedő, országosan védett természeti területei bővíthetők ...

 

termesztés

A kistérség gazdasági életében meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság, a ...

Az egyedi gyümölcstermesztés hagyományinak feltámasztása ...

 

térség

A jánoshalmi kistérség fejlesztési koncepciója...

A kistérség természeti és környezeti állapota...

Alaphelyzet: A kistérség a megye déli táján, a ...

A kistérség területének legnagyobb része értékes mezőgazdasági termőterület, amihez ...

A térség települései ivóvízzel ellátottak, de a csatornázottság mértéke ...

A kistérség fejlesztési irányainak körvonalazása során arra kell törekedni, ...

A kommunális hulladék-elhelyezés és a szennyvíz-elvezetés...

Alaphelyzet: A kistérség a Felső-Bácskai táji-...

A kistérség gazdasági életében meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság, a ...

Piacképes, profitorientált mezőgazdaságra van szükség, amely a kistérség ...

A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ideálisak...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Jánoshalma és körzete – bár ...

A térségben a vállalkozási hajlandóság fellendítheti a gazdaságot, a ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Alaphelyzet: A kistérséget a rövid tartózkodás, a szezonalitás...

Jellegzetes folyamat a rövid tartózkodású kiránduló, illetve a mezőgazdasági ...

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

Alaphelyzet: A megye lakónépességének 3,3%-a ...

A lakosság demográfiai, foglalkoztatottsági mutatói kedvezőtlenek. A ...

A munkanélküliség szempontjából ez az egyik leghátrányosabb térség. A ...

A térségben élő népesség egészségi állapotát hátrányosan befolyásolja, ...

Főbb folyamatok: Jánoshalma körzetét jelentős mérvű elöregedés jellemzi. ...

Fő problémák: A kistérség sok problémával küszködik, ...

Az egyik legfontosabb és a humán infrastruktúra egészét átható probléma ...

A térség fejlődését akadályozza a népesség rendkívül alacsony szintű iskolai ...

Bácsalmás körzetéhez hasonlóan az 1989-ben várossá lett Jánoshalma ...

Forgalmi helyzet: A térségnek - az 54. és ...

Az M9-es gyorsforgalmi út, amelynek nyomvonala az ...

Településszerkezet: Jánoshalma kistérsége Bács-Kiskun megye egyik legkisebb ...

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

A kistérség - a települések száma alapján - a megye ...

A kistérség a megye bácskai területrésze és a homokhátság közé ...

A kistérség gazdaságában a mező- és erdőgazdálkodás a meghatározó...

A kistérség térszerkezetére, illetve ennek alakulására legnagyobb hatással az ...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

A térségi kapcsolatok javítását elsősorban a közlekedési infrastruktúra-fejlesztési ...

Az M9 autóút nagy valószínűséggel több ütemben épül ki. ...

A mellékút-hálózat kapcsolatfejlesztési igénye: az 5416. ...

A térség vízrendezési szempontból a Kígyós vízrendszerhez tartozik, melynek ...

A térség települései ivóvízzel ellátottak. Borota vízművénél a vízkezelés ...

A kistérség energiaellátása közepesnek mondható. A nagytérségi energiavezetékek fejlesztései ...

A hírközlés infrastruktúrája szempontjából a térséget a mobil telefonszolgáltatók bázisállomásai ...

A kistérségben Jánoshalmán viszonylag korszerű hulladéklerakó létesült. Ez akár ...

A kistérség fejlesztési koncepciója (összefoglaló)...

A kistérség fejlesztésének alaptényezői és lehetséges kitörési irányai...

irány: a térség települései közös működési életképességnek biztosítása, ...

irány: az identitás, a helyi kötődések erősítése, ...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

A megépülő nemzetközi jelentőségű M9-es főközlekedési útvonal lényegesen ...

A térség mozaikszerűen elhelyezkedő, országosan védett természeti területei bővíthetők ...

A közlekedési és ellátási kapcsolatok összehangolt fejlesztése a bajai, ...

A kistérség egyértelmű elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek együttes kiaknázása ...

A kistérség stratégiai fejlesztési céljai...

A településközi együttműködés fokozása, különös tekintettel a térség mindössze ...

A térség egészére kiható szakoktatási és az elöregedő népesség miatt ...

A megyei zóna- és térségbeosztásból következő feladatok...

A jánoshalmi kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

A jánoshalmi kistérség fejlesztési prioritásai...

A kistérség szervezeti-intézményi jövőjének meghatározása (az önállóság ...

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

A térség szociális problémáit megoldó közös programok kidolgozása és végrehajtása ...

 

terv

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

Az M9-es gyorsforgalmi út, amelynek nyomvonala az ...

A területrendezési terv főbb elemei...

A kistérség térszerkezetére, illetve ennek alakulására legnagyobb hatással az ...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

A térségi kapcsolatok javítását elsősorban a közlekedési infrastruktúra-fejlesztési ...

Az M9 autóút nagy valószínűséggel több ütemben épül ki. ...

A mellékút-hálózat kapcsolatfejlesztési igénye: az 5416. ...

A kerékpárút-hálózat fejlesztését az 5412 sz. út ...

A MÁV a vasút szintentartását tervezi. Ez újabb területrendezési ...

irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása ...

