adottság

22. A terület adottságaiból kiinduló, innovatív felsőoktatási- ...

 

ágazat

Nagyon fontos rögzíteni, hogy a programozás maga egy folyamat...

az ágazati elképzelések és a különböző típusú, ...

ha valós, érdemi és eredményes kapcsolat létesül ...

az elfogadott területfejlesztési prioritásokból megfogalmazható megyei (ágazati ...

(Ezek integratív módon...

Kapcsolódása az elfogadott fejlesztési koncepciókhoz (ezek lehetnek ágazati, ...

8. Sokszínű ágazati szemlélettel, kis- és középvállalkozások ...

10. A modern tercier és a quaterner ágazatok fejlesztési ...

 

agrár

3. A Duna – Tisza köze erdősítési programja, ...

7. Az agrárium átalakítási és korszerűsítési programja, különös ...

 

Alföld

a koherencia (célpiramis) követelménye (az országos, ...

33. A megye és települései európai integrációját elősegítő általános ...

 

átkelő

III. A megyét érintő transzeurópai jelentőségű közlekedési tengelyek...

13. A megye közúthálózat-fejlesztési és -korszerűsítési ...

 

cél

a koherencia (célpiramis) követelménye (az országos, ...

ha minden fejlesztési szintre (település, kistérség...

 

civil

IV. A megye társadalmának komplex megújítási programja (...

28. Az önszerveződésre képes civil társadalom helyi, térségi...

 

Duna

A Duna – Tisza köze komplex környezet- és tájvédelmi ...

3. A Duna – Tisza köze erdősítési programja, ...

 

egészségügy

IV. A megye társadalmának komplex megújítási programja (...

24. Az egészségügyi intézményrendszer ellátás-fejlesztési programja (...

 

együttműködés

a vertikális és horizontális koordináció és a megvalósítás ...

27. Professzionális és sokoldalú hálózati együttműködésre képes területfejlesztési tervező...

28. Az önszerveződésre képes civil társadalom helyi, térségi...

29. Tanyás települések és térségek sajátos vidékfejlesztési programja (...

 

elmaradott

31. Az elmaradott települések felzárkóztatási programja (MTFP)...

 

érdek

a vertikális és horizontális koordináció és a megvalósítás ...

3. A Duna – Tisza köze erdősítési programja, ...

 

érték

a koherencia (célpiramis) követelménye (az országos, ...

2. A természeti védettség alatt álló és nagy tájértékű ...

 

Európa

Nagyon fontos rögzíteni, hogy a programozás maga egy folyamat...

III. A megyét érintő transzeurópai jelentőségű közlekedési tengelyek...

33. A megye és települései európai integrációját elősegítő általános ...

 

falu

29. Tanyás települések és térségek sajátos vidékfejlesztési programja (...

 

fejlesztés

TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJAI...

Bács–Kiskun Megyei Komplex Terve (a megyei területfejlesztési ...

A Területfejlesztésről és -rendezésről szóló törvénynek a koncepció-, ...

Nagyon fontos rögzíteni, hogy a programozás maga egy folyamat...

a koherencia (célpiramis) követelménye (az országos, ...

a vertikális és horizontális koordináció és a megvalósítás ...

az ellenőrizhetőség és az átvilágíthatóság elve (a ...

A megye komplex tervének megyei és kistérségi területfejlesztési programjai tehát ...

a területfejlesztés még mindig hiányzó jogszabályai, vagy ...

ha a programok komplex területfejlesztési szemlélettel készülnek, ...

ha minden fejlesztési szintre (település, kistérség...

az elfogadott területfejlesztési prioritásokból megfogalmazható megyei (ágazati ...

(Ezek integratív módon...

sajátos területfejlesztési...

Kapcsolódása az elfogadott fejlesztési koncepciókhoz (ezek lehetnek ágazati, ...

MTFP – megyei területfejlesztési program...

A programhoz szükséges területfejlesztési partneri szereplők felsorolása (megyei ...

Bács–Kiskun megye területfejlesztési programjavaslatai...

A Duna – Tisza köze komplex környezet- és tájvédelmi ...

