Baja

1. polarizált fejlődés – elsősorban Baja és Kecskemét kiemelt ...

( a bajai kikötő és logisztikai központ fejlesztését, tekintettel ...

 

Kalocsa

A Felső-Bácska, a Kiskunság, a Kalocsai ...

 

Kecskemét

1. polarizált fejlődés – elsősorban Baja és Kecskemét kiemelt ...

 

Kelebia

( a megye valamennyi fontos közútjának, vasútvonalának (különösen ...

 

adottság

A fentiekből, vagyis a megye rendkívül differenciált adottságaiból, ...

Jelentős beavatkozások nélkül az első irány valószínűsíthető, a prioritásokat ...

( a megye gazdaságának diverzifikálása. A megye adottságai nyomán ...

( a ...

A koncepciókésztés előzetes egyeztetései során a gazdasági szakértők általában támogatták ...

A Felső-Bácska, a Kiskunság, a Kalocsai ...

( a kistérségi területfejlesztési koncepciók és programok megyei összehangolása csak ...

 

ágazat

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során megállapítható volt, hogy az ...

Második prioritás: Komplex gazdaságfejlesztés alkalmazása, különös tekintettel a ...

( a ...

( az elmaradott térségekben a szociális alapú gazdaságfejlesztés munkahelyteremtő beruházásait ...

( fontos kiegészítő ágazata lehet a gazdaságfejlesztésnek az idegenforgalom;...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során a gazdaságfejlesztésben elsődlegesen érintett szervezetek ...

ha az ágazatok, a tervező-kutató-fejlesztő ...

 

agrár

( az igen értékes nemzeti parki, tájvédelmi, természetvédelmi ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során megállapítható volt, hogy az ...

 

Alföld

( a települések megváltozott gazdasági körülményei között a külterületek fokozott ...

 

állattenyésztés

( a mezőgazdaságot illetően a profitorientált, extenzív és intenzív ...

 

átkelő

( a bajai kikötő és logisztikai központ fejlesztését, tekintettel ...

 

Bácska

A Felső-Bácska, a Kiskunság, a Kalocsai ...

 

beavatkozás

Jelentős beavatkozások nélkül az első irány valószínűsíthető, a prioritásokat ...

 

bio-

( a megye komplex vidékfejlesztésre alkalmas további területeinek a tájtermesztés ...

( a települések megváltozott gazdasági körülményei között a külterületek fokozott ...

( a mezőgazdaságot illetően a profitorientált, extenzív és intenzív ...

 

cél

Jelentős beavatkozások nélkül az első irány valószínűsíthető, a prioritásokat ...

( további erdősítéseket a magasabb ökológiai értékek elérése érdekében, ...

ha az ágazatok, a tervező-kutató-fejlesztő ...

 

civil

ha az ágazatok, a tervező-kutató-fejlesztő ...

 

csatorna

Összefoglalva: a tájhajlam érvényesítését a területrendezési tervezés során, ...

 

Duna

A Felső-Bácska, a Kiskunság, a Kalocsai ...

 

együttműködés

2. közepesen koncentrált fejlesztés - a tudásalapú ipar és ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során a gazdaságfejlesztésben elsődlegesen érintett szervezetek ...

Ötödik prioritás: A megyei, térségi, helyi identitás ...

( a nemzetiségi és a kulturális javak megőrzése, bővítése...

 

elmaradott

( az elmaradott térségekben a szociális alapú gazdaságfejlesztés munkahelyteremtő beruházásait ...

( hosszabb távon a legmodernebb kommunikációs-információs rendszerek fő...

 

érdek

( további erdősítéseket a magasabb ökológiai értékek elérése érdekében, ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során megállapítható volt, hogy az ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során a gazdaságfejlesztésben elsődlegesen érintett szervezetek ...

( a kistérségi területfejlesztési koncepciók és programok megyei összehangolása csak ...

 

erdő

( további erdősítéseket a magasabb ökológiai értékek elérése érdekében, ...

Összefoglalva: a tájhajlam érvényesítését a területrendezési tervezés során, ...

 

érték

2. közepesen koncentrált fejlesztés - a tudásalapú ipar és ...

( az igen értékes nemzeti parki, tájvédelmi, természetvédelmi ...

( a Homokhátság vízpótlásának megoldását, a táji szempontból igen ...

