MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZET
KECSKEMÉT

TISZA-VIDÉK KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM 2000.

Bibliográfia

Összeállította: T. Gémes Tünde

 

Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete Tisza-vidék kutatás-fejlesztési programjának annotált szakirodalmi jegyzéke

 

ELŐZETES JELENTÉSEK

Előrehaladási jelentés a Tisza-vidék fejlesztési program 2000. Természetvédelmi és ökológiai (Kisköre-Szeged szakasz) részének teljesítéséről. Témavezető: Gallé László. Szeged: [Szegedi Tudományegyetem], 2000. 15, [11] p., ill.

A kutatás elvégzendő feladatainak összegzése, beszámoló a részeredményekről. Térképekkel.

Tisza program 2000. Alsó-Tiszavidék. Agrár ágazat. Témavezető: Hanyecz Vince, Feladattitkár: Oraveczné Horváth Anna. Szerzők: Avasi Zoltán, Gergely Pálné, Hanyecz Vince, Kovács Tamás, Nagy Lászlóné, Parczen Balázs, Szitó János, Szűcsné Péter Judit. Szarvas: Öntözési Kutató Intézet, 2000. 2 db.

[1.] Helyzetértékelés. 142 p., ill.
[2.] A helyzetértékelő tanulmány mellékletei. [101] p., ill.

A terület lehatárolása statisztikai kistérségekre, településekre. Az Alsó-Tiszavidék természeti adottságai, talajviszonyok, művelési ágak megoszlása, növénytermesztés, állattartás, erdőgazdálkodás, élelmiszeripar, feldolgozó kapacitások, humán erőforrás, az Alsó-Tiszavidék ágazatának SWOT analízise. Táblázatok, grafikonok. Felhasznált irodalom: 141-142. p.

Tisza program 2000. Környezetvédelmi alprogram. Témavezető: Kerényi Attila. [Debrecen]: Debreceni Tudományegyetem Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék, [2000] 17 p.

Kérdőíves (survey-típusú) lakossági környezetvédelmi orientáció-vizsgálat a Tisza mentén. A vizsgálat célja, módszere, eredményeinek értékelése.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. Adalékok a Tisza-vidék komplex fejlesztési programjához. Készítette: Csatári Bálint. Kecskemét: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2000. 8 p.

A program előzetesen megfogalmazható elvei, problématerületei, eredményei, az előkészítő munkálatok során felmerülő fejlesztési ajánlások.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. A Tisza-vidék agrár-rehabilitációs programjának néprajzi alapjai és fejlesztési alapjai. Készítette: Bellon Tibor. [Szeged]: [Szegedi Tudományegyetem], 2000. 6 p.

Hagyományos ártéri gazdálkodás történeti-néprajzi elemzése, mai tanulságai.

 

RÉSZJELENTÉSEK

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. Első részjelentés. Készítette: Csatári Bálint. Tisza Program Tanács külső tagjai: Font Erzsébet, Nadabán János, Losonczi Zoltánné, Márton János, Pálfai Imre, Iványosi-Szabó András, Csordás László, Laskai István. Közreműködtek: Gaborjákné Vydareny Klára, Baranyi Béla, Nagy I. Imre, Szoboszlai Zsolt, Tóth Krisztina, Szarvák Tibor, Kanalas Imre, Törökné Gémes Tünde, Szemenyei Gyula, Salánki Szilárd, Mezősi Gábor, Gallé László, Bellon Tibor, Kerényi Attila, Varga Zoltán, Nagy Géza, Hanyecz Vince, Fehér Alajos] Kecskemét: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2000. [264] p., ill.

Tartalmi összefoglaló az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, az SZTE Természettudományi Kara, a DTE Természettudományi Kara és Agrártudományi Kara, az Öntözési Kutató Intézet, a SZIE, és a Lakiteleki Főiskola együttműködésével készülő program célkitűzéseiről, a kutatás tematikája, szervezeti keretei (Tisza Program Tanács). Altémák témavázlatai, előrehaladási jelentések, komplex kutatás - fejlesztési munka áttekintése, területi behatárolása (kistérségek, települések). A Tisza Kollégium szakmai programjának előkészítése. A Tisza-dokumentumár kezdeti jegyzéke. Előzetes ábrák, táblák, térképek.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. Mezőgazdaság és erdészet. Helyzetértékelés. Második részjelentés. Szerkesztette és összeállította: Fehér Alajos. [Közreműködtek: Vízer Zoltánné, Zörög Zoltán. Altémafelelősök és teamvezetők: Nagy Géza, Fehér Alajos, Hanyecz Vince. Áltémák közreműködői: Pető Károly, Sípos Géza, Béri Béla, Gonda István, Földi Imre, Szilágyi Katalin, Baranyi Béla, Tóth Sebestyén, Fadgyas Kálmán, Márkus János András, Szitó János, Kovács Tamás, Gergely Pálné, Nagy Lászlóné, Szűcsné Péter Judit, Avasi Zoltán, Parczen Balázs] Kecskemét-Kompolt: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Tisza Program Tanácsa, 2000. 177 p., ill.

A kutatás előzményei, módszertani kérdései. A középtájak (Felső-Tiszavidék, Közép-Tiszavidék, Alsó-Tiszavidék) statisztikai vonzáskörzetei, és a kistérségek mezőgazdaságának helyzetértékelése. Táblázatok, térképek.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. Alföldi Információs Rendszer 2000. Munkajelentés. Harmadik részjelentés. Készítette: Kanalas Imre. Közreműködtek: Szemenyei Gyula, Salánki Szilárd, Törökné Gémes Tünde. Kecskemét: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2000. 25 p., ill.