5. A megye szennyvízhálózat-fejlesztési és szennyvízkezelési programja ...

II. Bács–Kiskun megye sokoldalú gazdaságfejlesztési modernizációs ...

7. Az agrárium átalakítási és korszerűsítési programja, különös ...

9. Ipari parkok, vállalkozási övezetek kialakításának és fejlesztésének ...

10. A modern tercier és a quaterner ágazatok fejlesztési ...

11. Az idegenforgalom komplex szemléletű, sokoldalú fejlesztésnek programja ...

III. A megyét érintő transzeurópai jelentőségű közlekedési tengelyek...

13. A megye közúthálózat-fejlesztési és -korszerűsítési ...

15. A megye vasútfejlesztési és hálózatkorszerűsítési programja (MTFP...

16. A megye folyami hajózásfejlesztési és kikötő-építési ...

17. A megye logisztikai központjainak fejlesztési programja (SÖKP...

18. A közlekedéshálózat-fejlesztés externált hatásainak kihasználását és ...

19. A modern információs és kommunikációs rendszerek fejlesztési programja ...

20. Az oktatás korszerűsítésének összehangolt fejlesztési programja (MTFP...

22. A terület adottságaiból kiinduló, innovatív felsőoktatási- ...

24. Az egészségügyi intézményrendszer ellátás-fejlesztési programja (...

27. Professzionális és sokoldalú hálózati együttműködésre képes területfejlesztési tervező...

28. Az önszerveződésre képes civil társadalom helyi, térségi...

V. Bács–Kiskun megye átfogó településhálózat-...

29. Tanyás települések és térségek sajátos vidékfejlesztési programja (...

33. A megye és települései európai integrációját elősegítő általános ...

 

folyosó

4. A természetes élőhelyeket összekapcsoló zöldfolyosó-rendszer létesítési ...

III. A megyét érintő transzeurópai jelentőségű közlekedési tengelyek...

 

forgalom

11. Az idegenforgalom komplex szemléletű, sokoldalú fejlesztésnek programja ...

26. A lokális társadalom közérzetét javító közbiztonsági program, ...

 

forrás

az ágazati elképzelések és a különböző típusú, ...

a vertikális és horizontális koordináció és a megvalósítás ...

ha minden fejlesztési szintre (település, kistérség...

A program vázlatos költségterve és lehetséges forrásai...

 

gazdaság

a koherencia (célpiramis) követelménye (az országos, ...

3. A Duna – Tisza köze erdősítési programja, ...

II. Bács–Kiskun megye sokoldalú gazdaságfejlesztési modernizációs ...

26. A lokális társadalom közérzetét javító közbiztonsági program, ...

29. Tanyás települések és térségek sajátos vidékfejlesztési programja (...

VI. Bács–Kiskun megye regionális integrációs programja (...

 

hagyomány

25. A nemzetiségi hagyományok és kapcsolatok erősítésének, a ...

 

hálózat

5. A megye szennyvízhálózat-fejlesztési és szennyvízkezelési programja ...

13. A megye közúthálózat-fejlesztési és -korszerűsítési ...

14. A megye kerékpárút-hálózatának kiépítési programja, ...

15. A megye vasútfejlesztési és hálózatkorszerűsítési programja (MTFP...

18. A közlekedéshálózat-fejlesztés externált hatásainak kihasználását és ...

27. Professzionális és sokoldalú hálózati együttműködésre képes területfejlesztési tervező...

V. Bács–Kiskun megye átfogó településhálózat-...

 

határ

III. A megyét érintő transzeurópai jelentőségű közlekedési tengelyek...

13. A megye közúthálózat-fejlesztési és -korszerűsítési ...

33. A megye és települései európai integrációját elősegítő általános ...

 

hidak

III. A megyét érintő transzeurópai jelentőségű közlekedési tengelyek...

13. A megye közúthálózat-fejlesztési és -korszerűsítési ...

 

Homokhátság

1. A megye komplex vízgazdálkodási programja, különös tekintettel ...

 

hulladék

6. A megye térségi szervezésű hulladékgazdálkodási programja (MTFP...

 

idegenforgalom

11. Az idegenforgalom komplex szemléletű, sokoldalú fejlesztésnek programja ...

 

időtáv

A program lehetséges időtávja, esetleg ütemezés...

 

imázs

36. Imázsteremtő és területi marketing program (MTFP)...

 

információ

a területfejlesztés még mindig hiányzó jogszabályai, vagy ...

