B C-CS D-DZS E-É F G H I-Í J K
L-LY M N-NY O-Ő P R S-SZ T-TY U-Ű V Z-ZS

adottság

A koncepció fő célja, hogy a területfejlesztés valamennyi lehetséges ...

( kiemelkedő komparatív - az adottságok összevetésében mutatkozó - előnyöket ...

E tényezőkből kiindulva a megye jó esélyekkel indul az ország ...

Az előbbiek miatt is fontos, hogy legyen a megyének...

A természeti-környezeti adottságok különleges megyei feltételei között a ...

A periférikus helyzetből, az infrastrukturális elmaradottságból és a sajátos ...

A fentiekből, vagyis a megye rendkívül differenciált adottságaiból, ...

Jelentős beavatkozások nélkül az első irány valószínűsíthető, a prioritásokat ...

( a megye gazdaságának diverzifikálása. A megye adottságai nyomán ...

( a ...

A koncepciókésztés előzetes egyeztetései során a gazdasági szakértők általában támogatták ...

A Felső-Bácska, a Kiskunság, a Kalocsai ...

( a kistérségi területfejlesztési koncepciók és programok megyei összehangolása csak ...

egyik szerint a nagyobb hatásterületű, a szélesebb kitekintést igénylő...

Ezek a folyamatos tervezés és az átalakuló nagyregionális változások nyomán ...

Ezek a legkedvezőtlenebb talajadottságú, részben védett, vagy védelemre...

Kisvárosok és a sajátos adottságú nagyközségek fejlesztési területei...

A megye különleges természeti adottságaiból, jellegzetességeiből következően - sajátos ...

Az elmaradott és tartós munkanélküliséggel sújtott kistérségekben a képzés, ...

A viszonylag sokoldalú ipari központ Kiskunfélegyháza és tanyaközségei, illetve ...

Harmadik prioritás: A kulturális adottságok, néprajzi értékek, ...

A forgalmi árnyékban fekvő, jelentős infrastrukturális elmaradottsággal és munkanélküliséggel ...

A sokoldalú halasi térségközpont belső erőforrásai alapján az élelmiszergazdaságtól a ...

Az első világháború után az ország egyik legfejlettebb alföldi/...

A víz, különösen egy ilyen érzékeny adottságú területen az ...

( A megye agrárfejlesztési koncepciója és a területi adottságokhoz igazított ...

a kiváló adottságú termőföldek lehetőségeinek kihasználása, valamint a hungaricumok ...

egyszerre több követelménynek kell eleget tennie, amelyeket mind a ...

a megye területfejlesztési koncepciójába jól illeszthető. E szféra fő ...

A korszerű területi tervezés illetve fejlesztés elengedhetetlen eszköze a területi ...

A kistérség kedvezőbb adottságú területeinek gazdaságai az intenzív gazdálkodás, ...

A térségben tehát érzékelhetőek a dinamikus fejlődés jelei, a ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége - Bugac...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket (...

A természetes, nyugodt és a természetre nyitott élet- ...

Forgalmi helyzet: A kistérség közlekedésföldrajzi adottságai rendkívül kedvezőek: ...

Az olyan népes, kedvező forgalmi adottságú falvak, mint ...

Kiskunfélegyháza, Tiszaalpár, Jászszentlászló, Petőfiszállás és Pálmonostora rendelkezik ...

A településközi - térségi szemléletű tervezési-fejlesztési irányultságú együttműködés ...

A sokoldalú adottságokkal rendelkező mezőgazdaság minőségi fejlesztése, a bedolgozó ...

Alaphelyzet: A kistérség a Homokhátság termelési tájkörzetének dél-...

A kistérség agrár fejlesztési irányainak meghatározása során azokat a szempontokat ...

Adottságok: A kistérség települései közül Kiskunmajsán a turizmus jelentősége ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a megyeszerte, sőt ...

A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők:...

Ez a kistérség - akárcsak a közeli Jánoshalmáé - mindössze ...

Vasúti vonatkozásban a MÁV a jelenlegi helyzet szintentartásával számol. ...

irány: az adottságok további kihasználás...

A kedvező klimatikus adottságokkal, magas napfénytartammal jellemezhető terület meghatározó ...

