1. altéma: Hosszú távú környezeti trendek és új konfliktusok

Témavezető:
Nagy I. Imre

Nagy Imre: Az alföldi településátalakulás környezet-ökológiai tendenciái (a zárkötet tanulmánya)

Nagy Imre: Az alföldi települések környezetminősítése.

Rácz Lajos: Az Alföld hosszú távú ökológiai folyamatai.

Rácz Lajos: Az Alföld hosszú távú ökológiai folyamatai (összefoglaló) Kecskemét, MTA RKK ATI, 1998. 31 p., illusztrált

Rácz Lajos: Az Alföld éghajlatváltozásának hosszú távú trendjei (a zárókötet tanulmánya)

 


Nagy Imre

Az alföldi településátalakulás környezet-ökológiai tendenciái
(a zárókötet tanulmánya)

Békéscsaba, 1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

26 oldal, illusztrált
Kézirat

 

TARTALOM

 

Bevezető

1. Az Alföld I. kutatás település-környezeti ajánlásai

2. A települések ökológiai környezetének változási tendenciái, 1993-1998.

2.1. A terhelések mértéke és a környezetgazdálkodási szolgáltatások

3. A környezet -ökológiai tényezők minősége

3.1. A levegőkörnyezet minősítése

3.2. A talajvíz. a rétegvizek és az ivóvíz minősége

3.3. A felszíni vizek problémái

3.4. A települések zöld területei

4. A település - környezet regionális értékelésének elképzelése

4.1. Az értékelés módszertana

4.2. Az értékelés eredményei

5. Alföldi településtípusok környezet-ökológiai összehasonlító elemzése

5.1. A kutatás szükségessége és előzményi

5.2. Kecskemét, Mezőtúr és Szegvár összehasonlító elemzése

Irodalom


Nagy Imre

Az alföldi települések környezetminősítése

 

Békéscsaba, 1997.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

27 oldal, illusztrált
Kézirat

 

Az alföldi települések környezetminősítésének módszertana (környezetegészségügyi GIS) mint a települések fenntartható humánökológiai fejlesztési stratégiájának alapja.

 

TARTALOM

 

I. rész

Döntésfüggvények az Alföld településkörnyezeti vizsgálatában

A kutatás szükségessége és előzményei

A környezeti tényezők kiválogatása

A szakértői információs rendszer alapja a döntésfüggvények kidolgozása

További feladatok: tesztterületek kiválasztása, adatgyűjtés és minősítés

Összegzés

Irodalom


Rácz Lajos

Az Alföld hosszú távú ökológiai folyamatai

Kecskemét 1998.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

70, [28] oldal, illusztrált
Kézirat

 

TARTALOM

 

Bevezetés

1. Az Alföld történeti ökológiai adatbázisa

2. Az Alföld hosszú távú ökológiai folyamatai

2.1. Az Alföld humanizációjának legfontosabb állomásai

2.2. A természeti környezet változásai és a változások hatása a gazdaságra és a társadalomra az Alföldön

2.3. Az Alföld hosszú távú éghajlati - környezeti folyamatai

2.3.1. Havi éghajlati trendek

2.3.2. Évszakos éghajlati trendek

2.4. A hosszú távú éghajlati változások ökológiai következményei

2.4.1. Áradások évszakos eloszlása az Alföldön

2.4.2. Gabonatermelési adatok az Alföldön

2.5. Az Alföld hosszú távú történeti ökológiai trendjei

Irodalom

Éghajlattörténeti idősorok


Rácz Lajos

Az Alföld éghajlatváltozásának hosszú távú trendjei
(a zárókötet tanulmánya)

Kecskemét 1998.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

40 oldal, illusztrált
Kézirat

 

TARTALOM

 

Az éghajlatkutatás forrásai

Az éghajlattörténeti források feldolgozásának módszere

Éghajlattörténeti korszakok

Az Alföld éghajlati változásai a 16. századtól napjainkig

A januárok

A februárok

A márciusok

Az áprilisok

A májusok

A júniusok

A júliusok

Az augusztusok

A szeptemberek

Az októberek

A novemberek

A decemberek

Az Alföld éves hőmérsékleti és csapadék idősorai

Az éghajlattörténeti és meteorológiai havi idősorok korreláció vizsgálata

Az éghajlatváltozások sajátosságai az Alföldön

Felhasznált irodalom


összefoglalók vissza az Alföld II. Kutatási Program fő tartalomjegyzékéhez következő altéma