19. A modern információs és kommunikációs rendszerek fejlesztési programja ...

 

integráció

az ágazati elképzelések és a különböző típusú, ...

(Ezeknek biztosítani kell az integrációját az országos és regionális ...

22. A terület adottságaiból kiinduló, innovatív felsőoktatási- ...

VI. Bács–Kiskun megye regionális integrációs programja (...

33. A megye és települései európai integrációját elősegítő általános ...

 

intézmény

24. Az egészségügyi intézményrendszer ellátás-fejlesztési programja (...

27. Professzionális és sokoldalú hálózati együttműködésre képes területfejlesztési tervező...

 

ipar

9. Ipari parkok, vállalkozási övezetek kialakításának és fejlesztésének ...

 

irány

Bács–Kiskun Megyei Komplex Terve (a megyei területfejlesztési ...

 

kapcsolódás

a területiség érvényesülésének általános elve (a programokhoz ...

a területfejlesztés még mindig hiányzó jogszabályai, vagy ...

Kapcsolódása az elfogadott fejlesztési koncepciókhoz (ezek lehetnek ágazati, ...

A program kapcsolódásai más programokhoz (országos, regionális, ...

 

képzés, képzettség

az ágazati elképzelések és a különböző típusú, ...

IV. A megye társadalmának komplex megújítási programja (...

20. Az oktatás korszerűsítésének összehangolt fejlesztési programja (MTFP...

 

kerékpár

14. A megye kerékpárút-hálózatának kiépítési programja, ...

 

kikötő

16. A megye folyami hajózásfejlesztési és kikötő-építési ...

 

kohézió

IV. A megye társadalmának komplex megújítási programja (...

 

kommunikáció

19. A modern információs és kommunikációs rendszerek fejlesztési programja ...

 

koncepció

Bács–Kiskun Megyei Komplex Terve (a megyei területfejlesztési ...

A Területfejlesztésről és -rendezésről szóló törvénynek a koncepció-, ...

A már elfogadott koncepciók és tervek programozási lehetőségeit illetően sok ...

stratégiai megközelítés (a koncepciók prioritásai nyomán először ...

Kapcsolódása az elfogadott fejlesztési koncepciókhoz (ezek lehetnek ágazati, ...

 

környezet

A Duna – Tisza köze komplex környezet- és tájvédelmi ...

3. A Duna – Tisza köze erdősítési programja, ...

 

közlekedés

III. A megyét érintő transzeurópai jelentőségű közlekedési tengelyek...

18. A közlekedéshálózat-fejlesztés externált hatásainak kihasználását és ...

 

központ

17. A megye logisztikai központjainak fejlesztési programja (SÖKP...

 

kultúra

25. A nemzetiségi hagyományok és kapcsolatok erősítésének, a ...

 

logisztika

17. A megye logisztikai központjainak fejlesztési programja (SÖKP...

 

marketing

36. Imázsteremtő és területi marketing program (MTFP)...

 

menedzser

27. Professzionális és sokoldalú hálózati együttműködésre képes területfejlesztési tervező...

 

minőség

12. A minőségbiztosítási rendszerek adaptációjának, bevezetésének és terjesztésnek ...

 

munkaerő

20. Az oktatás korszerűsítésének összehangolt fejlesztési programja (MTFP...

 

munkahely

8. Sokszínű ágazati szemlélettel, kis- és középvállalkozások ...

 

munkanélküliség

20. Az oktatás korszerűsítésének összehangolt fejlesztési programja (MTFP...

 

művészet

25. A nemzetiségi hagyományok és kapcsolatok erősítésének, a ...

 

nemzetiség

25. A nemzetiségi hagyományok és kapcsolatok erősítésének, a ...

 

nemzetközi

26. A lokális társadalom közérzetét javító közbiztonsági program, ...

VI. Bács–Kiskun megye regionális integrációs programja (...

 

oktatás

IV. A megye társadalmának komplex megújítási programja (...

20. Az oktatás korszerűsítésének összehangolt fejlesztési programja (MTFP...

22. A terület adottságaiból kiinduló, innovatív felsőoktatási- ...

 

önkormányzat

Bács–Kiskun Megyei Komplex Terve (a megyei területfejlesztési ...

A programhoz szükséges területfejlesztési partneri szereplők felsorolása (megyei ...

 

övezet

sajátos területfejlesztési övezeti...

