MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete
Kecskemét

Tartalmi összefoglaló

az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete
és együttműködő partnereinek

sajátos regionális

Tisza –vidék fejlesztési programjáról

2000

    Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete 1999. decemberében felkérést kapott a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztályától, hogy az 1990-es évek eleji Alföld Programhoz kapcsolódva, - annak mintegy folytatásaként, - a Tisza Szövetséggel és az alföldi egyetemi tanszékek, kutatóhelyek és intézmények szakembereivel szoros koordinációban, készítse el a Tisza menti kistérségek számára a sajátosságiakra építő, közös Tisza-vidék fejlesztési koncepciójukat.
    A kutatás-fejlesztési program fő célja, hogy interdiszciplináris szemlélettel, tudományos megalapozottsággal határozza meg az Alföld régió “tengelyéhez”, a Tisza folyóhoz kapcsolódóan azokat

koncepcionális célokat, fejlődési irányokat, tervezési ajánlásokat,
amelyek alapul szolgálhatnak az egész Alföld nagyrégiót szervesen összekapcsoló Tisza menti kistérségek összehangolt, komplex szemléletű, fenntartható vidékfejlesztési programjainak kidolgozásához, majd azok remélt jövőbeli megvalósításához.
    A tervezett - a fenti szférák, ágazatok szerint először részekre bontott, majd eredményeik tudományos és gyakorlati szintézisére törekvő - kutatásfejlesztési program közös céljai a következők:

Általában

Konkrétan:

amelyekből a kutatóközösségekkel és az érintettel is lefolytatott érlelő viták után egységes szerkezetű Tisza-vidék fejlesztési koncepció készül.

Ez szolgálhat majd segítségül

továbbá

A kutatás-fejlesztési program főbb kérdései:

A Tisza-vidék gazdasági eltartóképessége hogyan lenne javítható más ágazatok befogadásával, fejlesztésével, a több lábon állás térségfejlesztési elve szerint?

A fenti kiemelt fejlesztési kérdésekre adott hiteles válaszok után minden szakágazat szerint elkészül azok

Az egyes témakörökhöz külön is résztematika készül, melyeket külön-külön is és együtt is megvitatnak azok a munkacsoportok, amelyek a tudományos alaposságú szférikus részfeladatokat készítik:

A következők szerint:

A környezetvédelmi csoport:

vezetője: 1. Dr. Kerényi Attila, a DTE egyetem tanára, Debrecen,

intézeti referens: 2. Dr. Nagy I. Imre, főmunkatárs, Békéscsaba.

A természetvédelmi és ökológiai csoport :

vezetője: 3. Dr. Gallé László, a SZTE egyetemi tanára, Szeged,

társvezetője: 4. Dr. Varga Zoltán, a DTE egyetemi tanára

intézeti referens: 5. Dr. Iványosi-Szabó András, KNP, Kecskemét

A vízügyi csoport:

vezetője: 6. Dr. Mezősi Gábor, a SZTE egyetemi tanára, Szeged,

intézeti referens: 7. Dr. Pálfay Imre, ATIVIZIG, Szeged,

Az agrár-munkacsoport:

vezetője: 8. Dr. Fehér Alajos, SZITE, kompolti kutatóintézetének főigazgatója, Kompolt,

társvezetője: 9. Dr. Nagy Géza, a DTE egyetemi tanára, Debrecen,

társvezetője: 10. Dr. Hanyecz Vince, tudományos intézeti igazgatóhelyettes, ÖKI, Szarvas, és az hagyományos tiszai gazdálkodás tekintetében

társ-témavezető: 11. Dr. Bellon Tibor, a SZTE néprajzi tanszékének tszv. egy . docense, Szeged,

intézeti referens: 12. Dr. Márton János, ny. tud. főmunkatárs, MTA RKK ATI, Békéscsaba

Idegenforgalmi és turizmus munkacsoport:

vezetője: 13. Dr. Csordás László, az MTA RKK ATI tudományos főmunkatársa és osztályvetője, Kecskemét

Csoportok vezetői egyben tagjai a Tisza - program Tanácsának is. A tanács további tagjai

14. Dr. Font Erzsébet FVM főosztályvezető asszony, a Tanács elnöke

15. Losonczi Istvánné a Tisza-szövetség vezetője, Csongrád, a Tanács társelnöke,

16. Dr. Csatári Bálint, a Tisza-program tudományos témavezetője, MTA RKK ATI, Kecskemét,

17. Gaborjákné Dr. Vydareny Klára, területfejlesztő szakközgazdász, MTA RKK ATI, Kecskemét, a program titkára,

18. Dr. Matolcsi Lajos, alelnök, Hajdú-Bihar megyei önkormányzat, Debrecen,

19. Laskai István, polgármester, Tiszasas,

A Tanács feladata az egész program koncepcionális irányítása, a kutatások tartalmi vázlatainak közös véleményezése, jóváhagyása, az ágazati programok közötti összhang és kommunikáció megteremtése, az egyes részkoncepciók megvitatása, a végső közös Tisza-vidék fejlesztési dokumentum jóváhagyása.

A Tanács mellett működő programtitkárság (Gaborjákné Dr. Vydareny Klára vezetésével és Tóth Krisztina, az MTA fiatal kutatója segítségével) összefogja, szervezi az egész program technikai lebonyolítását.

A Tisza-vidék fejlesztési program címe:

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
és az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete
Tisza - vidék fejlesztési programja
6001. Kecskemét, Rákóczi út 3. Pf.: 261
Tel: 76/502–840, Fax: 76/502-849
E mail: csatbal@rkk.hu