Az AIR fejlesztési tematikája, területi szereplőinek címjegyzéke, a honlapokat tartalmazó adatbázis szerkezeti felépítése, részletes elemzése.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. Prominens személyiségek véleménye a Tisza-vidék fejlesztésekről. A Tisza-vidék fejlesztési program hangsúlyai az érintett prominenciák körében – háttértanulmány – Negyedik részjelentés. Készítette: Szoboszlai Zsolt, Szarvák Tibor. Szolnok: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2000. 82 p.

A vizsgálat tapasztalatai, eredményei: területi kötődés, általános jellemzők értékelése, települések közötti összefogás, természet-, környezet-, tájvédelem, idegenforgalom, mezőgazdaság, közlekedés, kommunikáció, fejlesztési ajánlások értékelése. SWOT-analízis. Táblázatokkal.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. A környezet állapota és védelme a Tisza menti településeken kérdőíves felmérések tükrében. Ötödik részjelentés. Témavezető: Kerényi Attila. Közreműködtek: Szabó György, Fazekas István, Diebel Andrea. Debrecen: Debreceni Tudományegyetem Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék, Geokörnyezet 98 Bt., 2000. 65 p., ill.

A Tisza mentén elvégzett kérdőíves (survey-típusú) lakossági környezetvédelmi orientáció-vizsgálat során kapott eredmények értékelése. Az érintett települések környezetei állapota, az önkormányzatok környezetvédelmi tevékenysége, feladatai.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. Természetvédelmi és ökológiai alprogram a Tisza Kiskörétől délre eső szakaszára. Hatodik részjelentés. Témavezető: Gallé László. Összeállította: Margóczi Katalin. Közreműködtek: Deák József Áron, Dobrosi Dénes, Györffy György, Jusztin István, Lőrincz István, Körmöczi László, Tajty László, Somodi István, Vajda Zoltán. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszék, 2000. 48 p., ill.

Témakör vázlata, szakmai előzmények, adott kutatás tematikája, természetvédelmi-ökológiai helyzetértékelés. Fejlesztési prioritások, kapcsolódások a kutatás egyéb alprogramjaihoz. Természetvédelmi jövőkép, a kistérségek felé megfogalmazott javaslatok. Térképekkel.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. Környezetvédelmi alprogram. Hetedik részjelentés. Témavezető: Kerényi Attila. [Közreműködtek: Dinya Zoltán, Lóki József, Szabó György, Juhászné Szlovák Mariann, Fazekas István, Dankó József, Diebel Andrea, Bukta Béla, Novák Tibor, Szabó Szilárd, Szabó Gergely, Farsang Andrea, Szalma Elemér, Balogh Péter] Debrecen: Debreceni Tudományegyetem Természettudományi Kar Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék, Geokörnyezet 98 Bt., 2000. 174 p., ill.

Kutatás célja, a Tisza-vidék környezeti állapota és annak változásai (levegő állapota, Tisza vízminősége, talajvíz-, talajminőség, űrfelvételek tájvédelmi szempontú értékelése). Kérdőíves környezetvédelmi vizsgálatok, az eredmények értékelése. A környezetvédelem stratégiája a Tisza mentén. Felhasznált irodalom: 173-174. p. Térképek, táblázatok, űrfelvételek.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. Alsó – Tisza-vidék. Az agrárágazat fejlesztési irányai. Nyolcadik részjelentés. Témavezető: Hanyecz Vince. [Feladattitkár: Oraveczné Horváth Anna. Szerzők: Avasi Zoltán, Gergely Pálné, Hanyecz Vince, Kovács Tamás, Nagy Lászlóné, Parczen Balázs, Szitó János, Szűcsné Péter Judit] Szarvas: Öntözési Kutató Intézet, 2000. 91, [9] p., ill.

Előzmények, adott kutatás keretei. Struktúraváltás a területhasznosításban. Növénytermesztés, állattartás. Új termékpályák a mezőgazdaságban, termékek feldolgozottsági fokának növelése, integrációs struktúra fejlesztése. Jövőkép az agárágazat szemszögéből.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. Mezőgazdasági alprogram. Kilencedik részjelentés. Témavezető-koordinátor: Fehér Alajos. Készítette: Nagy Géza, Pető Károly, Vinczeffy Imre, Kátai János, Béri Béla, Gonda István, Radóczi János, Földi Imre, Szilágyi Katalin, Fehér Alajos, Fadgyas Kálmán, Zörög Zoltán, Vízer Zoltánné, Hanyecz Vince, Avasi Zoltán, Gergely Pálné, Kovács Tamás, Nagy Lászlóné, Parczen Balázs, Szitó János, Szűcsné Péter Judit. Kompolt: Debrecen: Szarvas: Szent István Egyetem Fleischmann Rudolf Mezőgazdasági Kutatóintézet, Debreceni Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara, Szarvasi Öntözési Kutatóintézet, 2000. 55, [13] p., ill.

Helyzetértékelés, módszertani kérdések. Általános és stratégiai cél, fejlesztési prioritások, indoklásuk. Az érintett települési önkormányzatok véleménye a helyi mező- és erdőgazdaságról, ágazati struktúraváltás.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. Életmód a Tiszatájon. (A hagyományos gazdálkodási formák újjáélesztésének lehetőségei) Tizedik részjelentés. Írta: Bellon Tibor. Szeged: [Szegedi Tudományegyetem], 2000. 63 p.

