„A csatorna ügye ma - Víziók és valóság”

tanácskozás a Duna – Tisza köze jövőjéről

 

Helyszín: Kiskunsági Nemzeti Park Természet háza, Kecskemét, Liszt F. u. 19.
 Időpont: 2009. december 1.

 

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízása alapján az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete egy régóta fennálló, fokozatosan súlyosbodó területi probléma új értékelő áttekintésére kapott megbízást. A kutatás – fejlesztési munka címe. „Duna-Tisza csatorna, víziók és valóság”.

A megbízásos feladat lényege szerint a legkülönbözőbb érintett szakterületek (környezet- és természetvédelem, vízügy ill. vízgazdálkodás, mezőgazdaság, közlekedés, vidékfejlesztés, tanya és településügy, társadalmi konfliktusok) képviselői készítettek átfogó, értékelő tanulmányokat a Duna-Tisza köze mai problémáiról, és a csatornáról, illetve a közel két évtizede folyó – többnyire sikertelen és eredményeiket illetően meddő – programok hatástalanságának okairól.

Arról, hogy lehetséges-e egy új, egységes szerkezetű és szemléletű fejlesztési koncepcióba foglalt megoldást kínálni a döntéshozók számára a Homokhátság közelebbi és távolabbi jövőjét illetően, s ebben hosszú távú kiútkeresésben mekkora és milyen szerepet játszhat a Duna-Tisza csatorna?

Ezen a remélhetően nem szokványos tanácskozáson azt tervezzük, hogy a munkában részt vevő szaktérők 6-8 perces összegző előadásai után politikusok, polgármesterek, helyi szakembercsoportok és civilek képviselői folytatnának érdemi párbeszédet a kutatás-fejlesztési munka résztvevőivel, azzal céllal, hogy közösen megállapíthassuk:

 

Kecskemét, 2009. november 19.

Program:

9.30

A tanácskozást üdvözli: Bányai Gábor, országgyűlési képviselő, Bács-Kiskun megyei Közgyűlés elnöke

Megnyitja: Tipold Ferenc, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium területfejlesztési és rendezési államtitkárságának osztályvezetője,

Bevezetőt mond: Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és Dr. Balogh László országgyűlési képviselő

9.50

Nyitó előadás:
Csatári Bálint, az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete Kecskeméti Osztálya, A Duna-Tisza csatorna: víziók és valóság című kutatási jelentés összefoglalója (előadás)

10. 00 – 11.30

Korreferátumotok:

Király László, professzor emeritus: A „meg nem épült” Duna-Tisza csatorna történetének néhány tanulsága

Pálfai Imre, vízépítő mérnök: Hidrológiai változások és tendenciák (előadás)

Molnár Zsolt, ökológus, MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézete, Vácrátót: Ökológiai változások és trendjeik (előadás)

Kákonyi Árpád, igazgatóhelyettes, Kiskunsági Nemzeti Park, Kecskemét: A természetvédelem és a víz viszonya (előadás)

Farkas Jenő Zsolt, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete, Kecskeméti Osztálya: A mezőgazdaság és csatorna (előadás)

Kozák Péter, vízépítő mérnök, ATVIZIG, Szeged: A Homokhátság és a vízgazdálkodás jövőjének kölcsönkapcsolata

Rónay István, vízépítő mérnök, ADUVIZIG, Baja: Mit kellene újragondolni és újrakezdeni a hátság vízgazdálkodásának sikeres jövőjéhez? (előadás)

Iványosi–Szabó András, alpolgármester, Kecskemét: Kecskemét és szerepe szűkebb – tágabb térsége, a Homokhátság jövőjében

Czene Zsolt, vezető tervező, VÁTI, Budapest: A térség tervellátottsága és jövőjének tervezési szükségletei (előadás)

Balai F. István, újságíró: A Homokhátság helyi sajtónyilvánossága és annak jövőbeli fontossága

 

11.30 – 11.45.

Szünet, sajtótájékoztató (tájékoztató, interjú, beszámoló )

11.45. – 13. 00

Vita, konzultáció, kérdések és válaszok a Homokhátság jövőjéről, a Duna–Tisza csatorna várható szerepéről.
Résztvevők: politikusok, szakmai és civil szervezetek képviselői a Homokhátság vidékéről.
A beszélgetést Csóka Judit az NFGM főtanácsosa és Csatári Bálint a kutatás vezetője moderálja.
A tanácskozás a kutatás-fejlesztési munka eredményei és a tanácskozáson elhangzottak alapján összeállított szakmai állásfoglalás, illetve ajánlás elfogadásával zárul.