Bácsalmás

A bácsalmási kistérség fejlesztési koncepciója...

Alaphelyzet: A kistérség a Bácskai síkvidék déli részén helyezkedik ...

A térség települései ivóvízzel ellátottak, ám szennyvízcsatorna és –...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Bácsalmást és térségét a megyei ...

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület szerény adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket ...

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: A térséget a rövid tartózkodású ...

A Bácsalmáson működő ipari vállalkozás tulajdonosának szállodaépítési és utazási iroda ...

A már kialakult kisebb kerékpárutak mellett térségi jelentőséggel a Duna ...

Alaphelyzet: A megye lakónépességének mindössze 3,4%-...

A mai kistérség területe a trianoni döntés következtében került hátrányos ...

Forgalmi helyzet: A nyolc települést - köztük magát Bácsalmást ...

A tervezett M9-es gyorsforgalmú út minden bizonnyal kiemelné ...

Településszerkezet: E vidéken a zárt falvak vannak többségben. ...

Térkapcsolatok: Bácsalmás egykor a kiváltságolt mezővárosok közé tartozott, ...

A térség központja Bácsalmás, de központi szerepkörét csak a ...

A térség településeire a laza szerkezetű beépítés jellemző. Belső ...

Természeti értékként védett a gyapjas gyűszűvirág élőhelye Bácsalmáson (TT...

A térségi kapcsolatok fejlesztésében a közlekedés kiemelt jelentőségű, amely ...

A közlekedési hálózat fejlesztését elsősorban a mellékúthálózat korrekciói, új ...

A kistérség több településén (Bácsalmás, Tataháza) kisebb ...

A kistérségben Bácsalmás - Bajmok között kishatárforgalmi átkelőhely üzemel. ...

A térség a Kígyósi vízrendszer része. A vízvisszatartó létesítmények ...

Szennyvíztisztítóval a térségben csak Bácsalmás rendelkezik, a tisztítás hatásfoka ...

Az energiaellátás vonatkozásában a kistérség hátrányos helyzetűnek tekinthető. Több ...

A bácsalmási kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

A bácsalmási kistérség fejlesztési prioritásai...

 

 

Bácsbokod

A már kialakult kisebb kerékpárutak mellett térségi jelentőséggel a Duna ...

A kistérség több településén (Bácsalmás, Tataháza) kisebb ...

 

 

Bácsszőlős

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: A térséget a rövid tartózkodású ...

Településszerkezet: E vidéken a zárt falvak vannak többségben. ...

Szennyvíztisztítóval a térségben csak Bácsalmás rendelkezik, a tisztítás hatásfoka ...

 

 

Baja

A térség nem tudta felszámolni korábbi elmaradottságát, a jelek ...

A kistérségben ki kell alakítani azokat a szervezeteket, amelyek ...

A mai kistérség területe a trianoni döntés következtében került hátrányos ...

Forgalmi helyzet: A nyolc települést - köztük magát Bácsalmást ...

A tervezett M9-es gyorsforgalmú út minden bizonnyal kiemelné ...

Térkapcsolatok: Bácsalmás egykor a kiváltságolt mezővárosok közé tartozott, ...

A térség központja Bácsalmás, de központi szerepkörét csak a ...

A térségi kapcsolatok fejlesztésében a közlekedés kiemelt jelentőségű, amely ...

irány: a térség települései közös működésének, életképességének biztosítása...

A közlekedési és ellátási kapcsolatok összehangolt fejlesztése a bajai, ...

 

 

Borota

A tervezett M9-es gyorsforgalmú út minden bizonnyal kiemelné ...

A közlekedési hálózat fejlesztését elsősorban a mellékúthálózat korrekciói, új ...

 

 

Csikéri

A tervezett M9-es gyorsforgalmú út minden bizonnyal kiemelné ...

Településszerkezet: E vidéken a zárt falvak vannak többségben. ...

A térség településeire a laza szerkezetű beépítés jellemző. Belső ...

A közlekedési hálózat fejlesztését elsősorban a mellékúthálózat korrekciói, új ...

Szennyvíztisztítóval a térségben csak Bácsalmás rendelkezik, a tisztítás hatásfoka ...

 

 

Hajós

A kistérségben Bácsalmás - Bajmok között kishatárforgalmi átkelőhely üzemel. ...

 

 

Hercegszántó

Forgalmi helyzet: A nyolc települést - köztük magát Bácsalmást ...

 

 

Jánoshalma

A térség nem tudta felszámolni korábbi elmaradottságát, a jelek ...

A térség a megyében az egyik legnagyobb munkanélküliséggel jellemezhető. ...

Főbb folyamatok: A térségben hagyományosan komoly gondot jelent a ...

Forgalmi helyzet: A nyolc települést - köztük magát Bácsalmást ...

A tervezett M9-es gyorsforgalmú út minden bizonnyal kiemelné ...

Helyi érdekeket szolgálna a Kunbaja és az országhatárhoz vezető út ...

 

 

Kalocsa

A kistérségben Bácsalmás - Bajmok között kishatárforgalmi átkelőhely üzemel. ...

 

 

Katymár

Fontos feladat a védelem alá tartozó területek kibővítése a Felső...

Településszerkezet: E vidéken a zárt falvak vannak többségben. ...

Térkapcsolatok: Bácsalmás egykor a kiváltságolt mezővárosok közé tartozott, ...

A térség településeire a laza szerkezetű beépítés jellemző. Belső ...

Szennyvíztisztítóval a térségben csak Bácsalmás rendelkezik, a tisztítás hatásfoka ...

 

 

Kiskunhalas

A térség nem tudta felszámolni korábbi elmaradottságát, a jelek ...

A kistérségben ki kell alakítani azokat a szervezeteket, amelyek ...

Forgalmi helyzet: A nyolc települést - köztük magát Bácsalmást ...

A térségi kapcsolatok fejlesztésében a közlekedés kiemelt jelentőségű, amely ...

 

 

Kunbaja

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: A térséget a rövid tartózkodású ...

Forgalmi helyzet: A nyolc települést - köztük magát Bácsalmást ...

Térkapcsolatok: Bácsalmás egykor a kiváltságolt mezővárosok közé tartozott, ...

Helyi érdekeket szolgálna a Kunbaja és az országhatárhoz vezető út ...

Szennyvíztisztítóval a térségben csak Bácsalmás rendelkezik, a tisztítás hatásfoka ...

 

 

Madaras

Fontos feladat a védelem alá tartozó területek kibővítése a Felső...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület szerény adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket ...

Településszerkezet: E vidéken a zárt falvak vannak többségben. ...

Térkapcsolatok: Bácsalmás egykor a kiváltságolt mezővárosok közé tartozott, ...

A térség településeire a laza szerkezetű beépítés jellemző. Belső ...

A térség a Kígyósi vízrendszer része. A vízvisszatartó létesítmények ...

Szennyvíztisztítóval a térségben csak Bácsalmás rendelkezik, a tisztítás hatásfoka ...

 

 

Mátételke

Településszerkezet: E vidéken a zárt falvak vannak többségben. ...

Térkapcsolatok: Bácsalmás egykor a kiváltságolt mezővárosok közé tartozott, ...

A térség a Kígyósi vízrendszer része. A vízvisszatartó létesítmények ...

Szennyvíztisztítóval a térségben csak Bácsalmás rendelkezik, a tisztítás hatásfoka ...

 

 

Mélykút

A tervezett M9-es gyorsforgalmú út minden bizonnyal kiemelné ...

A közlekedési hálózat fejlesztését elsősorban a mellékúthálózat korrekciói, új ...

 

 

 

 

Tataháza

Forgalmi helyzet: A nyolc települést - köztük magát Bácsalmást ...

A tervezett M9-es gyorsforgalmú út minden bizonnyal kiemelné ...