( további erdősítéseket a magasabb ökológiai értékek elérése érdekében, ...

( a természeti és kulturális értékekhez egyaránt kötődő idegenforgalom fejlesztése...

 

Európa

A területi gazdasági-társadalmi kapcsolatok fejlesztésének elengedhetetlen feltétele, ...

A koncepciókésztés előzetes egyeztetései során a gazdasági szakértők általában támogatták ...

Ezért a területi identitás és a települések, térségek közötti ...

 

extenzív

( a mezőgazdaságot illetően a profitorientált, extenzív és intenzív ...

 

falu

Összefoglalva: a tájhajlam érvényesítését a területrendezési tervezés során, ...

( a város-város, város-falu, ...

 

fejlesztés

V. BÁCS–KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK STRATÉGIAI IRÁNYAI ...

A fentiekből, vagyis a megye rendkívül differenciált adottságaiból, ...

Alapvetően három fejlesztési „forgatókönyv” (scenario) adható ...

2. közepesen koncentrált fejlesztés - a tudásalapú ipar és ...

3. dekoncentrált (kiegyenlített) fejlesztés - egy feltételezett ...

Jelentős beavatkozások nélkül az első irány valószínűsíthető, a prioritásokat ...

Bács-Kiskun megye számára – az irányelvek szintjén - ...

Első prioritás: A fenntartható vidékfejlesztés (környezeti-gazdasági...

( a Homokhátság vízpótlásának megoldását, a táji szempontból igen ...

( a megye komplex vidékfejlesztésre alkalmas további területeinek a tájtermesztés ...

Összefoglalva: a tájhajlam érvényesítését a területrendezési tervezés során, ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során megállapítható volt, hogy az ...

Második prioritás: Komplex gazdaságfejlesztés alkalmazása, különös tekintettel a ...

A megye komplex gazdaságfejlesztésének kereteit - a hazai és külföldi ...

( a megye gazdaságának diverzifikálása. A megye adottságai nyomán ...

( a ...

( az elmaradott térségekben a szociális alapú gazdaságfejlesztés munkahelyteremtő beruházásait ...

( fontos kiegészítő ágazata lehet a gazdaságfejlesztésnek az idegenforgalom;...

( a megyei területfejlesztés elsősorban érdemi koordinációval, a szükséges ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során a gazdaságfejlesztésben elsődlegesen érintett szervezetek ...

Harmadik prioritás: A megye és városai tranzit szerepkörének fejlesztése...

A területi gazdasági-társadalmi kapcsolatok fejlesztésének elengedhetetlen feltétele, ...

( a megye valamennyi fontos közútjának, vasútvonalának (különösen ...

( a bajai kikötő és logisztikai központ fejlesztését, tekintettel ...

( a kombinált szállítási formák (közúti, vasúti, ...

A koncepciókésztés előzetes egyeztetései során a gazdasági szakértők általában támogatták ...

Negyedik prioritás: A sajátos történelmi-táji hagyományokból is ...

( a város-város, város-falu, ...

( az alapellátás és infrastruktúra tényezőinek területi szintre hozását, ...

( a kistérségi területfejlesztési koncepciók és programok megyei összehangolása csak ...

E prioritás vitája során felmerült a megye különböző területi szervezeteinek ...

Ötödik prioritás: A megyei, térségi, helyi identitás ...

A megye területfejlesztése, koncepciójának megvalósíthatósága feltehetően akkor lehet sikeres...

ha fejlesztési elképzeléseiket a társadalmi igényekhez igazítva, demokratikusan egyeztetik...

Ezért a területi identitás és a települések, térségek közötti ...

( a területfejlesztés megyei és helyi szereplői közötti partneri viszony ...

( az identitást is erősítő új oktatási (NAT), ...

( a természeti és kulturális értékekhez egyaránt kötődő idegenforgalom fejlesztése...

A koncepció előkészítő vitái során a megye vezető értelmisége rendkívül ...

 

fenntartható

3. dekoncentrált (kiegyenlített) fejlesztés - egy feltételezett ...

Első prioritás: A fenntartható vidékfejlesztés (környezeti-gazdasági...

( a mezőgazdaságot illetően a profitorientált, extenzív és intenzív ...

 

folyosó

( a települések megváltozott gazdasági körülményei között a külterületek fokozott ...

