Baja

Forgalmi helyzet: A településegyüttes az 53-as, ...

 

Balotaszállás

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

 

Bócsa

Forgalmi helyzet: A településegyüttes az 53-as, ...

A helyi jelentőségű közlekedési fejlesztések fő célja az úthálózat sűrítése ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

A mellékúthálózaton az 5404 sz. út Bócsa-Szank ...

 

Bugac

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

A megyei (Hajós, Kalocsa, Nemesnádudvar, stb...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

A közelmúltban kiépített Móricgát - Bugac és a Szank - ...

Kerékpáros út épült Kiskunmajsán és Szankon. A program Kiskunmajsa...

 

Csólyospálos

A kistérségben két természetvédelem alatt álló terület van: a ...

Adottságok: A kistérség települései közül Kiskunmajsán a turizmus jelentősége ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

Ez a kistérség - akárcsak a közeli Jánoshalmáé - mindössze ...

A helyi jelentőségű közlekedési fejlesztések fő célja az úthálózat sűrítése ...

Településszerkezet: Majsának, amely egyike volt a nyolc kiváltságolt ...

Az alapvető községi intézményhálózat Szankon épült ki legteljesebben. Nem ...

A kistérség településeinek rendezési tervellátottsága viszonylag kedvező. Csólyospálos és ...

Természetvédelem vonatkozásában a Csólyospálos földtani feltárás és a Kiskunmajsa - ...

Szennyvízcsatornázás és tisztítás csak Kiskunmajsán van. A megye szennyvíztisztítási ...

A vezetékes gázhálózat kiegészítése várható Kömpöc bekötésével Csólyospálos felöl....

irány: a felzárkózás lehet a fő cél, elsősorban ...

 

Hajós

A megyei (Hajós, Kalocsa, Nemesnádudvar, stb...

 

Harkakötöny

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

 

Jánoshalma

Ez a kistérség - akárcsak a közeli Jánoshalmáé - mindössze ...

A kistérség a megye DK-i részén, megyehatár ...

 

Jászszentlászló

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

A megyei (Hajós, Kalocsa, Nemesnádudvar, stb...

A mellékúthálózaton az 5404 sz. út Bócsa-Szank ...

Kerékpáros út épült Kiskunmajsán és Szankon. A program Kiskunmajsa...

Szennyvízcsatornázás és tisztítás csak Kiskunmajsán van. A megye szennyvíztisztítási ...

 

Kalocsa

A megyei (Hajós, Kalocsa, Nemesnádudvar, stb...

 

Kecskemét

A Kecskemét - Kiskunmajsa közötti 52 km-es kisvasút ...

Forgalmi helyzet: A településegyüttes az 53-as, ...

Vasúti vonatkozásban a MÁV a jelenlegi helyzet szintentartásával számol. ...

 

Kelebia

Vasúti vonatkozásban a MÁV a jelenlegi helyzet szintentartásával számol. ...

 

Kiskunfélegyháza

A térség a kicsinysége, a megyében elfoglalt periférikus helyzete...

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

Alaphelyzet: A megye egyik legkisebb, mindössze 4 ...

Forgalmi helyzet: A településegyüttes az 53-as, ...

Településszerkezet: Majsának, amely egyike volt a nyolc kiváltságolt ...

Térkapcsolatok: Az alig 12 ezer lakosú, részleges szerepkörű ...

A kistérség a megye DK-i részén, megyehatár ...

Vasúti vonatkozásban a MÁV a jelenlegi helyzet szintentartásával számol. ...

irány: a térség települései közösen értelmezhető működési képességnek biztosítása...

A közlekedési, ellátási és szolgáltatási kapcsolatok összehangolt fejlesztése a ...

A településközi együttműködés fokozása, különös tekintettel a térség mindössze ...

 

Kiskunhalas

A térség a kicsinysége, a megyében elfoglalt periférikus helyzete...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

A megyei (Hajós, Kalocsa, Nemesnádudvar, stb...

Forgalmi helyzet: A településegyüttes az 53-as, ...

Térkapcsolatok: Az alig 12 ezer lakosú, részleges szerepkörű ...

A kistérség a megye DK-i részén, megyehatár ...

Vasúti vonatkozásban a MÁV a jelenlegi helyzet szintentartásával számol. ...

Kerékpáros út épült Kiskunmajsán és Szankon. A program Kiskunmajsa...

Hírközlési szempontból a térség Móricgát kivételével a kiskunhalasi primerkörzethez tartozik...

irány: a térség települései közösen értelmezhető működési képességnek biztosítása...

A közlekedési, ellátási és szolgáltatási kapcsolatok összehangolt fejlesztése a ...

A településközi együttműködés fokozása, különös tekintettel a térség mindössze ...

 

Kiskunmajsa

A kiskunmajsai kistérség fejlesztési koncepciója...

A kistérségben két természetvédelem alatt álló terület van: a ...

A kistérség településein a vízvezeték hálózat ugyan kiépült, de ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Kiskunmajsa és térsége korábban sem ...

A térség a kicsinysége, a megyében elfoglalt periférikus helyzete...

Adottságok: A kistérség települései közül Kiskunmajsán a turizmus jelentősége ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: a termálfürdőben az 1-...

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

A kiskunmajsai fürdő és szolgáltatásainak fejlesztése....

A Kecskemét - Kiskunmajsa közötti 52 km-es kisvasút ...

A megyei (Hajós, Kalocsa, Nemesnádudvar, stb...

Forgalmi helyzet: A településegyüttes az 53-as, ...

A helyi jelentőségű közlekedési fejlesztések fő célja az úthálózat sűrítése ...

Az alapvető községi intézményhálózat Szankon épült ki legteljesebben. Nem ...

A kistérség a megye DK-i részén, megyehatár ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

A kistérségben jelentős üdülő-, idegenforgalmi funkció Kiskunmajsán található (...

Természetvédelem vonatkozásában a Csólyospálos földtani feltárás és a Kiskunmajsa - ...

A mellékúthálózaton az 5404 sz. út Bócsa-Szank ...

A közelmúltban kiépített Móricgát - Bugac és a Szank - ...

Vasúti vonatkozásban a MÁV a jelenlegi helyzet szintentartásával számol. ...

Kerékpáros út épült Kiskunmajsán és Szankon. A program Kiskunmajsa...

Szennyvízcsatornázás és tisztítás csak Kiskunmajsán van. A megye szennyvíztisztítási ...

Hírközlési szempontból a térség Móricgát kivételével a kiskunhalasi primerkörzethez tartozik...

A kiskunmajsai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

A kiskunmajsai kistérség fejlesztési prioritásai...

 

Kömpöc

Adottságok: A kistérség települései közül Kiskunmajsán a turizmus jelentősége ...

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

Ez a kistérség - akárcsak a közeli Jánoshalmáé - mindössze ...

