2. altéma: A fenntartható vidék- és agrárfejlődés esélyei a régióban

Témavezetők:
Baukó Tamás - Márton János

Baukó Tamás - Gurzó Imre - Márton János (szerk): Az Alföld-kutatások szinopszisa agrárgazdasági szemszögből I. kötet: Az Alföld agrárvilágának átalakulása, a mezőgazdaság szerepe a régió vidékfejlesztésében.

Baukó Tamás - Gurzó Imre - Márton János (szerk.): Az Alföld-kutatások szinopszisa agrárgazdasági szemszögből II. kötet: Az Alföld agrárvilágának átalakulása, a mezőgazdaság szerepe a régió vidékfejlesztésében.

Csordás László: A falusi turizmus helyzete Magyarországon és az Alföldön. (összefoglaló és esettanulmányok)

Csordás László: Változások az Alföld turizmusában (a zárókötet tanulmánya)

Márton János: Az Alföld agrárvilágának átalakulása (szinopszis) Békéscsaba, MTA RKK ATI, 1997. 45 p.

Márton János: Az Alföld agrárvilágának átalakulása (a mezőgazdaság szerepe a régió vidékfejlesztésében) (a zárókötet tanulmánya) Békéscsaba, MTA RKK ATI, 1999. 38 p.

Márton János: Az Alföld és kistérségeinek differenciált fejlődése és fejlesztésének harmonizálása, agrárfejlesztési stratégia. Kutatási koncepciótervezet I.

Márton János: Az Európai Uniós csatlakozás hatásai a fenntartható agrárfejlődésre az Alföldön. Kutatási koncepciótervezet II.

Nagy Erika: A szolgáltató szektor új elemei az Alföldön (a zárókötet tanulmánya)

Nagy Gábor: Az Alföld gazdasági fejlődésének néhány vonása (a zárókötet tanulmánya)

 


Az Alföld-kutatások szinopszisa agrárgazdasági szemszögből

Időszerű további kutatások koncepciója

 

I. kötet

Az Alföld agrárvilágának átalakulása, a mezőgazdaság szerepe a régió vidékfejlesztésében

 

Békéscsaba 1998.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

85 oldal, illusztrált, színes
Kézirat

 

Szerkesztette:
Baukó Tamás, Gurzó Imre, Márton János

Szerzők:
Baukó Tamás, Csete László, Csordás László, Gurzó Imre, Hanyecz Vincze, Kugler József, Márton János

További közreműködők:
Bencsikné Szőke Margit, Vámosné Zöld Márta, Vetési Sándor

 

TARTALOM

 

I. Az Alföld-kutatás szinopszisának főbb elemei - kiemelten az újabb agrárkutatások tükrében

II. Megrendelésre készült, egyes "belső", nem publikált, vagy korlátozott számban kiadott tanulmányok és kötetek kritikai elemzése

II.1. Különösen fontos, az Alföld-problematikához szorosan kapcsolódó, a magyar agráriummal általában foglalkozó tanulmánykötetek, tanulmányok

/ II. kötet /

II.2. Az Alföldet és egyes térségeit feldolgozó kötetek és tanulmányok markáns agrárvonatkozásokkal

III. Az Alföld-problematikával foglalkozó egyes fontosabb publikált gyűjteményes kötetet

III.1. Az Alfölddel foglalkozó gyűjteményes kötetek, periodikák

III.2. A magyar agráriummal általában foglalkozó gyűjteményes kötetek, amelyek különösen szorosan kapcsolódnak az Alföld-problematikához, továbbá válogatás a kapcsolódó periodikákból és önálló kötetekből

IV. Kutatási terv


Az Alföld-kutatások szinopszisa agrárgazdasági szemszögből

Időszerű további kutatások koncepciója

 

II. kötet

Az Alföld agrárvilágának átalakulása, a mezőgazdaság szerepe a régió vidékfejlesztésében

 

Békéscsaba, 1998.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

118 oldal
Kézirat

 

Szerkesztette:
Baukó Tamás, Gurzó Imre, Márton János

Szerzők:
Baukó Tamás, Csete László, Csordás László, Gurzó Imre, Hanyecz Vince, Kugler József, Márton János

További közreműködők:
Bencsikné Szőke Margit, Vámosné Zöld Márta, Vetési Sándor

 

TARTALOM

 

/ I. kötet /

I. Az Alföld-kutatás szinopszisának főbb elemei - kiemelten az újabb agrárkutatások tükrében

II. Megrendelésre készült, egyes "belső", nem publikált, vagy korlátozott számban kiadott tanulmányok és kötetek kritikai elemzése

II.1. Különösen fontos, az Alföld-problematikához szorosan kapcsolódó, a magyar agráriummal általában foglalkozó tanulmánykötetek, tanulmányok

II.2. Az Alföldet és egyes térségeit feldolgozó kötetek és tanulmányok markáns agrárvonatkozásokkal

