I. BEVEZETŐ GONDOLATOK

Bács–Kiskun megye Területfejlesztési Koncepciójának az elkészítése annak a folyamatnak az egyik fontos állomása, amely a Területfejlesztési Törvény elfogadása után kapott különösen nagy lendületet.

Az Országgyűlés 1996. március 19-én emelte törvényerőre a területfejlesztésről és -rendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt, amely 1996. június 5-én lépett hatályba. Ennek értelmében a Bács–Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács és a Közgyűlés állást foglalt a megye és kilenc kistérsége hosszú távú területfejlesztési koncepciója, programjai megalkotásáról, illetve a megyei és kistérségi területrendezési tervek elkészítéséről.

A sokoldalú előkészítés és szakmai összefogás eredményeként született koncepció a kiindulópontot jelenti a további munkálatokhoz, a területrendezési feladatok pontosításához és a programozáshoz. A megye jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzetéből kiindulva áttekintettük, elemeztük a ma ismert folyamatokat, változásokat, majd összegeztük a területfejlesztés főbb céljait, lehetséges irányait, prioritásait, meghatároztuk több, egymással szervesen összekapcsolódó, átfogó fejlesztési program lehetőségét, a megye egészét és a különböző kistérségi körzeteket illetően egyaránt.

A jelen kibővített, egységes szövegbe foglalt megyei és kistérségi területfejlesztési koncepciót széleskörű politikai, szakmai, testületi és területi-térségi egyeztetési folyamat előzte meg (lásd 1. sz. melléklet). Dokumentáltan is több mint 300 résztvevő szóbeli, vagy írásos véleményével egészültek ki az előzetes irányelvek. Az észrevételekkel és javaslatokkal bővített megyei és kistérségi koncepciók alkalmasak arra, hogy

alapdokumentumként egy meghatározott időre irányt szabjon a megye területfejlesztésének,

egységes megyei – területi szemlélettel orientálják a területfejlesztési források, támogatások elosztását,

belőle különböző szintű, kistérségi, területi, megyei pályázatok szülessenek,

komplex módon, az ágazati, területi és települési szempontokat egyaránt figyelembe véve sikeressé tegye Bács–Kiskun megyét, annak környezeti, gazdasági, települési, térségi és társadalmi fejlődését.


© 1998 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete és a VÁTI Kht. Minden jog fenntartva!