Térkapcsolatok: Bácsalmás egykor a kiváltságolt mezővárosok közé tartozott, ...

A közlekedési hálózat fejlesztését elsősorban a mellékúthálózat korrekciói, új ...

Helyi érdekeket szolgálna a Kunbaja és az országhatárhoz vezető út ...

A kistérség több településén (Bácsalmás, Tataháza) kisebb ...

A térség a Kígyósi vízrendszer része. A vízvisszatartó létesítmények ...

Szennyvíztisztítóval a térségben csak Bácsalmás rendelkezik, a tisztítás hatásfoka ...

 

 

Tompa

A már kialakult kisebb kerékpárutak mellett térségi jelentőséggel a Duna ...

Forgalmi helyzet: A nyolc települést - köztük magát Bácsalmást ...

A kistérség több településén (Bácsalmás, Tataháza) kisebb ...

 

 

Vaskút

E térségben is kiemelt feladat a hulladék-elhelyezés, ...

 

 

adottság

Alaphelyzet: A kistérség a megye déli határvidékének középső részén...

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kedvező termőhelyi ...

A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ugyan ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület szerény adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket ...

A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők:...

Fő problémák: A kistérség a megye egyik legtöbb (...

A térség nagy része fejlődésben relatíve elmaradott, foglalkoztatási gondokkal ...

A kistérség kedvező adottságú mezőgazdasági területein a vetőmagtermesztésnek hagyományai vannak...

A mezőgazdaság szempontjából kedvező talajadottságok miatt a térségben viszonylag behatárolt ...

 

 

ágazat

A mezőgazdaság továbbra is vezető ágazatnak tekinthető, a szövetkezetek...

 

 

agrár

A kistérség mezőgazdaságának birtokszerkezete még mindig át-, illetve kialakulóban ...

Az önkormányzatok erősen limitált eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy a ...

Munkahelyteremtő beruházásokat – a vidék agrárjellegének megfelelően - főként a ...

A térség nagy része fejlődésben relatíve elmaradott, foglalkoztatási gondokkal ...

irány: az eltartóképesség növelésére, a munkanélküliség és az ...

A bácsalmási kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

 

állattenyésztés

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kedvező termőhelyi ...

A korábban visszaszorított állattartás „felélesztésére” lenne szükség, ...

 

 

átkelő

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

A terület szerény adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket ...

A bevásárlóturizmus lehetőségeinek, körülményeinek javítása. A forgalom növekedésére ...

Forgalmi helyzet: A nyolc települést - köztük magát Bácsalmást ...

A tervezett M9-es gyorsforgalmú út minden bizonnyal kiemelné ...

A kistérségben Bácsalmás - Bajmok között kishatárforgalmi átkelőhely üzemel. ...

 

 

Bácska

Alaphelyzet: A kistérség a Bácskai síkvidék déli részén helyezkedik ...

Fontos feladat a védelem alá tartozó területek kibővítése a Felső...

Alaphelyzet: A kistérség a megye déli határvidékének középső részén...

A térség központja Bácsalmás, de központi szerepkörét csak a ...

irány: az identitás, a helyi kötődések erősítése, ...

 

 

bio-

A biokultúrák meghonosítása mind a foglalkoztatásban, mind a környezetvédelemben ...

 

 

 

 

cél

Alapos mérlegelést kíván az erdőtelepítés. Ahol az célszerű, ...

A kistérségben ki kell alakítani azokat a szervezeteket, amelyek ...

A már kialakult kisebb kerékpárutak mellett térségi jelentőséggel a Duna ...

A mezőgazdaság szempontjából kedvező talajadottságok miatt a térségben viszonylag behatárolt ...

A kistérség több településén (Bácsalmás, Tataháza) kisebb ...

E térségben is kiemelt feladat a hulladék-elhelyezés, ...

irány: a határmenti helyzetből, együttműködésből adódó előnyök megteremtése ...

A kistérség stratégiai fejlesztési céljai...

 

 

csatorna

A térség települései ivóvízzel ellátottak, ám szennyvízcsatorna és –...

Szennyvíztisztítóval a térségben csak Bácsalmás rendelkezik, a tisztítás hatásfoka ...

 

 

demográfia

Alaphelyzet: A megye lakónépességének mindössze 3,4%-...

Fő problémák: A kistérség a megye egyik legtöbb (...

Demográfiai szempontból: gyors ütemű a népesség csökkenése, a ...

A kistérség a megye déli, határmenti részén helyezkedik el...

kedvezőtlen szociális és demográfiai helyzet...

 

 

Duna

A már kialakult kisebb kerékpárutak mellett térségi jelentőséggel a Duna ...

A mai kistérség területe a trianoni döntés következtében került hátrányos ...

Munkahelyteremtő beruházásokat – a vidék agrárjellegének megfelelően - főként a ...

A kistérség több településén (Bácsalmás, Tataháza) kisebb ...

 

 

egészség

A lakosság körében igen gyakoriak a társadalmi hátrányokkal, a ...

 

 

egyház

 

 

együttműködés

A természeti környezet és a települési infrastruktúra fejlesztését egyszerre hivatottak ...

A kistérség a megye déli, határmenti részén helyezkedik el...

irány: a határmenti helyzetből, együttműködésből adódó előnyök megteremtése ...

irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása ...

irány: az együttműködés kistérségi, lakossági formáinak és a ...

A reménybelien kedvezően alakuló határmenti gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

A településközi együttműködés fokozása, különös tekintettel a térség településeire...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés a mezőgazdasági termelők, a ...

 

 

elmaradott

A térség nem tudta felszámolni korábbi elmaradottságát, a jelek ...

A térség nagy része fejlődésben relatíve elmaradott, foglalkoztatási gondokkal ...

A kistérség egyértelműen „elmaradott” országos besorolásából fakadó valamennyi ...

A bácsalmási kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

 

energia

Az energiaellátás vonatkozásában a kistérség hátrányos helyzetűnek tekinthető. Több ...

 

 

érdek

A kistérség természeti és környezeti fejlesztési irányainak körvonalazása során elsősorban ...

A környezetvédelem és az idegenforgalom érdekeit közösen szolgálhatja a hagyományos ...

Helyi érdekeket szolgálna a Kunbaja és az országhatárhoz vezető út ...

 

 

erdő

Alapos mérlegelést kíván az erdőtelepítés. Ahol az célszerű, ...

A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ugyan ...

A mezőgazdaság szempontjából kedvező talajadottságok miatt a térségben viszonylag behatárolt ...

 

 

érték

Alaphelyzet: A kistérség a Bácskai síkvidék déli részén helyezkedik ...

A kistérség mezőgazdaságának birtokszerkezete még mindig át-, illetve kialakulóban ...

A mezőgazdaság továbbra is vezető ágazatnak tekinthető, a szövetkezetek...

A terület szerény adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket ...

Az EU csatlakozással bekövetkező, a határmenti térségek szerepét átértékelő ...

Természeti értékként védett a gyapjas gyűszűvirág élőhelye Bácsalmáson (TT...

 

 

Európa

Az EU csatlakozással bekövetkező, a határmenti térségek szerepét átértékelő ...

A térségi kapcsolatok fejlesztésében a közlekedés kiemelt jelentőségű, amely ...

Az európai típusú határmenti települési integráción alapuló kistérségi programok adaptálása...

 

 

falu

A terület szerény adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket ...

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: A térséget a rövid tartózkodású ...

A térség egészére kiható, az elöregedő népesség miatt szükséges ...

 

 

fejlesztés

A bácsalmási kistérség fejlesztési koncepciója...

Fejlesztési irányok...

A kistérség természeti és környezeti fejlesztési irányainak körvonalazása során elsősorban ...

