AZ ALFÖLD FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Kecskemét, 1993.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI PROJEKT PROGRAMIRODA

24 oldal
Kéziratként sokszorosítva

 

Az MTA Regionális Kutatások Központja főigazgatója:
Dr. Illés Iván kandidátus

Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének igazgatója és az Alföld Projekt Programiroda megbízott vezetője:
Dr. Csatári Bálint

A kötet előállításában az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének kecskeméti és békéscsabai osztályának munkatársai és asszisztensei vettek részt,
Gaborjákné dr. Vydareny Klára, a Programiroda titkárának irányításával.

 

Az Alföld Kutatási Program eredményeinek alapján írta:
Csatári Bálint,  Illés Iván

 

Az Alföld hosszú távú fejlesztési stratégiájának alapcéljai: az Alföld " másságának " megőrzése, a fenntartható fejlődés biztosítása, adottágoknak megfelelő gazdasági szerkezet kialakítása, szociális és gazdasági válságproblémák kezelése.

 

TARTALOM

 

I. Bevezetés 1
II. Az Alföld hosszú távú fejlesztési stratégiájának alapcéljai 2
   II.1. Az Alföld természeti és az ember alkotta értékeinek, az Alföld " másságának " és belső diverzifikáltságának megőrzése 4
      1. Az alföldi táj sajátosságainak feltárása, megőrzése, előnyös vonásainak rehabilitációja 4
      2. Az Alföld felszíni és felszín alatti vizeinek, vízkészletének megőrzése, védelme 5
      3. Az Alföld termőképességének, termőtalajának megőrzése 5
      4. Az Alföld őshonos természeti flórájának és faunájának megőrzése 6
      5. Az alföldi hagyományos agrárkultúra megőrzése 7
      6. Településrendszer 8
      7. Az alföldi település és a sajátos településszerkezet megőrzése 9
      8. Az Alföld építészeti értékei 9
      9. Tájak - kistérségek 10
    10. Az Alföld néprajzi és etnikai diverzitásának értékei 10
   II.2. A fenntartható fejlődés kritériumainak megfelelő fejlesztési irányelvek az Alföldön 11
   II.3. Az Alföld adottságainak komplex hasznosítása, versenyképes gazdasági szerkezet kialakítása 14
   II.4. Az Alföld akut társadalmi és foglalkoztatási válságproblémáinak megoldása 17
III. Az Alföld fejlesztés stratégiai feladatai 19
IV. Az Alföld fejlesztés rövid távú feladatai 21
Mellékletek 22

 

előző kötet vissza az Alföld I. Kutatási Program fő tartalomjegyzékéhez Az Alföld helyzete és perspektívái
Alföld kutatási program 1991-1994