4. altéma: Az alföldi társadalom innovativitása, megújulóképessége

Témavezető:
Szoboszlai Zsolt

 

Baranyi Béla: Új folyamatok és várható tendenciák az Alföld társadalmában (a zárókötet tanulmánya)

Hamar Anna - Murányi István - Szoboszlai Zsolt: Vállalkozók, értelmiségiek, fiatalok (az Alföld innovatív társadalmi csoportjai)

Szoboszlai Zsolt: Az alföldi társadalom innovatív csoportjai.

Szoboszlai Zsolt: Az alföldi társadalom innovatív csoportjai (összefoglaló) Szolnok, MTA RKK ATI, 1997. 26 p.

Szoboszlai Zsolt: Agrárátalakulás - társadalomátalakulás: Esettanulmány Pélyről.

 


Baranyi Béla

Új folyamatok és várható tendenciák az Alföld társadalmában

(Adalékok a régió társadalomföldrajzához)
(a zárókötet tanulmánya)

 

Debrecen, 1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

31 oldal, illusztrált
Kézirat

 

TARTALOM

 

Az Alföld társadalma, avagy "alföldi társadalom"?

A történelmi gyökerekről, előzményekről

A jelenkori társadalmi folyamatokat meghatározó feltételrendszerről

Az Alföld társadalmának általános jellemzői

A polgárosodás esélyei a "paraszti polgárosodás" tükrében

A társadalomszerkezet új elemei, az átalakulási folyamatok tendenciái

Irodalom


Hamar Anna - Murányi István - Szoboszlai Zsolt

Vállalkozók, értelmiségiek, fiatalok (az Alföld innovatív társadalmi csoportjai)
(a zárókötet tanulmánya)

Szolnok 1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

35 oldal
Kézirat

 

TARTALOM

 

1. A vállalkozók

1.1. Az alföldi vállalkozások számokban

1.2. Az alföldi vállalkozók

1.3. Az alföldi mikro- egyéni vállalkozások erőforrásai

2. Az értelmiség

2.1. Az Alföld értelmisége a statisztika tükrében

2.2. Az értelmiség migrációja

2.3. Az értelmiség és a változások

2.3.1. A mobilak

2.3.2. A szabadfoglalkozásúak

2.3.3. A városi vállalkozók

2.3.4. A mezőgazdasági vállalkozók

2.3.5. A közéleti szerepet vállalók

3. Az ifjúság

3.1. Társadalomstatisztikai jellemzők

3.2. Családi háttér

3.3. Politikai szocializációs jellemzők

3.4. Európához való viszony. Elvárások és vélemények.

4. Összefoglalás

Felhasznált irodalom


Szoboszlai Zsolt

Az alföldi társadalom innovatív csoportjai

Szolnok, 1997.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

108 oldal, illusztrált
Kézirat

Szerzők:
Hamar Anna, Murányi István, Szoboszlai Zsolt

 

TARTALOM

 

I. Az Alföld vállalkozói és vállalkozásai

I. A vállalkozások a statisztika tükrében

I.1. A vállalkozások a kilencvenes években

I.2. Az alföldi vállalkozások számokban

II. A vállalkozók rekrutációja

II.1. A nyolcvanas évek vállalkozóinak társadalmi összetétele

II.2. A kilencvenes évek vállalkozóinak társadalmi összetétele

III.3. Az alföldi vállalkozók

III. Az alföldi kisvállalkozások erőforrásai

III.1. A vagyon

III.2. A növekedés lehetőségei

III.2.1. Az elsők előnye

III.2.2. A konkurencia hajtóereje

III.2.3. Külföldi vállalkozásokhoz kapcsolódó kizárólagos jog

III.2.4. Vállalkozásfejlesztést segítő alapok, kedvezményes hitelek

IV. Összefoglalás

Felhasznált irodalom

II. Az Alföld értelmisége

I. Az Alföld értelmisége a statisztika tükrében

II. Az értelmiség rekrutációja

III. Az értelmiség migrációja

IV. Az értelmiség és a változások

IV.1. A szervezetfüggő értelmiség

IV.1.1. A pedagógusok, népművelők

IV.1.2. A közigazgatásban dolgozó értelmiség

IV.2. A szakértelmiség

IV.3. A mobilak

IV.3.1. A szabadfoglalkozásúak

IV.3.2. A városi vállalkozók

IV.3.3. A mezőgazdasági vállalkozók

IV.3.4. A közéleti szerepet vállalók

V. Az értelmiség értékrendje

Összefoglalás

III. Megújuló és leszakadó társadalmi csoportok. Ifjúság

I. Társadalomstatisztikai jellemzők

II. Családi háttér

III. Probléma- és értéktudat

IV. Életmód

V. Politikai szocializációs jellemzők

VI. Európához való viszony. Elvárások és vélemények

VII. Vallásosság

VIII. Magyarságfogalom - európaiság

Hivatkozott irodalom

Függelék


Szoboszlai Zsolt

Agrárátalakulás - társadalomátalakulás
Esettanulmány Pélyről

Szolnok, 1998.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

27 oldal
Kézirat

 

A kutatás résztvevői:
Bánlaky Pál, Szarvák Tibor, Szoboszlai Zsolt

 

TARTALOM

 

Bevezetés

A kutatás leírása (módszerek, munkaformák)

Előzmények: a kiinduló állapot (az 1990 előtti helyzet)

Az agrárviszonyok átalakulása és mai helyzete

Fragmentumok a helyi társadalom szerkezetének és működésének alakulásáról

A jövő útjai - trendek és perspektívák

Interjúterv Pély község vizsgálatához


előző altéma vissza az Alföld II. Kutatási Program fő tartalomjegyzékéhez következő altéma