Történeti, néprajzi vázlat. A fokgazdálkodás szerepe a halászatban. A pusztásodás és az árutermelő állattartás összefüggései az Alföldön. Vízi szállítás, haszonvételek, erdők, gyümölcsösök szerepe. Bibliográfia: 59-63. p.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. A Tisza menti települések és kistérségek komplex helyzetértékelése. Tizenegyedik részjelentés. Írta: Kiss Attila, Tóth Krisztina. Kecskemét: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2000. 14, [16] 6, [23] p., ill.

A Tisza menti kistérségek települési terének sajátosságai statisztikai mutatók tükrében. Az érintett kistérségek összefoglaló helyzetértékelése. Táblázatok, térképek.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. A Tisza-vidék fejlesztését befolyásoló vízrajzi kockázatok, erőforrások és lehetőségek. Tizenkettedik részjelentés. Témavezető: Mezősi Gábor. Közreműködtek: Barta Károly, Bódis Katalin, Boga Tamás László, Kiss Tímea, Kiss Richárd, Mezősi Gábor, Pálfai Imre, Rakonczai János, Szlávik Lajos, Török Imre György. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi Tanszék, 2000. 110, [11] p., ill.

Vízháztartás, árvízi kockázatok. A vízgazdálkodás minőségi és mennyiségi jellemzői a Tisza mentén, fejlesztést befolyásoló kockázatok. Szabályozási célú beavatkozások, víztározási kapacitások. A hullámtár komplex hasznosítása és annak vízvédelmi szempontjai. Táblázatok, térképek. Bibliográfia: 99-101. p.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. Tiszasas. (települési esettanulmány) Tizenharmadik részjelentés. Témavezető: Kabai Róbert. Közreműködtek: Berkes Csilla, Levente Dóra, Polák Andrea, Puck Melinda, Szikora Botond, Vrabély Anikó. Lakitelek: Budapest: Tisza-kollégium, Szent István Egyetem Tájvédelmi Tanszék, 2000. 12 p., ill.

A település térszerkezeti helyzete, természeti, települési adottságok, tájhasznosítás. Fotókkal, térképpel. Felhasznált irodalom: 12. p.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. Beszámoló jelentés (2.) Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program munkálatairól. Tizennegyedik részjelentés. Készítette: Csatári Bálint. Kecskemét: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2000. 6, [25] p.

2000. november végéig elvégzett munkálatok jegyzéke, elvégzendő feladatok. A mellékletben: kérdőívek, a Tisza-dokumentumtár aktuális listája.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. Turisztikai alprogram a Tisza mentén. (Összefoglaló) Tizenötödik részjelentés. Készítette: Csordás László. Kecskemét: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2000. 22 p.

A turizmus és az idegenforgalom helyzete a térségben, a turizmust gátló és veszélyeztető kérdések. Fejlesztési lehetőségek, prioritások megfogalmazása, indoklása, várható fejlesztési hatása, program-javaslatok. Kapcsolódás szükségessége más területekkel. A turizmus jövőképe a Tisza völgyben. Várható eredmények.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. Természetvédelmi és ökológiai alprogram a Tiszának az országhatártól Kisköréig terjedő szakaszára. (előtanulmányok) Tizenhatodik részjelentés. Témavezető: Szabó József. [Közreműködtek: Patakné Félegyházi Enikő, Tóth Csaba] Debrecen: Debreceni Tudományegyetem Környezetvédelmi Központ, 2000. 154, [7] p., ill.

Természetvédelmi értékek védelme, környezetvédelmi hasznosítás lehetőségei a jelzett területen. Az ökológiai sajátosságok a fejlesztési program szempontjából, a Felső-Tisza ökológiai állapota. Javaslatok a természetvédelem témakörében (kiemelten a vízterek vonatkozásában), a Tisza fejlődéstörténete és hasznosítási formái napjainkig. Térképekkel. Felhasznált irodalom: 49. p.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. Természetvédelmi és ökológiai alprogram a Tiszának az országhatártól Kisköréig terjedő szakaszára. (Összefoglaló) Tizenhetedik részjelentés. Témavezető: Szabó József. Készítette: Aradi Csaba, Félegyházi Enikő, Horváth Benő, Kiss Béla, Kovács Béla, Lakatos Gyula, Nagy Sándor, Szabó József, Tóth Csaba, Varga Zoltán. Debrecen: Debreceni Tudományegyetem Környezetvédelmi Központ, 2000. 8, [19] p., ill.

A természetvédelem és ökológia helyzete, gazdasági kapcsolatai a térségben. Összefoglaló. Térképekkel.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. A Tisza menti kistérségek részletes erdészeti statisztikai feltárása. Tizennyolcadik részjelentés. Témavezető: Fehér Alajos. Kompolt: Regiocon Kft., 2000. [79] p.

Adott témakörhöz kapcsolódó, kistérségekre vonatkozó statisztikai táblázatok.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. A Tisza dokumentumtár elemző feltárása. Készítette: Badinszki Nándor, Temesvári Péter. Kecskemét: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2000. [105] p.

A program során, 2000 nyaráig összegyűjtött dokumentumok tartalmi és formai elemzése.

 

ÖSSZEFOGLALÓK

Életmód a Tiszatájon. Összegzés – tanulságokkal. Írta: Bellon Tibor. [Szeged]: [Szegedi Tudományegyetem], 2001. [5] p.

Történeti - néprajzi elemzés összefoglalója, fokgazdálkodás hagyományai, előnyei.

A környezetvédelem stratégiája a Tisza mentén. Készítette: Kerényi Attila. [Debrecen]: [Debreceni Tudományegyetem], [2000] [8] p.