Településszerkezet: Majsának, amely egyike volt a nyolc kiváltságolt ...

Az alapvető községi intézményhálózat Szankon épült ki legteljesebben. Nem ...

Szennyvízcsatornázás és tisztítás csak Kiskunmajsán van. A megye szennyvíztisztítási ...

A vezetékes gázhálózat kiegészítése várható Kömpöc bekötésével Csólyospálos felöl....

irány: a felzárkózás lehet a fő cél, elsősorban ...

 

Kunszállás

Településszerkezet: Majsának, amely egyike volt a nyolc kiváltságolt ...

 

Kunszentmiklós

Településszerkezet: Majsának, amely egyike volt a nyolc kiváltságolt ...

 

Nemesnádudvar

A megyei (Hajós, Kalocsa, Nemesnádudvar, stb...

 

Solt

Forgalmi helyzet: A településegyüttes az 53-as, ...

 

Soltvadkert

Forgalmi helyzet: A településegyüttes az 53-as, ...

 

Szank

A régi iparvállalatok, üzemek közül néhány a privatizációs eljárás ...

Adottságok: A kistérség települései közül Kiskunmajsán a turizmus jelentősége ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

A helyi jelentőségű közlekedési fejlesztések fő célja az úthálózat sűrítése ...

Településszerkezet: Majsának, amely egyike volt a nyolc kiváltságolt ...

Az alapvető községi intézményhálózat Szankon épült ki legteljesebben. Nem ...

A kistérség a megye DK-i részén, megyehatár ...

A kistérség településeinek rendezési tervellátottsága viszonylag kedvező. Csólyospálos és ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

A mellékúthálózaton az 5404 sz. út Bócsa-Szank ...

A közelmúltban kiépített Móricgát - Bugac és a Szank - ...

Kerékpáros út épült Kiskunmajsán és Szankon. A program Kiskunmajsa...

Szennyvízcsatornázás és tisztítás csak Kiskunmajsán van. A megye szennyvíztisztítási ...

Energia vonatkozásában a térség jól ellátottnak tekinthető. Szank jelentős ...

irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása...

 

Zsana

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

 

Móricgát

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

A megyei (Hajós, Kalocsa, Nemesnádudvar, stb...

A közelmúltban kiépített Móricgát - Bugac és a Szank - ...

Kerékpáros út épült Kiskunmajsán és Szankon. A program Kiskunmajsa...

Szennyvízcsatornázás és tisztítás csak Kiskunmajsán van. A megye szennyvíztisztítási ...

Hírközlési szempontból a térség Móricgát kivételével a kiskunhalasi primerkörzethez tartozik...

 

adottság

Alaphelyzet: A kistérség a Homokhátság termelési tájkörzetének dél-...

A kistérség agrár fejlesztési irányainak meghatározása során azokat a szempontokat ...

Adottságok: A kistérség települései közül Kiskunmajsán a turizmus jelentősége ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők:...

Ez a kistérség - akárcsak a közeli Jánoshalmáé - mindössze ...

Vasúti vonatkozásban a MÁV a jelenlegi helyzet szintentartásával számol. ...

irány: az adottságok további kihasználás...

 

ágazat

A kistérség meghatározó ágazata a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás. ...

Hagyományosan mezőgazdasági jellegű területről van szó, ahol az ágazat ...

 

agrár

A kistérség agrár fejlesztési irányainak meghatározása során azokat a szempontokat ...

Törekedni kell a mezőgazdasági termékek feldolgozottsági fokának növelésére, illetve ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

irány: az eltartóképesség növelésére irányuló közös gazdaságfejlesztés, mind ...

Az egyedi termékeket előállító agrártermelés hagyományainak feltámasztása. ...

A kiskunmajsai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

állattenyésztés

A kistérség sűrű tanyahálózatú, homokos talajú területein a rendelkezésre ...

 

autópálya

A térség a kicsinysége, a megyében elfoglalt periférikus helyzete...

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

A térségi kapcsolatok javítását elsősorban a közlekedésfejlesztési feladatok szolgálják. ...

 

cél

A természet- és környezetvédelem fejlesztési irányainak meghatározása során e ...

A kistérségre készített erdőtelepítési program ötezer hektár erdő telepítését irányozza ...

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

A helyi jelentőségű közlekedési fejlesztések fő célja az úthálózat sűrítése ...

A kistérségben mintegy ötezer ha erdő telepítését irányozza elő a ...

A kistérségben jelentős üdülő-, idegenforgalmi funkció Kiskunmajsán található (...

Kerékpáros út épült Kiskunmajsán és Szankon. A program Kiskunmajsa...

irány: a felzárkózás lehet a fő cél, elsősorban ...

A megépülő nagy jelentőségű utakra és a korszerűsítendő vasútra való ...

A kistérség stratégiai fejlesztési céljai...

 

csatorna

A kistérség településein a vízvezeték hálózat ugyan kiépült, de ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

Szennyvízcsatornázás és tisztítás csak Kiskunmajsán van. A megye szennyvíztisztítási ...

 

demográfia

Alaphelyzet: A megye egyik legkisebb, mindössze 4 ...

 

Duna

Alaphelyzet: A kistérség a Duna-Tisza közi síkvidék ...

A kistérséget is érintő fontos feladat a Duna-Tisza ...

A térség természeti értékei alapján a Duna–Tisza köze ...

 

egészségügy

A magas külterületi népességű, tanyás településszerkezet az idősek egészségügyi ...

Az egészségügyi rendszer reformjának részeként javítani kell az alap- ...

 

együttműködés

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

A kistérség jövője szempontjából különös jelentősége van a szomszédos ...

A kistérség a megye DK-i részén, megyehatár ...

irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása...

A településközi együttműködés fokozása, különös tekintettel a térség mindössze ...

 

életkörülmény

A kistérség jövője szempontjából különös jelentősége van a szomszédos ...

 

elmaradott

A kistérség egyértelmű elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek együttes kiaknázása ...

A kiskunmajsai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

energia

Energia vonatkozásában a térség jól ellátottnak tekinthető. Szank jelentős ...

környezeti érzékenység, természeti értékek (hévíz, energia), ...

 

érdek

A természet- és környezetvédelem fejlesztési irányainak meghatározása során e ...

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit össze kell hangolni a ...

A természet- és környezetvédelem, valamint a települési infrastruktúra ...

A térség a kicsinysége, a megyében elfoglalt periférikus helyzete...

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

 

erdő

Az 1980-as évek kezdete óta tartó közel két ...

A hátsági területeken alapos mérlegelést kíván az erdőtelepítés, a ...

A kistérség meghatározó ágazata a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás. ...

A kistérségre készített erdőtelepítési program ötezer hektár erdő telepítését irányozza ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

A kistérségben mintegy ötezer ha erdő telepítését irányozza elő a ...

