Válogatás az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete kutatóinak,
Alföld II. Kutatási Programhoz kapcsolódó publikációiból (1997-1999)

Összeállította: T. Gémes Tünde

 

Önálló kötetek

Csatári Bálint(főszerk.)–Timár Judit(szerk.)–Rakonczai János (szerk.): Alföldi tanulmányok 1997. 16. kötet. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1997. 124 p.

Csatári Bálint(főszerk.)–Timár Judit(szerk.)–Rakonczai János (szerk.):Alföldi Tanulmányok. 1998–1999. 17. kötet. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999. 185 p.

Csatári Bálint(témavezető)–Zala György(témavezető): Bács-Kiskun megye komplex tervének területrendezési terve (Térségi szerkezeti terv + szabályozási irányelvek). VÁTI Kht., MTA Regionális Kutatások Központja, Budapest-Kecskemét, 1999. 126 p.

Baranyi Béla–Csatári Bálint–Csordás László: Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepciója. Szerk.: Baranyi B. MTA Regionális Kutatások Központja, Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács, Debrecen, 1998. 142 p. (Területfejlesztés, 8.).

Baranyi Béla–Balcsók István–Dancs László–Mező Barna: Borderland Situation and Periferality in the North-Eastern Part of the Great Hungarian Plain. Centre for Regional Studies, Pécs, 1999. 85 p. (Discussion Papers, 31.).

Baukó Tamás (szerk.): Az Alföld a XXI. század küszöbén. II. Alföld kongresszus. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999. 397 p.

Szoboszlai Zsolt–Szarvák Tibor–Péter Judit–Serafin József–Nagyné Varga Ilona: A szociális földprogram referenciái. Szerk.: Szoboszlai Zs. Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa, Szolnok, 1999. 56 p.

Egyéni publikációk

Baranyi Béla–Süli-Zakar István: A családi vállalkozások szerepe az átalakuló mezőgazdaságban. In: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. IV. falukonferencia. Szerk.: Kovács T. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1997. 299–306. p.

Baranyi Béla – Süli-Zakar István: Kisvállalkozások és vállalkozók helye és szerepe az Alföld mezőgazdaságában. = Debreceni Szemle, 1997. 2. 195–211. p.

Baranyi Béla–Süli-Zakar István: Térségfejlesztési jövőképek az Alföld átalakuló mezőgazdaságában. In: Integráció az agrárgazdaságban. XXXVIII. Georgikon Napok, Keszthely. Szerk.: Somogyi S. PATE Georgikon Mezőgazdasági Kar, Keszthely, 1997. 310–315. p.

Baranyi Béla: Az Alföld mai társadalma. = Comitatus, 8. 1998. 1. 29–38. p.

Baranyi Béla: Bedő története, a társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői a település alapításától napjainkig. A gazdasági élet jellemző vonásai napjainkban. A fenntarthatóság esélyei Bedőn. In: Egy fenntartható nemzetiségi falu: Bedő szociálgeográfiai vizsgálata. Szerk.: Süli-Zakar I. KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke, Bedő–Debrecen, 1998. 24–39, 61–77, 133-139. p.

Baranyi Béla: A cívis város az ezredfordulón. (A polgárosodás kilátásai Debrecen társadalmában). In: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából III. Szerk.: Süli-Zakar I. KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Debrecen, 1998. 5–20. p.

Baranyi Béla: Hajdú-Bihar megye. Balmazújváros, Furta, Zsáka. In: Hajdú-Bihar megye kézikönyve. Főszerk.: Süli-Zakar I. Csiszér Bt, CEBA Kiadó, Hatvan, 1998. 21–130., 337–356., 649–653., 793–796. p. (Magyarország megyei kézikönyvei, 8.)

Baranyi Béla: Hajdú-Bihar megye társadalmi-gazdasági helyzetének főbb jellemzői az önkormányzati rendszer második ciklusában. In: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1994-1998. Összeáll.: Baranyi B., Balogh S., Jilk Gyula et al.) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Debrecen, 1998. 83-106. p.

Baranyi Béla: A határon átnyúló kapcsolatok szerepe az agrárgazdaság versenyképességének erősítésében a Bihari Vállalkozási Övezet működési területén. In: A versenyképes magyar agrárgazdaság az évezred küszöbén. I. kötet Ökonómia. Összeáll.: Sényi P-né. Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara, Keszthely, 1998. 299–304. p. Georgikon Napok, Keszthely, 1998. szeptember 24–25.