A környezetvédelem stratégiai feladatai a térségben, prioritások, a megvalósításhoz szükséges feltételrendszerre irányuló ajánlások.

A magyarországi Tisza-szakasz ártéri erdeinek vizsgálata Kisköre és Tiszasziget között. [Témavezető: Gallé László]. Készítette: Dobrosi Dénes, Szabó Gábor. [Szeged]: [Szegedi Tudományegyetem], 2000. [6], [6] p., ill.

Az erdők állapota, a természetszerű erdőkezelés legfontosabb teendői. Grafikonokkal.

Tisza Program 2000. (A Tisza-menti kistérségek integrált és összehangolt vidékfejlesztési koncepciója és programjainak kidolgozása). Természetvédelmi és ökológiai alprogram a Tisza Kiskörétől délre eső szakaszára. Összefoglaló. Témavezető: Gallé László. Összeállította: Margóczi Katalin. Közreműködtek: Deák József Áron, Dobrosi Dénes, Györffy György, Jusztin István, Lőrincz István, Körmöczi László, Tajty László, Somodi István, Vajda Zoltán. [Szeged]: [Szegedi Tudományegyetem], [2000] 5 p.

A természetvédelem és ökológia helye a Tisza-programban, helyzetértékelés, fejlesztési prioritások, természetvédelmi jövőkép.

Tisza Program 2000. (A Tisza-menti kistérségek integrált és összehangolt vidékfejlesztési koncepciója és programjainak kidolgozása). Természetvédelmi és ökológiai alprogram a Tisza országhatártól Kisköréig terjedő szakaszára. Témavezető: Szabó József. Készítette: Aradi Csaba. Debrecen: Debreceni Tudományegyetem Környezetvédelmi Központ, [2000.] 10 p.

Helyzetértékelés, a természetvédelem és gazdálkodás kapcsolatai, fejlesztési lehetőségek. Turizmus - ökoturizmus. Természetvédelmi, ökológiai tennivalók.

A Tisza-vidék fejlesztési program hangsúlyai az érintett prominenciák körében. Összefoglaló. Készítette: Szarvák Tibor, Szoboszlai Zsolt. [Szolnok]: [MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Szolnoki Csoportja], [2000] 5 p.

A három tervezési-statisztikai régió prominens személyiségeinek Tiszával kapcsolatos véleményéről készült kérdőíves felmérés legfontosabb eredményei.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. A Tisza – vidék fejlesztésének lehetséges közös megoldásai. Elmélet – gyakorlat – mentalitás. Előadás a 2001. február 1-i Tisza Konferenciára. Lakitelek, Népfőiskola. Készítette: Csatári Bálint. Kecskemét: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2001. 10 p.

A Tisza terei, lehetséges fejlesztési prioritások, Tisza menti hálózatok fejlesztése. Az alföldi (tiszai) ember és környezete.

Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program 2000. A Tisza-vidék problémái és fejlesztési lehetőségei. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztálya megbízásából készült Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program összefoglalója. Összeállította: Csatári Bálint. Közreműködtek: Gaborjákné Vydareny Klára, Kiss Attila, Kovács András. Kecskemét: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2001. 95 p., ill.

A kutatás célja, a vizsgált térség elhatárolása. Kulcsterületek adatai és tényei. A fejlesztés kulcsterületei: természetvédelem – ökológia, hidrológia, környezetvédelem, mezőgazdaság és erdészet, turizmus, térszerkezet – kistérségek. A Tisza-vidék fejlesztésének általános kérdései, tényezői, közös fejlesztési prioritások. Tisza-dokumentumtár bibliográfiája. Térképek, táblázatok.

A Tisza-vidék problémái és fejlesztési lehetősége. Összeállította: Csatári Bálint. Közreműködtek: Gaborjákné Vydareny Klára, Kiss Attila, Kovács András és az intézet munkatársai. Kecskemét: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2001. 104 p., ill.

A Földművelésügy és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztálya megbízásából készült Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program összefoglalója.

A megbízó képviselője: Dr. Szendrőné Dr. Font Erzsébet. A kutatás témavezetője: Dr. Csatári Bálint. A program titkára: Gaborjákné Dr. Vydareny Klára. A kutatás témavezetői: Dr. Mezősi Gábor – vízrajzi altéma; Dr. Gallé László – Dél-Tisza ökológia; Dr. Bellon Tibor – kultúrtáji értékek és hagyományos gazdálkodás; Dr. Hanyecz Vince – Dél-Tisza mezőgazdasága és erdőgazdálkodása; Szoboszlai Zsolt – prominenciák (politikai vezetők, szakemberek) fejlesztési elképzeléseinek felmérése; Dr. Fehér Alajos – Közép-Tisza mezőgazdasága és erdőgazdálkodása, mezőgazdasági témák koordinációja; Dr. Kerényi Attila – környezetvédelem; Dr. Szabó József – Felső- és Közép -Tisza táji értékei; Dr. Aradi Csaba – Felső- és Közép-Tisza ökológia, természetvédelem; Dr. Nagy Géza – Felső-Tisza mezőgazdasága és erdőgazdálkodása. A kutatási programban részt vettek – az Oktatási Minisztérium külön támogatásával – a Szent István Egyetem 9 karának hallgatói és tanáraik, akik a Tisza-kollégium keretében 22 Közép-Tisza menti településen végeztek tervszerű terepmunkát és kérdőívezést.