A természeti környezet és a települési infrastruktúra fejlesztését egyszerre hivatottak ...

A mezőgazdaság helyzete és fejlesztési lehetőségei...

Fejlesztési irányok...

A kistérség területén a következő fejlesztési irányok prognosztizálhatók:...

A korábban visszaszorított állattartás „felélesztésére” lenne szükség, ...

A gazdaság jellegzetességei és lehetséges fejlesztése...

Problémák: A területen alapvető gond a határmentiség, s ...

Fejlesztési lehetőségek, prioritások...

A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők:...

Alaphelyzet: A megye lakónépességének mindössze 3,4%-...

Fő problémák: A kistérség a megye egyik legtöbb (...

A népesség jelenlegi életkor-iskolázottsági mutatói kemény korlátot jelentenek ...

Az önkormányzatok erősen limitált eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy a ...

Az EU csatlakozással bekövetkező, a határmenti térségek szerepét átértékelő ...

A mai kistérség területe a trianoni döntés következtében került hátrányos ...

A kistérség a megye déli, határmenti részén helyezkedik el...

A kistérség kedvező adottságú mezőgazdasági területein a vetőmagtermesztésnek hagyományai vannak...

A térségi kapcsolatok fejlesztésében a közlekedés kiemelt jelentőségű, amely ...

A közlekedési hálózat fejlesztését elsősorban a mellékúthálózat korrekciói, új ...

Helyi érdekeket szolgálna a Kunbaja és az országhatárhoz vezető út ...

A térség a Kígyósi vízrendszer része. A vízvisszatartó létesítmények ...

A kistérség fejlesztési koncepciója (összefoglaló)...

A kistérség fejlesztésének alaptényezői és lehetséges kitörési irányai...

irány: a térség települései közös működésének, életképességének biztosítása...

irány: az eltartóképesség növelésére, a munkanélküliség és az ...

irány: az együttműködés kistérségi, lakossági formáinak és a ...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

A közlekedési és ellátási kapcsolatok összehangolt fejlesztése a bajai, ...

A kistérség egyértelműen „elmaradott” országos besorolásából fakadó valamennyi ...

A kistérség stratégiai fejlesztési céljai...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

A térség egészére kiható, az elöregedő népesség miatt szükséges ...

Fejlesztési prioritások...

A megyei koncepció fejlesztési prioritásainak alkalmazása a területre...

A gazdaságfejlesztés infrastrukturális alapjainak megerősítése, különös tekintettel a közlekedésre...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés a mezőgazdasági termelők, a ...

Kommunikációs és informatikai fejlesztések ...

A humán erőforrások (oktatás, átképzés, tanácsadás,) ...

A bácsalmási kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

A bácsalmási kistérség fejlesztési prioritásai...

Az európai típusú határmenti települési integráción alapuló kistérségi programok adaptálása...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

 

fenntartható

A bácsalmási kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

 

foglalkoztatás

A rendelkezésre álló szabad munkaerő foglalkoztatásának megoldása lehet a családi ...

A biokultúrák meghonosítása mind a foglalkoztatásban, mind a környezetvédelemben ...

A mezőgazdaság továbbra is vezető ágazatnak tekinthető, a szövetkezetek...

Főbb folyamatok: A térségben hagyományosan komoly gondot jelent a ...

Fő problémák: A kistérség a megye egyik legtöbb (...

A népesség alacsony iskolai végzettségével, a korábban is meglévő ...

A kistérség a megye déli, határmenti részén helyezkedik el...

A térség nagy része fejlődésben relatíve elmaradott, foglalkoztatási gondokkal ...

 

 

forgalom

A környezetvédelem és az idegenforgalom érdekeit közösen szolgálhatja a hagyományos ...

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

Problémák: A területen alapvető gond a határmentiség, s ...

A bevásárlóturizmus lehetőségeinek, körülményeinek javítása. A forgalom növekedésére ...

A már kialakult kisebb kerékpárutak mellett térségi jelentőséggel a Duna ...

Forgalmi helyzet, településszerkezet, térkapcsolatok...

Forgalmi helyzet: A nyolc települést - köztük magát Bácsalmást ...

A tervezett M9-es gyorsforgalmú út minden bizonnyal kiemelné ...

A kistérség több településén (Bácsalmás, Tataháza) kisebb ...

A kistérségben Bácsalmás - Bajmok között kishatárforgalmi átkelőhely üzemel. ...

 

 

forrás

A humán erőforrások...

A népesség jelenlegi életkor-iskolázottsági mutatói kemény korlátot jelentenek ...

Az önkormányzatok erősen limitált eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy a ...

A humán erőforrások (oktatás, átképzés, tanácsadás,) ...

 

 

gáz-

Az energiaellátás vonatkozásában a kistérség hátrányos helyzetűnek tekinthető. Több ...

 

 

gazdaság

Alaphelyzet: A kistérség a Bácskai síkvidék déli részén helyezkedik ...

A kistérség természeti és környezeti fejlesztési irányainak körvonalazása során elsősorban ...

A mezőgazdaság helyzete és fejlesztési lehetőségei...

A kistérség mezőgazdaságának birtokszerkezete még mindig át-, illetve kialakulóban ...

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kedvező termőhelyi ...

A rendelkezésre álló szabad munkaerő foglalkoztatásának megoldása lehet a családi ...

A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ugyan ...

A gazdaság jellegzetességei és lehetséges fejlesztése...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Bácsalmást és térségét a megyei ...

A mezőgazdaság továbbra is vezető ágazatnak tekinthető, a szövetkezetek...

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A lakosság körében igen gyakoriak a társadalmi hátrányokkal, a ...

Főbb folyamatok: A térségben hagyományosan komoly gondot jelent a ...

Fő problémák: A kistérség a megye egyik legtöbb (...

Munkahelyteremtő beruházásokat – a vidék agrárjellegének megfelelően - főként a ...

A kistérség a megye déli, határmenti részén helyezkedik el...

A térség nagy része fejlődésben relatíve elmaradott, foglalkoztatási gondokkal ...

A kistérség kedvező adottságú mezőgazdasági területein a vetőmagtermesztésnek hagyományai vannak...

A mezőgazdaság szempontjából kedvező talajadottságok miatt a térségben viszonylag behatárolt ...

aprófalvas szerkezet, viszonylag kis méret, súlyos gazdasági-...

a gazdaság eltartóképességének problémái...

irány: az eltartóképesség növelésére, a munkanélküliség és az ...

A reménybelien kedvezően alakuló határmenti gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

A kistérség egyértelműen „elmaradott” országos besorolásából fakadó valamennyi ...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

Munkahelyteremtő, szociális alapú gazdaságfejlesztő programok beindítása, különös tekintettel ...

A gazdaságfejlesztés infrastrukturális alapjainak megerősítése, különös tekintettel a közlekedésre...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés a mezőgazdasági termelők, a ...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

 

hagyomány

A környezetvédelem és az idegenforgalom érdekeit közösen szolgálhatja a hagyományos ...

A rendelkezésre álló szabad munkaerő foglalkoztatásának megoldása lehet a családi ...

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: A térséget a rövid tartózkodású ...

A kistérségben ki kell alakítani azokat a szervezeteket, amelyek ...

A soknemzetiségű együttélésből eredő hatások kihasználása a hagyományőrzés terén (...

Főbb folyamatok: A térségben hagyományosan komoly gondot jelent a ...

A kistérség kedvező adottságú mezőgazdasági területein a vetőmagtermesztésnek hagyományai vannak...

 

 

hálózat

Alaphelyzet: A megye lakónépességének mindössze 3,4%-...

Az EU csatlakozással bekövetkező, a határmenti térségek szerepét átértékelő ...

A tervezett M9-es gyorsforgalmú út minden bizonnyal kiemelné ...