III. Az Alföld-problematikával foglalkozó egyes fontosabb publikált gyűjteményes kötetek

III.1. Az Alfölddel foglalkozó gyűjteményes kötetek, periodikák

III.2. A magyar agráriummal általában foglalkozó gyűjteményes kötetek, amelyek különösen szorosan kapcsolódnak az Alföld-problematikához, továbbá válogatás a kapcsolódó periodikákból és önálló kötetekből

IV. Kutatási terv


Csordás László

A falusi turizmus helyzete Magyarországon és az Alföldön
(összefoglaló és esettanulmányok)

Kecskemét, 1998.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

41 oldal, [2] tábla (térkép), 21 oldal, [4] tábla (térkép), 16 oldal, [3] tábla (térkép), illusztrált
Kézirat

 

TARTALOM

 

 

I. A turizmus fogalma

II. A falusi turizmus helye, szerepe, jellemzői, jelentősége

1. A falusi turizmus fogalma

2. A falusi turizmus előzményei, elterjedtsége

3. A falusi turizmus előnyei a vendég, a vendégfogadó és a társadalom szempontjából

4. A képzés szerepe

5. A falusi turizmus szervezése és fejlesztése, alapvető fejlesztési tennivalók

III. Esélyek a falusi turizmus támogatására: az OIH által kiírt 1991. évi pályázat, a támogatottak első felmérése

1. Az Alföld területéről benyújtott pályázatok területi megoszlása

2. A támogatott pályázók országos vizsgálata

2.1. A támogatottak száma, területi elhelyezkedése

2.2. Új beruházások, korszerűsítések

2.3. A reklám, a katalógusokban való megjelenés: az idegenforgalmi termék piacra vitele

2.4. A vendégszám alakulása

3. További támogatások a falusi vendégfogadás céljára

IV. A Falusi Turizmus 1996. évi katalógusában szereplő vendégfogadók jellemzői

V. A falusi turizmussal foglalkozók jellemzői Békés megyében (esettanulmány)

1. A kutatás előzményei

2. A vizsgálat célja

3. A vizsgálat legfontosabb megállapításai

VI. Összegzés

VII. Irodalomjegyzék

Esettanulmányok Békés megyéből (1993, 1994)


Csordás László

Változások az Alföld turizmusában
(a zárókötet tanulmánya)

Kecskemét, 1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

43 oldal, illusztrált, (térkép)
Kézirat

 

TARTALOM

 

I. Bevezetés

II. A turizmus fogalma és jelentősége az Alföldön

III. Az Alföld turizmusa a statisztika tükrében

III.1. Megjegyzések a kereskedelmi szálláshelyek 1990 és 1997. évi forgalmi adatainak vizsgálata elé

III.2. Az Alföld helye az ország turizmusában 1997-ben

III.3. A rendszerváltás óta ható folyamatok és a régión belüli különbségek

III.3.1. A turisztikai mutatók és volumenindexeik változása az Alföldön és az alföldi régiókban

III.3.2. A turisztikai mutatók és volumenindexeik változása az Alföldön és az alföldi megyékben

III.3.3. A településtípusok szerinti változások

III.3.4. Változások a települések szintjén (1990-1997)

III.3.5. A turisztikai mutatók szállástípusonkénti változása az Alföldön (1990-1997)

III.3.6. A tartózkodási idő változása

III.3.7. Változások az Alföld turisztikai forgalmában a külföldi vendégek származási helye és tartózkodási ideje szerint (1989-1997)

IV. Turisztikai beruházások, projektek az Alföldön

IV.1. A projektek

IV.2. A projektben résztvevő települések értékelése

IV.3. A turisztikai projekteket tervező települések vizsgálatának legfontosabb megállapításai

V. Változások az Északkelet-Alföld határmenti területének turizmusában

V.1. A turizmus jelentősége és jellemzői a határmentén

V.2. A fejlesztés területei

V.3. A falusi turizmus fejlesztése

VI. Összefoglalás

VII. Irodalom


Márton János

Az Alföld agrárvilágának átalakulása
(a mezőgazdaság szerepe a régió vidékfejlesztésében)

(a zárókötet tanulmánya)

 

Békéscsaba, 1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

38 oldal
Kézirat

 

TARTALOM

 

Bevezetés

Az agrárfejlesztési stratégia tényezői az Alföldön

EU-konform agrárgazdasági elemek

A mezőgazdaság relatív helyi jelentősége

Az Európai Unió kihívásai és elvárásai az Alföld mezőgazdaságában

Az Európai Unió és az alföldi gazdasors

Drágán vagy ésszerűtlenül?

Az EU-ban előny - "itthon veszély"? A részmunkaidős és a kisgazdaság

Mezőgazdaság és környezetvédelem

A fenntartható fejlődés lehetőségei és korlátai az Alföld agrárgazdaságában

A fenntarthatóság szervezeti-érdekeltségi rendszere (vertikális integráció)

Vidékfejlesztő agrárszervezés

Önerős fejlődések

A fiatal parasztcsaládok életkörülményeinek javítása

Új egyensúly a város és a falu között

Az újabb agrárkutatások és az Alföld - szinopszis a főbb elemekről

A térségi mentalitás új vonásai a legutóbb készült agrárfejlesztési anyagokban

Az intézményi válság, illetve ennek agrárfejlődést gátló szerepe

Az intézmények együttműködése: integrált logisztika.