 

érték

Az 1980-as évek kezdete óta tartó közel két ...

A környezetvédelmi-tájvédelmi funkciót ellátó, korlátozott, értékmegőrző ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

Főbb folyamatok: 1990-ben még mindig csaknem a ...

környezeti érzékenység, természeti értékek (hévíz, energia), ...

A térség természeti értékei alapján a Duna–Tisza köze ...

 

Európa

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

 

falu

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

Az alapvető községi intézményhálózat Szankon épült ki legteljesebben. Nem ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

 

fejlesztés

A kiskunmajsai kistérség fejlesztési koncepciója...

Fejlesztési irányok...

A természet- és környezetvédelem fejlesztési irányainak meghatározása során e ...

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit össze kell hangolni a ...

A természet- és környezetvédelem, valamint a települési infrastruktúra ...

A mezőgazdaság helyzete és fejlesztési lehetőségei...

Fejlesztési irányok...

A kistérség agrár fejlesztési irányainak meghatározása során azokat a szempontokat ...

Törekedni kell a mezőgazdasági termékek feldolgozottsági fokának növelésére, illetve ...

A gazdaság jellegzetességei és lehetséges fejlesztése...

A térség a kicsinysége, a megyében elfoglalt periférikus helyzete...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

Fejlesztési lehetőségek, prioritások...

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők:...

A kiskunmajsai fürdő és szolgáltatásainak fejlesztése....

A helyi jelentőségű közlekedési fejlesztések fő célja az úthálózat sűrítése ...

A térségi kapcsolatok javítását elsősorban a közlekedésfejlesztési feladatok szolgálják. ...

A közelmúltban kiépített Móricgát - Bugac és a Szank - ...

Energia vonatkozásában a térség jól ellátottnak tekinthető. Szank jelentős ...

A kistérség fejlesztési koncepciója (összefoglaló)...

A kistérség fejlesztésének alaptényezői és lehetséges kitörési irányai...

irány: a térség települései közösen értelmezhető működési képességnek biztosítása...

irány: a helyi védettség alá tartozó területek növelése, ...

irány: az eltartóképesség növelésére irányuló közös gazdaságfejlesztés, mind ...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

A közlekedési, ellátási és szolgáltatási kapcsolatok összehangolt fejlesztése a ...

A kistérség egyértelmű elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek együttes kiaknázása ...

A kistérség stratégiai fejlesztési céljai...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

A térség egészére kiható szakoktatási és az elöregedő népesség miatt ...

Fejlesztési prioritások...

A megyei koncepció fejlesztési prioritásainak alkalmazása a területre...

A térség a fenntartható vidékfejlesztés tanyás mintaterülete lehet. ...

A gazdaságfejlesztés infrastrukturális alapjainak megerősítése, különös tekintettel a közlekedésre...

Kommunikációs és informatikai fejlesztések. ...

A szakoktatási, átképzési, tanácsadási lehetőségek továbbfejlesztése, különös ...

A kiskunmajsai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

A kiskunmajsai kistérség fejlesztési prioritásai...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

 

fenntartható

A térség a fenntartható vidékfejlesztés tanyás mintaterülete lehet. ...

A kiskunmajsai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

 

foglalkoztatás

A kistérség sűrű tanyahálózatú, homokos talajú területein a rendelkezésre ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

 

folyosó

A térség természeti értékei alapján a Duna–Tisza köze ...

 

forgalom

A természet- és környezetvédelem fejlesztési irányainak meghatározása során e ...

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit össze kell hangolni a ...

A régi iparvállalatok, üzemek közül néhány a privatizációs eljárás ...

A térség a kicsinysége, a megyében elfoglalt periférikus helyzete...

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

A megyei (Hajós, Kalocsa, Nemesnádudvar, stb...

Forgalmi helyzet, településszerkezet, térkapcsolatok...

Forgalmi helyzet: A településegyüttes az 53-as, ...

A kistérségben jelentős üdülő-, idegenforgalmi funkció Kiskunmajsán található (...

A közelmúltban kiépített Móricgát - Bugac és a Szank - ...

Vasúti vonatkozásban a MÁV a jelenlegi helyzet szintentartásával számol. ...

Kerékpáros út épült Kiskunmajsán és Szankon. A program Kiskunmajsa...

az idegenforgalom és a sport hagyományai ...

A szakoktatási, átképzési, tanácsadási lehetőségek továbbfejlesztése, különös ...

 

forrás

A humán erőforrások...

A kistérség a megye DK-i részén, megyehatár ...

 

gáz

A régi iparvállalatok, üzemek közül néhány a privatizációs eljárás ...

Az alapvető községi intézményhálózat Szankon épült ki legteljesebben. Nem ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

A vezetékes gázhálózat kiegészítése várható Kömpöc bekötésével Csólyospálos felöl....

 

gazdaság

Az 1980-as évek kezdete óta tartó közel két ...

A mezőgazdaság helyzete és fejlesztési lehetőségei...

A kistérség meghatározó ágazata a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás. ...

A kistérség agrár fejlesztési irányainak meghatározása során azokat a szempontokat ...

A kistérség sűrű tanyahálózatú, homokos talajú területein a rendelkezésre ...

A környezetvédelmi-tájvédelmi funkciót ellátó, korlátozott, értékmegőrző ...

Törekedni kell a mezőgazdasági termékek feldolgozottsági fokának növelésére, illetve ...

A gazdaság jellegzetességei és lehetséges fejlesztése...

Az átalakult mezőgazdasági szövetkezetek tevékenységét több élelmiszeripari üzem egészíti ki...

A régi iparvállalatok, üzemek közül néhány a privatizációs eljárás ...

A térség a kicsinysége, a megyében elfoglalt periférikus helyzete...

Adottságok: A kistérség települései közül Kiskunmajsán a turizmus jelentősége ...

Hagyományosan mezőgazdasági jellegű területről van szó, ahol az ágazat ...

A külterületi népesség magas aránya és a hagyományosan a mezőgazdaságra ...

A kistérség a megye DK-i részén, megyehatár ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

kis méret, ellentmondásos gazdasági-társadalmi helyzet: ...

a gazdaság eltartóképességének problémái: ...

irány: az eltartóképesség növelésére irányuló közös gazdaságfejlesztés, mind ...

irány: a tanyás gazdálkodás hagyományainak megújítása, a tanyai ...

A kistérség egyértelmű elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek együttes kiaknázása ...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

Munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő programok beindítása különös tekintettel a kisvállalkozásokra....

A gazdaságfejlesztés infrastrukturális alapjainak megerősítése, különös tekintettel a közlekedésre...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

gyógy-

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

 

hagyomány

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

Hagyományosan mezőgazdasági jellegű területről van szó, ahol az ágazat ...