A különleges termőhelyi, a kedvező talaj- és klimatikus ...

Adottságok: A kistérségben a turizmus jelentősége az adottságokhoz képest ...

Jellegzetes folyamat: A természeti adottságokat és a hagyományokat figyelembe ...

Problémák: A térség kedvező adottságai nincsenek kihasználva. A ...

A turisztikai fejlesztési prioritások (programok) a terület adottságainak ...

A természeti (a KNP védett területei) és a ...

E centrális elhelyezkedésű, jómódú települések együttesétől határozottan elkülönül a ...

A középső részen nagyobb a vállalkozási készség (ez esetenként ...

A térségben - a kedvezőtlen talajadottságok és az EU támogatások ...

A lakó- és intézményterületek, valamint ezek esetleges növekedései ...

A kulturális adottságok, néprajzi értékek, nemzetiségi hagyományok összehangolt ...

A Duna-völgyben és a hátsági területeken erősen érezhető ...

A kistérség Duna-menti része kedvező termőhelyi adottságú mezőgazdasági ...

A kistérség mezőgazdasági fejlesztési irányainak meghatározása során célszerű figyelembe venni ...

Piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kistérség nyugati, ...

A térség mezőgazdasági adottságaira és hagyományaira alapozva több vállalkozás foglalkozik ...

További probléma az, hogy a térség települései sem egyformák...

Adottságok: A kistérségben a turizmus jelentősége a lehetőségekhez képest ...

Jellegzetes folyamat a félnapos, csak az attrakcióra kíváncsi turisták ...

A Felső-Kiskunsági és a Duna melléki Kistérségi Társulás ...

A természeti adottságokból eredő turisztikai ágak fejlesztése. A nemzeti ...

A munkanélküliség kezelésében hosszabb távon csak a népesség általános és ...

A Bács-Kiskun megye ÉNY-i részén elhelyezkedő ...

Kunszentmiklós és a szomszédos Szabadszállás az 1876-ig fennálló ...

A kistérség Duna menti része a kedvező adottságú, intenzív ...

irány: jelentős állami segítséggel az elmaradottság felszámolására és az ...

Az elmaradottság fokozatos felszámolása - a mai helyzet legalább szintentartása...

Ezen a kedvező klimatikus adottságú, magas napfénytartamú és hőösszegű ...

A kilencvenes évek folyamatai során számos mezőgazdasági szervezet maradt fenn...

Vannak tehát reményt keltő jelek, több vállalkozás az utóbbi ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége a lehetőségekhez ...

A kistérségben tevékenykedő IRISZ Kistérségi Idegenforgalmi Egyesület és a Kötöny ...

A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők:...

A megye egyéb kistérségeihez kapcsolná a területet a borutak (...

Üdülés - idegenforgalom tekintetében termálvízadottságokhoz kapcsolódó üdülési zóna található Kiskunhalas...

környezeti érzékenység, értékek: ariditási érzékenység, vízpótlásra váró ...

A kistérség területén igen kedvezőek és sokoldalúak a termőhelyi adottságok...

A kistérségen belül a mezőgazdaság funkciói a régió adottságai és ...

Piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely az átlagosnál kedvezőbb adottságú ...

A kedvező talaj- és klimatikus adottságú területeken, a ...

Adottságok: A kistérségben a turizmus jelentősége a lehetőségekhez képest ...

Jellegzetes folyamat az ún. plasztikturizmus, amely bár jól ...

A fejlesztési prioritások/programok a terület adottságainak megfelelően a ...

A természeti adottságokra épülő turisztikai ágak fejlesztése. A vízi ...

A mezőgazdaságban dolgozók magas aránya ellenére, az OTK minősítési ...

A kalocsai kistérség a megye nyugati részének közepén, a ...

A kistérség területének meghatározó hányadát a mezőgazdaság hasznosítja. Az ...

A lakó- és intézményterületek, valamint ezek esetleges növelési ...

kedvező termőhelyi adottságú agrárium...

A kistérség területének termőhelyi adottságai a megyében a legjobbak közé ...

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kistérség kedvező ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Baja és térsége a megye ...

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége a lehetőségekhez ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket, ...

