III. kötet

AZ ALFÖLD GAZDASÁGI BÁZISA

Kecskemét, 1992.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI PROJEKT PROGRAMIRODA

150 oldal, illusztrált
Kéziratként sokszorosítva

 

Az MTA Regionális Kutatások Központja főigazgatója:
Dr. Illés Iván kandidátus

Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének igazgatója és az Alföld Projekt Programiroda megbízott vezetője:
Dr. Csatári Bálint

A kötet előállításában az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének kecskeméti és békéscsabai osztályának munkatársai és asszisztensei vettek részt,
Gaborjákné dr. Vydareny Klára, a Programiroda titkárának irányításával.

 

Témavezető: Hegedűs Miklós

Írták:
Barta Györgyi, Futó Péter, Poszmik Erzsébet, Valér Éva, Winkler György.

 

Az Alföld ipara, foglalkoztatottság, infrastrukturális háttér, területfejlesztés, Orosháza gazdaságának változásai.

 

TARTALOM

 

Kutatás indíttatása, célja 3
Valér Éva: Az Alföld ipara, mukaerőhelyzete és infrastrukturális ellátottsága 8
I. Az ipar állapotának és 1980-1990 közti változásának átfogó értékelése 11
   1. Iparosodottság és az ipar struktúrája 11
      1.2. Az ipar szerkezete 13
   2. Az ipar tőkeellátottsága 15
      2.2. Beruházások 16
II. A munkaerő illetve foglalkoztatás helyzetének és változásának átfogó értékelése 18
   1. Foglalkoztatottság 18
      1.1. Munkaerőforrás 18
      1.2. Foglalkoztatottsági színvonal 18
      1.3. Az aktív keresők nem- és kormegoszlása 19
      1.4. Az aktív keresők iskolázottsága és foglalkozási főcsoportja 19
   2. Ipari átlagkeresetek 20
   3. Ingázás 21
   4. Munkanélküliség 22
      4.1. A munkanélküliség mértéke 22
      4.2. A munkanélküliség megoszlása 23
      4.3. Elhelyezkedési esélyek 24
III. Az infrastrukturális háttér helyzetének és változásának átfogó értékelése 26
   1. Alapfokú intézményellátás 26
      1.2. Oktatás 27
      1.3. Kereskedelem 27
   2. A városi funkciók fejlettsége 28
      2.1. Kórház, szakrendelés 28
      2.2. Középiskola 29
   3. Alapközmű ellátottság 30
IV. Az Alföldön belüli területi különbségek, jellegzetes területegységek 33
   1. Az iparosodottság mértéke 33
   2. Az ipar szerkezete 34
   3. Munkanélküliség 35
   4. Alsófokú intézményekkel való ellátottság 36
   5. A városi funkciók fejlettsége 37
   6. Alapközművekkel való ellátottság 39
Barta Györgyi - Poszmik Erzsébet: A szervezeti változások hatása az Alföld ipari fejlődésére 43
I. Az ipar változó szerepének és a vállalati szervezet átalakulásának regionális összefüggései 45
   1. Az ipar és a vállalat a regionális fejlődés meghatározó tényezői 45
   2. Az ipar szerepe 45
   3. A vállalati szervezeti átalakulás 46
II. Szervezeti változások az Alföld iparában - amit a statisztika mutat 50
   1. Az Alföld ipari szerkezeti átalakulása 50
      1.1. Az új ipari szervezetek megjelenése 50
      1.2. Az új szervezeti struktúra 55
      1.3. Az ipari szervezeti kapcsolatok változása 61
   2. A szervezeti változás és az ipari fejlődés összefüggései 63
      2.1. Az ipari tevékenység méretének átalakulása 63
      2.2. A gazdálkodás eredményesége 70
III. Ami a statisztika mögött van... 72
   1. Az állami vállalatok szervezetváltoztatási folyamata 72
   2. A kivállalkozások térhódítása 77
   3. A határmente felélénkülése 79
   4. Ipari körzetek kialakulása 82
IV. Összefoglalás 85
Irodalomjegyzék
Futó Péter: A gazdasági rendszerváltás Orosháza iparában 88
   Ipartelepítés a keresetkorlátos korszakban 90
   A távoli tulajdonos 92
   Iparosodás és városiasodás Orosháza történetében 95
   Csőd szélén az Üveggyár 97
   Az első nagy külföldi beruházás 98
   Az orosházi baromfi útja 100
   A középnagyságú üzemek 101
   A város munkaerőhelyzete 102
   A települési együttműködés korlátai 104
   Kitekintés 107
Winkler György: A területfejlesztést leginkább szolgáló állami szerepvállalás összetevői 111
Előszó 113
   1. A támogatások, preferenciák hatásirányai 114
      1.1. Az Önkormányzatok költségvetési kapcsolata 114
         1.1.1. Az önkormányzati igazgatás működési kiadása 116
         1.1.2. A szociális ellátás fő szinterei az önkormányzatok 117
         1.1.3. Az infrastruktúra és azon belül a településgazdálkodás az önkormányzatoknál 119
      1.2. A válságtérségek kezelésének lehetőségei 121
         1.2.1. Rövidtávú program 121
         1.2.2. A program megvalósítására ajánlható eszközök 122
         1.2.3. Kapcsolatok fejlesztése a szomszédos országokkal 123
         1.2.4. Az információs háttér 124
      1.3. A gazdaság szerekezetátalakítása és a foglalkoztatottság 125
         1.3.1. Foglalkoztatás 125
         1.3.2. Kapacitások és munkahelyek megóvása 127
         1.3.3. Fejlesztés 128
   2. A szabályozó- és intézményrendszer kiépítendő elemei 129
      2.1. Munkamegosztás a területfejlesztésben 130
      2.2. A területfejlesztés szabályozása, pénzügyi eszközei 133
   3. Az önszerveződést segítő társadalmi önkormányzati feltételek 135
Hegedűs Miklós: A vizsgálat fontosabb megállapításai, következtetései 136

 

előző kötet vissza az Alföld I. Kutatási Program fő tartalomjegyzékéhez következő kötet