A külterületi népesség magas aránya és a hagyományosan a mezőgazdaságra ...

Ez a kistérség - akárcsak a közeli Jánoshalmáé - mindössze ...

irány: a tanyás gazdálkodás hagyományainak megújítása, a tanyai ...

az idegenforgalom és a sport hagyományai ...

Az egyedi termékeket előállító agrártermelés hagyományainak feltámasztása. ...

 

hálózat

A kistérség településein a vízvezeték hálózat ugyan kiépült, de ...

A kistérség sűrű tanyahálózatú, homokos talajú területein a rendelkezésre ...

Forgalmi helyzet: A településegyüttes az 53-as, ...

A helyi jelentőségű közlekedési fejlesztések fő célja az úthálózat sűrítése ...

Az alapvető községi intézményhálózat Szankon épült ki legteljesebben. Nem ...

A mellékúthálózaton az 5404 sz. út Bócsa-Szank ...

Energia vonatkozásában a térség jól ellátottnak tekinthető. Szank jelentős ...

A vezetékes gázhálózat kiegészítése várható Kömpöc bekötésével Csólyospálos felöl....

A kiskunmajsai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

határ

A kistérségre készített erdőtelepítési program ötezer hektár erdő telepítését irányozza ...

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

Forgalmi helyzet: A településegyüttes az 53-as, ...

Településszerkezet: Majsának, amely egyike volt a nyolc kiváltságolt ...

A tágas határ és a külterületi népesség magas - 15...

Térkapcsolatok: Az alig 12 ezer lakosú, részleges szerepkörű ...

A kistérség a megye DK-i részén, megyehatár ...

 

Homokhátság

Alaphelyzet: A kistérség a Homokhátság termelési tájkörzetének dél-...

 

horgászat

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

 

hulladék

A kistérség településein a vízvezeték hálózat ugyan kiépült, de ...

A természet- és környezetvédelem, valamint a települési infrastruktúra ...

A térségi hulladéklerakás megoldandó feladatot képez. A térség önkormányzatai ...

 

humán

A humán erőforrások...

A kistérség egyértelmű elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek együttes kiaknázása ...

 

idegenforgalom

A természet- és környezetvédelem fejlesztési irányainak meghatározása során e ...

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit össze kell hangolni a ...

A régi iparvállalatok, üzemek közül néhány a privatizációs eljárás ...

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

A megyei (Hajós, Kalocsa, Nemesnádudvar, stb...

A kistérségben jelentős üdülő-, idegenforgalmi funkció Kiskunmajsán található (...

Vasúti vonatkozásban a MÁV a jelenlegi helyzet szintentartásával számol. ...

Kerékpáros út épült Kiskunmajsán és Szankon. A program Kiskunmajsa...

az idegenforgalom és a sport hagyományai ...

A szakoktatási, átképzési, tanácsadási lehetőségek továbbfejlesztése, különös ...

 

információ

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

 

integráció

A településközi együttműködés fokozása, különös tekintettel a térség mindössze ...

A kistérség szervezeti-intézményi jövőjének meghatározása (az önállóság ...

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

 

intenzív

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

 

intézmény

A népesség átlagos képzettségi szintje igen alacsony, a megyében ...

Az időskorúak tartós elhelyezését biztosító szociális intézmények létesítése települési szinten ...

Az alapvető községi intézményhálózat Szankon épült ki legteljesebben. Nem ...

Részben a külterületi lakosság magas aránya miatt is a kistérség ...

A kistérség szervezeti-intézményi jövőjének meghatározása (az önállóság ...

 

ipar

Az átalakult mezőgazdasági szövetkezetek tevékenységét több élelmiszeripari üzem egészíti ki...

A régi iparvállalatok, üzemek közül néhány a privatizációs eljárás ...

A térség a kicsinysége, a megyében elfoglalt periférikus helyzete...

Hagyományosan mezőgazdasági jellegű területről van szó, ahol az ágazat ...

A külterületi népesség magas aránya és a hagyományosan a mezőgazdaságra ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

irány: az eltartóképesség növelésére irányuló közös gazdaságfejlesztés, mind ...

 

irány

Fejlesztési irányok...

A természet- és környezetvédelem fejlesztési irányainak meghatározása során e ...

Fejlesztési irányok...

A kistérség agrár fejlesztési irányainak meghatározása során azokat a szempontokat ...

A kistérségre készített erdőtelepítési program ötezer hektár erdő telepítését irányozza ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

A megyei (Hajós, Kalocsa, Nemesnádudvar, stb...

A kistérségben mintegy ötezer ha erdő telepítését irányozza elő a ...

Kerékpáros út épült Kiskunmajsán és Szankon. A program Kiskunmajsa...

Szennyvízcsatornázás és tisztítás csak Kiskunmajsán van. A megye szennyvíztisztítási ...

A kistérség fejlesztésének alaptényezői és lehetséges kitörési irányai...

irány: a térség települései közösen értelmezhető működési képességnek biztosítása...

irány: a helyi védettség alá tartozó területek növelése, ...

irány: az eltartóképesség növelésére irányuló közös gazdaságfejlesztés, mind ...

irány: a felzárkózás lehet a fő cél, elsősorban ...

irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása...

irány: a tanyás gazdálkodás hagyományainak megújítása, a tanyai ...

irány: az adottságok további kihasználás...

 

iskola

A népesség átlagos képzettségi szintje igen alacsony, a megyében ...

 

jövedelem

1997 januárjában a regisztrált munkanélküliek aránya valamivel rosszabb volt ...

 

kapcsolódás

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

A megyei (Hajós, Kalocsa, Nemesnádudvar, stb...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

 

képzés

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

A népesség átlagos képzettségi szintje igen alacsony, a megyében ...

Fő problémák: A térségben a fejlődésnek egyik komoly akadálya ...

A munkanélküliség tényleges mértéke lényegesen meghaladja a hivatalosan regisztráltat. ...

A térség foglalkozási szerkezetével összhangban javítani kell az itt élők ...

A szakoktatási, átképzési, tanácsadási lehetőségek továbbfejlesztése, különös ...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

kerékpár

A megyei (Hajós, Kalocsa, Nemesnádudvar, stb...

Kerékpáros út épült Kiskunmajsán és Szankon. A program Kiskunmajsa...

 

kereskedelem

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: a termálfürdőben az 1-...

 

Kiskunság

Településszerkezet: Majsának, amely egyike volt a nyolc kiváltságolt ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

 

kohézió

viszonylag kedvező kohéziójú településszerkezet ...

 

kommunális

A kistérség településein a vízvezeték hálózat ugyan kiépült, de ...

A természet- és környezetvédelem, valamint a települési infrastruktúra ...

 

kommunikáció

Kommunikációs és informatikai fejlesztések. ...