A bajai kistérség kulturális értékeinél (Baja épített környezeti értékei...

A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők:...

A soknemzetiségű együttélésből eredő hatások kihasználása a hagyományőrzés terén (...

Településszerkezet: Baját kedvező forgalmi adottságai emelték az agrártelepülések közül ...

A kistérség nagy része a Duna menti kedvező adottságú agrárvidékhez ...

Jelentősebb üdülőterület Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Dávod és ...

kedvező termőhelyi adottságú, magas színvonalú agrárium...

Alaphelyzet: A kistérség a Felső-Bácskai táji-...

Piacképes, profitorientált mezőgazdaságra van szükség, amely a kistérség ...

A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ideálisak...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület adottságai közül fontossági sorrendben a rendezvényturizmust kell kiemelni ...

A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők:...

Térkapcsolatok: A közel tízezer lakosú Jánoshalma nem teljes értékű ...

A demográfiai, foglalkoztatottsági mutatók kedvezőtlenek. A rossz társadalmi ...

Alaphelyzet: A kistérség a megye déli határvidékének középső részén...

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kedvező termőhelyi ...

A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ugyan ...

A térség nem tudta felszámolni korábbi elmaradottságát, a jelek ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége minimális, ...

A terület szerény adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket ...

A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők:...

Fő problémák: A kistérség a megye egyik legtöbb (...

A térség nagy része fejlődésben relatíve elmaradott, foglalkoztatási gondokkal ...

A kistérség kedvező adottságú mezőgazdasági területein a vetőmagtermesztésnek hagyományai vannak...

A mezőgazdaság szempontjából kedvező talajadottságok miatt a térségben viszonylag behatárolt ...

22. A terület adottságaiból kiinduló, innovatív felsőoktatási- ...

Légiközlekedés: a repülési adottságok megőrzése a leendő ipari park ...

A felsőoktatásban rejlő, a térség innovációja szempontjából meghatározó adottságok ...

 

ágazat

komplex módon, az ágazati, területi és települési szempontokat ...

a különböző tartalmú és szintű (ágazati, térségi) ...

majd a folyamatos tervezés során prioritások, fejlesztési célok, ...

( ugyanakkor szükséges az is - lévén e megye is ...

( új típusú termelő és szolgáltató gazdasági ágazatok befogadása, ...

Az előbbiek miatt is fontos, hogy legyen a megyének...

Ez azért is fontos, mert a megye gazdasága elmozdulni ...

A megye mezőgazdasága a nagy piacvesztés sokkja után részben stabilizálta ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során megállapítható volt, hogy az ...

Második prioritás: Komplex gazdaságfejlesztés alkalmazása, különös tekintettel a ...

( a ...

( az elmaradott térségekben a szociális alapú gazdaságfejlesztés munkahelyteremtő beruházásait ...

( fontos kiegészítő ágazata lehet a gazdaságfejlesztésnek az idegenforgalom;...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során a gazdaságfejlesztésben elsődlegesen érintett szervezetek ...

ha az ágazatok, a tervező-kutató-fejlesztő ...

egyik szerint a nagyobb hatásterületű, a szélesebb kitekintést igénylő...

VII. A megye területfejlesztési koncepciójának ágazati problematikája...

A komplexen értelmezett területfejlesztés új elmélete és gyakorlata azt jelenti...

Szükség van arra is, hogy az újonnan készülő megyei ...

Az agrárium valamennyi alágazatának átgondolt fejlesztése nemcsak a területhasználat és ...

A vállalkozások általános élénkítésének elve mellett igen eltérő lehet a ...

A gazdasági fejlesztés igényeit kölcsönösen össze kell hangolni az infrastruktúrával ...

a megye területfejlesztési koncepciójába jól illeszthető. E szféra fő ...

A humán szféra szinte minden területe, (alap-, ...

A koncepció csak ezek együttes végrehajtása során teljesedhet ki és ...

A harmonikus fejlődést eredményező és komplex szemléletű megyei területfejlesztést, ...

A területfejlesztés mai - részben vagy teljesen decentralizált, részben ...

Rendkívül fontos az összetett, az összegződő illetve a komplex ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége - Bugac...

