Tanyakutatás
2005
Kutatási jelentések
5. füzet

 

A HOMOKHÁTSÁGI TANYÁK JELENE ÉS
PROGRESSZIVITÁSUK KÉRDÉSEI

 

Témavezető: Dr. Csatári Bálint

Szerkesztő: Kanalas Imre

Szerzők:
Dr. Csatári Bálint
Kanalas Imre
Dr. Szőke Lajos
Szőke Szabolcs

 

Kecskemét
2005

 

 

TARTALOM

 

Előszó

I. A MAGYAR TANYÁK FEJLŐDÉSE ÉS NAPJAINK ALFÖLDI SZÓRVÁNYTELEPÜLÉSEI

Bevezető
A tanya helye a tér különböző szféráihoz viszonyítva
A tanya és a természeti környezeti rendszer
A tanya és a gazdálkodási rendszer
A tanya és a települési rendszer
A tanya és társadalma
A mai tanyák típusai
A külterületi lakosság számának és elhelyezkedésének jellemzői

II. FONTOSABB TÉNYEK A HOMOKHÁTSÁG TELEPÜLÉSEINEK KÜLTERÜLETEIRŐL, TANYÁIRÓL

III. TANYÁS TÉRTÍPUSOK

Összegzés

IV. A PROGRESSZÍV ELEMEK JELENLÉTE A HOMOKHÁTSÁG TANYAVILÁGÁBAN

A tanyai fejlődés háttérfeltételei
A tanyák, a tanyai térségek lehetőségei a különböző értelmezések függvényében
A progresszivitás értelmezése
Táji-természeti rendszer
Gazdaság-gazdálkodás
Tanyai turizmus
A tanyai társadalom
Tanyai infrastruktúra
Tanyai beruházások, fejlesztések
Összefoglalás

V. BIOGAZDÁLKODÁST FOLYTATÓ KERTÉSZETI TÍPUSÚ TANYÁS GAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGEI, TAPASZTALATAI

Előzmények
A fejlődés
További célok
Gazdálkodási tevékenység
Tapasztalatok
Megoldandó feladatok a tanyák fejlődése érdekében

VI. AJÁNLÁSOK

Irodalomjegyzék

 

A teljes kötet letölthető PDF formátumban (~4,5 MByte)