XIII. kötet

AZ ALFÖLD FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Kecskemét, 1993.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI PROJEKT PROGRAMIRODA

190 oldal, (25 tábla) illusztrált, színes
Kéziratként sokszorosítva

 

Az MTA Regionális Kutatások Központja főigazgatója:
Dr. Illés Iván kandidátus

Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének igazgatója és az Alföld Projekt Programiroda megbízott vezetője:
Dr. Csatári Bálint

A kötet előállításában az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének kecskeméti és békéscsabai osztályának munkatársai és asszisztensei vettek részt,
Gaborjákné dr. Vydareny Klára, a Programiroda titkárának irányításával.

 

Témavezető: Illés Iván

Írta a résztanulmányok felhasználásával:
Illés Iván
.

 

Az Alföld fejlesztési stratégiája: mezőgazdaság, ipar, infrastruktúra, településfejlesztés, turizmus, hosszú távú prognózisok.

TARTALOM

 

I. Bevezetés 1
II. Az Alföld hosszú távú fejlesztési stratégiájának alapcéljai 4
   II.1. Az Alföld természeti és ember alkotta értékeinek, az Alföld "másságának" és belső diverzifikáltságának megőrzése 6
   II.2. Fentartható fejlődés feltételeinek biztosítása az Alföld térségében 27
   II.3. Az Alföld adottságainak komplex hasznosítása, versenyképes gazdasági szerkezet kialakítása 31
   II.4. z Alföld akut társadalmi és foglalkoztatási válságproblémáinak megoldása 47
III. Az Alföld hosszú távú koncepciója megalapozását szolgáló hosszú távú prognózisok 56
   III.1. Az Alföld népességének prognózisa 56
   III.2. A területfelhasználás várható átalakulása 64
   III.3. Az Alföld éghajlatának megváltozása a globális klímaváltozás hatására 69
IV. Az Alföld fejlesztés stratégiai feladatai 73
   IV.1. Területfelhasználás, tájhasznosítás 73
   IV.2. Agrárfejlesztés 84
   IV.3. Ipar 93
   IV.4. Infrastruktúra 103
   IV.5. Településfejlesztés 110
   IV.6. Az Alföld turizmusa 116
   IV.7. Nemzetközi regionális összefüggések 130
V. Az Alföld-fejlesztés megvalósítását elősegítő gazdasági eszközrendszer 137
VI. Az Alföld fejlesztési programjának irányítási összefüggései 157
VIII. Az Alföld hosszú távú koncepciójából fakadó rövidebb távú feladatok 173
   VIII.1. A tájvédelem terén 173
   VIII.2. A vízkészletekkel való gazdálkodás terén 176
   VIII.3. Az alföldi agrárgazdaság terén 178
   VIII.4. Az ipar és foglalkoztatás terén 182
   VIII.5. Az infrastruktúra-fejlesztés terén 185
   VIII.6. A gazdasági eszközrendszer kialakítása terén 188
   VIII.7. Az Alföld fejlesztés intézményi megteremtése terén 190
Függelék: ábrák, táblázatok

 

előző kötet vissza az Alföld I. Kutatási Program fő tartalomjegyzékéhez Az Alföld fejlesztési koncepciója
tartalmi összefoglaló