A kutatás célja, a vizsgált térség elhatárolása. Kulcsterületek adatai és tényei. A fejlesztés kulcsterületei: természetvédelem – ökológia, hidrológia, környezetvédelem, mezőgazdaság és erdészet, turizmus, térszerkezet – kistérségek. A Tisza-vidék fejlesztésének általános kérdései, tényezői, közös fejlesztési prioritások. Tisza-dokumentumtár bibliográfiája. Térképek, táblázatok.

 

"TISZA KOLLÉGIUM 2000" MUNKÁLATAINAK KÉZIRATAI

A SZENT ISTVÁN EGYETEM, A LAKITELEKI NÉPFŐISKOLA ÉS AZ MTA RKK ALFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETE KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAMJA

A hídon túl miért nem? A zöldfolyosó tiszaugi szakasza. Készítette: Pécsi Paula, László Csaba. Konzulensek, közreműködők: Juhász Mária, Bálint János, Doktor Tamás, Tolnai Judit, Fazekas Judit, Polló Anna, Holló Márta, Papp János. Tanácsadó: Csatári Bálint. Bp.: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Menedzsment és Marketing Tanszék, 2000. 22 p., ill.

Tiszaug környezeti állapotának, növényzetének, állatvilágának értékelése. A tiszaugi hídtól délre eső folyószakasz védettségre ajánlása. Fotók, diagramok.

Közös örökségünk: a Tisza és vidéke. Készítette: Bartos Mónika. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2001. 20 p., ill.

A Közép-Tisza vidék természeti értékeinek, állapotának ismertetése. A rendkívüli események hatása a Tiszára. A természetvédelem helyzete Rákóczifalván.

A vízi- és a gyógyturizmus helyzete és perspektívái Tiszakécskén. Készítette: Dobó Anita, Fekete Albert. Bp.: Szent István Egyetem Tájépítészeti, -védelmi és fejlesztési Kar, 2000. 18 p., ill.

Turisztikai SWOT analízis, a vízi- és gyógyturizmus pozitív és negatív tendenciái. Fotók, térképek.

Településfejlesztés Tiszakécskén tájépítész szemmel. Készítette: Fehér Orsolya, Kesselyák Noémi. Bp.: Szent István Egyetem Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar Kert- és Településépítészeti Tanszék, 2000. 17, [5] p., ill.

A település jellemzői a falusias és városias fejlesztés szempontjából. SWOT analízis. Az épített, természeti környezet, infrastruktúra, gazdaság, kulturális és szellemi élet. Térképek, fotók.

Múlt, jelen, jövő a Tisza mentén. Csépa. Tisza Kollégium 2000. Készítette: Ivády Krisztina, Jóföldy Tibor, Vasvári István. [Bp.]: Ybl Miklós Műszaki Főiskola, 2001. 16 p.

A Tisza menti község jövője, betekintés a falu életébe.

Helyzetkép a falusi megélhetésről a mai Magyarországon. – Csongrád-Bokros városrész – Készítette: Kiss Csilla. Gödöllő: Szent István Egyetem Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar, 2000. 7. p.

Helyzetkép a településrészről, történelmi háttér, megélhetési lehetőségek. Felhasznált irodalom: 7. p.

Vidék – Falu – Város. Fejlesztési lehetőségek Tiszakécskén. Készítette: Kovács Vera, Németh Zita. Bp.: Szent István Egyetem Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar Kert- és Településépítészeti Tanszék, 2000. 19 p., ill.

A település vizsgálata a vidékfejlesztés szempontjából, városi és falusi jelleg összehasonlítása. Idegenforgalom, ártéri gazdálkodás. Fotókkal.

Múlt, jelen, jövő a Tisza mentén. A Tiszasas községben végzett életmódvizsgálat és részleges szociológiai fölmérés eredményei. Készítette: Fodor Zoltán, Almási Csaba, Belényesi Adél, Mersich Katalin, Szabó Csaba. Gödöllő: Szent István Egyetem Gödöllői Területi Iroda Környezetgazdálkodási Intézet, 2000. 29 p., ill.

Környezeti károk hatása, általános közérzet, közösségi élet jellemzői, a település jövőképe (társadalom, gazdaság, Tisza hatása). Fotók, térképek. Felhasznált irodalom: 24. p.

Múlt, jelen, jövő a Tisza mentén. Tiszaalpár. Konzulens: Kabai Róbert. Készítette: Illés István, Ottó Szilvia, Pentner Gábor, Péchy Veronika, Petrás Réka, Turák Helga. Bp.: Szent István Egyetem Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, 2001. 31 p., [12] p., ill.

Történet, természeti, települési adottságok, tájhasználat, tiszai szennyezések hatása, jövőkép. Turisztikai fejlesztés, hagyományos gazdálkodás. Fotók, térképek. Felhasznált irodalom: 31. p.

Múlt, jelen, jövő a Tisza mentén. Fejlődésantropológia: tervezett változás a Közép-Tisza vidékén. [Tiszakürt] Készítette: Antal György, Soós Imre, Járai Edit, Kövér Szilvia, Madarász Anett, Sándor Emőke, Somodi Mihály. Jászberény: Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar, 2001. [48] p., ill.

Életmódvizsgálat és szociológiai felmérés eredményei. Tüszakürt története, jellemzése (infrastruktúra, ellátás, gazdaság, társadalmi megtartó képesség, demográfiai megújuló képesség, lakosság viszonya a Tiszához). Fotókkal. Felhasznált irodalom: 31. p.

Múlt, jelen, jövő a Tisza mentén. Lakitelek. Készítette: Gecse Mónika, Percze Attila, Balogh Zsigmond, Gyói Gábor, Hoffmann Péter, Ulbert Péter, Ujvári Zsolt. Gödöllő: Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, 2000. 38 p., ill.