A térségi kapcsolatok fejlesztésében a közlekedés kiemelt jelentőségű, amely ...

A közlekedési hálózat fejlesztését elsősorban a mellékúthálózat korrekciói, új ...

Szennyvíztisztítóval a térségben csak Bácsalmás rendelkezik, a tisztítás hatásfoka ...

 

 

határ

Alaphelyzet: A kistérség a megye déli határvidékének középső részén...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Bácsalmást és térségét a megyei ...

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület szerény adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket ...

Problémák: A területen alapvető gond a határmentiség, s ...

A kistérségben ki kell alakítani azokat a szervezeteket, amelyek ...

A bevásárlóturizmus lehetőségeinek, körülményeinek javítása. A forgalom növekedésére ...

Az EU csatlakozással bekövetkező, a határmenti térségek szerepét átértékelő ...

A mai kistérség területe a trianoni döntés következtében került hátrányos ...

Forgalmi helyzet: A nyolc települést - köztük magát Bácsalmást ...

A tervezett M9-es gyorsforgalmú út minden bizonnyal kiemelné ...

Településszerkezet: E vidéken a zárt falvak vannak többségben. ...

Munkahelyteremtő beruházásokat – a vidék agrárjellegének megfelelően - főként a ...

A kistérség a megye déli, határmenti részén helyezkedik el...

A térségi kapcsolatok fejlesztésében a közlekedés kiemelt jelentőségű, amely ...

Helyi érdekeket szolgálna a Kunbaja és az országhatárhoz vezető út ...

A kistérségben Bácsalmás - Bajmok között kishatárforgalmi átkelőhely üzemel. ...

irány: a határmenti helyzetből, együttműködésből adódó előnyök megteremtése ...

határmenti helyzet...

irány: az együttműködés kistérségi, lakossági formáinak és a ...

A reménybelien kedvezően alakuló határmenti gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

A bácsalmási kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

Az európai típusú határmenti települési integráción alapuló kistérségi programok adaptálása...

 

 

hulladék

A térség települései ivóvízzel ellátottak, ám szennyvízcsatorna és –...

A természeti környezet és a települési infrastruktúra fejlesztését egyszerre hivatottak ...

E térségben is kiemelt feladat a hulladék-elhelyezés, ...

 

 

humán

A humán erőforrások...

Az önkormányzatok erősen limitált eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy a ...

A kistérség egyértelműen „elmaradott” országos besorolásából fakadó valamennyi ...

A humán erőforrások (oktatás, átképzés, tanácsadás,) ...

 

 

idegenforgalom

A környezetvédelem és az idegenforgalom érdekeit közösen szolgálhatja a hagyományos ...

A kistérségben Bácsalmás - Bajmok között kishatárforgalmi átkelőhely üzemel. ...

 

 

identitás

irány: az identitás, a helyi kötődések erősítése, ...

 

 

információ

A kistérségben ki kell alakítani azokat a szervezeteket, amelyek ...

 

 

integráció

A településközi együttműködés fokozása, különös tekintettel a térség településeire...

Az európai típusú határmenti települési integráción alapuló kistérségi programok adaptálása...

Kistérségfejlesztő-szervező iroda létrehozása (az önállóság megtartásával, ...

 

 

intenzív

A kistérségben ki kell alakítani azokat a szervezeteket, amelyek ...

Fő problémák: A kistérség a megye egyik legtöbb (...

A térség nagy része fejlődésben relatíve elmaradott, foglalkoztatási gondokkal ...

 

 

intézmény

Térkapcsolatok: Bácsalmás egykor a kiváltságolt mezővárosok közé tartozott, ...

periférikus helyzet, közepes intézményi és műszaki infrastruktúra...

 

 

ipar

A kistérség mezőgazdaságának birtokszerkezete még mindig át-, illetve kialakulóban ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Bácsalmást és térségét a megyei ...

A mezőgazdaság továbbra is vezető ágazatnak tekinthető, a szövetkezetek...

A feldolgozóipar néhány könnyűipari és faipari vállalkozásban képviselteti magát. ...

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

A Bácsalmáson működő ipari vállalkozás tulajdonosának szállodaépítési és utazási iroda ...

Főbb folyamatok: A térségben hagyományosan komoly gondot jelent a ...

Az önkormányzatok erősen limitált eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy a ...

Munkahelyteremtő beruházásokat – a vidék agrárjellegének megfelelően - főként a ...

A térség településeire a laza szerkezetű beépítés jellemző. Belső ...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

 

irány

Fejlesztési irányok...

A kistérség természeti és környezeti fejlesztési irányainak körvonalazása során elsősorban ...

Fejlesztési irányok...

A kistérség területén a következő fejlesztési irányok prognosztizálhatók:...

A már kialakult kisebb kerékpárutak mellett térségi jelentőséggel a Duna ...

Az EU csatlakozással bekövetkező, a határmenti térségek szerepét átértékelő ...

A mezőgazdaság szempontjából kedvező talajadottságok miatt a térségben viszonylag behatárolt ...

A térségi kapcsolatok fejlesztésében a közlekedés kiemelt jelentőségű, amely ...

A kistérség több településén (Bácsalmás, Tataháza) kisebb ...

A térség a Kígyósi vízrendszer része. A vízvisszatartó létesítmények ...

A kistérség fejlesztésének alaptényezői és lehetséges kitörési irányai...

irány: a térség települései közös működésének, életképességének biztosítása...

irány: az eltartóképesség növelésére, a munkanélküliség és az ...

irány: a határmenti helyzetből, együttműködésből adódó előnyök megteremtése ...

irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása ...

irány: a népességmegtartás fokozása, szociális és (...

irány: az identitás, a helyi kötődések erősítése, ...

irány: az együttműködés kistérségi, lakossági formáinak és a ...

 

 

iskola

A népesség átlagos képzettségi szintje az egyik legalacsonyabb a megyében ...

A népesség iskolázottsági szintje alacsony. Ez a tény - ...

A népesség alacsony iskolai végzettségével, a korábban is meglévő ...

A népesség jelenlegi életkor-iskolázottsági mutatói kemény korlátot jelentenek ...

A térség szociális problémáit feloldó közös programok kidolgozása és végrehajtása...

 

 

jövedelem

A térség a megyében az egyik legnagyobb munkanélküliséggel jellemezhető. ...

 

 

kapcsolódás

A mezőgazdaság továbbra is vezető ágazatnak tekinthető, a szövetkezetek...

A térségi kapcsolatok fejlesztésében a közlekedés kiemelt jelentőségű, amely ...

irány: az identitás, a helyi kötődések erősítése, ...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

A térség szociális problémáit feloldó közös programok kidolgozása és végrehajtása...

 

 

képzés, képzettség

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kedvező termőhelyi ...

A népesség átlagos képzettségi szintje az egyik legalacsonyabb a megyében ...

A népesség iskolázottsági szintje alacsony. Ez a tény - ...

Az önkormányzatok erősen limitált eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy a ...

Az EU csatlakozással bekövetkező, a határmenti térségek szerepét átértékelő ...

A kistérség kedvező adottságú mezőgazdasági területein a vetőmagtermesztésnek hagyományai vannak...

A humán erőforrások (oktatás, átképzés, tanácsadás,) ...

A térség szociális problémáit feloldó közös programok kidolgozása és végrehajtása...

 

 

kerékpár

A már kialakult kisebb kerékpárutak mellett térségi jelentőséggel a Duna ...

A kistérség több településén (Bácsalmás, Tataháza) kisebb ...

 

 

kereskedelem

A feldolgozóipar néhány könnyűipari és faipari vállalkozásban képviselteti magát. ...

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: A térséget a rövid tartózkodású ...

Problémák: A területen alapvető gond a határmentiség, s ...

 

 

kommunális

A térség települései ivóvízzel ellátottak, ám szennyvízcsatorna és –...

