Tanyakutatás
2005
Kutatási jelentések
3. füzet

 

A HOMOKHÁTSÁGI TANYÁK TÁRSADALMA ÉS SZOCIÁLIS PROBLÉMÁI
(tanulmányok)

 

Témavezető: Dr. Csatári Bálint

Szerkesztő: Takács Anita

Szerzők:
Dr. Duró Annamária
Csörszné Zelenák Katalin
Matula Anikó
Nagy Terézia
Takács Anita

 

Kecskemét
2005

 

 

TARTALOM

Előszó

I. A tanyai társadalom

I.1. Bevezető
I.2. Szociálgeográfia és tanyakutatás
I.3. Mezővárosok és tanyaviláguk
I.4. Farmtanyák és szórványtanyák a Duna - Tisza közén
I.5. Tanyaközségek az Alföldön
I.6. Rendszerváltás után

II. A Homokhátság tanyai, külterületi lakosságának társadalmi vizsgálata

II.1 A tanyai társadalom és közösség
II.2 A homokhátsági külterületi népesség néhány jellemző adata

II.2.1. A lakónépesség száma és megoszlása
II.2.2. Korcsoportok
II.2.3. Család és háztartás
II.2.4. Iskolázottság
II.2.5. Aktivitás és a foglalkoztatottak megoszlása gazdasági áganként

II.3. Élet- és lakáskörülmények
II.4. Egészségi állapot
II.5. Összefoglalás
II.6. Javaslatok

III. A tanyai társadalom tipológiája és életkörülményei

III.1. A Homokháti Kistérség
III.2. Kísérlet az egyes tanyatípusok meghatározására

III.2.1. Elhagyott tanyák: romok, tanyahelyek
III.2.2. Régi-új tanyai életformák: a gazdálkodó tanya

III.2.2.1. Árutermelő nagygazdaságok
III2.2.2. Integrálódó középméretű birtokok és gazdaságok tanyái
III.2.2.3. Kisbirtokosok tanyái

III.2.3. A lakótanya

III.2.3.1. Eredendően tanyai lakosok
III.2.3.2. Kivándorlók lakótanyái

III.2.4. Új funkció a tanyavilágban: rekreációs tanya
III.2.5. Külterületi vállalkozások telephelyei, tanyai intézmények

III.3. A tanyai lakosság életkörülményei

III.3.1. A Homokháti Kistérség tanyafelmérésének tapasztalatai

III.4. Családi élet a tanyán - az alapvető hátrányt jelentő tényezők - egy tanyai gyermekkutatás tükrében

III.4.1. Gazdálkodás és munkavállalás - kihívás a szülőknek
III.4.2. A tanyai gyerekek helyzetéről általában
III.4.3. Problémás családok a tanyán, a szociális kiköltözők
III.4.4. A családsegítő szolgálatok tapasztalatai

III.5. Összegzés

IV. A Homokhátság szociális problémái - Kirekesztettség és gondok a tanyán

IV.1. Bevezető
IV.2. Térbeli kirekesztettség

IV.2.1. Munkahely és iskola elérhetősége
IV.2.2. A kulturális intézményektől való távolság
IV.2.3. Távol a településektől
IV.2.4. Ahol az infrastruktúra hiányos

IV.3. Társadalmi kirekesztettség

IV.3.1. A gazdálkodás hiánya
IV.3.2. Munkanélküliek, alkalmizók, feketemunkások
IV.3.3. Tanyára kiköltözők

IV.4. Devianciák a tanyán

IV.4.1. Alkoholfogyasztás
IV.4.2. Bűnözés

IV.5. A tanyán élők depriváltsága

IV.5.1. Szegénység és depriváció a tanyán és a környező társadalomban

IV.6. A tanya jövője a szociális gondok perspektívájából

V. A tanyagondnoki szolgálatok

V.1. A falugondnoki/tanyagondnoki szolgálatok indulása
V.2. A tanyagondnoki szolgálatok működése
V.3. Törvényi háttér
V.4. A tanyai lakosság
V.5. Javaslatok

 

A teljes kötet letölthető PDF formátumban (~1 MByte)