V. kötet

AZ ALFÖLD TERÜLETHASZNOSÍTÁSA

Kecskemét, 1992.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI PROJEKT PROGRAMIRODA

168 oldal, illusztrált
Kéziratként sokszorosítva

 

Az MTA Regionális Kutatások Központja főigazgatója:
Dr. Illés Iván kandidátus

Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének igazgatója és az Alföld Projekt Programiroda megbízott vezetője:
Dr. Csatári Bálint

A kötet előállításában az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének kecskeméti és békéscsabai osztályának munkatársai és asszisztensei vettek részt,
Gaborjákné dr. Vydareny Klára, a Programiroda titkárának irányításával.

 

Témavezető: Baukó Tamás

Írták:
Baukó Tamás, Berényi István, Csató Éva, Kugler József, Kürti György, Lánszki Imre, Süli-Zakar István, Vámosi Judit.

Közreműködtek:
Ruzsa János, Vetési Sándor, Vida Edit.

 

Az Alföld területhasznosítása, földhasználata, tájgazdálkodás.

 

TARTALOM

 

1. Bevezetés: A területhasznosítási (földhasznosítási) szerkezet átalakulásának helyzete és várható tendenciái az Alföldön 5
2. Az Alföld területhasználatának történeti áttekintése 12
3. A területhasznosítás új problémái az Alföldön 25
   3.1. A területfelhasználás várható alakulása 25
   3.2. A mezőgazdasági terület hasznosítási szerkezetének várható átalakulása és a fejlesztés lehetséges irányai 31
   3.3. A belterületek hasznosítása 35
4. Az Alföld földhasználata és a tájökológia összefüggései 39
   4.1. Közgazdasági adottságok 39
   4.2. Természeti adottságok 40
      4.2.1. Éghajlat 40
      4.2.2. Talajok 43
      4.2.3. Domborzat 46
      4.2.4. Hidrológiai viszonyok 47
   4.3. A termőföldet károsító folyamatok 50
   4.4. A földhasznosítás jelenlegi helyzete 52
   4.5. Az eddig végzett meliorációs beavatkozások 54
   4.6. Az öntözés helyzete 56
   4.7. A földhasznosítás várható alakulása 58
   4.8. Talajvédelmi feladatok 59
   4.9. Az alföldi középtájak tájgazdálkodási jellemzői 61
      4.9.1. Dunamenti síkság 61
      4.9.2. Duna-Tisza közi síkvidék 62
      4.9.3. Bácskai síkvidék 64
      4.9.4. Felső-Tiszavidék 65
      4.9.5. Közép-Tiszavidék 67
      4.9.6. Alsó-Tiszavidék 68
      4.9.7. Észak-Alföldi hordalékkúp-síkság 70
      4.9.8. Nyírség 71
      4.9.9. Hajdúság 73
      4.9.10. Berettyó-Körösvidék 74
      4.9.11. Körös-Maros köze 76
5. Az Alföld területhasznosításának néhány speciális problémája 78
   5.1. Területhasználati konfliktusok a települések ipari peremzónáiban 78
      5.1.1. Az "Alföld iparosításának" területhasználati konzekvenciái 80
   5.2. A külterületi földhasználat változása a "szocialista tanyapolitika" következményeként néhány alföldi térségben 88
   5.3. Az agrártér szerkezetének hatása a szél általi talajpusztulásra Békés megye feketeföldjein 110
6. Bodrogköz: az átalakított kistáj 119
7. A terület- és földhasznosítás változása Csemőben (Kiskunsági homokhát; Pest megye) 136
Irodalom 165

 

előző kötet vissza az Alföld I. Kutatási Program fő tartalomjegyzékéhez következő kötet