IX. kötet

AZ ALFÖLD ÖNKORMÁNYZAT STRUKTÚRÁJA
ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

Kecskemét, 1992.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI PROJEKT PROGRAMIRODA

105 oldal, illusztrált
Kéziratként sokszorosítva

 

Az MTA Regionális Kutatások Központja főigazgatója:
Dr. Illés Iván kandidátus

Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének igazgatója és az Alföld Projekt Programiroda megbízott vezetője:
Dr. Csatári Bálint

A kötet előállításában az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének kecskeméti és békéscsabai osztályának munkatársai és asszisztensei vettek részt,
Gaborjákné dr. Vydareny Klára, a Programiroda titkárának irányításával.

 

Témavezető: Pálné Kovács Ilona

Írták:
László Mária, Pálné Kovács Ilona, Szoboszlai Zsolt.

 

Az Alföld közigazgatása, területfejlesztés, önkormányzati rendszer.

 

TARTALOM

 

A. Kutatási koncepciók, hipotézisek 2
   1. Kutatási cél 2
   2. A kutatás főbb területei és módszerei 2
   3. A kutatás koncepcionális alapjai 2
   4. Az Alföld irányítási mechanizmusának feltételezett sajátosságai 4
   5. Az Alföld regionális fejlődését befolyásoló igazgatási struktúra 5
B. Közigazgatás és területfejlesztés az Alföldön 6
   I. Bevezetés 6
   II. A területi közigazgatásszervezés alapvető normatív sajátosságai 6
   III. A megyei önkormányzati működés sajátosságai az Alföldön 8
   IV. Az Alföld dekoncentrált szerveinek szerepe a területfejlesztésben 15
   V. Az Alföld integrált kezelésének lehetőségei 21
C. Az önkormányzatok integrációs gyakorlata az Alföldön 23
   I. Bevezető gondolatok 23
      1. Tér és társadalom 23
      2. A kutatás körülményei, módszerei 25
   II. Az adatbázis elemzése, következtetések 26
      1. Általános megjegyzések 26
      2. Települési önkormányzatok 29
      3. Az alföldi városok közigazgatási szerkezete 31
      4. A középszint és a megye 34
      5. Az Alföld önkormányzati társulásairól 39
      6. Önkormányzati szövetségek 41
   III. Az integráció néhány feltétele és lehetősége 45
D. Az önkormányzatok gazdasági jellemzői az Alföldön 49
   I. A gazdálkodás néhány kérdése az önkormányzati vezetők véleményei alapján 49
   II. Az Alföld önkormányzatainak problémái - a népességstatisztika néhány adata tükrében 54
   III. A központi költségvetés és a helyi költségvetések kapcsolatáról 57
   IV. Az Alföld a megyei önkormányzatok, valamint a megyei jogú városok viszonyrendszerében 63
   V. A települések finanszírozásának néhány kérdése 70
   VI. Összegzés 74
E. Összefoglaló 77
   1. Az Alföld közigazgatásának strukturális sajátosságai 77
   2. Az önkormányzatok szerepe az Alföld fejlesztésében 81
   3. Az Alföld fejlesztésének javasolt jövőbeni irányítási modellje 84
Jegyzetek, források 86
Táblázatok 88

 

előző kötet vissza az Alföld I. Kutatási Program fő tartalomjegyzékéhez következő kötet