Márton János

Az Alföld és kistérségeinek differenciált fejlődése és fejlesztésének harmonizálása, agrárfejlesztési stratégia

Kutatási koncepciótervezet I.

Békéscsaba - Budapest, 1997.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

45 oldal
Kézirat

 

TARTALOM

 

 

I. Általános megközelítés

I.1. Bevezetés

I.2. Előmunkálatok

II. Az agrárfejlesztési stratégia tényezői az Alföldön

III. Kutatási munkahipotézisek

IV. Az EU integráció kihívásai és elvárásai az Alföld mezőgazdaságában

IV.1. Az Európai Unió a szigorúság és a szervezettség mintája

IV.2. Mit termeljünk már az EU tagságunk előtt?

IV.3. Az EU-ban előny - itthon "veszély"? A részmunkaidős- és a kisgazdaság

V. Vidékfejlesztő agrárszervezés

V.1. Új utak a vidékfejlesztésben

V.2. Önerős fejlődések

V.3. Regionális management a vidéki régiókban

V.4. A fiatal parasztcsaládok életkörülményeinek javítása

V.5. Új egyensúly a város és a falu között

VI. Az Európai Unió céljai és eszközei a rurális térségek fenntartható fejlődése érdekében

VI.1. Az Európai Unió céljai

VI.2. A fenntartható fejlődés támogatásának legfontosabb eszközei

VI.3. A strukturális alap programjai

VI.4. Akcióprogramok


Márton János

Az Európai Uniós csatlakozás hatásai a fenntartható agrárfejlődésre az Alföldön

 

Kutatási koncepciótervezet II.

 

Békéscsaba, 1998.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

73 oldal, [4] tábla, (térkép), illusztrált, színes
Kézirat

 

Szerkesztette:
Baukó Tamás, Gurzó Imre

További közreműködők:
Bencsikné Szőke Margit, Vámosné Zöld Márta, Vetési Sándor

 

TARTALOM

 

I. Bevezetés

II. Az agrárfejlesztési stratégia tényezői az Alföldön

III. Kutatási munkahipotézisek

IV. Az Európai Unió kihívásai és elvárása az Alföld mezőgazdaságában

IV.1. Az Európai Unió céljai

IV.2. A fenntartható fejlődés legfontosabb eszközei

IV.3. A strukturális alap programjai

IV.4. Akcióprogramok

IV.5. A "nem-EU-államok" támogatását szolgáló eszközök

IV.6. Az Európai Unió a szervezettség és a szigorúság mintája

IV.7. Mit termeljünk már az EU-tagságunk előtt?

IV.8. Az EU-ban előny - itthon "veszély"? A részmunkaidős- és a kisgazdaság

V. A fenntartható fejlődés lehetőségei és korlátai az Alföld agrárgazdaságában

V.1. A fenntartható agrárfejlődést meghatározó (korlátozó, ösztönző) tényezők az Alföldön

V.2. Az agrártér fizikai szerkezetének átalakulása, átalakítása

V.3. A termelési technológiák korszerűsítése és fenntartható fejlődés

V.4. Az infrastruktúra és a fenntarthatóság

V.5. Vertikális integráció, fenntarthatóság, település

V.6. Európai integráció

VI. Vidékfejlesztő agrárszervezés

VI.1. Új utak a vidékfejlesztésben

VI.2. Önerős fejlődések

VI.3. Regionális management a vidéki régiókban

VI.4. A fiatal parasztcsaládok életkörülményeinek javítása

VI.5. Új egyensúly a város és a falu között

Mellékletek


Nagy Erika

A szolgáltató szektor új elemei az Alföldön
(a zárókötet tanulmánya)

 

Békéscsaba, 1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

19 oldal
Kézirat

 

TARTALOM

 

A szektor szerkezeti és szervezeti sajátosságai az Alföldön

Nemzetközi és hazai trendek

A szolgáltató centrumok az Alföldön

Kereskedelem

Üzleti szolgáltatások

Irodalomjegyzék


Nagy Gábor

Az Alföld gazdasági fejlődésének néhány vonása
(a zárókötet tanulmánya)

Békéscsaba 1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

18 oldal
Kézirat

 

TARTALOM

 

Általános jellemzők

GDP

Vállalkozások

Foglalkoztatás

Termelés

Privatizáció és tőkevonzás

Magánosítás

Külföldi érdekeltségű szervezetek

A gazdasági térkapcsolatok

Megyeszékhelyek szervező szerepe

Minőségbiztosítási rendszerek terjedése

Az informatika az alföldi vállalkozásokban

Számítógép hálózatok megjelenése

Az informatikai szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Összegzés


előző altéma vissza az Alföld II. Kutatási Program fő tartalomjegyzékéhez következő altéma