 

koncepció

A kiskunmajsai kistérség fejlesztési koncepciója...

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

Vasúti vonatkozásban a MÁV a jelenlegi helyzet szintentartásával számol. ...

Szennyvízcsatornázás és tisztítás csak Kiskunmajsán van. A megye szennyvíztisztítási ...

A kistérség fejlesztési koncepciója (összefoglaló)...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

A megyei koncepció fejlesztési prioritásainak alkalmazása a területre...

 

környezet

A kistérség természeti és környezeti állapota...

A kistérség településein a vízvezeték hálózat ugyan kiépült, de ...

A természet- és környezetvédelem fejlesztési irányainak meghatározása során e ...

A természet- és környezetvédelem, valamint a települési infrastruktúra ...

A környezetvédelmi-tájvédelmi funkciót ellátó, korlátozott, értékmegőrző ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

környezeti érzékenység, természeti értékek (hévíz, energia), ...

A kistérség egyértelmű elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek együttes kiaknázása ...

 

körzet

Alaphelyzet: A kistérség a Homokhátság termelési tájkörzetének dél-...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Kiskunmajsa és térsége korábban sem ...

Térkapcsolatok: Az alig 12 ezer lakosú, részleges szerepkörű ...

Hírközlési szempontból a térség Móricgát kivételével a kiskunhalasi primerkörzethez tartozik...

 

közlekedés

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

Ez a kistérség - akárcsak a közeli Jánoshalmáé - mindössze ...

Forgalmi helyzet: A településegyüttes az 53-as, ...

A helyi jelentőségű közlekedési fejlesztések fő célja az úthálózat sűrítése ...

A térségi kapcsolatok javítását elsősorban a közlekedésfejlesztési feladatok szolgálják. ...

A közlekedési, ellátási és szolgáltatási kapcsolatok összehangolt fejlesztése a ...

A gazdaságfejlesztés infrastrukturális alapjainak megerősítése, különös tekintettel a közlekedésre...

 

központ

Térkapcsolatok: Az alig 12 ezer lakosú, részleges szerepkörű ...

A kistérség jövője szempontjából különös jelentősége van a szomszédos ...

A közelmúltban kiépített Móricgát - Bugac és a Szank - ...

irány: a helyi védettség alá tartozó területek növelése, ...

 

község

Településszerkezet: Majsának, amely egyike volt a nyolc kiváltságolt ...

Térkapcsolatok: Az alig 12 ezer lakosú, részleges szerepkörű ...

Az alapvető községi intézményhálózat Szankon épült ki legteljesebben. Nem ...

irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása...

 

kultúra

Az 1980-as évek kezdete óta tartó közel két ...

 

kulturális

irány: a tanyás gazdálkodás hagyományainak megújítása, a tanyai ...

 

külterület

Alaphelyzet: A megye egyik legkisebb, mindössze 4 ...

Főbb folyamatok: 1990-ben még mindig csaknem a ...

Fő problémák: A térségben a fejlődésnek egyik komoly akadálya ...

A magas külterületi népességű, tanyás településszerkezet az idősek egészségügyi ...

A külterületi népesség magas aránya és a hagyományosan a mezőgazdaságra ...

A tágas határ és a külterületi népesség magas - 15...

A kistérség a megye DK-i részén, megyehatár ...

A kistérség településeinek rendezési tervellátottsága viszonylag kedvező. Csólyospálos és ...

Részben a külterületi lakosság magas aránya miatt is a kistérség ...

 

lakosság

Adottságok: A kistérség települései közül Kiskunmajsán a turizmus jelentősége ...

Alaphelyzet: A megye egyik legkisebb, mindössze 4 ...

A magas külterületi népességű, tanyás településszerkezet az idősek egészségügyi ...

Az egészségügyi rendszer reformjának részeként javítani kell az alap- ...

A kistérség a megye DK-i részén, megyehatár ...

Részben a külterületi lakosság magas aránya miatt is a kistérség ...

 

lerakó

A kistérség településein a vízvezeték hálózat ugyan kiépült, de ...

A természet- és környezetvédelem, valamint a települési infrastruktúra ...

A térségi hulladéklerakás megoldandó feladatot képez. A térség önkormányzatai ...

 

lovas

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

A sportcélú lótenyésztéssel foglalkozók összefogásával a kistérségen belüli és azon ...

 

marketing

Törekedni kell a mezőgazdasági termékek feldolgozottsági fokának növelésére, illetve ...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

mezőgazdaság

Az 1980-as évek kezdete óta tartó közel két ...

A mezőgazdaság helyzete és fejlesztési lehetőségei...

A kistérség meghatározó ágazata a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás. ...

A kistérség agrár fejlesztési irányainak meghatározása során azokat a szempontokat ...

A környezetvédelmi-tájvédelmi funkciót ellátó, korlátozott, értékmegőrző ...

Törekedni kell a mezőgazdasági termékek feldolgozottsági fokának növelésére, illetve ...

Az átalakult mezőgazdasági szövetkezetek tevékenységét több élelmiszeripari üzem egészíti ki...

A régi iparvállalatok, üzemek közül néhány a privatizációs eljárás ...

Hagyományosan mezőgazdasági jellegű területről van szó, ahol az ágazat ...

A külterületi népesség magas aránya és a hagyományosan a mezőgazdaságra ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

minőség

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

 

munkaerő

A kistérség sűrű tanyahálózatú, homokos talajú területein a rendelkezésre ...

 

munkahely

A régi iparvállalatok, üzemek közül néhány a privatizációs eljárás ...

Munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő programok beindítása különös tekintettel a kisvállalkozásokra....

 

munkanélküliség

1997 januárjában a regisztrált munkanélküliek aránya valamivel rosszabb volt ...

A munkanélküliség tényleges mértéke lényegesen meghaladja a hivatalosan regisztráltat. ...

 

műszaki

közepes műszaki infrastruktúra...

 

nemzetközi

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

 

népesség

Alaphelyzet: A megye egyik legkisebb, mindössze 4 ...

A népesség átlagos képzettségi szintje igen alacsony, a megyében ...

1997 januárjában a regisztrált munkanélküliek aránya valamivel rosszabb volt ...

Főbb folyamatok: 1990-ben még mindig csaknem a ...

Fő problémák: A térségben a fejlődésnek egyik komoly akadálya ...

A magas külterületi népességű, tanyás településszerkezet az idősek egészségügyi ...

A munkanélküliség tényleges mértéke lényegesen meghaladja a hivatalosan regisztráltat. ...

A külterületi népesség magas aránya és a hagyományosan a mezőgazdaságra ...

A tágas határ és a külterületi népesség magas - 15...

A térség egészére kiható szakoktatási és az elöregedő népesség miatt ...

 

oktatás

A népesség átlagos képzettségi szintje igen alacsony, a megyében ...