A három szféra arányát tekintve már az 1980-as ...

A kistérség meghatározó ágazata a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás. ...

Hagyományosan mezőgazdasági jellegű területről van szó, ahol az ágazat ...

A kedvező klimatikus adottságokkal, magas napfénytartammal jellemezhető terület meghatározó ...

A térségben meghatározó tevékenység a mezőgazdaság, a szőlőművelés, ...

A mezőgazdaság - bár jelentősége valószínűleg mérséklődni fog - továbbra ...

A hagyományosan mezőgazdasági jellegű kistérségben ez az ágazat (legalábbis ...

A kistérség természetföldrajzi szempontból változatos terület, nyugatról kelet felé ...

A gazdasági aktivitás (1990) szerint, a mezőgazdaság...

Főbb folyamatok: Az alapvetően mezőgazdasági jellegű kistérségben a mezőgazdaság ...

Ezen a kedvező klimatikus adottságú, magas napfénytartamú és hőösszegű ...

Az elmúlt 20 év leforgása alatt a megyében zajló folyamatok ...

A térségben hagyományos iparág volt a könnyűipar. Az utóbbi ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége a lehetőségekhez ...

Főbb folyamatok: A térségben az időskorú népesség száma és ...

Az aktív keresők nagyobb hányadát még jelenleg is a mezőgazdaság ...

A kistérség gazdaságában a mező- és erdőgazdálkodás a meghatározó...

A mezőgazdaság továbbra is vezető ágazatnak tekinthető, a szövetkezetek...

Nagyon fontos rögzíteni, hogy a programozás maga egy folyamat...

? az ágazati elképzelések és a különböző típusú, ...

? ha valós, érdemi és eredményes kapcsolat létesül ...

? az elfogadott területfejlesztési prioritásokból megfogalmazható megyei (ágazati ...

(Ezek integratív módon...

Kapcsolódása az elfogadott fejlesztési koncepciókhoz (ezek lehetnek ágazati, ...

8. Sokszínű ágazati szemlélettel, kis- és középvállalkozások ...

10. A modern tercier és a quaterner ágazatok fejlesztési ...

egyrészt meg kell határozni a fejlesztési prioritásokból, a megyei ...

a gazdaság minden ágazatában a környezetbarát technológiák elterjesztése, támogatása...

A gazdaság minden ágazatában a környezetbarát technológiák elterjesztése, támogatása...

A gazdaság minden ágazatában a környezetbarát technológiák elterjesztése, támogatása...

A gazdaság minden ágazatában a környezetbarát technológiák elterjesztése, támogatása...

A gazdaság minden ágazatában a környezetbarát technológiák elterjesztése, támogatása...

A gazdaság minden ágazatában a környezetbarát technológiák elterjesztése, támogatása...

A gazdaság minden ágazatában a környezetbarát technológiák elterjesztése, támogatása...

A gazdaság minden ágazatában a környezetbarát technológiák elterjesztése, támogatása...

 

agrár

( kiemelkedő komparatív - az adottságok összevetésében mutatkozó - előnyöket ...

( az európai csatlakozási folyamatokból következően törekedni kell - különösen ...

A megye mezőgazdasága a nagy piacvesztés sokkja után részben stabilizálta ...

Nem szabad azonban lemondani arról a hosszabb távon érvényesíthető gazdasági ...

( az igen értékes nemzeti parki, tájvédelmi, természetvédelmi ...

A koncepciókészítés előzetes egyeztetései során megállapítható volt, hogy az ...

egyik szerint a nagyobb hatásterületű, a szélesebb kitekintést igénylő...

Az elmaradott és tartós munkanélküliséggel sújtott kistérségekben a képzés, ...

A viszonylag sokoldalú ipari központ Kiskunfélegyháza és tanyaközségei, illetve ...

A korábbi mezőváros Majsa volt tanyaközségeivel alkot szerves területi egységet...

A megye egyik legszervesebben összekapcsolódó kistérsége, melyet központi kisvárosa...

Második prioritás: Az intenzív, öntözéses kultúrájú agrártermelés magas ...

Az első világháború után az ország egyik legfejlettebb alföldi/...

Harmadik prioritás: Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési ...