A koncepciókésztés előzetes egyeztetései során a gazdasági szakértők általában támogatták ...

 

forgalom

( az igen értékes nemzeti parki, tájvédelmi, természetvédelmi ...

( fontos kiegészítő ágazata lehet a gazdaságfejlesztésnek az idegenforgalom;...

( hosszabb távon a legmodernebb kommunikációs-információs rendszerek fő...

A koncepciókésztés előzetes egyeztetései során a gazdasági szakértők általában támogatták ...

( a természeti és kulturális értékekhez egyaránt kötődő idegenforgalom fejlesztése...

 

forrás

( a ...

 

gazdaság

A fentiekből, vagyis a megye rendkívül differenciált adottságaiból, ...

2. közepesen koncentrált fejlesztés - a tudásalapú ipar és ...

3. dekoncentrált (kiegyenlített) fejlesztés - egy feltételezett ...

Első prioritás: A fenntartható vidékfejlesztés (környezeti-gazdasági...

( a települések megváltozott gazdasági körülményei között a külterületek fokozott ...

Második prioritás: Komplex gazdaságfejlesztés alkalmazása, különös tekintettel a ...

A megye komplex gazdaságfejlesztésének kereteit - a hazai és külföldi ...

( a megye gazdaságának diverzifikálása. A megye adottságai nyomán ...

( a mezőgazdaságot illetően a profitorientált, extenzív és intenzív ...

( a ...

( az elmaradott térségekben a szociális alapú gazdaságfejlesztés munkahelyteremtő beruházásait ...

( fontos kiegészítő ágazata lehet a gazdaságfejlesztésnek az idegenforgalom;...

( a megyei területfejlesztés elsősorban érdemi koordinációval, a szükséges ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során a gazdaságfejlesztésben elsődlegesen érintett szervezetek ...

A területi gazdasági-társadalmi kapcsolatok fejlesztésének elengedhetetlen feltétele, ...

( a bajai kikötő és logisztikai központ fejlesztését, tekintettel ...

( a kombinált szállítási formák (közúti, vasúti, ...

( hosszabb távon a legmodernebb kommunikációs-információs rendszerek fő...

A koncepciókésztés előzetes egyeztetései során a gazdasági szakértők általában támogatták ...

Ötödik prioritás: A megyei, térségi, helyi identitás ...

A koncepció előkészítő vitái során a megye vezető értelmisége rendkívül ...

 

hagyomány

Negyedik prioritás: A sajátos történelmi-táji hagyományokból is ...

 

hálózat

( a ...

( az identitást is erősítő új oktatási (NAT), ...

 

határ

( a bajai kikötő és logisztikai központ fejlesztését, tekintettel ...

( a nemzetiségi és a kulturális javak megőrzése, bővítése...

 

hidak

( a megye valamennyi fontos közútjának, vasútvonalának (különösen ...

A koncepciókésztés előzetes egyeztetései során a gazdasági szakértők általában támogatták ...

 

Homokhátság

( a Homokhátság vízpótlásának megoldását, a táji szempontból igen ...

( további erdősítéseket a magasabb ökológiai értékek elérése érdekében, ...

 

hulladék

Összefoglalva: a tájhajlam érvényesítését a területrendezési tervezés során, ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során megállapítható volt, hogy az ...

 

humán

A fentiekből, vagyis a megye rendkívül differenciált adottságaiból, ...

( a ...

ha az ágazatok, a tervező-kutató-fejlesztő ...

A koncepció előkészítő vitái során a megye vezető értelmisége rendkívül ...

 

idegenforgalom

( az igen értékes nemzeti parki, tájvédelmi, természetvédelmi ...

( fontos kiegészítő ágazata lehet a gazdaságfejlesztésnek az idegenforgalom;...

( hosszabb távon a legmodernebb kommunikációs-információs rendszerek fő...

A koncepciókésztés előzetes egyeztetései során a gazdasági szakértők általában támogatták ...

( a természeti és kulturális értékekhez egyaránt kötődő idegenforgalom fejlesztése...

 

identitás

Ötödik prioritás: A megyei, térségi, helyi identitás ...

Ezért a területi identitás és a települések, térségek közötti ...

( az identitást is erősítő új oktatási (NAT), ...

 

imázs

Ezért a területi identitás és a települések, térségek közötti ...

 

információ

( hosszabb távon a legmodernebb kommunikációs-információs rendszerek fő...