Baranyi Béla: A polgárosodó Debrecen. Népesedési helyzet. Vagyongazdálkodás. Lakásgazdálkodás. A város külső kapcsolatrendszere. In: Számvetés. Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzatának négy éve (1994–1998). Szerk.: Baranyi B., Grasselli G. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen, 1998. 9–22., 35–47., 130–142., 181–193., 289–296. p.

Baranyi Béla–Süli-Zakar István: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ipara. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája. 2. Társadalom és gazdaság. Szerk.: Frisnyák S. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Nyíregyháza, 1998. 175–279. p.

Baranyi Béla–Mező Barna: A mezőgazdasági termelés minőségi megújításának lehetőségei és esélyei az agrárválság által sújtott Északkelet-Alföld határmenti területein. In: Agrárjövőnk alapja a minőség. XLI. Georgikon Napok. Keszthely, 1999. szeptember 23–24. Összeáll.: Sényi P.-né. PATE, Keszthely, 1999. 38–43. p.

Baranyi Béla: A „periféria perifériáján” – a határmentiség kérdőjelei egy vizsgálat tükrében az Északkelet-Alföldön. = Tér és Társadalom, 13. 1999. 4. 17–44. p.

Baranyi Béla: A polgárosodás lehetőségei és esélyei egy alföldi nagyváros társadalmában (debreceni példa). = Alföldi Tanulmányok, 17. 1998–1999. 162–178. p.

Baranyi Béla: Polgárosodási tendenciák „civis” városban. Múlt a jelenben – a társadalmi megújulás esélyei az Alföldön. In: Az Alföld a XXI. század küszöbén. II. Alföld kongresszus. Szerk.: Baukó T. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999. 256–258., 329–333.p.

Baranyi Béla: A vidékfejlesztés társadalmi feltételei Hajdú-Bihar megyében. In: Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. A Debreceni Agrártudományi Egyetem a Tiszántúl mezőgazdaságáért. Debrecen, 1999. október 28–29. Szerk.: Jávor A., Nagy G., Pető K. DATE, Debrecen, 1999. 147–155. p.

Baranyi Béla: Új folyamatok és várható tendenciák az Alföld társadalmában. = Ezredforduló, 1999. 3. 17–22. p.

Baukó Tamás–Gurzó Imre: A térségfejlesztési kutatások néhány szempontja agrártérségben, a dél-békési kistérségi kutatás példáján. In: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. IV. falukonferencia. Szerk.: Kovács T. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1997. 329–336. p.

Baukó Tamás–Gurzó Imre–Márton János: A földhasználat és térségfejlesztés néhány aspektusa Békés megyében. I. = Comitatus, 7. 1997. 12. 19–24. p.

Baukó Tamás–Gurzó Imre–Márton János: A földhasználat és a térségfejlesztés néhány aspektusa Békés megyében II. = Comitatus, 8. 1998. 1. 25–28. p.

Baukó Tamás–Gurzó Imre–Márton János: Specialised private farms and settlement development in Békés County. In: Local Development and Public Administration in Transition. Eds.: M. Barlow, I. Lengyel, R. Welch. József Attila University, Szeged, 1998. 222–226. p.

Csatári Bálint: Az Alföld tudományos műhelyei: elképzelések az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete fejlesztéséről. = Alföldi Tanulmányok, 16. 1997. 104–111. p.

Csatári Bálint: Az Alföld–kutatás fejlesztéséről. = Ezredforduló, 1997. 2. 24–26. p.

Csatári Bálint: Bács-Kiskun megye jövőképe. Az 1997-ben induló megyei és kistérségi területfejlesztési koncepciók előkészítéséhez. = Comitatus, 7. 1997. 11. 47–52. p.

Csatári Bálint: A megye jövőképe. Földrajz. In: Bács-Kiskun megye kézikönyve. Főszerk: Szabó K. CEBA Kiadó, Hatvan, 1997. 66–69., 165–166. p. (Magyarország megyei kézikönyvei, 2.).

Csatári Bálint: Az Alföld és az új európai területfejlesztési perspektívák. = Tér és Társadalom, 12. 1998. 4. 1–19. p.

