Tanyakutatás
2005–2006
Kutatási jelentések
9. füzet

 


TANYAHÁZAK, TANYAI TELEHÁZAK KIALAKÍTÁSÁNAK
LEHETŐSÉGEI ÉS LÉTESÍTÉSÜK FELTÉTELEI

 

Témavezető: Dr. Csatári Bálint

Szerzők:
Dr. Csatári Bálint
Kiss Attila
Salánki Szilárd

 

Kecskemét
2006

 

TARTALOM

A TANYAI KÖZÖSSÉGI HÁZAK INDOKOLTSÁGA ÉS  KIJELÖLÉSÜKKOR FIGYELEMBE VEENDŐ SZEMPONTOK

Egy tervezett tanyaház lehetséges funkciói

Mellékletek

1. Adalékok a tanyaházak telephelyeinek kiválasztásához (kartogram sorozat)
1. Adalékok a tanyaházak telephelyeinek kiválasztásához (táblázatok)

A teljes kötet letölthető PDF formátumban (~0,5 MByte)