Összefoglalók

Csatári Bálint: Az Alföld új területi, települési és társadalmi folyamatai (Kutatási tematika, hipotézisek, új stratégiai kutatási irányok) Kecskemét, MTA RKK ATI, 1997. 16 p.Csatári Bálint: Az Alföld Kutatási Program 2. részjelentése. Kecskemét, MTA RKK ATI, 1998. 24 p. [2 ] tábla, illusztrált

Csatári Bálint: Az Alföld II. Kutatási Program II. ütemének tematikái. Kecskemét, MTA RKK ATI, 1998. 23 p.

Csatári Bálint - Szemenyei Gyula: Az Alföld Információs Rendszere (vázlat) Kecskemét, MTA RKK ATI, 1998. 10 p., illusztrált

Csatári Bálint: Az Alföld II. Kutatási Program (1997-1999) összefoglaló zárójelentése.

Csatári Bálint (szerk.): Új területi, települési és társadalmi folyamatok az Alföldön (az Alföld II. Kutatási Program /1997-1999/ záró tanulmánykötete. Kecskemét, MTA RKK ATI, 1999. [220] p., ill.

T.Gémes Tünde (összeáll.): Az Alföld I. - II. Kutatási Programok teljes bibliográfiája. (a zárókötet melléklete) Kecskemét, MTA RKK ATI, 1999. 89 p.

 


Csatári Bálint

Az Alföld II. Kutatási Program (1997-1999) összefoglaló zárójelentése

Kecskemét, 1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

20 oldal.
Kézirat

 

TARTALOM

 

Bevezető

1. A kutatási téma rövid bemutatása, indoklása

2. Az 1997-ben és 1998. I. félévében elvégzett feladatok leírása

3. Az 1998 II. félévében az 1999. elején elvégzett feladatok leírása

4. A kétéves kutatási ciklus eredményei

5. Együttműködés tapasztalatai és a kutatási tevékenység folytatásának lehetőségei

A folytatásról

6. A kutatási tevékenységgel kapcsolatos publikációs tevékenység

6.1. Az "Új területi, települési és társadalmi folyamatok az Alföldön" c. kutatási program kéziratai, tudományos jelentései

6.2. Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete munkatársainak az Alföld II. Kutatási Programhoz kapcsolódó publikációs tevékenysége

6.3. Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének a kutatási programhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési dokumentumai


vissza az Alföld II. Kutatási Program fő tartalomjegyzékéhez tovább az altémákhoz