Csatári Bálint: Az átalakuló Alföldről és az újraindult kutatásokról. = A Falu, 13. 1998. 3. 53–58. p.

Csatári Bálint: Gondolatkísérletek az Alföldnek az új európai területfejlesztési perspektívákhoz illeszthetőségéről. = Debreceni Szemle, 4. 1998. 4. 654–662. p.

Csatári Bálint: Regionális "utak" Európába. = Európai Utas, 9. 1998. 2. 74–76. p.

Csatári Bálint: Az új európai területfejlesztési perspektívák és az Alföld. = Ezredforduló, 1998. 6. 24–28. p.

Csatári Bálint: Az Alföld a XXI. század küszöbén. Előszó. Az új Alföld kutatási program főbb irányai és első eredményei. A tudományos koordináció szükségessége és lehetőségei az Alföldön. In: Az Alföld a XXI. század küszöbén. II. Alföld kongresszus. Szerk.: Baukó T. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999. 9–10., 45–62., 100–101. p.

Csatári Bálint: Az alföldi tanyarendszer változásairól. In: A falu- és vidékfejlesztés stratégiai kérdései. Szerk.: Kovács F., Kovács J. MTA Agrártudományok Osztálya, Budapest, 1999. 43–48. p. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Az agrártermelés tudományos alapozása).

Csatári Bálint: A Dél-Alföld településhálózata és településszerkezeti változásainak néhány eleme. In: Kommunikáció térben és időben. Tiszteletkötet Erdősi Ferenc professzor úr 65. születésnapjára. Szerk.: Tésits R., Tóth J. University Press, Pécs, 1999. 23–47. p.

Csatári Bálint: New factors in the differentiation of the Hungarian settlement network. In: Spatial Research in Support of the European Integration. Proceedings of the 11th Polish–Hungarian Geographical Seminar (Mátraháza, Hungary 17–22 September, 1998). Ed.: Duró A. Centre for Regional Studies, Pécs, 1999. 59–68. p. (Discussion Papers/Special).

Csatári Bálint: Some elements in the local dimension of territorial development in Hungary. In: Gleichwertige Lebensbedingungen in Mittelosteuropa – ein tragfähiges Konzept für die Raumordnung? Hrsg: Akademie für Raumforschung und Landesplanung. ARL, Hannover, 1999. 205–221. p. (Arbeitsmaterial, 253.).

Csatári Bálint: A tanyák szerepe a vidékfejlesztésben. = A Falu, 14. 1999. 4. 45–52. p.

Csordás László: Gondolatok a fenntartható fejlődésről és a fenntartható mezőgazdaságról. In: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. IV. falukonferencia. Szerk.: Kovács T. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1997. 167–174. p.

Csordás László: Leisure time home and rural tourism as a part of alternative tourism and important factor of incoming tourism in Hungary. In: Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe. Ed.: J. Wyrzykowsky. Wrocław University Department of Regional and Tourism Geography, Wrocław, 1999. 11–29. p.

Csordás László: Second homes in Hungary. In: Spatial Research in Support of the European Integration. Proceedings of the 11th Polish–Hungarian Geographical Seminar (Mátraháza, Hungary 17–22 September, 1998). Ed.: Duró A. Centre for Regional Studies, Pécs, 1999. 145–160. p. (Discussion Papers/Special).

Csordás László: A turisztikai projekteket tervező települések vizsgálata az Alföldön. In: Az Alföld a XXI. század küszöbén. II. Alföld kongresszus. Szerk.: Baukó T. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999. 86–90. p.

Dancs László: Az agrárgazdaság megújulásának esélyei az Alföldön. In: Az Alföld a XXI. század küszöbén. II. Alföld kongresszus. Szerk.: Baukó T. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999. 291–294. p.

Diebel Andrea: Álmosd, Ártánd, Bagamér, Berekböszörmény, Bojt, Hosszúpályi, Kokad, Monostorpályi, Újléta. In: Hajdú-Bihar megye kézikönyve. Főszerk.: Süli-Zakar I. Csiszér Bt, CEBA Kiadó, [s.l.] 1998. (Magyarország megyei kézikönyvei, 8.) 533–542., 588–597, 608–609, 622–624, 677–680, 688–689, 712–715, 772–774. p.