( a város-város, város-falu, ...

E prioritás vitája során felmerült a megye különböző területi szervezeteinek ...

 

integráció

3. dekoncentrált (kiegyenlített) fejlesztés - egy feltételezett ...

 

intenzív

( a mezőgazdaságot illetően a profitorientált, extenzív és intenzív ...

A koncepció előkészítő vitái során a megye vezető értelmisége rendkívül ...

 

intézmény

( az alapellátás és infrastruktúra tényezőinek területi szintre hozását, ...

Ötödik prioritás: A megyei, térségi, helyi identitás ...

ha benne a résztvevő szereplők és szervezeteik, intézményeik a ...

 

ipar

2. közepesen koncentrált fejlesztés - a tudásalapú ipar és ...

( a megye gazdaságának diverzifikálása. A megye adottságai nyomán ...

( a mezőgazdaságot illetően a profitorientált, extenzív és intenzív ...

 

irány

V. BÁCS–KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK STRATÉGIAI IRÁNYAI ...

A fentiekből, vagyis a megye rendkívül differenciált adottságaiból, ...

3. dekoncentrált (kiegyenlített) fejlesztés - egy feltételezett ...

Jelentős beavatkozások nélkül az első irány valószínűsíthető, a prioritásokat ...

Bács-Kiskun megye számára – az irányelvek szintjén - ...

A megye komplex gazdaságfejlesztésének kereteit - a hazai és külföldi ...

 

iskola

( az identitást is erősítő új oktatási (NAT), ...

 

kapcsolódás

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során megállapítható volt, hogy az ...

Negyedik prioritás: A sajátos történelmi-táji hagyományokból is ...

( a kistérségi területfejlesztési koncepciók és programok megyei összehangolása csak ...

 

képzés

( a ...

( az identitást is erősítő új oktatási (NAT), ...

 

kereskedelem

( a ...

( hosszabb távon a legmodernebb kommunikációs-információs rendszerek fő...

 

kikötő

( a bajai kikötő és logisztikai központ fejlesztését, tekintettel ...

 

Kiskunság

A Felső-Bácska, a Kiskunság, a Kalocsai ...

 

kohézió

Ötödik prioritás: A megyei, térségi, helyi identitás ...

Ezért a területi identitás és a települések, térségek közötti ...

( a megyei területi-társadalmi-politikai kohézió erősítését ...

 

kommunikáció

( hosszabb távon a legmodernebb kommunikációs-információs rendszerek fő...

( az identitást is erősítő új oktatási (NAT), ...

 

koncepció

V. BÁCS–KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK STRATÉGIAI IRÁNYAI ...

A fentiekből, vagyis a megye rendkívül differenciált adottságaiból, ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során megállapítható volt, hogy az ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során a gazdaságfejlesztésben elsődlegesen érintett szervezetek ...

A koncepciókésztés előzetes egyeztetései során a gazdasági szakértők általában támogatták ...

A Felső-Bácska, a Kiskunság, a Kalocsai ...

( a kistérségi területfejlesztési koncepciók és programok megyei összehangolása csak ...

A megye területfejlesztése, koncepciójának megvalósíthatósága feltehetően akkor lehet sikeres...

( a területfejlesztés megyei és helyi szereplői közötti partneri viszony ...

A koncepció előkészítő vitái során a megye vezető értelmisége rendkívül ...

 

környezet

A fentiekből, vagyis a megye rendkívül differenciált adottságaiból, ...

Első prioritás: A fenntartható vidékfejlesztés (környezeti-gazdasági...

( további erdősítéseket a magasabb ökológiai értékek elérése érdekében, ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során megállapítható volt, hogy az ...

A koncepciókésztés előzetes egyeztetései során a gazdasági szakértők általában támogatták ...

 

közlekedés

2. közepesen koncentrált fejlesztés - a tudásalapú ipar és ...

( a megye valamennyi fontos közútjának, vasútvonalának (különösen ...

 

központ

( a bajai kikötő és logisztikai központ fejlesztését, tekintettel ...

( hosszabb távon a legmodernebb kommunikációs-információs rendszerek fő...

 

község

A Felső-Bácska, a Kiskunság, a Kalocsai ...

 

kultúra

( a megyei területfejlesztés elsősorban érdemi koordinációval, a szükséges ...