A természeti környezet és a települési infrastruktúra fejlesztését egyszerre hivatottak ...

 

 

kommunikáció

Kommunikációs és informatikai fejlesztések ...

 

 

koncepció

A bácsalmási kistérség fejlesztési koncepciója...

Alaphelyzet: A megye lakónépességének mindössze 3,4%-...

Szennyvíztisztítóval a térségben csak Bácsalmás rendelkezik, a tisztítás hatásfoka ...

A kistérség fejlesztési koncepciója (összefoglaló)...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

A megyei koncepció fejlesztési prioritásainak alkalmazása a területre...

 

 

környezet

A kistérség természeti és környezeti állapota...

A kistérség természeti és környezeti fejlesztési irányainak körvonalazása során elsősorban ...

A környezetvédelem és az idegenforgalom érdekeit közösen szolgálhatja a hagyományos ...

A természeti környezet és a települési infrastruktúra fejlesztését egyszerre hivatottak ...

A biokultúrák meghonosítása mind a foglalkoztatásban, mind a környezetvédelemben ...

A térség nagy része fejlődésben relatíve elmaradott, foglalkoztatási gondokkal ...

A kistérség egyértelműen „elmaradott” országos besorolásából fakadó valamennyi ...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés a mezőgazdasági termelők, a ...

 

 

körzet

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

A mai kistérség területe a trianoni döntés következtében került hátrányos ...

Térkapcsolatok: Bácsalmás egykor a kiváltságolt mezővárosok közé tartozott, ...

 

 

közlekedés

A feldolgozóipar néhány könnyűipari és faipari vállalkozásban képviselteti magát. ...

Forgalmi helyzet: A nyolc települést - köztük magát Bácsalmást ...

A térségi kapcsolatok fejlesztésében a közlekedés kiemelt jelentőségű, amely ...

A közlekedési hálózat fejlesztését elsősorban a mellékúthálózat korrekciói, új ...

A reménybelien kedvezően alakuló határmenti gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

A közlekedési és ellátási kapcsolatok összehangolt fejlesztése a bajai, ...

A gazdaságfejlesztés infrastrukturális alapjainak megerősítése, különös tekintettel a közlekedésre...

 

 

közmű

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

Szennyvíztisztítóval a térségben csak Bácsalmás rendelkezik, a tisztítás hatásfoka ...

 

 

központ

Alaphelyzet: A megye lakónépességének mindössze 3,4%-...

Nagyon nehéz fejlődési lehetőségeket, kitörési pontokat találni, hiszen ...

A népesség jelenlegi életkor-iskolázottsági mutatói kemény korlátot jelentenek ...

A mai kistérség területe a trianoni döntés következtében került hátrányos ...

Térkapcsolatok: Bácsalmás egykor a kiváltságolt mezővárosok közé tartozott, ...

A térség központja Bácsalmás, de központi szerepkörét csak a ...

 

 

község

Településszerkezet: E vidéken a zárt falvak vannak többségben. ...

irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása ...

 

 

kultúra

A biokultúrák meghonosítása mind a foglalkoztatásban, mind a környezetvédelemben ...

 

 

kulturális

A terület szerény adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket ...

 

 

külterület

Településszerkezet: E vidéken a zárt falvak vannak többségben. ...

 

 

lakosság

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A lakosság körében igen gyakoriak a társadalmi hátrányokkal, a ...

Főbb folyamatok: A térségben hagyományosan komoly gondot jelent a ...

Településszerkezet: E vidéken a zárt falvak vannak többségben. ...

Szennyvíztisztítóval a térségben csak Bácsalmás rendelkezik, a tisztítás hatásfoka ...

irány: az együttműködés kistérségi, lakossági formáinak és a ...

 

 

lerakó

E térségben is kiemelt feladat a hulladék-elhelyezés, ...

 

 

marketing

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

 

mezőgazdaság

Alaphelyzet: A kistérség a Bácskai síkvidék déli részén helyezkedik ...

A mezőgazdaság helyzete és fejlesztési lehetőségei...

A kistérség mezőgazdaságának birtokszerkezete még mindig át-, illetve kialakulóban ...

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kedvező termőhelyi ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Bácsalmást és térségét a megyei ...

A mezőgazdaság továbbra is vezető ágazatnak tekinthető, a szövetkezetek...

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

A lakosság körében igen gyakoriak a társadalmi hátrányokkal, a ...

Főbb folyamatok: A térségben hagyományosan komoly gondot jelent a ...

Fő problémák: A kistérség a megye egyik legtöbb (...

Munkahelyteremtő beruházásokat – a vidék agrárjellegének megfelelően - főként a ...

A kistérség kedvező adottságú mezőgazdasági területein a vetőmagtermesztésnek hagyományai vannak...

A mezőgazdaság szempontjából kedvező talajadottságok miatt a térségben viszonylag behatárolt ...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés a mezőgazdasági termelők, a ...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

 

minőség

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kedvező termőhelyi ...

A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ugyan ...

A korábban visszaszorított állattartás „felélesztésére” lenne szükség, ...

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

A térség a Kígyósi vízrendszer része. A vízvisszatartó létesítmények ...

irány: az együttműködés kistérségi, lakossági formáinak és a ...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

 

 

munkaerő

A rendelkezésre álló szabad munkaerő foglalkoztatásának megoldása lehet a családi ...

A térség a megyében az egyik legnagyobb munkanélküliséggel jellemezhető. ...

A népesség alacsony iskolai végzettségével, a korábban is meglévő ...

Az önkormányzatok erősen limitált eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy a ...

A kistérség kedvező adottságú mezőgazdasági területein a vetőmagtermesztésnek hagyományai vannak...

 

 

munkahely

Az EU csatlakozással bekövetkező, a határmenti térségek szerepét átértékelő ...

Munkahelyteremtő beruházásokat – a vidék agrárjellegének megfelelően - főként a ...

Munkahelyteremtő, szociális alapú gazdaságfejlesztő programok beindítása, különös tekintettel ...

 

 

munkanélküliség

A térség a megyében az egyik legnagyobb munkanélküliséggel jellemezhető. ...

A népesség iskolázottsági szintje alacsony. Ez a tény - ...

A népesség alacsony iskolai végzettségével, a korábban is meglévő ...

irány: az eltartóképesség növelésére, a munkanélküliség és az ...

 

 

műszaki

periférikus helyzet, közepes intézményi és műszaki infrastruktúra...

 

 

nemzetiség

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

A terület szerény adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket ...

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: A térséget a rövid tartózkodású ...

A kistérségben ki kell alakítani azokat a szervezeteket, amelyek ...

A soknemzetiségű együttélésből eredő hatások kihasználása a hagyományőrzés terén (...

nemzetiségi és vallási sokszínűség, jelentős tradíciók...

 

 

nemzetközi

A kistérségben ki kell alakítani azokat a szervezeteket, amelyek ...

A soknemzetiségű együttélésből eredő hatások kihasználása a hagyományőrzés terén (...

Forgalmi helyzet: A nyolc települést - köztük magát Bácsalmást ...

A tervezett M9-es gyorsforgalmú út minden bizonnyal kiemelné ...

A kistérségben Bácsalmás - Bajmok között kishatárforgalmi átkelőhely üzemel. ...

 

 

népesség

Alaphelyzet: A megye lakónépességének mindössze 3,4%-...

A népesség átlagos képzettségi szintje az egyik legalacsonyabb a megyében ...

A térség a megyében az egyik legnagyobb munkanélküliséggel jellemezhető. ...

Demográfiai szempontból: gyors ütemű a népesség csökkenése, a ...

A népesség iskolázottsági szintje alacsony. Ez a tény - ...

A népesség alacsony iskolai végzettségével, a korábban is meglévő ...