A település jellemzése (fekvése, történet, kultúra, mezőgazdaság). A Tőserdő növény-, és állatvilága, a folyó-völgy adottságai, hasznosítási (ártéri gazdálkodás) lehetőségei. Térképek, fotók.

Múlt, jelen, jövő a Tisza mentén. Bokros. Készítette: Loksa Gábor, Kiss Csilla, Klenk Balázs, Koncz Edit, Nyéki Balázs, Szabó Judit. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2000. 18 p.

Helyzetkép (társadalom, gazdaság, oktatás) Bokrosról. Ökoturizmus, a Tisza hatásai, értékei, fenntartható fejlődés gyakorlata a térségben.

Múlt, jelen, jövő a Tisza mentén. Rákóczifalva. Szerzők: Bartos Mónika, Félegyházi Gyöngyvér, Vass Viktória, Völgyi Ágnes, Kiszely András, Sinkovits Rajmund. Gödöllő: Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, Tisza Kollégium, 2000. 34 p., ill.

A fiatal település története, mai jellemzői (demográfia, gazdaság, ellátás, társadalmi megtartó képesség, Tisza hatása). SWOT analízis eredményei. Fotók, térképek. Felhasznált irodalom: 34. p.

Rákócziújfalu (szociológiai felmérés) Csoportvezető tanár: Halász Péterné, Készítette: Bontovics Elvira, Domokos Emőke, Kardos Etelka, Kiss Katalin, Sárossy Eszter, Hegyesi Gabriella, Kovács Krisztina, Megyesi Tünde. Bp. Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, 2001. [50] p.

Természeti adottságok, a falu története, mai képe (demográfia, eltartó -, ellátó -, társadalmi megtartó képesség, a település és a Tisza kapcsolata). Javaslatok a jövőre vonatkozóan. Kérdőíves felmérés következtetései. Térképek, fotók. Felhasznált irodalom: 28. p.

Szociológiai felmérés Tiszaföldvár helyzetéről. Tiszaföldvári tábor 2000 tavaszán és őszén, Tiszaföldvár – Gödöllő. Csoportvezető: Judák Endre. Készítették: Csőke Szilvia, Kalocsán Katalin, Nagy Gizella, Kun Ákos, Szalóki Tibor. Gödöllő: Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, [2000] 32 p.

Településtörténet, mezőgazdaság, társadalmi megtartó képesség, gazdaság, ipar, kereskedelem. Erős vallási színezetű írás. Fotókkal.

Beszámoló a Tisza Kollégium keretében Tiszainokán végzett munkáról. Készítette: Farkas Gabriella, Horváth László, Kisari Sarolta, Kollár Gábor, Rozs Anita, Virág Csaba. Bp.: Szent István Egyetem, 2000. 16 p., ill.

A településen élők véleménye a folyó szennyeződéséről. Fotókkal.

Múlt, jelen, jövő a Tisza mentén. Tiszajenő. Készítette: Nyerges Györgyi, Klubert Béla, Molnár Zoltán, Nagy Gábor, Keresztes Róbert, Bíró Péter. Gyöngyös: Szent István Egyetem Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, 2000. 33 p., ill.

A település története. Mezőgazdaság, környezeti állapot, szociális helyzet, infrastruktúra. Jövőkép. Fotókkal.

Múlt – jelen – jövő Tiszakécskén. Készítette: Dobó Anita, Fehér Orsolya, Fekete Albert, Kesselyák Noémi, Kovács Vera, Németh Zita. Bp.: Szent István Egyetem Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar Kert- és Településépítészeti Tanszék, 2001. 23 p., ill.

Táj- és településtörténet. Az ott élők viszonya lakóhelyükhöz, a múltban és a jelenben. Helyzetkép. Felhasznált irodalom a fejezetek végén. Fotókkal.

Tiszakécske-Kerekdomb. Készítette: Bánhidy Johanna, Liptovszky Mátyás, Reményi Blanka, Szauer Rita, Váradi Noémi. [Bp.]: Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, 2000. 28 p., ill.

Településtörténet, adottságok, kapcsolat a Tiszával. Oktatás, környezetvédelem, gazdaság, idegenforgalom. Fejlődés akadályai, és lehetséges irányai. Felhasznált irodalom: 27. p.

Múlt, jelen, jövő a Tisza mentén. Tiszaug. Készítette: Pécsi Paula, László Csaba, Fazekas Zsuzsanna, Polló Anna, Holló Márta, Doktor Tamás, Tolnai Judit, Papp János, Juhász Mária, Bálint János. Bp.: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Menedzsment és Marketing Tanszék, 2001. 29 p., ill.

Társadalom, turizmus, infrastruktúra, kultúra, gazdaság, jövőkép. Élővilág: növényzet, állatvilág. A tiszai ártér állapota. Fotók, térképek, diagramok. Felhasznált irodalom: 29. p.

Múlt, jelen, jövő a Tisza mentén. Tiszavárkony 2001. Készítette: Bezzeg Enikő, Bengyík Attila, Gurics Zoltán, Székely János Róbert, Takács Attila, Vági Andor Róbert. Gyöngyös: Szent István Egyetem Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, 2001. 30 p., ill.

Mezőgazdaság, környezeti állapot, szociális viszonyok. A cianid szennyezés következményei. Fotókkal.

 

A Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program során kialakult dokumentumtár szakirodalmi jegyzéke

ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉSEK

1994

Javaslatok a TISZA PROJEKT előkészítésére. Összeáll.: Lányiné Fogarasi Kornélia. Kész.: VÁTI Magyar regionális Fejlesztési Urbanisztikai és Építészeti Rt. Bp., 1994. 35, [6] p.

