3. altéma: Az Alföld településhálózatának térszerkezete

Témavezető:
Timár Judit

 

Bajmóczy Péter - Kiss János: Városi funkciójú központok és elméleti vonzáskörzeteik az Alföldön (a zárókötet tanulmánya) Békéscsaba-Szeged, MTA RKK ATI, 1999. 21 p., illusztrált

Beluszky Pál - Csatári Bálint: Kísérleti számítások Magyarország és az Alföld új településtipológiájához. Kecskemét, MTA RKK ATI, 1998. [70] p., illusztrált (térkép, táblázat)

Csatári Bálint: Vonzásviszonyok és térkapcsolatok Bács-Kiskun megyében (esettanulmány)

Kiss János: Vonzásviszonyok és térkapcsolatok Csongrád megyében (esettanulmány)

Kugler József: Vonzásviszonyok és térkapcsolatok Békés megyében (esettanulmány)

Süli-Zakar István: Vonzásviszonyok és térkapcsolatok Hajdú-Bihar megyében (esettanulmány)

Süli-Zakar István: Vonzásviszonyok és térkapcsolatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (esettanulmány)

 


Csatári Bálint

Vonzásviszonyok és térkapcsolatok Bács-Kiskun megyében
(esettanulmány)

Kecskemét, 1998.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

13 oldal, [18] tábla, illusztrált
Kézirat

 

TARTALOM

 

1. Bevezető gondolatok

2. A megye térkapcsolatainak néhány általános jellegzetessége

3. A konkrét Bács-Kiskun megyei térkapcsolatok rendszerelemeinek leírása

4. A konkrét térkapcsolati analízisek néhány tanulsága

4.1. A középiskolai vonzásviszonyok

4.2. Az egészségügyi vonzások

4.3. Az áruházak és szakboltok vonzása

4.4. Az összevont vonzáskapcsolatok

5. Összefoglalás


Kiss János

Vonzásviszonyok és térkapcsolatok Csongrád megyében
(esettanulmány)

Békéscsaba, 1998.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

34 oldal, [21] tábla (térkép), illusztrált
Kézirat

 

TARTALOM

 

1. Vonzáskörzeti típusú kapcsolatok

1.1. Adminisztratív, igazgatási körzetek

1.2. A munkavállalással összefüggő településkapcsolatok

1.3. Kereskedelmi ellátás és pénzügyi kapcsolatok

1.4. Oktatási kapcsolatok

1.5. Egészségügyi vonzás

1.6. A közlekedés, mint a vonzáskörzeti kapcsolatok feltétele

1.7. A vonzáskörzeti kapcsolatok komplex értékelése

2. Alulról építkező, horizontális településkapcsolatok, kistérségi szerveződések

Felhasznált irodalom és adatforrások


Kugler József

Vonzásviszonyok és térkapcsolatok Békés megyében
(esettanulmány)

Békéscsaba, 1998.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

25 oldal, [17] tábla (térkép), illusztrált
Kézirat

 

TARTALOM

 

Bevezető gondolatok - Történeti áttekintés

Békés megye térkapcsolatainak néhány jellegzetessége a kilencvenes években

I. Az igazgatási-igazságszolgáltatási (belbiztonsági vonzáskörzetek)

II. Középfokú oktatás, (gimnáziumok, szakközépiskolák, szakmunkásképzők) vonzáskörzetei

III. Egészségügyi kapcsolatok - A középfokú egészségügyi ellátás vonzáskörzetei

IV. Pénzügyi szolgáltatások által kialakított vonzáskörzetek

V. Kiskereskedelmi vonzáskörzetek

VI. Munkaerővonzás

Kistérségi szerveződések és az önkormányzatok közötti kapcsolatok

I.A. A megye peremterületein elhelyezkedő, viszonylag jól körvonalazódó kistérségek, illetve kistérségi városcentrumok

I.B. A megye peremterületein alakult kisebb szerveződések, illetve a megyehatáron átnyúló szövetségek, városcentrumok

II. A megye központi részén található városcentrumok

Összefoglalás


Süli-Zakar István

Vonzásviszonyok és térkapcsolatok Hajdú-Bihar megyében
(esettanulmány)

Békéscsaba 1998.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

17 oldal, [31] tábla (térkép), illusztrált
Kézirat

 

TARTALOM

 

1. Igazgatási-igazságszolgáltatási vonzásközpontok, vonzáskörzetek

2. Középfokú oktatási vonzásközpontok, vonzáskörzetek

3. Középfokú egészségügyi vonzásközpontok, vonzáskörzetek

4. Kiskereskedelem

5. Munkaerővonzás

6. A pénzügyi szolgáltatások vonzásközpontjai, vonzáskörzetei

7. A biztosítási szolgáltatások

8. Gazdasági, ipari, szolgáltatási jellegű szervezetek vonzásközpontjai, vonzáskörzetei

9. Komplex középfokú vonzáskörzetek Hajdú-Bihar megyében


Süli-Zakar István

Vonzásviszonyok és térkapcsolatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
(esettanulmány)

Békéscsaba 1998.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

14 oldal, [24] tábla (térkép), illusztrált
Kézirat

 

TARTALOM

 

1. Igazgatási-igazságszolgáltatási vonzásközpontok, vonzáskörzetek

2. Középfokú oktatási vonzásközpontok-vonzáskörzetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

3. Középfokú egészségügyi vonzásközpontok-vonzáskörzetek

4. Kiskereskedelem

5. Munkaerővonzás

6. Pénzügyi szolgáltatások hálózata

7. A biztosítási szolgáltatások vonzásközpontjai, vonzáskörzetei

8. Gazdasági, ipari szolgáltatási jellegű középfokú központok

9. Komplex középfokú vonzáskörzetek


előző altéma vissza az Alföld II. Kutatási Program fő tartalomjegyzékéhez következő altéma