A népesség jelenlegi életkor-iskolázottsági mutatói kemény korlátot jelentenek ...

Az önkormányzatok erősen limitált eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy a ...

Településszerkezet: E vidéken a zárt falvak vannak többségben. ...

irány: a népességmegtartás fokozása, szociális és (...

A térség egészére kiható, az elöregedő népesség miatt szükséges ...

 

 

növény-

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kedvező termőhelyi ...

A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ugyan ...

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

 

 

oktatás

A humán erőforrások (oktatás, átképzés, tanácsadás,) ...

 

 

önkormányzat

Az önkormányzatok erősen limitált eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy a ...

A mezőgazdaság szempontjából kedvező talajadottságok miatt a térségben viszonylag behatárolt ...

A kistérségben Bácsalmás - Bajmok között kishatárforgalmi átkelőhely üzemel. ...

irány: az identitás, a helyi kötődések erősítése, ...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés a mezőgazdasági termelők, a ...

 

 

öregedő

Főbb folyamatok: A térségben hagyományosan komoly gondot jelent a ...

Demográfiai szempontból: gyors ütemű a népesség csökkenése, a ...

A térség egészére kiható, az elöregedő népesség miatt szükséges ...

 

 

övezet

Alaphelyzet: A kistérség a megye déli határvidékének középső részén...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A bácsalmási kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

 

piac

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kedvező termőhelyi ...

A térség a megyében az egyik legnagyobb munkanélküliséggel jellemezhető. ...

A népesség alacsony iskolai végzettségével, a korábban is meglévő ...

A térség nagy része fejlődésben relatíve elmaradott, foglalkoztatási gondokkal ...

 

 

prioritás

Fejlesztési lehetőségek, prioritások...

A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők:...

Lehetőségek, prioritások...

A kistérség a megye déli, határmenti részén helyezkedik el...

Fejlesztési prioritások...

A megyei koncepció fejlesztési prioritásainak alkalmazása a területre...

Első prioritás: ...

Második prioritás:...

Harmadik prioritás:...

Negyedik prioritás:...

A bácsalmási kistérség fejlesztési prioritásai...

Első prioritás:...

Második prioritás: ...

Harmadik prioritás:...

Negyedik prioritás: ...

 

 

program

A természeti környezet és a települési infrastruktúra fejlesztését egyszerre hivatottak ...

A kistérségben ki kell alakítani azokat a szervezeteket, amelyek ...

A már kialakult kisebb kerékpárutak mellett térségi jelentőséggel a Duna ...

A mezőgazdaság szempontjából kedvező talajadottságok miatt a térségben viszonylag behatárolt ...

A kistérség több településén (Bácsalmás, Tataháza) kisebb ...

irány: a népességmegtartás fokozása, szociális és (...

A kistérség egyértelműen „elmaradott” országos besorolásából fakadó valamennyi ...

Munkahelyteremtő, szociális alapú gazdaságfejlesztő programok beindítása, különös tekintettel ...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés a mezőgazdasági termelők, a ...

Az európai típusú határmenti települési integráción alapuló kistérségi programok adaptálása...

A térség szociális problémáit feloldó közös programok kidolgozása és végrehajtása...

 

 

régió

Munkahelyteremtő beruházásokat – a vidék agrárjellegének megfelelően - főként a ...

A térségi kapcsolatok fejlesztésében a közlekedés kiemelt jelentőségű, amely ...

 

 

regionális

A kistérség a megye déli, határmenti részén helyezkedik el...

E térségben is kiemelt feladat a hulladék-elhelyezés, ...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

A bácsalmási kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

 

rendezés

A már kialakult kisebb kerékpárutak mellett térségi jelentőséggel a Duna ...

A területrendezési terv főbb elemei...

A kistérség a megye déli, határmenti részén helyezkedik el...

A mezőgazdaság szempontjából kedvező talajadottságok miatt a térségben viszonylag behatárolt ...

 

 

 

 

stratégia

A kistérség stratégiai fejlesztési céljai...

 

 

szakember

Az EU csatlakozással bekövetkező, a határmenti térségek szerepét átértékelő ...

 

 

szálláshely

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: A térséget a rövid tartózkodású ...

Problémák: A területen alapvető gond a határmentiség, s ...

 

 

szállítás

E térségben is kiemelt feladat a hulladék-elhelyezés, ...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

 

szennyvíz

A térség települései ivóvízzel ellátottak, ám szennyvízcsatorna és –...

A természeti környezet és a települési infrastruktúra fejlesztését egyszerre hivatottak ...

Szennyvíztisztítóval a térségben csak Bácsalmás rendelkezik, a tisztítás hatásfoka ...

 

 

szervezet

A kistérségben ki kell alakítani azokat a szervezeteket, amelyek ...

A kistérség kedvező adottságú mezőgazdasági területein a vetőmagtermesztésnek hagyományai vannak...

A térség egészére kiható, az elöregedő népesség miatt szükséges ...

 

 

szociális

A térség a megyében az egyik legnagyobb munkanélküliséggel jellemezhető. ...

kedvezőtlen szociális és demográfiai helyzet...

irány: a népességmegtartás fokozása, szociális és (...

A kistérség egyértelműen „elmaradott” országos besorolásából fakadó valamennyi ...

A térség egészére kiható, az elöregedő népesség miatt szükséges ...

Munkahelyteremtő, szociális alapú gazdaságfejlesztő programok beindítása, különös tekintettel ...

A térség szociális problémáit feloldó közös programok kidolgozása és végrehajtása...

 

 

szolgáltatás

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Bácsalmást és térségét a megyei ...

A feldolgozóipar néhány könnyűipari és faipari vállalkozásban képviselteti magát. ...

A kistérségben ki kell alakítani azokat a szervezeteket, amelyek ...

Főbb folyamatok: A térségben hagyományosan komoly gondot jelent a ...

A térség a Kígyósi vízrendszer része. A vízvisszatartó létesítmények ...

 

 

táj

Alaphelyzet: A kistérség a Bácskai síkvidék déli részén helyezkedik ...

Alaphelyzet: A kistérség a megye déli határvidékének középső részén...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés a mezőgazdasági termelők, a ...

 

 

talaj

Alaphelyzet: A kistérség a Bácskai síkvidék déli részén helyezkedik ...

Alaphelyzet: A kistérség a megye déli határvidékének középső részén...

A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ugyan ...

A mezőgazdaság szempontjából kedvező talajadottságok miatt a térségben viszonylag behatárolt ...

 

 

tanya

Településszerkezet: E vidéken a zárt falvak vannak többségben. ...

A térség településeire a laza szerkezetű beépítés jellemző. Belső ...

A bácsalmási kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

 

társadalom

A kistérség természeti és környezeti fejlesztési irányainak körvonalazása során elsősorban ...

A lakosság körében igen gyakoriak a társadalmi hátrányokkal, a ...

A népesség iskolázottsági szintje alacsony. Ez a tény - ...

A kistérség a megye déli, határmenti részén helyezkedik el...

aprófalvas szerkezet, viszonylag kis méret, súlyos gazdasági-...

A reménybelien kedvezően alakuló határmenti gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

 

 

település

A térség települései ivóvízzel ellátottak, ám szennyvízcsatorna és –...

A természeti környezet és a települési infrastruktúra fejlesztését egyszerre hivatottak ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Bácsalmást és térségét a megyei ...

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület szerény adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket ...

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: A térséget a rövid tartózkodású ...

Alaphelyzet: A megye lakónépességének mindössze 3,4%-...

A népesség iskolázottsági szintje alacsony. Ez a tény - ...

Az önkormányzatok erősen limitált eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy a ...

Forgalmi helyzet, településszerkezet, térkapcsolatok...

A mai kistérség területe a trianoni döntés következtében került hátrányos ...