 

kulturális

( a nemzetiségi és a kulturális javak megőrzése, bővítése...

( a természeti és kulturális értékekhez egyaránt kötődő idegenforgalom fejlesztése...

 

külterület

( a települések megváltozott gazdasági körülményei között a külterületek fokozott ...

 

logisztika

( a bajai kikötő és logisztikai központ fejlesztését, tekintettel ...

 

marketing

( hosszabb távon a legmodernebb kommunikációs-információs rendszerek fő...

Ezért a területi identitás és a települések, térségek közötti ...

 

menedzser

( a város-város, város-falu, ...

E prioritás vitája során felmerült a megye különböző területi szervezeteinek ...

 

mezőgazdaság

( a mezőgazdaságot illetően a profitorientált, extenzív és intenzív ...

 

munkahely

( az elmaradott térségekben a szociális alapú gazdaságfejlesztés munkahelyteremtő beruházásait ...

 

műszaki

A fentiekből, vagyis a megye rendkívül differenciált adottságaiból, ...

 

nemzetiség

A Felső-Bácska, a Kiskunság, a Kalocsai ...

( a nemzetiségi és a kulturális javak megőrzése, bővítése...

 

nemzetközi

3. dekoncentrált (kiegyenlített) fejlesztés - egy feltételezett ...

 

növénytermesztés

( a mezőgazdaságot illetően a profitorientált, extenzív és intenzív ...

 

oktatás

( az identitást is erősítő új oktatási (NAT), ...

 

öko-

( a Homokhátság vízpótlásának megoldását, a táji szempontból igen ...

( további erdősítéseket a magasabb ökológiai értékek elérése érdekében, ...

Összefoglalva: a tájhajlam érvényesítését a területrendezési tervezés során, ...

 

önkormányzat

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során a gazdaságfejlesztésben elsődlegesen érintett szervezetek ...

( a megyei területi-társadalmi-politikai kohézió erősítését ...

 

övezet

( a ...

A területi gazdasági-társadalmi kapcsolatok fejlesztésének elengedhetetlen feltétele, ...

 

partner

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során a gazdaságfejlesztésben elsődlegesen érintett szervezetek ...

ha pontosan tudják, hogy az éles piaci versenyben mennyiben ...

( a területfejlesztés megyei és helyi szereplői közötti partneri viszony ...

 

piac

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során a gazdaságfejlesztésben elsődlegesen érintett szervezetek ...

ha pontosan tudják, hogy az éles piaci versenyben mennyiben ...

 

prioritás

V. BÁCS–KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK STRATÉGIAI IRÁNYAI ...

A fentiekből, vagyis a megye rendkívül differenciált adottságaiból, ...

Jelentős beavatkozások nélkül az első irány valószínűsíthető, a prioritásokat ...

Bács-Kiskun megye számára – az irányelvek szintjén - ...

Első prioritás: A fenntartható vidékfejlesztés (környezeti-gazdasági...

Mindhárom forgatókönyv szerint ez alap-prioritásnak vehető, olyannak...

Összefoglalva: a tájhajlam érvényesítését a területrendezési tervezés során, ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során megállapítható volt, hogy az ...

Második prioritás: Komplex gazdaságfejlesztés alkalmazása, különös tekintettel a ...

A megye komplex gazdaságfejlesztésének kereteit - a hazai és külföldi ...

Harmadik prioritás: A megye és városai tranzit szerepkörének fejlesztése...

A területi gazdasági-társadalmi kapcsolatok fejlesztésének elengedhetetlen feltétele, ...

A koncepciókésztés előzetes egyeztetései során a gazdasági szakértők általában támogatták ...

Negyedik prioritás: A sajátos történelmi-táji hagyományokból is ...

Általánosan tekintve e prioritás az alábbiakat foglalja magában:...

( a kistérségi területfejlesztési koncepciók és programok megyei összehangolása csak ...

E prioritás vitája során felmerült a megye különböző területi szervezeteinek ...

Ötödik prioritás: A megyei, térségi, helyi identitás ...

E prioritás az alábbiakat foglalja magában:...

 

program

( a megye gazdaságának diverzifikálása. A megye adottságai nyomán ...

( a ...

Negyedik prioritás: A sajátos történelmi-táji hagyományokból is ...

( a kistérségi területfejlesztési koncepciók és programok megyei összehangolása csak ...