SÖKP – sajátos övezeti vagy ...

9. Ipari parkok, vállalkozási övezetek kialakításának és fejlesztésének ...

33. A megye és települései európai integrációját elősegítő általános ...

 

partner

a vertikális és horizontális koordináció és a megvalósítás ...

ha az egyeztetési és megvalósítási folyamatban valós és ...

A programhoz szükséges területfejlesztési partneri szereplők felsorolása (megyei ...

IV. A megye társadalmának komplex megújítási programja (...

34. Az országhatár-menti övezet különleges ...

 

piac

21. A munkaerő-piaci követelményekhez igazodó...

 

prioritás

stratégiai megközelítés (a koncepciók prioritásai nyomán először ...

az elfogadott területfejlesztési prioritásokból megfogalmazható megyei (ágazati ...

 

program

TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJAI...

Bács–Kiskun Megyei Komplex Terve (a megyei területfejlesztési ...

A Területfejlesztésről és -rendezésről szóló törvénynek a koncepció-, ...

A már elfogadott koncepciók és tervek programozási lehetőségeit illetően sok ...

Nagyon fontos rögzíteni, hogy a programozás maga egy folyamat...

Ahhoz, hogy a megyei programok a lényegüket tekintve megfelelhessenek ...

stratégiai megközelítés (a koncepciók prioritásai nyomán először ...

a koherencia (célpiramis) követelménye (az országos, ...

a vertikális és horizontális koordináció és a megvalósítás ...

a területiség érvényesülésének általános elve (a programokhoz ...

az ellenőrizhetőség és az átvilágíthatóság elve (a ...

A megye komplex tervének megyei és kistérségi területfejlesztési programjai tehát ...

a területfejlesztés még mindig hiányzó jogszabályai, vagy ...

ha valós, érdemi és eredményes kapcsolat létesül ...

ha a programok komplex területfejlesztési szemlélettel készülnek, ...

ha minden fejlesztési szintre (település, kistérség...

A tervezett megyei programok a következők lehetnek ...

az elfogadott területfejlesztési prioritásokból megfogalmazható megyei (ágazati ...

(Ezeknek biztosítani kell az integrációját az országos és regionális ...

(Ezek integratív módon...

megyei és kistérségi operatív program(javaslatok)...

A program-leírások általános felépítése...

A program neve...

A program kapcsolódásai más programokhoz (országos, regionális, ...

1.4. A program típusa: ...

MTFP – megyei területfejlesztési program...

SÖKP – sajátos övezeti vagy ...

OP – operatív program (...

A program indokoltsága...

A program fő tartalmi elemei, rövid ismertetése...

A program várható eredményei és feltételezhető hatásai...

A programhoz szükséges területfejlesztési partneri szereplők felsorolása (megyei ...

A program vázlatos költségterve és lehetséges forrásai...

A program lehetséges időtávja, esetleg ütemezés...

A programhoz csatolható mellékletek...

A program térképi vázlata (indokoltság esetén)...

A program alátámasztását szolgáló dokumentumok...

A programhoz fűzhető megjegyzések...

Bács–Kiskun megye területfejlesztési programjavaslatai...

A Duna – Tisza köze komplex környezet- és tájvédelmi ...

