Tanyakutatás 2005

 

A Magyar Regionális és Területfejlesztési Hivatal Kiemelt Térségi Programok Főosztálya 2005-ben, a Duna-Tisza közi Homokhátság vízpótlásáról szóló országgyűlési és kormányhatározatok nyomán átfogó tanyakutatással bízta meg intézetünket.

Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete a kutatás részeként öt nagy tematikus egységet dolgozott ki. Az egyes témákat komplexen – az adott témakör módszertani sajátosságait figyelembe véve – vizsgáltuk. Továbbá feltártuk azokat a folyamatokat és törvényszerűségeket, amelyek elősegíthetik a Homokhátság településeinek külterületén található, különböző típusú tanyás térségek felzárkóztatási-fejlesztési lehetőségeit.

Az öt tematikus egység a következő:

Reményeink szerint a tanulmányok jó alapokat nyújtanak egy meginduló párbeszédhez – ezzel együtt a tanyavilág felzárkózásához. A Homokhátság európai léptékű fejlesztése ugyanis csak a tanyákon élő környezettudatos helyi társadalom, egy képzett szakembergárda, egy jól informált és informáló közszolgálati háttér és egy szociálisan érzékeny de gazdaságilag racionális politikai akarat együttműködésével lehetséges.


Kutatási jelentések


 

1. füzet: A tanyás térségek környezete

2. füzet: A tanyás térségek gazdasága

3. füzet: A homokhátsági tanyák társadalma és szociális problémái

4. füzet: A tanya épített környezete

5. füzet: A Homokhátsági tanyák jelene és progresszivitásuk kérdései

6. (kiegészítő) füzet: Tanyák a Duna-Tisza közi Homokhátságon (válogatott annotált bibliográfia)

7. (kiegészítő) füzet: Leíró statisztikák, diagramok és kereszttáblázatok  a „Tanyakutatás 2005.” című felmérés adatai alapján

Tanyakonferencia előadások (2005. aug. 25., IX. Klebelsberg Alföld Fórum)

8. füzet: A homokhátsági tanyák jellemzői az adatlapok alapján

9. füzet: Tanyaházak, tanyai teleházak kialakításának lehetőségei és létesítésük feltételei

10. füzet: Tanyatervezési alternatívák és jogi hátterük