( A megye agrárfejlesztési koncepciója és a területi adottságokhoz igazított ...

Az agrárium valamennyi alágazatának átgondolt fejlesztése nemcsak a területhasználat és ...

A különböző formák el kell, hogy különítsék azokat az ...

A térségben a gabona-, a gyümölcs- és szőlőtermesztés...

A kistérség K-i része az intenzív agrárterülethez tartozik...

a gazdaság eltartóképessége, viszonylag magas színvonalú agrárium...

A kistérség agrár fejlesztési irányainak meghatározása során azokat a szempontokat ...

Törekedni kell a mezőgazdasági termékek feldolgozottsági fokának növelésére, illetve ...

A terület-felhasználást tekintve a mezőgazdasági (és erdőgazdasági...

irány: az eltartóképesség növelésére irányuló közös gazdaságfejlesztés, mind ...

Az egyedi termékeket előállító agrártermelés hagyományainak feltámasztása. ...

A kiskunmajsai kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

A különleges termőhelyi, a kedvező talaj- és klimatikus ...

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre ráépülő ...

a gazdaság eltartóképességének problémái, viszonylag magas színvonalú, de ...

A természetvédelem és a mezőgazdaság érdekeit közösen szolgálhatja a hagyományos ...

További probléma az, hogy a térség települései sem egyformák...

A tíz település közül hétben az agrárkeresők vannak többségben, ...

A kistérség Duna menti része a kedvező adottságú, intenzív ...

A kistérség "több szempontból elmaradott" országos besorolása valamennyi ...

A terület-felhasználást illetően mezőgazdasági szempontból a várható EU ...

a gazdaság eltartóképességének problémái, egyoldalú agrárium...

irány: az eltartóképesség növelésére irányuló többoldalú, beszállítói ipar...

A kistérség néhány szempontból elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek kiaknázása ...

Alaphelyzet: A kalocsai kistérség a megye középső sávjában, ...

A természetvédelem és a mezőgazdaság érdekeit közösen szolgálhatja a hagyományos ...

Alaphelyzet: A kistérség a Duna-völgye termelési tájkörzetének ...

A kedvező talaj- és klimatikus adottságú területeken, a ...

Térkapcsolatok: Kalocsa - az érseki székhely s az iskolaváros ...

A kalocsai kistérség a megye nyugati részének közepén, a ...

A kistérség területének meghatározó hányadát a mezőgazdaság hasznosítja. Az ...

viszonylag alacsony eltartóképességű gazdaság, magas színvonalú agrárium...

kedvező termőhelyi adottságú agrárium...

A kistérség néhány szempontból elmaradott országos besorolása valamennyi lehetőségnek kiaknázása...

Az intenzív, öntözéses kultúrájú agrártermelés magas színvonalának, termelési ...

A különleges termőhelyeken, a borvidéki területeken a további fejlesztés ...

Településszerkezet: Baját kedvező forgalmi adottságai emelték az agrártelepülések közül ...

Mivel a kistérség szinte valamennyi települése agrárjellegű, az aktív ...

A kistérség nagy része a Duna menti kedvező adottságú agrárvidékhez ...

A kistérség nagy részén - a talajvízhiányos területeket leszámítva - ...

kedvező termőhelyi adottságú, magas színvonalú agrárium...

irány: a teljes agrárvertikum és élelmiszer-feldolgozás magas ...

A bortermelő területeken a további fejlesztés érdekében szigorú eredetvédelem és ...

A jánoshalmi kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

Az európai típusú fenntartható vidékfejlesztés komplex települési integráción alapuló kistérségi ...

A kistérség mezőgazdaságának birtokszerkezete még mindig át-, illetve kialakulóban ...

Az önkormányzatok erősen limitált eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy a ...

Munkahelyteremtő beruházásokat - a vidék agrárjellegének megfelelően - főként a ...

A térség nagy része fejlődésben relatíve elmaradott, foglalkoztatási gondokkal ...

irány: az eltartóképesség növelésére, a munkanélküliség és az ...

A bácsalmási kistérségre a következő kiemelt (települési) területi ...

3. A Duna - Tisza köze erdősítési programja, ...

7. Az agrárium átalakítási és korszerűsítési programja, különös ...

A koncepció és megyei agráriumának viszonya (az agrárszféra szakértői ...