1. A megye komplex vízgazdálkodási programja, különös tekintettel ...

2. A természeti védettség alatt álló és nagy tájértékű ...

3. A Duna – Tisza köze erdősítési programja, ...

4. A természetes élőhelyeket összekapcsoló zöldfolyosó-rendszer létesítési ...

5. A megye szennyvízhálózat-fejlesztési és szennyvízkezelési programja ...

6. A megye térségi szervezésű hulladékgazdálkodási programja (MTFP...

II. Bács–Kiskun megye sokoldalú gazdaságfejlesztési modernizációs ...

7. Az agrárium átalakítási és korszerűsítési programja, különös ...

8. Sokszínű ágazati szemlélettel, kis- és középvállalkozások ...

9. Ipari parkok, vállalkozási övezetek kialakításának és fejlesztésének ...

10. A modern tercier és a quaterner ágazatok fejlesztési ...

11. Az idegenforgalom komplex szemléletű, sokoldalú fejlesztésnek programja ...

12. A minőségbiztosítási rendszerek adaptációjának, bevezetésének és terjesztésnek ...

III. A megyét érintő transzeurópai jelentőségű közlekedési tengelyek...

13. A megye közúthálózat-fejlesztési és -korszerűsítési ...

14. A megye kerékpárút-hálózatának kiépítési programja, ...

15. A megye vasútfejlesztési és hálózatkorszerűsítési programja (MTFP...

16. A megye folyami hajózásfejlesztési és kikötő-építési ...

17. A megye logisztikai központjainak fejlesztési programja (SÖKP...

18. A közlekedéshálózat-fejlesztés externált hatásainak kihasználását és ...

19. A modern információs és kommunikációs rendszerek fejlesztési programja ...

IV. A megye társadalmának komplex megújítási programja (...

20. Az oktatás korszerűsítésének összehangolt fejlesztési programja (MTFP...

22. A terület adottságaiból kiinduló, innovatív felsőoktatási- ...

23. A társadalmi egyenlőtlenségek mérséklésének programja (MTFP)...

24. Az egészségügyi intézményrendszer ellátás-fejlesztési programja (...

25. A nemzetiségi hagyományok és kapcsolatok erősítésének, a ...

26. A lokális társadalom közérzetét javító közbiztonsági program, ...

(Ezt a programot, tekintve, hogy szükségessége mindenütt ...

28. Az önszerveződésre képes civil társadalom helyi, térségi...

V. Bács–Kiskun megye átfogó településhálózat-...

29. Tanyás települések és térségek sajátos vidékfejlesztési programja (...

31. Az elmaradott települések felzárkóztatási programja (MTFP)...

32. Településrendezési tervek felújítási programja (MTFP)...

VI. Bács–Kiskun megye regionális integrációs programja (...

33. A megye és települései európai integrációját elősegítő általános ...

36. Imázsteremtő és területi marketing program (MTFP)...

 

régió

a koherencia (célpiramis) követelménye (az országos, ...

ha minden fejlesztési szintre (település, kistérség...

 

regionális

Nagyon fontos rögzíteni, hogy a programozás maga egy folyamat...

a koherencia (célpiramis) követelménye (az országos, ...

(Ezeknek biztosítani kell az integrációját az országos és regionális ...

Kapcsolódása az elfogadott fejlesztési koncepciókhoz (ezek lehetnek ágazati, ...

A program kapcsolódásai más programokhoz (országos, regionális, ...

13. A megye közúthálózat-fejlesztési és -korszerűsítési ...

VI. Bács–Kiskun megye regionális integrációs programja (...

 

rendezés

Bács–Kiskun Megyei Komplex Terve (a megyei területfejlesztési ...

A Területfejlesztésről és -rendezésről szóló törvénynek a koncepció-, ...

32. Településrendezési tervek felújítási programja (MTFP)...

 

stratégia

Nagyon fontos rögzíteni, hogy a programozás maga egy folyamat...

stratégiai megközelítés (a koncepciók prioritásai nyomán először ...

ha valós, érdemi és eredményes kapcsolat létesül ...

az elfogadott területfejlesztési prioritásokból megfogalmazható megyei (ágazati ...

(Ezeknek biztosítani kell az integrációját az országos és regionális ...

1.4. A program típusa: ...

 

szakember

Nagyon fontos rögzíteni, hogy a programozás maga egy folyamat...

 

szennyvíz

5. A megye szennyvízhálózat-fejlesztési és szennyvízkezelési programja ...

 

szervezet

28. Az önszerveződésre képes civil társadalom helyi, térségi...

 

szociális

IV. A megye társadalmának komplex megújítási programja (...

 

táj

A Duna – Tisza köze komplex környezet- és tájvédelmi ...

2. A természeti védettség alatt álló és nagy tájértékű ...

4. A természetes élőhelyeket összekapcsoló zöldfolyosó-rendszer létesítési ...

 

tanya

29. Tanyás települések és térségek sajátos vidékfejlesztési programja (...

 

társadalom

a koherencia (célpiramis) követelménye (az országos, ...

3. A Duna – Tisza köze erdősítési programja, ...

IV. A megye társadalmának komplex megújítási programja (...

23. A társadalmi egyenlőtlenségek mérséklésének programja (MTFP)...

26. A lokális társadalom közérzetét javító közbiztonsági program, ...

28. Az önszerveződésre képes civil társadalom helyi, térségi...

29. Tanyás települések és térségek sajátos vidékfejlesztési programja (...

VI. Bács–Kiskun megye regionális integrációs programja (...

 

település

ha minden fejlesztési szintre (település, kistérség...