A térség egészére kiható szakoktatási és az elöregedő népesség miatt ...

A szakoktatási, átképzési, tanácsadási lehetőségek továbbfejlesztése, különös ...

 

öko-

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit össze kell hangolni a ...

A kistérség agrár fejlesztési irányainak meghatározása során azokat a szempontokat ...

 

önkormányzat

Szennyvízcsatornázás és tisztítás csak Kiskunmajsán van. A megye szennyvíztisztítási ...

A térségi hulladéklerakás megoldandó feladatot képez. A térség önkormányzatai ...

 

öregedés

A térség egészére kiható szakoktatási és az elöregedő népesség miatt ...

 

övezet

Alaphelyzet: A kistérség a Homokhátság termelési tájkörzetének dél-...

A kiskunmajsai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

piac

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

 

prioritás

Fejlesztési lehetőségek, prioritások...

A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők:...

Lehetőségek, prioritások...

Fejlesztési prioritások...

A megyei koncepció fejlesztési prioritásainak alkalmazása a területre...

Első prioritás: ...

Második prioritás:...

Harmadik prioritás:...

Negyedik prioritás:...

A kiskunmajsai kistérség fejlesztési prioritásai...

Első prioritás: ...

Második prioritás: ...

Harmadik prioritás:...

Negyedik prioritás: ...

 

program

A természet- és környezetvédelem, valamint a települési infrastruktúra ...

A kistérségre készített erdőtelepítési program ötezer hektár erdő telepítését irányozza ...

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

A sportcélú lótenyésztéssel foglalkozók összefogásával a kistérségen belüli és azon ...

A megyei (Hajós, Kalocsa, Nemesnádudvar, stb...

A kistérségben mintegy ötezer ha erdő telepítését irányozza elő a ...

Kerékpáros út épült Kiskunmajsán és Szankon. A program Kiskunmajsa...

A kistérség egyértelmű elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek együttes kiaknázása ...

Munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő programok beindítása különös tekintettel a kisvállalkozásokra....

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

A térség szociális problémáit megoldó közös programok kidolgozása ...

 

regionális

A természet- és környezetvédelem, valamint a települési infrastruktúra ...

A térségi hulladéklerakás megoldandó feladatot képez. A térség önkormányzatai ...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

 

rendezés

Az 1980-as évek kezdete óta tartó közel két ...

A területrendezési terv főbb elemei...

A kistérség településeinek rendezési tervellátottsága viszonylag kedvező. Csólyospálos és ...

Részben a külterületi lakosság magas aránya miatt is a kistérség ...

A közelmúltban kiépített Móricgát - Bugac és a Szank - ...

Vízrendezés szempontjából a térség részben a Dongér-Halasi, ...

 

sáv

A megyei (Hajós, Kalocsa, Nemesnádudvar, stb...

Kerékpáros út épült Kiskunmajsán és Szankon. A program Kiskunmajsa...

 

stratégia

A kistérség stratégiai fejlesztési céljai...

 

szálláshely

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: a termálfürdőben az 1-...

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

 

szállítás

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

szennyvíz

A kistérség településein a vízvezeték hálózat ugyan kiépült, de ...

A természet- és környezetvédelem, valamint a települési infrastruktúra ...

Szennyvízcsatornázás és tisztítás csak Kiskunmajsán van. A megye szennyvíztisztítási ...

 

szervezet

A térség egészére kiható szakoktatási és az elöregedő népesség miatt ...

A kistérség szervezeti-intézményi jövőjének meghatározása (az önállóság ...

 

szociális

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

A magas külterületi népességű, tanyás településszerkezet az idősek egészségügyi ...

Az időskorúak tartós elhelyezését biztosító szociális intézmények létesítése települési szinten ...

A kistérség jövője szempontjából különös jelentősége van a szomszédos ...

irány: a tanyás gazdálkodás hagyományainak megújítása, a tanyai ...

A kistérség egyértelmű elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek együttes kiaknázása ...

A térség egészére kiható szakoktatási és az elöregedő népesség miatt ...

A térség szociális problémáit megoldó közös programok kidolgozása ...

 

szolgáltatás

A régi iparvállalatok, üzemek közül néhány a privatizációs eljárás ...

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

A kiskunmajsai fürdő és szolgáltatásainak fejlesztése....

Hagyományosan mezőgazdasági jellegű területről van szó, ahol az ágazat ...

A közlekedési, ellátási és szolgáltatási kapcsolatok összehangolt fejlesztése a ...

 

táj

Alaphelyzet: A kistérség a Duna-Tisza közi síkvidék ...

Alaphelyzet: A kistérség a Homokhátság termelési tájkörzetének dél-...

A környezetvédelmi-tájvédelmi funkciót ellátó, korlátozott, értékmegőrző ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

 

talaj

Alaphelyzet: A kistérség a Duna-Tisza közi síkvidék ...

Az 1980-as évek kezdete óta tartó közel két ...

Alaphelyzet: A kistérség a Homokhátság termelési tájkörzetének dél-...

A kistérség sűrű tanyahálózatú, homokos talajú területein a rendelkezésre ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

 

tanya

A kistérség sűrű tanyahálózatú, homokos talajú területein a rendelkezésre ...

A térség a kicsinysége, a megyében elfoglalt periférikus helyzete...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: a termálfürdőben az 1-...

A magas külterületi népességű, tanyás településszerkezet az idősek egészségügyi ...

Településszerkezet: Majsának, amely egyike volt a nyolc kiváltságolt ...

Térkapcsolatok: Az alig 12 ezer lakosú, részleges szerepkörű ...

Az alapvető községi intézményhálózat Szankon épült ki legteljesebben. Nem ...

A kistérség jövője szempontjából különös jelentősége van a szomszédos ...

Részben a külterületi lakosság magas aránya miatt is a kistérség ...

irány: a helyi védettség alá tartozó területek növelése, ...

irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása...

a tanyás települések ellentmondásos helyzete...

irány: a tanyás gazdálkodás hagyományainak megújítása, a tanyai ...

A térség a fenntartható vidékfejlesztés tanyás mintaterülete lehet. ...

A kiskunmajsai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

társadalom

A kistérség jövője szempontjából különös jelentősége van a szomszédos ...

A kistérség a megye DK-i részén, megyehatár ...

kis méret, ellentmondásos gazdasági-társadalmi helyzet: ...

irány: a tanyás gazdálkodás hagyományainak megújítása, a tanyai ...

 

telefon

Hírközlési szempontból a térség Móricgát kivételével a kiskunhalasi primerkörzethez tartozik...

 

település

A kistérség településein a vízvezeték hálózat ugyan kiépült, de ...

A természet- és környezetvédelem, valamint a települési infrastruktúra ...