Duró Annamária: Gondolatok a tanyarendszer múltjáról és jelenéről. = A Falu, 13. 1998. 65–70. p.

Duró Annamária: Tanyakutatás – szociálgeográfiai megközelítésben. In: Földrajzi kaleidoszkóp. Tanulmányok Krajkó Gyula professzor 70. születésnapjára. Szerk.: Mészáros R., Tóth J. JPTE TTK Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék, JATE TTK Gazdaságföldrajzi Tanszék, Pécs-Szeged, 1998. 245–259. p.

Duró Annamária: A szegedi tanyaközségek múltja és jelene – szociálgeográfiai megközelítésben. In: Az Alföld társadalma. Szerk.: Novák L. Arany János Múzeum, Nagykőrös, 1998. 667–695. p. (Az Arany János Múzeum Közleményei, 8.).

Kiss János: Az ágazati gazdaságszerkezet szerepe a regionális differenciálódásban Magyarországon. = Tér és Társadalom, 12. 1998. 1–2. 138–162. p.

Kiss János: A berettyóújfalui kistérség területi kapcsolatrendszere. = Comitatus, 8. 1998. 2. 51–62. p.

Kiss János: Az alföldi gazdaság: a kilábalás feltételei és lehetséges irányai. In: Az Alföld a XXI. század küszöbén. II. Alföld kongresszus. Szerk.: Baukó T. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999. 63–69. p.

Kiss János–Bajmócy Péter: Megyék, régiók és központjaik – modellek tükrében. = Tér és Társadalom, 13. 1999. 1–2. 31–51. p.

Kiss János: A város-vidék peremzóna személyközlekedésének átalakulási folyamatai az Alföld négy megyeszékhelyén (1980–1998). = Alföldi Tanulmányok, 17. 1998–1999. 112–130. p.

Kugler József: Békés megye településhálózata. In: Békés megye kézikönyve. Főszerk.: Kőváry E. P. Oktinfo-Szeged Bt., CEBA Kiadó, Szeged, 1999. 25–27. p. (Magyarország megyei kézikönyvei, 3.).

Kugler József: A jövő záloga: a felsőoktatás keresztúton. In: Az Alföld a XXI. század küszöbén. II. Alföld kongresszus. Szerk.: Baukó T. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999. 187–190. p.

Mező Barna: A városi és a falusi társadalom „szétszakadásának” néhány összefüggése. In: Az Alföld a XXI. század küszöbén. II. Alföld kongresszus. Szerk.: Baukó T. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999. 343–345. p.

Nagy Erika: "Az Alföld a XXI. század küszöbén" Összegző gondolatok a II. Alföld kongresszusról. = Tér és Társadalom, 12. 1998. 4. 165–173. p.

Nagy Erika: Az Alföld-kutatások koordinációjának problémái és lehetőségei. In: Az Alföld a XXI. század küszöbén. II. Alföld kongresszus. Szerk.: Baukó T. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999. 97–99. p.

Nagy Erika: Growth and urban differentiation on the urban periphery: a case study from Szeged Hungary. = GeoJournal, 46. 1999. 1. 221–230. p.

Nagy Erika: A kereskedelmi ingatlanfejlesztések néhány sajátossága és térszerkezet-formáló szerepe a kelet-közép-európai városokban. = Alföldi Tanulmányok, 17. 1998–1999. 13–29. p.

Nagy Gábor: A regionális fejlesztés területi egységei az Alföldön. In: Az Alföld a XXI. század küszöbén. II. Alföld kongresszus. Szerk.: Baukó T. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999. 113–115. p.

Nagy I. Imre: Környezetvédelmi innovációk a Közép-Tisza-vidék településein. In: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. IV. falukonferencia. Szerk.: Kovács T. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1997. 220–225. p.

Nagy Imre: Adalékok az alföldi városok környezetállapot-vizsgálatához. = Alföldi Tanulmányok, 16. 1997. 51–64. p.

Nagy Imre–Tózsa István: Döntésfüggvények az Alföld településkörnyezeti vizsgálatában. = Földrajzi Értesítő, 47. 1998. 1. 58–70. p.