V. Bács–Kiskun megye átfogó településhálózat-...

29. Tanyás települések és térségek sajátos vidékfejlesztési programja (...

31. Az elmaradott települések felzárkóztatási programja (MTFP)...

32. Településrendezési tervek felújítási programja (MTFP)...

33. A megye és települései európai integrációját elősegítő általános ...

 

tengely

III. A megyét érintő transzeurópai jelentőségű közlekedési tengelyek...

 

természet

2. A természeti védettség alatt álló és nagy tájértékű ...

3. A Duna – Tisza köze erdősítési programja, ...

4. A természetes élőhelyeket összekapcsoló zöldfolyosó-rendszer létesítési ...

 

térség

Bács–Kiskun Megyei Komplex Terve (a megyei területfejlesztési ...

a koherencia (célpiramis) követelménye (az országos, ...

A megye komplex tervének megyei és kistérségi területfejlesztési programjai tehát ...

ha minden fejlesztési szintre (település, kistérség...

(Ezeknek biztosítani kell az integrációját az országos és regionális ...

(Ezek integratív módon...

megyei és kistérségi operatív program(javaslatok)...

Kapcsolódása az elfogadott fejlesztési koncepciókhoz (ezek lehetnek ágazati, ...

A program kapcsolódásai más programokhoz (országos, regionális, ...

SÖKP – sajátos övezeti vagy ...

6. A megye térségi szervezésű hulladékgazdálkodási programja (MTFP...

28. Az önszerveződésre képes civil társadalom helyi, térségi...

29. Tanyás települések és térségek sajátos vidékfejlesztési programja (...

 

terv

XI. BÁCS–KISKUN MEGYE KOMPLEX TERVÉNEK ...

Bács–Kiskun Megyei Komplex Terve (a megyei területfejlesztési ...

A Területfejlesztésről és -rendezésről szóló törvénynek a koncepció-, ...

A már elfogadott koncepciók és tervek programozási lehetőségeit illetően sok ...

Nagyon fontos rögzíteni, hogy a programozás maga egy folyamat...

A megye komplex tervének megyei és kistérségi területfejlesztési programjai tehát ...

ha valós, érdemi és eredményes kapcsolat létesül ...

A tervezett megyei programok a következők lehetnek ...

(Ezek integratív módon...

A program vázlatos költségterve és lehetséges forrásai...

27. Professzionális és sokoldalú hálózati együttműködésre képes területfejlesztési tervező...

32. Településrendezési tervek felújítási programja (MTFP)...

 

Tisza

A Duna – Tisza köze komplex környezet- és tájvédelmi ...

3. A Duna – Tisza köze erdősítési programja, ...

 

tranzit

26. A lokális társadalom közérzetét javító közbiztonsági program, ...

 

turizmus

14. A megye kerékpárút-hálózatának kiépítési programja, ...

 

út

13. A megye közúthálózat-fejlesztési és -korszerűsítési ...

14. A megye kerékpárút-hálózatának kiépítési programja, ...

15. A megye vasútfejlesztési és hálózatkorszerűsítési programja (MTFP...

 

vállalkozás

A programhoz szükséges területfejlesztési partneri szereplők felsorolása (megyei ...

8. Sokszínű ágazati szemlélettel, kis- és középvállalkozások ...

9. Ipari parkok, vállalkozási övezetek kialakításának és fejlesztésének ...

 

város

29. Tanyás települések és térségek sajátos vidékfejlesztési programja (...

 

védelem

A Duna – Tisza köze komplex környezet- és tájvédelmi ...

2. A természeti védettség alatt álló és nagy tájértékű ...

3. A Duna – Tisza köze erdősítési programja, ...

 

vertikum

7. Az agrárium átalakítási és korszerűsítési programja, különös ...

 

vidék

29. Tanyás települések és térségek sajátos vidékfejlesztési programja (...

 

víz

1. A megye komplex vízgazdálkodási programja, különös tekintettel ...

5. A megye szennyvízhálózat-fejlesztési és szennyvízkezelési programja ...


© 1998 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete és a VÁTI Kht. Minden jog fenntartva!