VI. kötet

AZ ALFÖLD TELEPÜLÉSRENDSZERE

Kecskemét, 1992.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI PROJEKT PROGRAMIRODA

197 oldal, illusztrált
Kéziratként sokszorosítva

 

Az MTA Regionális Kutatások Központja főigazgatója:
Dr. Illés Iván kandidátus

Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének igazgatója és az Alföld Projekt Programiroda megbízott vezetője:
Dr. Csatári Bálint

A kötet előállításában az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének kecskeméti és békéscsabai osztályának munkatársai és asszisztensei vettek részt,
Gaborjákné dr. Vydareny Klára, a Programiroda titkárának irányításával.

 

Témavezető: Tóth József

Írták:
Tóth József, Timár Judit, Valér Éva.

 

Az alföldi urbanizáció, településrendszer, városok szuburbanizációja.

 

TARTALOM

 

I. Az Alföld településrendszerének problematikája 4
II. Az alföldi urbanizáció elméleti kérdései, időbeni és térbeli sajátosságai 12
   1. Az urbanizációs folyamat értelmezése és sajátosságai 12
   2. A település fogalma 19
   3. Az urbanizáció és a területi koncentráció 23
   4. A terület- és településfejlesztés elvi kapcsolata 27
   5. A hazai urbanizáció időbeni sajátosságai a II. világháború után 39
   6. Területi sajátosságok a II. világháború utáni magyarországi urbanizációs folyamatban 50
   7. A legutóbbi évtized urbanizációs sajátosságai 62
   8. A településrendszer fejlődése által kiváltott belső szerkezeti változások 66
   9. Néhány településtípus-szerinti fejlődési sajátosság 79
      a) Városok 79
      b) Falvak 85
      c) Tanyák 90
III. Az Alföld településállománya, változásai és fejlődési tendenciái 103
   A) A tényezőcsoportonkénti vizsgálat eredményei 103
      1. Nagyságkategóriák 103
      2. Népmozgalom 105
      3. Korstruktúra 106
      4. Foglalkoztatottság 110
      5. Lakásberuházás 112
      6. Az ellátási funkció 115
      7. Az igazgatási funkció 118
      8. A termelési funkció 121
      9. A speciális funkció 123
    10. Lakásminőség 125
    11. Az alsófokú intézményellátás minősége 127
    12. Közműellátottság 129
    13. Beépítettség 131
   B) Településtípusok 133
      1. Társadalmi típusok 133
      2. Funkcionális típusok 135
      3. Művi környezeti típusok 138
      4. Összevont típusok 140
   C) Az alföldi városok szuburbanizációja 145
      1. A szuburbanizáció tartalma 145
      2. A szuburbanizáció vizsgálata néhány demográfiai tényező és lakásberuházás segítségével 147
      3. A szuburbanizáció hatása a településhálózat átalakulására 162
IV. Tények, lehetséges pályák és elágazások az Alföld településrendszerében 166
   1. A rendszer egésze 166
   2. A rendszer elemei 173
   3.A településrendszer interdepedenciája 183
V. A kutatás résztvevői és irodalma 185
   1. Az egyes fejezetek szerzői 185
   2. A legfontosabb kérdések irodalma 185

 

előző kötet vissza az Alföld I. Kutatási Program fő tartalomjegyzékéhez következő kötet