A koncepció elemeinek bemutatása és vitája az Agrárkamara ülésén (...

 

Alföld

Az ország közepén, az Alföld jellegzetes középtáján, a ...

Az Alföld Program irányelveiből, az MTA Elnöksége és a ...

Az Alföld nagyrégiónak a felosztása szerint a Dél-Alföld ...

Bács-Kiskun megye - alföldi társaihoz hasonlóan - közepesen ...

Nem szabad azonban lemondani arról a hosszabb távon érvényesíthető gazdasági ...

( a települések megváltozott gazdasági körülményei között a külterületek fokozott ...

Kecskemét, Baja, Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskőrös, ...

Az első világháború után az ország egyik legfejlettebb alföldi/...

Szennyvízcsatornázás és -tisztítás Kiskunfélegyházán és Jászszentlászlón van, az ...

Izsák, Csengőd, Kiskőrös, Soltvadkert, Kecel, ...

Kunszentmiklós és a szomszédos Szabadszállás az 1876-ig fennálló ...

A mai kistérség kilenc települése volt a magja az egykori ...

A kistérség mezőgazdasági terményei között meghatározó szerepet játszanak a jól ...

Az alföldi viszonyokhoz képest sűrű településhálózat történelmi örökség, amin ...

A kalocsai kistérség a megye nyugati részének közepén, a ...

Alaphelyzet: A kistérség nyugati területe a Duna-völgyi...

Forgalmi helyzet: Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt ...

A kistérség gazdasági életében meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság, a ...

a koherencia (célpiramis) követelménye (az országos, ...

33. A megye és települései európai integrációját elősegítő általános ...

DÉGÁZ Délalföldi Gázellátó Rt, Szeged...

Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, Szeged...

 

állattenyésztés

( a mezőgazdaságot illetően a profitorientált, extenzív és intenzív ...

A kistérség sűrű tanyahálózatú, homokos talajú területein a foglalkoztatás ...

A kistérség gyengébb termőképességű területeinek mezőgazdaságát a gyepgazdálkodás és az ...

A községekben továbbra is a mezőgazdasági szövetkezetek biztosítanak jelentősebb számban ...

A kistérség sűrű tanyahálózatú, homokos talajú területein a rendelkezésre ...

A kistérség középső, mélyebb fekvésű és gyengébb termőképességű területeinek ...

A térség mezőgazdasági adottságaira és hagyományaira alapozva több vállalkozás foglalkozik ...

Adottságok: A kistérségben a turizmus jelentősége a lehetőségekhez képest ...

A természeti terület védelmét és a települési infrastruktúra fejlesztését egyszerre ...

Törekedni kell a növénytermesztés, az állattenyésztés, a feldolgozás...

A leggyengébb minőségű termőföldeken (10 AK alatti) - ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége a lehetőségekhez ...

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kistérség kedvező ...

A vállalkozások között továbbra is nagy munkáltatónak számítanak a mezőgazdasági ...

A térség tehát számos olyan adottsággal, lehetőséggel rendelkezik, ...

A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kedvező termőhelyi ...

A korábban visszaszorított állattartás "felélesztésére" lenne szükség, ...

BKKM Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás, Kecskemét...

 

átkelő

Az európai regionális politikai, területfejlesztési előírások és kívánalmak rendszeréhez ...

Az Alföld nagyrégiónak a felosztása szerint a Dél-Alföld ...

A megye valamennyi jelentős tranzitútvonalának és fontos átkelőhelyeinek (Duna...

( a bajai kikötő és logisztikai központ fejlesztését, tekintettel ...

E különleges övezetben ma inkább a hátrányok, mint az ...

(Bácsalmás, Hercegszántó, Kelebia, Tompa átkelőinek közvetlen ...

A sokoldalú halasi térségközpont belső erőforrásai alapján az élelmiszergazdaságtól a ...

Múltbeli és jelenlegi helyzet: Kiskunhalas térségében három jellegzetesség vázolható ...

Vannak tehát reményt keltő jelek, több vállalkozás az utóbbi ...

Adottságok: A kistérség településein a turizmus jelentősége a lehetőségekhez ...