Forgalmi helyzet: A nyolc települést - köztük magát Bácsalmást ...

Településszerkezet: E vidéken a zárt falvak vannak többségben. ...

Térkapcsolatok: Bácsalmás egykor a kiváltságolt mezővárosok közé tartozott, ...

Munkahelyteremtő beruházásokat – a vidék agrárjellegének megfelelően - főként a ...

A térség központja Bácsalmás, de központi szerepkörét csak a ...

A térség településeire a laza szerkezetű beépítés jellemző. Belső ...

A kistérség több településén (Bácsalmás, Tataháza) kisebb ...

A térség a Kígyósi vízrendszer része. A vízvisszatartó létesítmények ...

Szennyvíztisztítóval a térségben csak Bácsalmás rendelkezik, a tisztítás hatásfoka ...

E térségben is kiemelt feladat a hulladék-elhelyezés, ...

Az energiaellátás vonatkozásában a kistérség hátrányos helyzetűnek tekinthető. Több ...

irány: a térség települései közös működésének, életképességének biztosítása...

a viszonylag kedvező, arányos, aprófalvas-kisvárosi településszerkezet ...

A településközi együttműködés fokozása, különös tekintettel a térség településeire...

A bácsalmási kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

Az európai típusú határmenti települési integráción alapuló kistérségi programok adaptálása...

 

 

-tenyésztés

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kedvező termőhelyi ...

A korábban visszaszorított állattartás „felélesztésére” lenne szükség, ...

 

 

termelés

Alaphelyzet: A kistérség a megye déli határvidékének középső részén...

A kistérség mezőgazdaságának birtokszerkezete még mindig át-, illetve kialakulóban ...

A rendelkezésre álló szabad munkaerő foglalkoztatásának megoldása lehet a családi ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Bácsalmást és térségét a megyei ...

A mezőgazdaság továbbra is vezető ágazatnak tekinthető, a szövetkezetek...

A térség nagy része fejlődésben relatíve elmaradott, foglalkoztatási gondokkal ...

A térség településeire a laza szerkezetű beépítés jellemző. Belső ...

irány: az eltartóképesség növelésére, a munkanélküliség és az ...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés a mezőgazdasági termelők, a ...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

 

természet

A kistérség természeti és környezeti állapota...

Alaphelyzet: A kistérség a Bácskai síkvidék déli részén helyezkedik ...

A kistérség természeti és környezeti fejlesztési irányainak körvonalazása során elsősorban ...

A természeti környezet és a települési infrastruktúra fejlesztését egyszerre hivatottak ...

A terület szerény adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket ...

Fő problémák: A kistérség a megye egyik legtöbb (...

A térség nagy része fejlődésben relatíve elmaradott, foglalkoztatási gondokkal ...

Természeti értékként védett a gyapjas gyűszűvirág élőhelye Bácsalmáson (TT...

 

 

termesztés

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kedvező termőhelyi ...

A rendelkezésre álló szabad munkaerő foglalkoztatásának megoldása lehet a családi ...

A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ugyan ...

A kistérség kedvező adottságú mezőgazdasági területein a vetőmagtermesztésnek hagyományai vannak...

 

 

térség

A bácsalmási kistérség fejlesztési koncepciója...

A kistérség természeti és környezeti állapota...

Alaphelyzet: A kistérség a Bácskai síkvidék déli részén helyezkedik ...

A térség települései ivóvízzel ellátottak, ám szennyvízcsatorna és –...

A kistérség természeti és környezeti fejlesztési irányainak körvonalazása során elsősorban ...

A természeti környezet és a települési infrastruktúra fejlesztését egyszerre hivatottak ...

Alaphelyzet: A kistérség a megye déli határvidékének középső részén...

A kistérség mezőgazdaságának birtokszerkezete még mindig át-, illetve kialakulóban ...

A kistérség területén a következő fejlesztési irányok prognosztizálhatók:...

A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ugyan ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Bácsalmást és térségét a megyei ...

A térség nem tudta felszámolni korábbi elmaradottságát, a jelek ...

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület szerény adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket ...

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: A térséget a rövid tartózkodású ...

A kistérségben ki kell alakítani azokat a szervezeteket, amelyek ...

A már kialakult kisebb kerékpárutak mellett térségi jelentőséggel a Duna ...

Alaphelyzet: A megye lakónépességének mindössze 3,4%-...

A népesség átlagos képzettségi szintje az egyik legalacsonyabb a megyében ...

A térség a megyében az egyik legnagyobb munkanélküliséggel jellemezhető. ...

Főbb folyamatok: A térségben hagyományosan komoly gondot jelent a ...

Fő problémák: A kistérség a megye egyik legtöbb (...

A népesség iskolázottsági szintje alacsony. Ez a tény - ...

A népesség alacsony iskolai végzettségével, a korábban is meglévő ...

Nagyon nehéz fejlődési lehetőségeket, kitörési pontokat találni, hiszen ...

A népesség jelenlegi életkor-iskolázottsági mutatói kemény korlátot jelentenek ...

Az önkormányzatok erősen limitált eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy a ...

Az EU csatlakozással bekövetkező, a határmenti térségek szerepét átértékelő ...

A mai kistérség területe a trianoni döntés következtében került hátrányos ...

Forgalmi helyzet: A nyolc települést - köztük magát Bácsalmást ...

A tervezett M9-es gyorsforgalmú út minden bizonnyal kiemelné ...

Településszerkezet: E vidéken a zárt falvak vannak többségben. ...

Térkapcsolatok: Bácsalmás egykor a kiváltságolt mezővárosok közé tartozott, ...

Munkahelyteremtő beruházásokat – a vidék agrárjellegének megfelelően - főként a ...

A kistérség a megye déli, határmenti részén helyezkedik el...

A térség központja Bácsalmás, de központi szerepkörét csak a ...

A térség nagy része fejlődésben relatíve elmaradott, foglalkoztatási gondokkal ...

A kistérség kedvező adottságú mezőgazdasági területein a vetőmagtermesztésnek hagyományai vannak...

A mezőgazdaság szempontjából kedvező talajadottságok miatt a térségben viszonylag behatárolt ...

A térség településeire a laza szerkezetű beépítés jellemző. Belső ...

A térségi kapcsolatok fejlesztésében a közlekedés kiemelt jelentőségű, amely ...

A kistérség több településén (Bácsalmás, Tataháza) kisebb ...

A kistérségben Bácsalmás - Bajmok között kishatárforgalmi átkelőhely üzemel. ...

A térség a Kígyósi vízrendszer része. A vízvisszatartó létesítmények ...

Szennyvíztisztítóval a térségben csak Bácsalmás rendelkezik, a tisztítás hatásfoka ...

E térségben is kiemelt feladat a hulladék-elhelyezés, ...

Az energiaellátás vonatkozásában a kistérség hátrányos helyzetűnek tekinthető. Több ...

A kistérség fejlesztési koncepciója (összefoglaló)...

A kistérség fejlesztésének alaptényezői és lehetséges kitörési irányai...

irány: a térség települései közös működésének, életképességének biztosítása...

irány: az eltartóképesség növelésére, a munkanélküliség és az ...

irány: az identitás, a helyi kötődések erősítése, ...

irány: az együttműködés kistérségi, lakossági formáinak és a ...

A kistérség területfejlesztési koncepciója regionális és megyei kapcsolódásai...

A reménybelien kedvezően alakuló határmenti gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

A közlekedési és ellátási kapcsolatok összehangolt fejlesztése a bajai, ...

A kistérség egyértelműen „elmaradott” országos besorolásából fakadó valamennyi ...

A kistérség stratégiai fejlesztési céljai...

A településközi együttműködés fokozása, különös tekintettel a térség településeire...

A térség egészére kiható, az elöregedő népesség miatt szükséges ...

