Tanyakutatás
2005
Kutatási jelentések
7. (kiegészítő) füzet

 

LEÍRÓ STATISZTIKÁK, DIAGRAMOK ÉS KERESZTTÁBLÁZATOK
A "TANYAKUTATÁS 2005." CÍMŰ FELMÉRÉS ADATAI ALAPJÁN

 

Témavezető: Dr. Csatári Bálint

Szerkesztő, szerző: Takács Anita

 

Kecskemét
2005

 

 

TARTALOM

 

I. Leíró statisztikák és diagramok a "Tanyakutatás 2005." című felmérés adatai alapján

II. Kereszttáblázatok a "Tanyakutatás 2005." című felmérés adatai alapján

II.1. A tanya és a legközelebbi kövesút távolsága illetve a tanya és az anyatelepülés távolsága
II.2. Mezőgazdaság mint jövedelemforrás
II.3. Saját földterület nagysága hektárban
II.4. A gazdálkodó tanyák eszközállománya
II.5. Eltartott gyermekek száma a tanyai háztartásban
II.6. 60 év feletti, idős személyek a tanyai háztartásban
II.7. Szociális és megélhetési gondokkal terhelt tanyák

A teljes kötet letölthető PDF formátumban (~2,0 MByte)