 

rendezés

Összefoglalva: a tájhajlam érvényesítését a területrendezési tervezés során, ...

 

stratégia

V. BÁCS–KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK STRATÉGIAI IRÁNYAI ...

A fentiekből, vagyis a megye rendkívül differenciált adottságaiból, ...

 

szakember

ha az ágazatok, a tervező-kutató-fejlesztő ...

A koncepció előkészítő vitái során a megye vezető értelmisége rendkívül ...

 

szállítás

( a ...

( a kombinált szállítási formák (közúti, vasúti, ...

 

szennyvíz

Összefoglalva: a tájhajlam érvényesítését a területrendezési tervezés során, ...

 

szervezet

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során a gazdaságfejlesztésben elsődlegesen érintett szervezetek ...

E prioritás vitája során felmerült a megye különböző területi szervezeteinek ...

ha benne a résztvevő szereplők és szervezeteik, intézményeik a ...

ha az ágazatok, a tervező-kutató-fejlesztő ...

( a megyei területi-társadalmi-politikai kohézió erősítését ...

A koncepció előkészítő vitái során a megye vezető értelmisége rendkívül ...

 

szociális

( a mezőgazdaságot illetően a profitorientált, extenzív és intenzív ...

( az elmaradott térségekben a szociális alapú gazdaságfejlesztés munkahelyteremtő beruházásait ...

 

szolgáltatás

Második prioritás: Komplex gazdaságfejlesztés alkalmazása, különös tekintettel a ...

( a mezőgazdaságot illetően a profitorientált, extenzív és intenzív ...

 

táj

( az igen értékes nemzeti parki, tájvédelmi, természetvédelmi ...

( a Homokhátság vízpótlásának megoldását, a táji szempontból igen ...

( a megye komplex vidékfejlesztésre alkalmas további területeinek a tájtermesztés ...

( a települések megváltozott gazdasági körülményei között a külterületek fokozott ...

Összefoglalva: a tájhajlam érvényesítését a területrendezési tervezés során, ...

( a mezőgazdaságot illetően a profitorientált, extenzív és intenzív ...

Negyedik prioritás: A sajátos történelmi-táji hagyományokból is ...

A Felső-Bácska, a Kiskunság, a Kalocsai ...

 

talaj

( a megye komplex vidékfejlesztésre alkalmas további területeinek a tájtermesztés ...

 

tanya

Összefoglalva: a tájhajlam érvényesítését a területrendezési tervezés során, ...

 

társadalom

A fentiekből, vagyis a megye rendkívül differenciált adottságaiból, ...

Első prioritás: A fenntartható vidékfejlesztés (környezeti-gazdasági...

A területi gazdasági-társadalmi kapcsolatok fejlesztésének elengedhetetlen feltétele, ...

A koncepciókésztés előzetes egyeztetései során a gazdasági szakértők általában támogatták ...

A Felső-Bácska, a Kiskunság, a Kalocsai ...

Ötödik prioritás: A megyei, térségi, helyi identitás ...

ha fejlesztési elképzeléseiket a társadalmi igényekhez igazítva, demokratikusan egyeztetik...

( a megyei területi-társadalmi-politikai kohézió erősítését ...

A koncepció előkészítő vitái során a megye vezető értelmisége rendkívül ...

 

település

A fentiekből, vagyis a megye rendkívül differenciált adottságaiból, ...

Első prioritás: A fenntartható vidékfejlesztés (környezeti-gazdasági...

( a települések megváltozott gazdasági körülményei között a külterületek fokozott ...

Összefoglalva: a tájhajlam érvényesítését a területrendezési tervezés során, ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során megállapítható volt, hogy az ...

( a ...

A Felső-Bácska, a Kiskunság, a Kalocsai ...

( az alapellátás és infrastruktúra tényezőinek területi szintre hozását, ...

Ezért a területi identitás és a települések, térségek közötti ...

 

tengely

2. közepesen koncentrált fejlesztés - a tudásalapú ipar és ...

 

termelés

( az igen értékes nemzeti parki, tájvédelmi, természetvédelmi ...

Második prioritás: Komplex gazdaságfejlesztés alkalmazása, különös tekintettel a ...

( a mezőgazdaságot illetően a profitorientált, extenzív és intenzív ...

( a ...

