II. kötet

AZ ALFÖLD KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA ÉS TERMÉSZETVÉDELME

Kecskemét, 1992.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI PROJEKT PROGRAMIRODA

219 oldal, illusztrált
Kéziratként sokszorosítva

 

Az MTA Regionális Kutatások Központja főigazgatója:
Dr. Illés Iván kandidátus

Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének igazgatója és az Alföld Projekt Programiroda megbízott vezetője:
Dr. Csatári Bálint

A kötet előállításában az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének kecskeméti és békéscsabai osztályának munkatársai és asszisztensei vettek részt,
Gaborjákné dr. Vydareny Klára, a Programiroda titkárának irányításával.

 

Témavezető: Rácz Lajos

Írták:
Gábris Gyula, Keveiné Bárány Ilona, Mezősi Gábor, Mika János, Nemes Csaba. A felhasznált résztanulmányok szerzői Dömsödi János, Nagy Imre, Somogyi Sándor.

 

Az Alföld éghajlati állapota, vízrajza, flórája, faunája, geomorfológiai, talajtani állapota.

 

TARTALOM

 

Bevezető 5
1. Az Alföld éghajlati állapota és a globális klímaváltozás valószínű helyi sajátosságai (Mika János-Nemes Csaba) 8
   1.1. Az Alföld éghajlatának múltbéli változásai 10
      1.1.1. Az 1901-90-es hőmérsékleti és csapadék adatsor néhány jellemzője 10
      1.1.2. Aszályhajlam a relatív talajnedvesség becslése alapján 19
   1.2. Az Alföld éghajlatának általános jellemzése 26
      1.2.1. Néhány éghajlati jellemző területi eloszlása 26
      1.2.2. Éghajlati rekordok az Alföld területén 32
      1.2.3. A hőmérséklet és a csapadék kapcsolata 36
   1.3. Az Alföld éghajlatának megváltozása a globális klímaváltozás hatására 37
      1.3.1. Az éghajlat globális felmelegedésének perspektívája 37
      1.3.2. A globális éghajlatváltozás következtében várható klímaváltozás az Alföld térségében 41
      1.3.3. A klímaváltozás hatása az élő és az élettelen környezetre 57
2. Az Alföld vízrajzának jellegzetességei (Gábris Gyula) 60
   2.1. Az Alföld vízrajzának általános áttekintése 60
   2.2. Az Alföld tájainak vízföldrajzi tulajdonságai 63
      2.2.1. A Dunai-Alföld 63
      2.2.2. A Duna-Tisza közi hátság 68
      2.2.3. A Tiszai-Alföld 73
      2.2.4. Az Észak-Alföldi hordalékkúp síkság 88
      2.2.5. A Nyírség 91
      2.2.6. A Hajdúság 94
      2.2.7. A Körösvidék 95
      2.2.8. A Körös-Maros közi síkság 98
3. Az Alföld agroszisztémán kívüli területeinek flórája és faunája (Keveiné Bárány Ilona) 102
   3.1. Flóra és faunatörténet 106
   3.2. Az Alföld természetes növényzete és állatvilága 109
      3.2.1. A Duna-Tisza közi homokhátság 110
      3.2.2. A Tiszavidék 122
      3.2.3. A Körös-Maros közi síkság 143
      3.2.4. A Körös völgy 151
      3.2.5. A Hajdúság 158
      3.2.6. A Nyírség 160
4. Az Alföld geomorfológiai és talajtani állapota (Mezősi Gábor) 162
   4.1. Az Alföld morfológiai állapota 162
      4.1.1. Az Alföld magassági viszonyai 165
      4.1.2. Az alföldi tájak morfogenetikai jellemzése, az Alföld domborzattípusai 167
      4.1.3. Az Alföld felszínalakító tényezőinek regionális értékelése, a természetes és az emberi hatásokra végbemenő (antropogén) tájfejlődés néhány konfliktusa 171
      4.1.4. Kedvezőtlen geomorfológiai adottságú felszínek az Alföldön, a felszín szennyeződés érzékenysége 174
      4.1.5. Az alföldi domborzatgyakorlati vonatkozásai, hulladékelhelyezési lehetőségei 179
   4.2. Az Alföld talajföldrajzi állapota 184
      4.2.1. Az Alföld talajai és fejlődésük jellegzetességei 187
      4.2.2. A talajok termékenységét gátló természeti és talajadottságok az Alföldön 194
      4.2.3. A talajjavítás fontosabb feladatai az Alföldön 200
      4.2.4. Az alföldi talajok termőképessége 201
      4.2.5. Az alföldi talajok fejlődésére ható néhány fontosabb társadalmi tényező 203
   4.3. Speciális terület- és tájfejlesztési lehetőségek az Alföldön 205
5. Összegzés 208
   5.1. Az Alföld természeti környezetének állapota és a várható átalakulási tendenciák 208
   5.2. Ajánlások az Alföld természetvédelmi és környezetgazdálkodási koncepciójának kialakításához 217
      5.2.1. Ajánlások az alföldi regionális alprogramok kidolgozásához 217
      5.2.2. Ajánlások az Alföld természeti környezetének kutatásához 218

 

előző kötet vissza az Alföld I. Kutatási Program fő tartalomjegyzékéhez következő kötet