Válogatás az Alföld I. Kutatási Program eredményeit hasznosító publikációkból:

 

Alföldi Tanulmányok 1993.

(Szerkesztette: Gurzó Imre, Timár Judit) Békéscsaba, MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály, 1993. 232 p.

Csatári Bálint: Az Alföld kutatási programról (Előszó) 7-9. p.
Mika János: Az Alföld éghajlatának megváltozása a globális klímaváltozás összefüggésében. 11-28. p.
Keveiné Bárány Ilona: Az Alföld agroökoszisztémán kívüli területeinek flórája és faunája. 31-60. p.
Berényi István: A területhasznosítás új problémái az Alföldön. 63-74. p.
Márton János: Az Alföld élelmiszergazdaságában szükséges szerkezetváltás időszerű kérdései. 75-88.p.
Gurzó Imre: Az alföldi élelmiszergazdaság fejlesztésének néhány kérdése 91-101. p.
Barta Györgyi - Poszmik Erzsébet: A vállalati szerkezeti változások hatása az Alföld ipari fejlődésére. 103-116. p.
Erdősi Ferenc: A közlekedési infrastrukturális ellátottság területi jellemzői az Alföldön. 119-135. p.
Csordás László - Szabó Géza: A falusi-tanyasi turizmus szervezésének és fejlesztésének feltételei az Alföldön. 137-160. p.
Kovács Csaba: Az alföldi népesség jövedelmi helyzete és jövedelmi viszonyai 1962-1987 és 1988-1991 időszakában. 163-184. p.
Kocsis Károly: Az Alföld etnikai struktúrája. 187-196. p.
Valér Éva: Az Alföld településállománya, változásai és fejlődési tendenciái. 199-214. p.
Timár Judit: Az alföldi szuburbanizáció néhány sajátossága. 217-231. p.

 

Alföldi Társadalom 1993.

(Szerkesztette: Lengyel Imre) Békéscsaba, MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály, 1993. 195. p.

Forray R. Katalin: Az Alföld oktatásügye. 26-47. p.
Rechnitzer János: Az innovációk szabdalta Alföld. 81-106. p.
Dövényi Zoltán: Munkanélküliség az Alföldön. 107-120. p.
Szoboszlai Zsolt: Az alföldi önkormányzatok integrációs kezdeményezései. 144-165. p.
Bőhm Antal - Szőgyi Lenke - Táll Éva: A lakosság közéleti részvételének változásai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye három településén. 168-179. p.
Velkey Gábor: Alföldi helyzetkép: népmozgalom a kilencvenes évek elején. 181-194. p.

 

Tér és Társadalom 1993. 3-4. sz.

(Főszerkesztő: Rechnitzer János, felelős szerkesztő: Pfeil Edit, társszerkesztő: Csatári Bálint)

Csatári Bálint: Az Alföld tünetcsoport újraéledése (1990-1994) 1-12. p.
Erdősi Ferenc: Az Alföld infrastruktúrájának jellemzői és főbb fejlesztési feladatai. 13-34. p.
Tímár Lajos: Az Alföld mezőgazdasága a két világháború között. 35-66. p.
Berényi István: Az Alföld földhasznosítási szerkezetének várható átalakulása. 67-76. p.
Csordás László: Szabadidő lakások az Alföldön. 77-103. p.
Horváth Benő: A függetlenség, mint hübrisz (Az ember és a természet kölcsönhatása az Alföldön) 105-114. p.

 

"Ezer írás az Alföldről"
válogatott bibliográfia
vissza az Alföld I. Kutatási Program fő tartalomjegyzékéhez