A Tisza mente integrált területfejlesztésének alapjai. Lehetőség a fenntartható fejlődés megalapozására. Kész.: Horváth Benő. Miskolc, 1994. [58] p.

 

1995

Alföld Program. Tisza-völgy projekt. Mezőgazdaság. (Helyzetismertető). Szakmai irányító: Hanyecz Vince, Szerk.: Hanyecz Vince, Oraveczné Horváth Anna. Mezőtúr, 1995. 145 p.

A kárpótlás területi hatásai a Tisza-menti településekben. Kész.: VÁRI Rt. Budapest, 1995. [136] p., ill.

Tisza terv 1995. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának, tartósításának, a gazdaságos értékesítés lehetőségeinek feltárása. Témafel.: Szoboszlai Zsolt. [Debrecen-Szolnok], 1995. 99, [23] p.

Tisza terv [1995] Műszaki infrastruktúra vizsgálat. Energia, Közlekedés, Távközlés. Szerk.: Schell Antónia. Bp.: Terra Kft.: Pylon Kft., 1995. 47, [7] p.

Tisza Program. Erdészeti ágazati helyzetfelmérés 1995. Felelős terv.: Halász Tibor. Kész.: Pilisi Parkerdő Rt. NATOURPLAN Zöldövezet tervező Iroda. Balatonfüred, 1995. [89] p.

A Tisza-völgy ökológiai folyosó szerepe és az integrált természetvédelem lehetőségei a Tisza mentén. Kész.: Horváth Benő. [Budapest]: TEAMPANNON, 1995. [104] p., ill.

 

1996

Az Alföld Program 1996. évi feladatai. A Tisza-völgy rehabilitációs programjának felszíni víz védelmét szolgáló környezetvédelmi feladatok. Jelentés az Alföld vizeinek környezetállapotáról. Kész.: KÖTI-KVF Környezetvédelmi Laboratórium. Szolnok, 1996. [140] p.

 

1999

Dél-Hevesi Kistérség komplex ökológiai programja. Összeáll.: KTTK Kft. Budapest: KTTK Kft., 1999. 127, 8 p., ill.

A Tisza mente területrendezési tanulmányterve. Vezető terv.: Fogarasi Kornélia. Kész.: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Budapest: VÁTI Kht., 1999. [138] p., ill.

Tisza mente területrendezési tervének programja. Egyeztető anyag. Kész.: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Budapest, 1999. 53, [64] p., ill.

 

2000

Hosszú távú fejlesztési stratégiát megalapozó társadalmi-gazdasági helyzetelemzés. (Összefoglaló anyag) Szerk.: Filepné Nagy Éva. Kész.: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács Gazdaságfejlesztési és Befektetésösztönzési Kft. Nyíregyháza: Nyíregyháza Megyei Jogú Város, 2000. 99 p.

Tisza program 2001. A Tisza-térség katasztrófa megelőzési, tájrehabilitációs és gazdaságfejlesztési keretprogramja kidolgozásáról. /Előterjesztés a Kormány részére. Budapest, 2000. 19, [8] p.

A Tisza folyó és Tisza--tó fejlesztési programja az Észak-alföldi Régióban (2001-2006) – Tervezet – Témavez.: Halas Béla. Szerk.: Halas Béla, Szilágyi Éva. Szolnok, 2000. 117, [16] p.

 

KISTÉRSÉGI DOKUMENTUMOK

1997

Beregi térség komplex gazdaságfejlesztési programja. Kész.: PLC Plusz Kft. [Vásárosnamény], 1997. 91 p.

 

1999

Csongrád kistérség vidékfejlesztési stratégiai programja. II. rész. Stratégiai Program. Tervezet. [s.l.], [1999] 33 p.

Első-Szabolcsi Kistérség Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Program. Helyzetfeltárás. [s.l.], 1999. 49, 33 p., ill.

Felső-Dadai Térségi Fejlesztési Szövetség-Vidékfejlesztési Stratégiai Program 1999. Kész.: Felső-Dadai Térségi Fejlesztési Szövetség. Gávavencsellő, 1999. 61 p., ill.

Felső-Szabolcsi Kistérség Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Program. Helyzetfeltárás. [s.l.], 1999. 40, 33 p.

Hódmezővásárhelyi Kistérség Területfejlesztési Koncepciója. Készítette: PÁSZTEAM. Szeged, 1999. 1. köt. Helyzetértékelés. [14] p.

Kiskunfélegyháza és Térsége Vidékfejlesztési Stratégiai Program. Helyzetfeltárás. Koordináció és szerk.: Gondi Zoltánné, Németh Péter István, Szabó Judit. Kiskunfélegyháza: Kiskunfélegyháza és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, 1999. 99 p.

[Kisteleki Kistérség Vidékfejlesztési Stratégiai Program. Helyzetfeltárás] [s.l.], [1999] 84 p., ill.

Kistérségi Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Program (SAPARD). Helyzetfeltárás. Témavezető: Márkus János András, Vezető szakértő: Fehér Alajos. Sarud: Kompolt, Tiszamenti Kistérségi Terület- és Gazdaságfejlesztési Társulás: Szent István Egyetem "Fleischmann Rudolf" Mezőgazdasági Kutatóintézet. 1999-2000. [148] p., ill.

A Szegedi Kistérség fejlődésének sajátosságai. [s.l.], [1999] [25] p.