A mai kistérség kilenc települése volt a magja az egykori ...

Forgalmi helyzet: Kiskunhalas - a Homokhátság D-i ...

A községi alapellátás szintje a két határőr-településen és ...

Térszerkezeti és területfejlesztési jelentőséggel bír a nemzetközi jelentőségű Budapest - ...

Baja és térsége jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, ...

Forgalmi helyzet: Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt ...

A lakó- és intézményi területek, valamint ezek növekedési ...

A mellékutakon: 54117. sz. út kiépítése Dusnok ...

A megyei rendezési terv programja Gara-Bácsszentgyörgy térségében kishatárforgalmi ...

irány: a Vajdasággal való gazdasági, társadalmi, közlekedési ...

A nemzetközi jelentőségű Duna vonal és a hozzá kapcsolódó határátkelők...

A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon ...

A terület szerény adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket ...

A bevásárlóturizmus lehetőségeinek, körülményeinek javítása. A forgalom növekedésére ...

Forgalmi helyzet: A nyolc települést - köztük magát Bácsalmást ...

A tervezett M9-es gyorsforgalmú út minden bizonnyal kiemelné ...

A kistérségben Bácsalmás - Bajmok között kishatárforgalmi átkelőhely üzemel. ...

III. A megyét érintő transzeurópai jelentőségű közlekedési tengelyek...

13. A megye közúthálózat-fejlesztési és -korszerűsítési ...

a Bácsalmás - Bajmok kishatárforgalmi átkelőhely nemzetközi szintre emelése...

Bácsszentgyörgynél kishatárforgalmi átkelőhely létesítése...

Gara - Bácsszentgyörgy - határátkelő útkorszerűsítése...

Gara - Bácsszentgyörgy - határátkelő útkorszerűsítése...

Határátkelő: Bácsszentgyörgynél kishatárforgalmi átkelőhely létesítése...

A bevásárló-turizmus szintjének növelése nemzetközi határátkelőhely nyitásával (...

Határátkelő: a Bácsalmás-Bajmok kishatárforgalmi átkelőhely nemzetközi szintre ...

 

autópálya

A térségben a gabona-, a gyümölcs- és szőlőtermesztés...

A térség jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, az ...

A térségben tehát érzékelhetőek a dinamikus fejlődés jelei, a ...

Problémák: A területen alapvető gond a megfelelő alapinfrastruktúra közepes ...

Az M5-ös autópálya, amelynek Kiskunfélegyházáig terjedő szakaszát ...

Térkapcsolatok: Kiskunfélegyháza - gazdasági szerepkörét és intézményi vonzását tekintve ...

A kistérség a megye fő közlekedési (és így fejlődési...

A terület-felhasználás szempontjából a fent említett közlekedési tengely ...

A térségi kapcsolatok javítását elsősorban a közlekedési infrastruktúra fejlesztései szolgálják...

A közúti főhálózaton előirányzott fejlesztések közül az M5 autópálya összekötése ...

A térség a kicsinysége, a megyében elfoglalt periférikus helyzete...

Problémák: A területen alapvető gond az alapinfrastruktúra gyenge-...

A térségi kapcsolatok javítását elsősorban a közlekedésfejlesztési feladatok szolgálják. ...

Helyi jelentőségű hálózat-kiegészítést jelent a Vadkerti tó - ...

A nemzetközi jelentőségű főközlekedési vasútvonal és a regionális jelentőségű közutak ...

A kistérség a megye DK-i részén, túlnyomóan ...

A térség további fejlődésében az eddigieken kívül számítani kell a ...

A legjelentősebb infrastruktúra fejlesztési feladatok a közlekedés területén jelentkeznek. ...

A tervezett beruházások elsősorban a közúti közlekedés feltételeit kívánják javítani...

az M5-ös autópálya továbbépítése a szükséges csomópontokkal...

a Déli Autópálya megépítése...

az M5-ös autópálya továbbépítése a szükséges csomópontokkal...

a Déli Autópálya megépítése...

a Déli autópálya megépítése...

az M9-es gyorsforgalmi út, vagy a Déli ...

az M9-es gyorsforgalmi út, vagy a Déli ...