Adottságok: A kistérség települései közül Kiskunmajsán a turizmus jelentősége ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

Alaphelyzet: A megye egyik legkisebb, mindössze 4 ...

A magas külterületi népességű, tanyás településszerkezet az idősek egészségügyi ...

Az időskorúak tartós elhelyezését biztosító szociális intézmények létesítése települési szinten ...

Forgalmi helyzet, településszerkezet, térkapcsolatok...

Ez a kistérség - akárcsak a közeli Jánoshalmáé - mindössze ...

Forgalmi helyzet: A településegyüttes az 53-as, ...

Településszerkezet: Majsának, amely egyike volt a nyolc kiváltságolt ...

A tágas határ és a külterületi népesség magas - 15...

A kistérség jövője szempontjából különös jelentősége van a szomszédos ...

A kistérség a megye DK-i részén, megyehatár ...

A kistérség településeinek rendezési tervellátottsága viszonylag kedvező. Csólyospálos és ...

Részben a külterületi lakosság magas aránya miatt is a kistérség ...

A közelmúltban kiépített Móricgát - Bugac és a Szank - ...

A települési ivóvízellátás egyedi vízművekkel történik. A vízkezelés többségében ...

Energia vonatkozásában a térség jól ellátottnak tekinthető. Szank jelentős ...

irány: a térség települései közösen értelmezhető működési képességnek biztosítása...

viszonylag kedvező kohéziójú településszerkezet ...

a tanyás települések ellentmondásos helyzete...

A településközi együttműködés fokozása, különös tekintettel a térség mindössze ...

A kiskunmajsai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

 

tenyésztés

A sportcélú lótenyésztéssel foglalkozók összefogásával a kistérségen belüli és azon ...

 

termál

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: a termálfürdőben az 1-...

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

A kistérségben jelentős üdülő-, idegenforgalmi funkció Kiskunmajsán található (...

irány: a helyi védettség alá tartozó területek növelése, ...

 

termelés

Alaphelyzet: A kistérség a Homokhátság termelési tájkörzetének dél-...

A régi iparvállalatok, üzemek közül néhány a privatizációs eljárás ...

Az alapvető községi intézményhálózat Szankon épült ki legteljesebben. Nem ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

A kistérségben jelentős üdülő-, idegenforgalmi funkció Kiskunmajsán található (...

Az egyedi termékeket előállító agrártermelés hagyományainak feltámasztása. ...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

természet

A kistérség természeti és környezeti állapota...

A kistérségben két természetvédelem alatt álló terület van: a ...

Az 1980-as évek kezdete óta tartó közel két ...

A természet- és környezetvédelem fejlesztési irányainak meghatározása során e ...

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit össze kell hangolni a ...

A természet- és környezetvédelem, valamint a települési infrastruktúra ...

A környezetvédelmi-tájvédelmi funkciót ellátó, korlátozott, értékmegőrző ...

Adottságok: A kistérség települései közül Kiskunmajsán a turizmus jelentősége ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

Természetvédelem vonatkozásában a Csólyospálos földtani feltárás és a Kiskunmajsa - ...

környezeti érzékenység, természeti értékek (hévíz, energia), ...

A térség természeti értékei alapján a Duna–Tisza köze ...

 

térség

A kiskunmajsai kistérség fejlesztési koncepciója...

A kistérség természeti és környezeti állapota...

Alaphelyzet: A kistérség a Duna-Tisza közi síkvidék ...

A kistérségben két természetvédelem alatt álló terület van: a ...

A kistérség településein a vízvezeték hálózat ugyan kiépült, de ...

A kistérséget is érintő fontos feladat a Duna-Tisza ...

Alaphelyzet: A kistérség a Homokhátság termelési tájkörzetének dél-...

A kistérség meghatározó ágazata a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás. ...

A kistérség agrár fejlesztési irányainak meghatározása során azokat a szempontokat ...

A kistérség sűrű tanyahálózatú, homokos talajú területein a rendelkezésre ...

A kistérségre készített erdőtelepítési program ötezer hektár erdő telepítését irányozza ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Kiskunmajsa és térsége korábban sem ...

A térség a kicsinysége, a megyében elfoglalt periférikus helyzete...

Adottságok: A kistérség települései közül Kiskunmajsán a turizmus jelentősége ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: a termálfürdőben az 1-...

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

A sportcélú lótenyésztéssel foglalkozók összefogásával a kistérségen belüli és azon ...

Alaphelyzet: A megye egyik legkisebb, mindössze 4 ...

A népesség átlagos képzettségi szintje igen alacsony, a megyében ...

1997 januárjában a regisztrált munkanélküliek aránya valamivel rosszabb volt ...

Főbb folyamatok: 1990-ben még mindig csaknem a ...

Hagyományosan mezőgazdasági jellegű területről van szó, ahol az ágazat ...

Fő problémák: A térségben a fejlődésnek egyik komoly akadálya ...

Az időskorúak tartós elhelyezését biztosító szociális intézmények létesítése települési szinten ...

A térség foglalkozási szerkezetével összhangban javítani kell az itt élők ...

Ez a kistérség - akárcsak a közeli Jánoshalmáé - mindössze ...

Településszerkezet: Majsának, amely egyike volt a nyolc kiváltságolt ...

A tágas határ és a külterületi népesség magas - 15...

Térkapcsolatok: Az alig 12 ezer lakosú, részleges szerepkörű ...

Az alapvető községi intézményhálózat Szankon épült ki legteljesebben. Nem ...

A kistérség jövője szempontjából különös jelentősége van a szomszédos ...

A kistérség a megye DK-i részén, megyehatár ...

A kistérség településeinek rendezési tervellátottsága viszonylag kedvező. Csólyospálos és ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

A kistérségben mintegy ötezer ha erdő telepítését irányozza elő a ...

Részben a külterületi lakosság magas aránya miatt is a kistérség ...

A kistérségben jelentős üdülő-, idegenforgalmi funkció Kiskunmajsán található (...

A térségi kapcsolatok javítását elsősorban a közlekedésfejlesztési feladatok szolgálják. ...

A mellékúthálózaton az 5404 sz. út Bócsa-Szank ...

Vízrendezés szempontjából a térség részben a Dongér-Halasi, ...

Energia vonatkozásában a térség jól ellátottnak tekinthető. Szank jelentős ...

Hírközlési szempontból a térség Móricgát kivételével a kiskunhalasi primerkörzethez tartozik...

A térségi hulladéklerakás megoldandó feladatot képez. A térség önkormányzatai ...

A kistérség fejlesztési koncepciója (összefoglaló)...

A kistérség fejlesztésének alaptényezői és lehetséges kitörési irányai...

irány: a térség települései közösen értelmezhető működési képességnek biztosítása...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

A megépülő nagy jelentőségű utakra és a korszerűsítendő vasútra való ...

