Tanyakutatás
2005
Kutatási jelentések
4. füzet

 

A TANYA ÉPÍTETT KÖRNYEZETE

 

Témavezető: Dr. Csatári Bálint

Szerkesztő, szerző: Kiss Attila

 

Kecskemét
2005

 

 

TARTALOM

 

Előszó 1

1. A TANYA MINT KULTURÁLIS LENYOMAT

Az épített környezet és a kultúra viszonya
A tanyai épített környezet "tükröződései"

2. A TANYA MINT MŰSZAKI LÉTESÍTMÉNY

Általános statisztikai jellemzők
A tanyai lakóház fejlődése, anyagai és szerkezetei

3. A TANYA MINT ÉPÜLETEGYÜTTES

Az udvar
Az épületek térbeli elrendezése
Melléképületek
Az épített környezet kiegészítő elemei
Tervezés funkcionális kérdései

4. A TANYA, MINT ÉPÍTÉSZETI ARCULAT

Népi hagyományok
Szakítás a hagyományokkal
Arculattervezés és -megőrzés
Építészeti tanyatípusok

5. A TANYA MINT TÁJALKOTÓ ELEM

Táji és kultúrtörténeti értékek
Olvasható táj (térrel való azonosulás)
Harmónia megteremtése
Szerves építészet
Tanyai növényzet
Terület- és tájhasználat előrelátható változása
Jogszabályi megjelenés

6. TANYA, MINT ÉPÍTÉSSZABÁLYOZÁSI KÉRDÉS

Külterületi építésszabályozás alakulása az elmúlt évtizedekben
A jelen szabályozás problémái
Követendő alapelvek
Néhány előremutató konkrét előírás napjaink helyi építési szabályzataiból

7. ÖSSZEGZÉS

MELLÉKLETEK

 

A kötet szöveges része letölthető PDF formátumban (~0,5 MByte)

A kötet melléklete letölthető PDF formátumban (~4 MByte)