 

természet

( az igen értékes nemzeti parki, tájvédelmi, természetvédelmi ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során megállapítható volt, hogy az ...

( a természeti és kulturális értékekhez egyaránt kötődő idegenforgalom fejlesztése...

 

termesztés

( a megye komplex vidékfejlesztésre alkalmas további területeinek a tájtermesztés ...

( a mezőgazdaságot illetően a profitorientált, extenzív és intenzív ...

 

térség

( az elmaradott térségekben a szociális alapú gazdaságfejlesztés munkahelyteremtő beruházásait ...

Negyedik prioritás: A sajátos történelmi-táji hagyományokból is ...

A Felső-Bácska, a Kiskunság, a Kalocsai ...

( az alapellátás és infrastruktúra tényezőinek területi szintre hozását, ...

( a kistérségi területfejlesztési koncepciók és programok megyei összehangolása csak ...

E prioritás vitája során felmerült a megye különböző területi szervezeteinek ...

Ötödik prioritás: A megyei, térségi, helyi identitás ...

ha az ágazatok, a tervező-kutató-fejlesztő ...

Ezért a területi identitás és a települések, térségek közötti ...

( a megyei területi-társadalmi-politikai kohézió erősítését ...

( a területfejlesztés megyei és helyi szereplői közötti partneri viszony ...

A koncepció előkészítő vitái során a megye vezető értelmisége rendkívül ...

 

terv

Összefoglalva: a tájhajlam érvényesítését a területrendezési tervezés során, ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során megállapítható volt, hogy az ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során a gazdaságfejlesztésben elsődlegesen érintett szervezetek ...

E prioritás vitája során felmerült a megye különböző területi szervezeteinek ...

ha az ágazatok, a tervező-kutató-fejlesztő ...

 

tőke

A megye komplex gazdaságfejlesztésének kereteit - a hazai és külföldi ...

 

tranzit

Harmadik prioritás: A megye és városai tranzit szerepkörének fejlesztése...

A koncepciókésztés előzetes egyeztetései során a gazdasági szakértők általában támogatták ...

 

turizmus

Összefoglalva: a tájhajlam érvényesítését a területrendezési tervezés során, ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során megállapítható volt, hogy az ...

 

út

Összefoglalva: a tájhajlam érvényesítését a területrendezési tervezés során, ...

( a megye valamennyi fontos közútjának, vasútvonalának (különösen ...

( a kombinált szállítási formák (közúti, vasúti, ...

 

vállalkozás

A megye komplex gazdaságfejlesztésének kereteit - a hazai és külföldi ...

( a megye gazdaságának diverzifikálása. A megye adottságai nyomán ...

( a ...

( a megyei területfejlesztés elsősorban érdemi koordinációval, a szükséges ...

 

város

1. polarizált fejlődés – elsősorban Baja és Kecskemét kiemelt ...

Harmadik prioritás: A megye és városai tranzit szerepkörének fejlesztése...

( a megye valamennyi fontos közútjának, vasútvonalának (különösen ...

A Felső-Bácska, a Kiskunság, a Kalocsai ...

( a város-város, város-falu, ...

E prioritás vitája során felmerült a megye különböző területi szervezeteinek ...

 

védelem

( az igen értékes nemzeti parki, tájvédelmi, természetvédelmi ...

( a megye komplex vidékfejlesztésre alkalmas további területeinek a tájtermesztés ...

( a települések megváltozott gazdasági körülményei között a külterületek fokozott ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során megállapítható volt, hogy az ...

 

vertikum

Második prioritás: Komplex gazdaságfejlesztés alkalmazása, különös tekintettel a ...

 

vidék

Első prioritás: A fenntartható vidékfejlesztés (környezeti-gazdasági...

( a megye komplex vidékfejlesztésre alkalmas további területeinek a tájtermesztés ...

 

víz

( a Homokhátság vízpótlásának megoldását, a táji szempontból igen ...

( a megye komplex vidékfejlesztésre alkalmas további területeinek a tájtermesztés ...

Összefoglalva: a tájhajlam érvényesítését a területrendezési tervezés során, ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során megállapítható volt, hogy az ...

( a megye valamennyi fontos közútjának, vasútvonalának (különösen ...

( a kombinált szállítási formák (közúti, vasúti, ...


© 1998 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete és a VÁTI Kht. Minden jog fenntartva!