A térség természeti értékei alapján a Duna–Tisza köze ...

A közlekedési, ellátási és szolgáltatási kapcsolatok összehangolt fejlesztése a ...

A kistérség egyértelmű elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek együttes kiaknázása ...

A kistérség stratégiai fejlesztési céljai...

A településközi együttműködés fokozása, különös tekintettel a térség mindössze ...

A térség egészére kiható szakoktatási és az elöregedő népesség miatt ...

A térség a fenntartható vidékfejlesztés tanyás mintaterülete lehet. ...

A megyei zóna- és térségbeosztásból következő feladatok...

A kiskunmajsai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

A kiskunmajsai kistérség fejlesztési prioritásai...

A kistérség szervezeti-intézményi jövőjének meghatározása (az önállóság ...

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

A térség szociális problémáit megoldó közös programok kidolgozása ...

 

terv

A térség a kicsinysége, a megyében elfoglalt periférikus helyzete...

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

A területrendezési terv főbb elemei...

A kistérség településeinek rendezési tervellátottsága viszonylag kedvező. Csólyospálos és ...

Részben a külterületi lakosság magas aránya miatt is a kistérség ...

A térségi kapcsolatok javítását elsősorban a közlekedésfejlesztési feladatok szolgálják. ...

irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása...

 

Tisza

Alaphelyzet: A kistérség a Duna-Tisza közi síkvidék ...

A kistérséget is érintő fontos feladat a Duna-Tisza ...

A térség természeti értékei alapján a Duna–Tisza köze ...

 

tőke

A kistérség meghatározó ágazata a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás. ...

 

tranzit

A térség a kicsinysége, a megyében elfoglalt periférikus helyzete...

 

turizmus

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit össze kell hangolni a ...

A turizmus helyzete és lehetőségei...

Adottságok: A kistérség települései közül Kiskunmajsán a turizmus jelentősége ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: a termálfürdőben az 1-...

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

irány: a helyi védettség alá tartozó területek növelése, ...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

 

út

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

A Kecskemét - Kiskunmajsa közötti 52 km-es kisvasút ...

A megyei (Hajós, Kalocsa, Nemesnádudvar, stb...

Forgalmi helyzet: A településegyüttes az 53-as, ...

A helyi jelentőségű közlekedési fejlesztések fő célja az úthálózat sűrítése ...

A mellékúthálózaton az 5404 sz. út Bócsa-Szank ...

A közelmúltban kiépített Móricgát - Bugac és a Szank - ...

Vasúti vonatkozásban a MÁV a jelenlegi helyzet szintentartásával számol. ...

Kerékpáros út épült Kiskunmajsán és Szankon. A program Kiskunmajsa...

A megépülő nagy jelentőségű utakra és a korszerűsítendő vasútra való ...

 

üzem

Az 1980-as évek kezdete óta tartó közel két ...

A kistérség meghatározó ágazata a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás. ...

Az átalakult mezőgazdasági szövetkezetek tevékenységét több élelmiszeripari üzem egészíti ki...

A régi iparvállalatok, üzemek közül néhány a privatizációs eljárás ...

A közelmúltban kiépített Móricgát - Bugac és a Szank - ...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

 

vadászat

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

 

vágány

Vasúti vonatkozásban a MÁV a jelenlegi helyzet szintentartásával számol. ...

 

vállalkozás

A kistérség meghatározó ágazata a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás. ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Kiskunmajsa és térsége korábban sem ...

A régi iparvállalatok, üzemek közül néhány a privatizációs eljárás ...

A térség a kicsinysége, a megyében elfoglalt periférikus helyzete...

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

irány: az eltartóképesség növelésére irányuló közös gazdaságfejlesztés, mind ...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

Munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő programok beindítása különös tekintettel a kisvállalkozásokra....

 

város

Ez a kistérség - akárcsak a közeli Jánoshalmáé - mindössze ...

Településszerkezet: Majsának, amely egyike volt a nyolc kiváltságolt ...

Térkapcsolatok: Az alig 12 ezer lakosú, részleges szerepkörű ...

irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása...

 

védelem

A kistérségben két természetvédelem alatt álló terület van: a ...

Az 1980-as évek kezdete óta tartó közel két ...

A természet- és környezetvédelem fejlesztési irányainak meghatározása során e ...

A hátsági területeken alapos mérlegelést kíván az erdőtelepítés, a ...

A természetvédelem és az idegenforgalom érdekeit össze kell hangolni a ...

A természet- és környezetvédelem, valamint a települési infrastruktúra ...

A környezetvédelmi-tájvédelmi funkciót ellátó, korlátozott, értékmegőrző ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

Természetvédelem vonatkozásában a Csólyospálos földtani feltárás és a Kiskunmajsa - ...

irány: a helyi védettség alá tartozó területek növelése, ...

A kistérség egyértelmű elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek együttes kiaknázása ...

 

vidék

Alaphelyzet: A kistérség a Duna-Tisza közi síkvidék ...

A kistérség agrár fejlesztési irányainak meghatározása során azokat a szempontokat ...

Hagyományosan mezőgazdasági jellegű területről van szó, ahol az ágazat ...

Térkapcsolatok: Az alig 12 ezer lakosú, részleges szerepkörű ...

A kistérség jövője szempontjából különös jelentősége van a szomszédos ...

A kistérségben mintegy ötezer ha erdő telepítését irányozza elő a ...

A térség a fenntartható vidékfejlesztés tanyás mintaterülete lehet. ...

A kiskunmajsai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

 

víz

Az 1980-as évek kezdete óta tartó közel két ...

A kistérség településein a vízvezeték hálózat ugyan kiépült, de ...

A kistérséget is érintő fontos feladat a Duna-Tisza ...

A természet- és környezetvédelem, valamint a települési infrastruktúra ...

A fejlesztés célja a szervezett vendégforgalom feltételeinek biztosítása, az ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

Vízrendezés szempontjából a térség részben a Dongér-Halasi, ...

A települési ivóvízellátás egyedi vízművekkel történik. A vízkezelés többségében ...

Szennyvízcsatornázás és tisztítás csak Kiskunmajsán van. A megye szennyvíztisztítási ...

környezeti érzékenység, természeti értékek (hévíz, energia), ...

irány: a helyi védettség alá tartozó területek növelése, ...

 

vizi-

Alaphelyzet: A kistérség a Duna-Tisza közi síkvidék ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

Szennyvízcsatornázás és tisztítás csak Kiskunmajsán van. A megye szennyvíztisztítási ...

irány: a helyi védettség alá tartozó területek növelése, ...

 

vonzáskörzet

Térkapcsolatok: Az alig 12 ezer lakosú, részleges szerepkörű ...

 

zóna

A megyei zóna- és térségbeosztásból következő feladatok...