Törökszentmiklós és Térsége Társulás Gazdaságfejlesztési programja. Készítette: DHV Magyarország. [s.l.], 1999. 90, 11, 14 p.

 

2000

Tiszatér Társulás. SAPARD Stratégiai Program. [s. l.], [2000] 45 p.

 

SPECIÁLIS DOKUMENTUMOK

1992

A Tisza-tó távlati (regionális) tárhasználat-fejlesztési irányai (területi kutatás). Összeáll. és témafel.: Ruzsányi Tivadar. Kész.: Mű-hely Területi Elemző Tervező és Informatikai Kft. Budapest, 1992. 81 p., ill.

 

1993

Zárójelentés "A racionális térhasználat alapjai a Tisza-tó közvetlen térségében" c. OTKA témáról. Témafel.: Fehér Alajos. Kész.: GATE "Fleischmann Rudolf" Mezőgazdasági Kutatóintézet. Kompolt, 1993. 134, 29, [13] p., ill.

A Tisza-tó távlati (regionális) térhasználat-fejlesztési irányai c. területi rendszerkutatás áttekintő összefoglalója. Összeáll. és témafel.: Ruzsányi Tivadar. Kész.: Mű-hely Területi Elemző Tervező és Informatikai Kft. Budapest, 1993. 11, [6] p.

A Tisza-tó távlati (regionális) térhasználat-fejlesztés irányai c. területi rendszerkutatás összefoglalója és javaslatok a feltárt problémák kezelésére. Összeáll. és témafel.: Ruzsányi Tivadar. Kész.: Mű-hely Területi Elemző Tervező és Informatikai Kft. Budapest, 1993. 52 p., ill.

 

1994

TISZA-TÉR-HÁLÓ. Tiszatér településközi együttműködés. PHARE III. pályázat. Teamvez.: Koszorú Lajos, Kész.: Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulata, TEAMPANNON Kft. Tiszadob-Budapest, 1994. 80, [48] p., ill.

 

1995

Tanulmányok az Alföld idegenforgalmi fejlesztési koncepciójának előkészítéséhez. (Vitaanyag) Kész.: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési, Urbanisztikai és Építészeti Rt. Budapest, 1995. [97] p., ill.

Az ökológiai sajátosságok felmérése és értékelése a Tisza-völgy Szeged-Kisköre közötti szakaszán. Zárójelentés a megbízásos szerződés keretében végzett munkáról. Témavez.: Gallé László, Témafel.: Margóczi Katalin. Szeged: JATE Ökológiai Tanszék, 1995. 98 p.

Az ökológiai sajátosságok felmérése a Tisza-mente Tiszabecs és Kisköre közötti szakaszán. Témavez.: Dévai György, Témafel.: Szilágyi Gábor, Tóth Albert. Debrecen: KLTE Ökológiai Tanszék, 1995. 34, [82] p.

Ökoturisztikai modellek a Közép-Tisza vidékén. Kész.: TEAMPANNON Kft. Budapest: TEAMPANNON, 1995. [105] p., ill.

 

1996

"A NAGY TAVAK VÉDELME" feladatkörből a Tisza-tavi ökológiai vizsgálatok eredményeiről. Témafel.: Kelemenné Szilágyi Enikő, Kész.: KÖTI-KVF Környezetvédelmi Laboratórium. Szolnok, 1996. [93], [53], [35] p., ill.

"A NAGY TAVAK VÉDELME" feladatkörből a Tisza-tavi mederüledék vizsgálatok eredményeiről. Kész.: KÖTI-KVF Környezetvédelmi Laboratórium. Szolnok, 1996. 56, 66 p.

A Tisza-tó és térsége regionális és tájrendezési terv. A tervet megalapozó elvek (Tisza-tavi Charta) Témafel.: Koszorú Lajos. Kész.: TEAMPANNON Kft. - VÁTI Rt. [Budapest], 1996. 40 p., ill.

 

1998

Balmazújváros Településfejlesztési Koncepciója. Témavez., szerk.: Süli-Zakar István. Balmazújváros: Debrecen: Róna-Régió Terület- és Településfejlesztési Kft., 1998. 130 p., ill.

Hódmezővásárhely megyei jogú város településszerkezeti terve. Egyeztetési dokumentáció 1998. Szeged: CSOMITERV PLUSSZ Kft., [1998] 22 p.

 

1999

Felső-Tiszavidéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Vidékfejlesztési Stratégiai Program. II. Programfázis: Stratégiai Program. Témafelelős: Szokolay Örs. Kész.: Felső-Tiszavidéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, VÁTI Kht. Budapest, 1999. 37 p.

A Tisza-tó kiemelt üdülőkörzet Területrendezési Terve. Témafel.: Koszorú Lajos. Kész.: MON-TEAMPANNON Kft. Budapest, 1999. 58 p.

A Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség (TIKÖFE) Működési Területének Környezeti Állapota 1997-99. Hajdú-Bihar megye. Kész.: Pápai Pál. Debrecen, 1999. 18, [9] p.

 

2000

Az ártéri vagy fokgazdálkodás elvein alapuló gazdálkodási forma napjainkban. Kész.: Veres Nándor. Nagykörű: Nagykörű Község Önkormányzata, 2000. [10] p., ill.

Pályázati programcsomag a természeti erőforrások felmérésére és a helyreállításra északmagyarországi színtereken. Összeáll.: Andrikovics Sándor. Eger: EKF Állattani Tanszék, 2000-2001. [52] p., ill.

Vásárosnamény Turizmusfejlesztési Koncepciója 1999. [Vásárosnamény], [2000.] [83] p.