I. kötet

AZ ALFÖLD NÉPESSÉGE

Kecskemét, 1992.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI PROJEKT PROGRAMIRODA

203 oldal, illusztrált
Kéziratként sokszorosítva

 

Az MTA Regionális Kutatások Központja főigazgatója:
Dr. Illés Iván kandidátus

Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének igazgatója és az Alföld Projekt Programiroda megbízott vezetője:
Dr. Csatári Bálint

A kötet előállításában az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének kecskeméti és békéscsabai osztályának munkatársai és asszisztensei vettek részt,
Gaborjákné dr. Vydareny Klára, a Programiroda titkárának irányításával.

 

Témavezető: Velkey Gábor

Írták:
Becsei József, Bőhm Antal, Dövényi Zoltán, Eke Pálné, Forray R. Katalin, Kocsis Károly, Kovács Csaba, Kovács Zoltán, Lengyel Imre, Orosz Éva, Szőgyi Lenke, Táll Éva, Tóth József.

 

Az Alföld demográfiatörténete, etnikai struktúra, foglalkoztatási szerkezet, oktatási sajátosságok, egészségügy, jövedelmi viszonyok, politikai struktúra, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye speciális demográfiai jellemzői.     

 

TARTALOM

 

Bevezetés 5
Az Alföld demográfiatörténeti vázlata 7
Az 1980-1990 közötti fontosabb népmozgalmi folyamatok az Alföldön 19
Az Alföld etnikai struktúrája 35
A foglalkoztatási szerkezet és a munkanélküliség strukturális jellemzői és területi különbségei az Alföldön 45
Az Alföld népességének iskolázottsága és az oktatási rendszer alföldi sajátosságai 61
Az Alföld egészségügyének néhány kérdése 79
Az alföldi népesség jövedelmi helyzete és jövedelmi viszonyai 1962-1990 időszakába 97
A lakossági megtakarítások és adósságok területi sajátosságai az Alföldön 121
Az alföldi társadalom politikai strukturálódása az 1990. évi választások tükrében 143
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falusi térségeinek speciális demográfiai jellemzői 155
Társadalmi kapcsolatok és kötődési módok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye három településén 171
Összefoglalás 187

 

vissza az Alföld I. Kutatási Program fő tartalomjegyzékéhez következő kötet