 

Tisza

A térség mozaikszerűen elhelyezkedő, országosan védett természeti területei bővíthetők ...

 

tranzit

A térségben a vállalkozási hajlandóság fellendítheti a gazdaságot, a ...

A távlatban javuló tranzitszerepkör kihasználása...

A jánoshalmi kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

turizmus

A turizmus helyzete és lehetőségei...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Alaphelyzet: A kistérséget a rövid tartózkodás, a szezonalitás...

Jellegzetes folyamat a rövid tartózkodású kiránduló, illetve a mezőgazdasági ...

Problémák: A területen alapvető gond az általános szegénység, ...

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

Továbbra is a meglévő, tradíciókkal rendelkező rendezvényturizmus folytatásának és ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

 

út

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

Forgalmi helyzet: A térségnek - az 54. és ...

Az M9-es gyorsforgalmi út, amelynek nyomvonala az ...

A kistérség térszerkezetére, illetve ennek alakulására legnagyobb hatással az ...

A térségi kapcsolatok javítását elsősorban a közlekedési infrastruktúra-fejlesztési ...

Az M9 autóút nagy valószínűséggel több ütemben épül ki. ...

A mellékút-hálózat kapcsolatfejlesztési igénye: az 5416. ...

A kerékpárút-hálózat fejlesztését az 5412 sz. út ...

A MÁV a vasút szintentartását tervezi. Ez újabb területrendezési ...

A megépülő nemzetközi jelentőségű M9-es főközlekedési útvonal lényegesen ...

A jánoshalmi kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

üzem

A településeken a mezőgazdaság jelentősége mellett ipari tevékenységek is folytak ...

Problémák: A területen alapvető gond az általános szegénység, ...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

 

vadászat

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

A fejlesztés célja a térség turizmusának szervezése, a szervezett ...

 

vállalkozás

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Jánoshalma és körzete – bár ...

A településeken a mezőgazdaság jelentősége mellett ipari tevékenységek is folytak ...

A térségben a vállalkozási hajlandóság fellendítheti a gazdaságot, a ...

A másik, nem kevésbé súlyos probléma a nagyarányú munkanélküliség...

Bár a településekre a laza szerkezetű beépítés a jellemző, ...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés, a mezőgazdasági termelők, ...

Munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő programok beindítása, különös tekintettel a kisvállalkozásokra...

 

város

A térségben a vállalkozási hajlandóság fellendítheti a gazdaságot, a ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

Alaphelyzet: A megye lakónépességének 3,3%-a ...

Bácsalmás körzetéhez hasonlóan az 1989-ben várossá lett Jánoshalma ...

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása ...

 

védelem

A kistérség területének legnagyobb része értékes mezőgazdasági termőterület, amihez ...

A kistérség fejlesztési irányainak körvonalazása során arra kell törekedni, ...

Fontos feladat a védelem alá tartozó területeken folyó gazdálkodás támogatása ...

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit közösen szolgálhatja a hagyományos ...

A bortermelő területeken a további fejlesztés érdekében szigorú eredetvédelem és ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

A természetvédelem szempontjából a Kéleshalmi homokbuckák és a borotai Csókási ...

A térség mozaikszerűen elhelyezkedő, országosan védett természeti területei bővíthetők ...

A kistérség egyértelmű elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek együttes kiaknázása ...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés, a mezőgazdasági termelők, ...

 

vertikum

A településeken a mezőgazdaság jelentősége mellett ipari tevékenységek is folytak ...

 

vidék

A kistérség gazdasági életében meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság, a ...

A mezőgazdaság fejlesztési irányainak körvonalazása során a területgazdálkodás és a ...

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

A jánoshalmi kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

 

víz

A kistérség területének legnagyobb része értékes mezőgazdasági termőterület, amihez ...

A térség települései ivóvízzel ellátottak, de a csatornázottság mértéke ...

A kommunális hulladék-elhelyezés és a szennyvíz-elvezetés...

A kistérség gazdasági életében meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság, a ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Jánoshalma É-i részén 2,6 hektárnyi vízaljas ...

A térségben élő népesség egészségi állapotát hátrányosan befolyásolja, ...

A kistérség - a települések száma alapján - a megye ...

A kistérség gazdaságában a mező- és erdőgazdálkodás a meghatározó...

A térség vízrendezési szempontból a Kígyós vízrendszerhez tartozik, melynek ...

A térség települései ivóvízzel ellátottak. Borota vízművénél a vízkezelés ...

Szennyvízelvezetés, -tisztítás kialakítása Jánoshalmán és Mélykúton folyamatban van...

környezeti érzékenység, vízszintsüllyedés...

irány: a vízvisszatartó és -pótló rendszerek kiépítése...

 

vizi-

Alaphelyzet: A kistérség a megye déli táján, a ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

Szennyvízelvezetés, -tisztítás kialakítása Jánoshalmán és Mélykúton folyamatban van...

 

 

vonzáskörzet

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

 

vonzó

Bácsalmás körzetéhez hasonlóan az 1989-ben várossá lett Jánoshalma ...

 

zóna

A megyei zóna- és térségbeosztásból következő feladatok...

A jánoshalmi kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...


© 1998 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete és a VÁTI Kht. Minden jog fenntartva!