A megyei zóna- és térségbeosztásból következő feladatok...

A bácsalmási kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

A bácsalmási kistérség fejlesztési prioritásai...

Az európai típusú határmenti települési integráción alapuló kistérségi programok adaptálása...

A térség szociális problémáit feloldó közös programok kidolgozása és végrehajtása...

Kistérségfejlesztő-szervező iroda létrehozása (az önállóság megtartásával, ...

 

 

terv

A Bácsalmáson működő ipari vállalkozás tulajdonosának szállodaépítési és utazási iroda ...

A tervezett M9-es gyorsforgalmú út minden bizonnyal kiemelné ...

A területrendezési terv főbb elemei...

A térségi kapcsolatok fejlesztésében a közlekedés kiemelt jelentőségű, amely ...

Helyi érdekeket szolgálna a Kunbaja és az országhatárhoz vezető út ...

Az energiaellátás vonatkozásában a kistérség hátrányos helyzetűnek tekinthető. Több ...

irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása ...

A gazdaságfejlesztés infrastrukturális alapjainak megerősítése, különös tekintettel a közlekedésre...

 

 

Tisza

Munkahelyteremtő beruházásokat – a vidék agrárjellegének megfelelően - főként a ...

 

 

tőke

A kistérség mezőgazdaságának birtokszerkezete még mindig át-, illetve kialakulóban ...

A kistérség kedvező adottságú mezőgazdasági területein a vetőmagtermesztésnek hagyományai vannak...

 

 

tranzit

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: A térséget a rövid tartózkodású ...

Problémák: A területen alapvető gond a határmentiség, s ...

A távlatban javuló tranzitszerepkör kihasználása...

 

 

turizmus

A turizmus helyzete és lehetőségei...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület szerény adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket ...

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: A térséget a rövid tartózkodású ...

Problémák: A területen alapvető gond a határmentiség, s ...

A kistérségben ki kell alakítani azokat a szervezeteket, amelyek ...

A bevásárlóturizmus lehetőségeinek, körülményeinek javítása. A forgalom növekedésére ...

A Bácsalmáson működő ipari vállalkozás tulajdonosának szállodaépítési és utazási iroda ...

 

 

út

Problémák: A területen alapvető gond a határmentiség, s ...

A már kialakult kisebb kerékpárutak mellett térségi jelentőséggel a Duna ...

Forgalmi helyzet: A nyolc települést - köztük magát Bácsalmást ...

A tervezett M9-es gyorsforgalmú út minden bizonnyal kiemelné ...

A térségi kapcsolatok fejlesztésében a közlekedés kiemelt jelentőségű, amely ...

A közlekedési hálózat fejlesztését elsősorban a mellékúthálózat korrekciói, új ...

Helyi érdekeket szolgálna a Kunbaja és az országhatárhoz vezető út ...

A kistérség több településén (Bácsalmás, Tataháza) kisebb ...

A gazdaságfejlesztés infrastrukturális alapjainak megerősítése, különös tekintettel a közlekedésre...

 

 

üzem

A feldolgozóipar néhány könnyűipari és faipari vállalkozásban képviselteti magát. ...

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: A térséget a rövid tartózkodású ...

Helyi érdekeket szolgálna a Kunbaja és az országhatárhoz vezető út ...

A kistérségben Bácsalmás - Bajmok között kishatárforgalmi átkelőhely üzemel. ...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

 

 

vadászat

A terület szerény adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket ...

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: A térséget a rövid tartózkodású ...

A kistérségben ki kell alakítani azokat a szervezeteket, amelyek ...

 

 

vállalkozás

A kistérség mezőgazdaságának birtokszerkezete még mindig át-, illetve kialakulóban ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Bácsalmást és térségét a megyei ...

A mezőgazdaság továbbra is vezető ágazatnak tekinthető, a szövetkezetek...

A feldolgozóipar néhány könnyűipari és faipari vállalkozásban képviselteti magát. ...

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

A Bácsalmáson működő ipari vállalkozás tulajdonosának szállodaépítési és utazási iroda ...

Helyi érdekeket szolgálna a Kunbaja és az országhatárhoz vezető út ...

A mezőgazdaság minőségi, illetve a bedolgozó jellegű kis- ...

Munkahelyteremtő, szociális alapú gazdaságfejlesztő programok beindítása, különös tekintettel ...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés a mezőgazdasági termelők, a ...

A mezőgazdaság komplex fejlesztése (termelés, feldolgozás, értékesítés...

 

 

város

A terület szerény adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket ...

Alaphelyzet: A megye lakónépességének mindössze 3,4%-...

A mai kistérség területe a trianoni döntés következtében került hátrányos ...

Térkapcsolatok: Bácsalmás egykor a kiváltságolt mezővárosok közé tartozott, ...

a viszonylag kedvező, arányos, aprófalvas-kisvárosi településszerkezet ...

irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása ...

 

 

védelem

Alaphelyzet: A kistérség a Bácskai síkvidék déli részén helyezkedik ...

A kistérség természeti és környezeti fejlesztési irányainak körvonalazása során elsősorban ...

Fontos feladat a védelem alá tartozó területek kibővítése a Felső...

A környezetvédelem és az idegenforgalom érdekeit közösen szolgálhatja a hagyományos ...

A biokultúrák meghonosítása mind a foglalkoztatásban, mind a környezetvédelemben ...

A mezőgazdaság szempontjából kedvező talajadottságok miatt a térségben viszonylag behatárolt ...

Természeti értékként védett a gyapjas gyűszűvirág élőhelye Bácsalmáson (TT...

A kistérség egyértelműen „elmaradott” országos besorolásából fakadó valamennyi ...

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés a mezőgazdasági termelők, a ...

 

 

vendéglátás

Alaphelyzet, jellegzetes folyamat: A térséget a rövid tartózkodású ...

 

 

vertikum

A kistérség mezőgazdaságának birtokszerkezete még mindig át-, illetve kialakulóban ...

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

 

 

vidék

Alaphelyzet: A kistérség a Bácskai síkvidék déli részén helyezkedik ...

Alaphelyzet: A kistérség a megye déli határvidékének középső részén...

Településszerkezet: E vidéken a zárt falvak vannak többségben. ...

Munkahelyteremtő beruházásokat – a vidék agrárjellegének megfelelően - főként a ...

A térség nagy része fejlődésben relatíve elmaradott, foglalkoztatási gondokkal ...

A bácsalmási kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

 

 

víz

Alaphelyzet: A kistérség a Bácskai síkvidék déli részén helyezkedik ...

A térség települései ivóvízzel ellátottak, ám szennyvízcsatorna és –...

A természeti környezet és a települési infrastruktúra fejlesztését egyszerre hivatottak ...

A térség a Kígyósi vízrendszer része. A vízvisszatartó létesítmények ...

Szennyvíztisztítóval a térségben csak Bácsalmás rendelkezik, a tisztítás hatásfoka ...

 

 

vizi-

Alaphelyzet: A kistérség a Bácskai síkvidék déli részén helyezkedik ...

A térség a Kígyósi vízrendszer része. A vízvisszatartó létesítmények ...

Szennyvíztisztítóval a térségben csak Bácsalmás rendelkezik, a tisztítás hatásfoka ...

A településközi együttműködés fokozása, különös tekintettel a térség településeire...

 

 

vonzáskörzet

A mai kistérség területe a trianoni döntés következtében került hátrányos ...

Térkapcsolatok: Bácsalmás egykor a kiváltságolt mezővárosok közé tartozott, ...

 

 

vonzó

irány: az együttműködés kistérségi, lakossági formáinak és a ...

 

 

zóna

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

A megyei zóna- és térségbeosztásból következő feladatok...


© 1998 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete és a VÁTI Kht. Minden jog fenntartva!