6. altéma: Sikeres, megújulóképes városok és falvak az Alföldön

Témavezetők:
Timár Judit - Velkey Gábor

 

Velkey Gábor: Sikeres, megújuló települések az Alföldön (az empírikus kutatás kérdőíve) Békéscsaba, MTA RKK ATI, 1998. 21 p.

Murányi István-Szoboszlai Zsolt: Sikeres városok, fejlett és leszakadó falvak az Alföldön (Elemző, összegző tanulmány a VI. altémához)

Murányi István-Szoboszlai Zsolt: Sikeres városok és falvak az Alföldön (Szolnok-Tószeg-Besenyszög)


Murányi István-Szoboszlai Zsolt

Sikeres városok, fejlett és leszakadó falvak az Alföldön
(Elemző, összegző tanulmány a VI. altémához)

Címváltozat: Sikeres városok, magasan, illetve alacsonyan fejlett települések az Alföldön
(összegző zárójelentés)

Szolnok 1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

65 oldal, illusztrált (táblázat)
Kézirat

 

TARTALOM

 

Bevezetés

I. Társadalmi - demográfiai jellemzők

    I.1. Jövedelmi viszonyok - egzisztenciális helyzet

    I.2. Munka és munkanélküliség

    I.3. Etnikai jellemzők

    I.4. Lakóhelyi mobilitás

II. Vélemények a lakóhelyről

    II.1. Szolgáltatások és feltételek

    II.2. Felelősség és felelősök

    II.3. Az önkormányzat megítélése

    II.4. Településfejlesztési elképzelések

III. Tartós kapcsolatok

    III.1. Előítélet és tolerancia

IV. Összefoglalás

Függelék


Murányi István-Szoboszlai Zsolt

Sikeres városok és falvak az Alföldön
(Szolnok-Tószeg-Besenyszög)
(Esettanulmány a VI. altémához)

 

Címváltozat: Sikeres városok, magasan, illetve alacsonyan fejlett települések az Alföldön
(Szolnok-Tószeg-Besenyszög)

Szolnok 1999.

MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE

64 oldal, illusztrált (táblázat)
Kézirat

 

TARTALOM

 

Bevezetés

I. Társadalmi - demográfiai jellemzők

    I.1. Jövedelmi viszonyok - egzisztenciális helyzet

    I.2. Munka és munkanélküliség

    I.3. Etnikai jellemzők

    I.4. Lakóhelyi mobilitás

II. Vélemények a lakóhelyről

    II.1. Szolgáltatások és feltételek

    II.2. Felelősség és felelősök

    II.3. Az önkormányzatok megítélése

    II.4. Településfejlesztési elképzelések

III. Tartós kapcsolatok

    III.1. Előítélet és tolerancia

IV. A lakóhely megítélésének ok-okozati modelljei

V. Összegzés

Függelék


előző altéma vissza az Alföld II. Kutatási Program fő tartalomjegyzékéhez következő altéma