Tanyakutatás
2005
Kutatási jelentések
1. füzet

 

A TANYÁS TÉRSÉGEK KÖRNYEZETE

 

Témavezető: Dr. Csatári Bálint

Szerkesztő: Kovács András Donát

Szerzők:
Dr. Mucsi László
Dr. Rakonczai János
Balázs Réka
Brenyó Péter
Dóka Richárd
Kovács Ferenc
Kovács András Donát

 

Kecskemét
2005

 

 

TARTALOM

Előszó

I. A homokhátsági tanyák térségi szintű környezeti vonatkozásai

I.1. A Duna-Tisza köze természetföldrajzi felosztása
I.2. A földtani értelmezésű Duna-Tisza közi hátság
I.3. A településföldrajzi alapú Homokhátság-lehatárolás
I.4. A tanyarendszer és a természeti környezet összefüggései
I.5. Tájtörténeti változások - A tanya a természetvédelem szemszögéből

II. A tanyás térségek környezeti konfliktusai

II.1.Tanyavilág = belső perifériák?
II.2. A Duna-Tisza köze tanyavilágának legfőbb környezeti problémái

III. A talajvízszint-csökkenés, és néhány gazdálkodási vonatkozása a Duna-Tisza közi Homokhátságon

III.1. A szárazodás, mint jelenség
III.2. Talajvízszint-csökkenés
III.3. A vegetáció változásai

IV. A tanyák környezeti autonómiája

IV.1. A tanyák, mint önálló környezeti egységek
IV.2. Az autonómia zálogai - a megújuló energiaforrások
IV.3. Az autonóm energiafelhasználás környezeti vonatkozásai
IV.4. A megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségei és módszerei a Kiskunságon

V. A tanyák társadalmi környezete és a helyi tudás szerepe a környezeti konfliktusok feloldásában

VI. Elsődleges környezeti célok a tanyás térségekben

VII. A tanyák környezeti jövőképe

VII.1. Pozitív környezeti jövőkép
VII.2. Lassú fejlődés, csekély hatékonyságú környezetvédelem a tanyákon
VII.3. Negatív tanyai jövőkép

A Homokhátság védett természeti területeinek tanyái

VIII. A Kiskunsági Nemzeti Park területein lévő tanyákról készült adatlapok áttekintő feldolgozása

IX. A Kiskunsági Nemzeti Park szerepe a homokhátsági tanyák fennmaradásában

IX.1. A homokhátsági tanyák és a nemzeti park viszonyának néhány kiemelten fontos tényezője szakértői vélemények tükrében

X. Tájvédelmi szempontok a villamos energia termelése, szállítása és -szolgáltatása során

A homokhátsági tanyás térségek tájhasználat változásai (Fogalmak, időtávok, valamint három tanyás pilot-terület jellemzői és tendenciái légi- űrfelvételek és digitális térképek feldolgozása alapján)

 

A kötet I-X. fejezetei letölthető PDF formátumban (~2 MByte)

A homokhátsági tanyás térségek tájhasználat változásai letölthető PDF formátumban (~8 MByte)