Nagy Imre–Pál Ágnes: The economic relations of the Hungarian-Romanian border zone. In: Danube – Cris – Mures – Tisa Euroregion Geoeconomical Space of Sustainable Development. Eds.: C. Gruia, Gh. Ianos, M. Török-Oance, P. Ordea. Timisoara, West University of Timisoara, University of Novi Sad, József Attila University of Szeged, University of Tübingen, Novi Sad, Szeged, Tübingen, 1999. 369–386. p.

Nagy Imre: Környezet: korlát vagy lehetőség az Alföld fejlődésében. In: Az Alföld a XXI. század küszöbén. II. Alföld kongresszus. Szerk.: Baukó T. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999. 357–359.

Nagy Imre–Pál Ágnes: Socio-economic processes in the Hungarian-Yugoslavian Border Zone. In: Curtains of Iron and Gold. Reconstructing Borders and Scales of Interaction. Eds.: H. Eskelinen, I. Liikanen, J. Oksa. Ashgate, Aldershot, 1999. 229–241. p.

Rácz Lajos: Climate History of Hungary Since 16th Century: Past Present and Future. Pécs: Centre for Regional Studies, 1999. 160 p. (Discussion Papers. 28.).

Rácz Lajos: Magyarország éghajlattörténete a 16. századtól napjainkig. = Magyar Tudomány, 44. 1999. 9. 1127–1139. p.

Süli-Zakar István: Térségfejlesztési jövőképek az Alföldön. In. A térségfejlesztés vezetési és munkaszervezési összefüggései. Dr. Kurucz Gyula professzor 70. születésnapjára. DATE, Debrecen, 1997. 62. p.

Szarvák Tibor–Diebel Andrea: A rendszerváltás vesztesei. Szociológiai vizsgálat eredményei egy határmenti falusi településen, Bagamérban. In: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. IV. falukonferencia. Szerk.: Kovács T. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1997. 314–321. p.

Szarvák Tibor: Adaptációs és innovációs lehetőségek a leszakadó társadalmi csoportokban az Alföldön. In: Az Alföld a XXI. század küszöbén. II. Alföld kongresszus. Szerk.: Baukó T. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999. 346–348. p.

Szoboszlai Zsolt: A fenntartható vidékfejlődés. In: Magyar jövőképek. Szerk.: Varga Cs., Tibori T. HÉA Stratégiakutató Intézet, Budapest, 1998. 310–328. p. (Nemzeti stratégia 2020–ig könyvek, 2.)

Szoboszlai Zsolt: Hagyomány és jövő – a társadalmi megújulás esélyei az Alföldön. In: Az Alföld a XXI. század küszöbén. II. Alföld kongresszus. Szerk.: Baukó T. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999. 307–310. p.

Szoboszlai Zsolt: A szociális földprogram hatékonysága. = Esély, 1999. 1. 26–44. p.

Szoboszlai Zsolt–Murányi István: Az ifjúság szocializációjának néhány jellemzője két alföldi városban. = Alföldi Tanulmányok, 17. 1998–1999. 150–161. p.

Timár Judit: A környezetvédelmi döntéshozatal változó konfliktusai egy falusi mezőgazdasági szövetkezetben. In: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. IV. falukonferencia. Szerk.: Kovács T. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1997. 207–213. p.

Timár Judit: Recent changes and governmental problems in urban-rural fringes in the Great Hungarian Plain. In: Local Development and Public Administration in Transition. Eds.: Barlow, M., Lengyel, I., Welch, R. József Attila University Press, Szeged, 1998. 150–157. p.

Timár Judit–Krakover, S.: Geo-structural changes in peripherial areas: The case of Békés region, Hungary. In: Urban Development. A Challenge for Frontier Regions - Book of Abstracts. Beer Sheva: The Negev Center for Regional Development, The Jewish Agency for Israel, 1998. 96–97. p.

Timár Judit: Az alföldi városok esélyei a városok versenyében. In: Az Alföld a XXI. század küszöbén. II. Alföld kongresszus. Szerk.: Baukó T. Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 1999. 225–228. p.

Timár Judit–Baukó Tamás: A „város-vidék peremzóna” néhány sajátossága és szerepe az alföldi városok átalakulásában = Alföldi Tanulmányok, 17. 1998–1999. 94–111. p.

 


vissza az altémákhoz vissza az Alföld II. Kutatási Program fő tartalomjegyzékéhez Az MTA RKK ATI műhelyeiben, 1997-1998-ban készült területfejlesztési koncepciók